Skip to main content

Full text of "Saothar filidheachta an athar Pádraigńı Haicéad d'ord San Doiminic"

See other formats


COLLEGIUM 
BOSTONIENSE ;> SAOtAH pU'OeACCA 

Ati AtAn pAonAisúi tiAicéAo SAOtAtl £ltl'ÓeACCA 
Atl ACAU pÁDnAISÍII VlAICéAT) t)'Óttt> SAtl T)01tt11t11C •oo 

C<V05 Ó "ÓOt1tlCAt)A 

,1. Co^nA. BOSTO* COLLEGE LIBRARf 

CHE8TNUT HILL, MASi^ 

-Aft tl-A CUtl AtTUC 
T>0 

ctrniAtw otiAtiCoimeÁ'otA tu SAetntge 

& Cig 

ttt. tl. 31U Agtif & tíltc, Ceófi. 

1916 T)Ott At4ir\ 

pe^voAti vía tAogAme, 

Cdnón^c, 
&n SáotAp beag fo. 

-Ajuf 5° mtwAróe *Oia tetiA tfié\driiAjtjiAcxAÍ 

Aji fon ceAn^Ati "oútcAif 

riA rȎit'eAnr) ? neAttinÁ'ó 

í 

Hít ctiAiftfC cftimn Anotf -Af an mbti<<yóAin m-A 
jui5<<yó xm cAtdin páT)f Aigín tlAicéxvo, r\Á ní tieót T)úinn 
cá 1x115^*0 é. tYI-Af\ ftn, nít te •oéAn-Ani ^Amn -acc 
cttAifim *oo tAt)Ai|\c ; Agtif if é if "oeAttf-AitiJe 50 
fxti^A'ó é cimce,Att btuvó-Ain a 1600, 1 ^CAif e^t tTlumAn, 
nó corhgAf aó *óon Á\z fin. 

*Oo |\éin mAfl "oo clce-Af mfn,d LAimfCfíttmníí), *oo 
fCflttcí a Ainm m-A tÁn ftigce. t)íonn " pÁ , 0J\A15m/ , 
^S^f ° pAT)f\Ai5 " m-An Ainm bAifce -dif. tMonn 
" VUicéxvo/' ^stif "l"Ucceic" -AStif fí tlAccéic/ í -]jvt., 
ac-a Af a ftomnexvó. T)o togAf ^fc-Af-An " p.<yon\Ai5m 
tlAicé-AT) " x>ó, 45 texmAtii^mc ^n geme-atUMg feo a 
f «xMfe^f 1 te^bAf a f cfít) eógdn Ó CAoim i 1 

" An cAicéAT)AC ronn : SéAtnuf nn\c pAT)fiAiccín, mic 
SéAmuif, mic pitib, mic pACcnAicín, mic t1illiAm 'Óuib, mtc 
pAccjiAiccm, mic £)Ailmnfi, mic ah rti-oine 51I ón bfriAmsc, 

1f f otttif Af f om 50 mt>ío*ó " pAT)f-Ai5ín " coic- 
tednc-d m^f -Atnm toAifce Af AicéáTMit), -A^tif ^tif 
" 11A1céA > o ,, ^n $Ae , óit5 if oi|\e,dmnAige -Af ^n ftoin- 
neA*ó. t)í " pÁ'Of^igín " 1 t)f ei*óm f a ^Ae^óit^ m-Af 
Atnm T)time, aftf^vo fdf^f t-ámis íí pá > 0fA15 ,, coic- 
cianc-A mnci ; A^uf ft p^fAi^ín " &z& ^if mf wa te-At>- 
|tAitt tf fme mA ttf^gc-df f omn vá ótnt) fiti*óeAcca. 

pfbed^Án acá ^f e^ttif -A^^mn 1 T>z&oX) An CAft-Ainx 
ftiAf .a fti-Aif fé. 1f *oóóa ^tif tofntng f é Af -an tétg- 
1 23M30, lé. 50. vni 

CAnn i ^C-Aife-At fém, nuji CAt-Ain te.Ann t>o b'e-A é 
An uai|\ fm. tDío^ó CAifce.At fiti*óe Aguf tuóc téiginn 
a\\ ^n Áic, Agtif ní fuLáif nó tÁmi^ P-á'on.Aisin fén.A 
n-AnÁit. pé 1 néinmn é, x>o noóc f é f éit n^ f iU*óe.AóCA 
50 tu.At. "btiA'ó-Ain a 1622 azá cíof *oon -Aifce 1 a 
ce^p fé T)on mn.Aoi tiAfAit n&t seób-At), 1 n-4ic CcAff- 
b.Aitt tlí *Ó.ÁtAig, té f e.Af nÁ "oé-Anf At) ^nif^n 50 tiobAnn. 
A^uf if t)óóa ^tif tim >An *oc<aca f om a óe-Ap fé " T)Atc-A 
-A11 t1ó1nín, ,, 2 A^tif "^ijttiéif 3 cS-A5fAnAó. ,, t)í fé 
05 AefAó ^n tiAif f m, -Aguf *otnt Aige 1 mei'óif if 1 ^ceót. 
^tif za 5-ac Aon ^oeAttf^m .Aif 50 fAib cAitige ^i^e 
-Af AX\ gcftnc. 

ITIA'f cnei*ote & c^mnc f ém, *oume " mí.Aic mion " 4 
•oo X>'eAX) é. Agtif cugann fé f 'fpfe1tt ,, -Aif fém 1 
n-ArhfÁn tíl.Áine Uóibín. 6 Af -An -A'ób.Aff.An fé-A*ocAj\ 
a ttie-Af gtif *óume be-Ax; f oifbte é ; mcte-Aóc -Aige a 
bí ní b-A tf eif e 'wá ax\ óoUmn gÁ rnomóun ; mém gt^n 
Á|\T)Ai5eAncAó -Aige ; -A^uf *oúit 1 ngf e<Ann if 1 5CuiT)e.A£- 
CAm <Ai$e — ftix» if n^X)úftA *o'-Aon éine-Ann-Aé. tlí 
rnon^n-At) féit n-A fiti*óe.AócA 1 nxmme "óen cfójvo 
fow. 

Aóc, pé Áic 1 t)ftiAi|\ fé f cottnt>e-Aóc a ói^e, nti^if a 
bí f é cu-Aifim if ÓÚ15 bti-At)nA f lóeAT) 'o'Aoif T)o f ocjung 
fé -Af beit m-A f-A^-Afc. T)o óe-An^-Ait fé é fém "o'Qjvo 
S-An T)oiminic. t)í ctoó-Af -AC-Af-An 1 5C.Aife.At -Aguf if 
xmn a cti^^t) if ce-Aó é. 

T)o bí* f coit -Af fitib-At Ag An OfT) 1 ^Cúit íUt-Am, 1 
5C0. *Óoife, A^uf >oo cuife-A'ó ^nn é Cun cofnú -A|\ 
a téige^Ann. ZÁ tiof c<a -An Cúi^i'óig .A^Amn t>o bti-A*ó-Ani 
-a 1627, ^uf Amm p^T)fVAi;5ín Y\AicéAT> ^if, 1 t>f oó,Ain 

1 uinii|t & IV. a U1H1. a XI. 3 Uitii. a XX. * Uim, & XX, 
t. 51. 6 UiTTi. a XI, l. 31. IX 

Cfiín eite -a bí ^5 fogttnm fAti Áic fiti. T)uine t>en 
T>cfiúf\ eite fm x>o b'e&*ó Cóm t)xMfce tUicéxVo. Ó 
Cdif e^t é fm teif ; AS^f t)í -áftMmm 4if f An 1ot)Áit 
n-A 'ói^i'ófAn m-Af $e^tt -Af -a fe-At)tif f\Ati T)iAt)Acc. 
1fé b^ tfúi^ te UomÁf tlow^|\*o, a t>í ma C^i|\*oiné^t 
n-A 'óiAi'óf-An, *oo t-At>4if\c 1 nOft) S-<m T)oiminic. pé 
aca ^n j\Ait> 5-Aot 1T)1|\ an t)Á x\icé4T>4C nó n<Aé ^mo, 
t>iot)-df\ 1 t)f oó-ái|\ a céite 1 ^Cúit U-At^m, 1627. /Agtif 
t>t\átaif\ ^nn, -An ti-Aif céxvon^, "oo b'eAt) aw z&t 
Sé-Atntif *oe t)titt>, ó ttnmneác, •oo ctiifexvó ctm b^if 
f>A óAt-Aif fin, 165 1. II 

Ci fmné tlí Ci"óin ^s-Amn -óif gtif 1 totián á cfíocntng 
p^"0|\^i5ín tUicéAT) Ati téige^nn. ttí mót\ -An c-eóttif 
•oo geit)ce-Af M%e fin ^f -an Aicé^voac. Six)é -An c-iom- 
tán &c& A^e : Father Patrick Hackett, of the same 
community (of Cashel), studied at Louvain, and after- 
wards laboured at home with success in the vineyard 
of the Lord. He was Prior of his convent, and was 
held in great esteem by the people." x 

tlí fiof X)úmn 50 cftnnn cAt-Am & cti.Ai'ó fé 30 *ocí 
tot>án, -aóc zá 5-AÓ &ot\ T>e4ttfAm -aij\ gtif f & t>tixVóAm 
1628 & cti5 fé -An ctiftif fom. t)í cig 45 ^n Ojvo 1 
ton*OAin -An tixMf fm, ^gtif if *oóc^ ^tif ttij; fé ctuMfo 
Aif. t)í fé -Af ctnxíeAccAin C^pcAom Caff (nó CAf\í), 
ó ton-oam 50 C-Ancefbtifí, 2 an btixVóAm fm, 4$tif if 
f otttif X)& féif fin ^tif ai^ á oót&p ^m>dc & bí f é. 

1 O'He^ne-Coleman, " Irisb Dominicans of the Seventeenth 
Century," pp. 103-105. 
8 f éAC thriu a V. 
b 1 tobán a fCfíb fé " &"S fiogf Ai'ó cé bínnfe T)o 
b^f ^ ^f téáXk 9 " x 1 mbtixvó.Ain a 1630. x\j$uf muf a 
mbexvó é beit cAmatt f^ cífi ^uf 4 be-A^ nó a móf 
x>en ptéimionnAif Ai^e ní b^mf e.<yó fé f ei*om a? " as er 
se M nu|i t>o t)ém fé ^nn. 

1 mbti^t)Ain 4 1624 *oo cuif Of*o S^n t)oimimc ó 
Cittmn pfitA 2 1 tob^n Af x>cúif . t)í ag comnui'óte 
A^uf f éipéAt be^5 aca comg-Af a6 *oon ^ic -Af 4 "ocusc^f 
tonspottc C^ef^f Aif. 1 mbti^t)^in a 1626 xZ-Aif- 
cfigexvo,óf 50 t)cí og eite 1 n-^ice te C-á^tAif S&n 
Seóiffe, tt\A\\ At\ comnuigeAtMf a\\ fe^vó •o-Afnóio'o 
bti^*óAin. 5° ^^ av\ ag fin t)o cuai*) p^of^i^ín 
'h^icéA'o, 45 fogttnm t\A x>\a*óaóza ; Agttf muf a f-Aib 
fé 4f A11 f|\eAt co|Mig a cuait) -ann, ní móf a bí ^nn 
foime. 

Acc TMf tiomfA, t)fogttiim fé e&lAt>x\A feocuf At\ 
T)iAt)Aóc 1 tob-án. ten-A tmn fm -Ann bí At\ ^ic Lán 
x>e ttióc téigmn At\ 'oeóf^i'óeAóc ó éifmn. Aguf ftA 
*óeocAif *oon A\céAX>Aó ^At\ A\tt\e a cuf At\ cuit> ac&. 
T)éAffAmn ^uf Annfút) «a ctnf fé eóttif At\ ax\ T>Át\ 
*Oífe^ó. ón -01C fm a cuif fé At\ -Aifce be^s A-bAite 
cun Ce^ffbAitt tlí *ÓÁUMg. 3 -A^tif \>a gnÁt teif 
ceAtfArhn-A 4 a cuf \x\a teicfe^óA cun *o^ome fA bAite 1 
néifmn. UefpeánxMT) y\AX>fA\\ ax\ c-u^i^ne-Af a bí 
A\t\ -dmuig, ^suf At\ *$t\Á > ó é^muife a bí At\ t-Af a>ó \t\A 
cfoi'óe *óá tíf -óútó-Aif. T)ein fé tmn, *o& méi*o a 
flUbAlt f é, t\A£ f eACA f é At\ A ÓUAt\X>A\X) cín m^n éife. 5 

1 UlTTI. A VI. 

1 " Irish Dominicans of the Seventeenth Centurv," Appendix, 
p. 112. 

3 Uim. a L. 

4 féAc UimtteACA III, VII, VIII, XXI, XXXIII, XLIV, 
XLIX, LII, LIII, LIV. 

6 Uirri. XLIV, t. 19, seq. XI 

X^Uf UUxMf A CU-AtAlt) fé -A t)f01T> fé SqtAffOfT), 1 
t>A rhAitv5 teif 5-An é fém p<Áince<Ac m-A n-Aint)eife *oo 
féif man tuicfe-Aft cui^e. Conn^ic fé fé axwa n-A 
ti>AinT>eife n-A > ói>Ai > óf.An í, muife. 

T)o féin n-A LÁimfcníbmn bí fé 1 tttontiof, nó 1 Mor- 
laix, 2 f a X)X\aX)a\w 1632. A^uf if t>óc-a ^un ^n a cu.Aif t> 
&-X)A\te a X)\ fé av\ tixMn rm. T)-á néin fm ní mifce 
•óómti a ^Át) ^un f-A t)tiA*óAin fin a fu-Aif fé tíi}\T) 
t)e,Annuigte. tlít cu-Ainifc ^5-Amn -Aif f-d Dpn^in^c 
Aon cnÁt eite *óá f-dog-At, mufA nT)e.Ag-Aró fé cníT> -An 
T)cín fm A^uf é A5 fitte-At) ^f tob^n 1 iroeine-At) a fé, 
nu-Aif T)fÁ5 fé éine. tlíon tMon^n.A'ó tiom T)Á ^ocn^t) 
fé c.Atn.Att m-Ait fA ftr^^n^c -A^uf f-A t)fioc^m — 
bti<dt>Airi bféiTMf — <A$uf ^un ó ttlontdix nó ó S-An TTlAto 
a tMxw^ fé 1 néinmn. 

t)tiA > ó,Am a 1613 AtÁ f ax\ LÁimfCfí'ómn 1 ^coif " ÍTIo 
óe-An T>'Cóg,An Ó Caó-ac." 3 xX^uf ifé f-Ác a t>í teif ax\ 
•oÁn f om T)o fCfíot)At) Cóg^n Ó 1iC.ac.ac, cftncife, t>o 
femim f^itce .A-b-Aite t)ó. T)o éíce^f TMtfifA gun 1633 
b-A*ó ceAfc -Ann 1 n-ion,AT) 1613. t)í f é f ó-ó$ f a btnvóAin 
1613, cun -Aon cf-dg^f fiti"óe-Acc-d a ce.Ap.At), -Aguf -^aw 
aw tl.Ann.Aige.Acc X)eA^ T>'Á\\\eAir\. Af ax\ a*óX)a\\ f^n 
bféitnf n^ó mifce 1633 a cun ríof *oon btixvó-Am m-Af 
fitt f é A-X)A\le \wa X)\\ÁtA\\\ tli-Ag^tc-A. S-An né X)Ua*ówa 
f om 1632-3, .a óe-Ap fé ax\ f ot-Át-An tnte ón b^f.Amsc. 
A n-unmón f-An T)o ce.Ap.At> ax\ C-Amonn t)uicté\Af, ,Af 
dge^fn^ *Óún t)úmne, \ax) ; nó if cui^e fm -a cuittCAt) 
\AX), pé 1 néifmn é. " fíe-Atc ngeirhfit) " a X)\ f é 
^mtng, 4 T)-An teif f ém ; ^gtif mÁ étnrvimíT) geittife-At) n^ 
btiAt)n<A 1626 f-An Áife-Am, ciocf^it) a féi'óce-Ac tmn. 

^tltni. a VIII. 8 Uini. a VIII 

3 tltni. a XLVI. * Uini. XLIV, t. 32. Xll III &\\ x>zeAcz ^-t)Aite 'óon Aicé^TMc t)o 'óífig fé a\\ 
oibftuí 50 X)út\\^czAó 1 bfíongofc av\ UigeAfn^, mA]\ 
A*oein Ó nCi*óm é, -A^tif bí cion ^5 n^ *OAomib aif . tlí 
bftnjgmíT) cuAififc te cftimne-Af Ain at- fom 50 t)ci 
t)tiAt)Ain a 1640. Sa btixVó-Am fm *oo c^ittexvó -An 
p^uftm vja mó a bí Ai$e .1. é^monn 1TUc piAfAif, nó 
éAtnonn *oe thnctéAf, UigeAfn<4 *Ótín t)úmne. t)óf<An 
-á ce^p f é " T)f uiT)it!) f tix^f a óti-Ame av\ cAomte. ,> * 1f 
fotttif 50 fAit) Áfvocion ^5 An mbeinc a\k a céite. 
é^monn ah Cuifnín ay\ -ámtn ce^n^ a bío*ó a% av\ bftte 
a\í a pácnún ; ^stif if mmicí -dn amm fm x>Á Iuax) A^e 
'nÁ A\r\m aov\ *oume eite. 

1 mbtiA^ó-dm a 1641 t>o bfif An co%at) AmAc. X)'é 
fin av\ btiA'óAm nuf ceApAX) " éifge mo *óúitce te 
X)íá," 2 as ^fíof ú mumncif r\A hdfe^nn cun eifige 
AmAc a\\ f on a scifc if a 5Cf\eiT)im. t)í Ái)X)A\\ éigin 
S^f av\ac \t\a 5comnuit)e 1 gCAife^t av\ uAif fm, ^guf 
1 mí r\A tlo^otAg 1641, t^mi5 5-AffAí 5 Ae>óe ^ ifce^c ón 
T)cuAit Ann. *Oo b^itigeAtMf n^ SAf^n^ig 1 x>zeAr\r\ZA 
a céite 3 -A^uf *oo feótAX)Afi 50 CttiAm TTIeAt-A íaxj. 
T)eifte4f ^uf mAfbuigexVú cuit> aca. tlí xjóóa 50 jidib 
b^mc Af bit ^5 ^n bfite teif ax\ obxMjt fm. Acc 
cefpeÁn-Ann fé a mé\x> a bíoTMf 5^ e>ó1 ^ 1 ti'oáfUftit) 1 

T>COf At AV\ COgAlt). 

Acc mÁ X)emeAX) T>f\ocobAif ^nn f-A btixvóam 1641, 
t)o > oíotA > ó 50 *OAOf Af 1 mbtiA'ó^m a 1647. T)o g^ib 
tTlufóA'ó An UóiteÁm, Uige-Afn-A 1nfe \ Cumn, Ar\ cf\eó, 
A^uf t/imin fé téiffCfiof <Af An <áic. An cAú. 

1 Uim. XXXIX. 8 Uitri. XUIL 

8 Depositions, 1641« Xlll 
lllfCeAfT) "Oe tD-Aff-d A X)\ UU pJAÍOf A\\ ÓtOt-df SAX\ 

*Ooimmic -Ann, ax\ rjtixVóAm fin. T)o ^aoaX) é fm, ^sur 
x>o toifce^t) m-A rjeAt-ait) é. T)o féif "Uí 6it>m, uo tM 
an cAt. p^t)n-ái5ín Y\A\céAX) \x\a Pfíon ^nn ; Atz ní 
tieót t)úmn CAt^m. 

Zax\ éif T)on óo^-At) bjMfeAt) awac x>o focntng uaó- 
can,din ax\ thjvo xMn 5^n rj^mc te potAict'óe^óc, acz 
Cfeófú ax\ óo$xvó Agtif cún^tn -an órveit)irh xy\a\\ -a 
rjAmexVó f om te potAicvoeAúc *opA5^mc f én sCorh^ifvte 
Aoijvo. t)í f om 50 rr\A\t 50 *ocí, 1 mrjtiA'óAm a 1646, ^un 
tÁft^ fcoitc i*oif ax\ CorhxMfte Agtif An tltmcio. Af 
t-Aorj An tltmcio •oo gArjATMf t)|Uitfe San T)oimmic. 
An rjtiAt)Ain fm *oo óe^p ax\ zA\céAX)Ac " ttlofOAit *oo 
rhif ne-Aó a X)ax\X)A." x /d^nf ón rr\X)UA*óAn\ fm axx\ac 
X)o ótnT)ig f é ax\ a "óíóe-Att f a 0054*0 te n6ó$An Hn-dt) 
Ó tléitt A^tif teif ax\ Tltmcio. T)o féif •rje.Attf Aim 
•oo rjí "otntrjAmc A\%e te Conn-Ait U\yzeAr\X) t)tncté<Af , 
tieticenAnc JJenef-át ^ tTltimAn, 50 *ocí 50 rjfti-ditt 
feife^n rj,áf 1 mrjti-átJAm a 1649. 1 f f otttif fom ón 
gCAome-At) a ceAp fé t)ó. 2 

T)o SArjAt) CofnAit TtifceAfvT) t)tncté<Af a% Cnoc nA 
nt)of, 1647 > ^S^f 1 f t>ócÁ ^tif x>óx*ax\ a t-AgfAnn an 
ftte fAn ArhfÁn i\x> " An ctiame £f ititi," 3 a\\ fon ^tif 
rjtiAt)Ain a 1646 azá mfnA te^rjfAirj x>ó. 1 mrjtixVóAm 
a 1648 x>o X)é\x\ £erótimfó, itiac UtiAt.dit, ó tléitt 
$níom cAtm-AócA 1 n-Aice te t)Aite Aca 1, m^f ^n f ArjAit 
fé ctoó-Af Sax\ T)oimmic f^n Áic fm. A^tif uo rhot 4 
ax\ cAt. Páx>x\a\%\x\ 50 t\Áx\x> é, m^f ge^tt a\x\. 

An cAt. é-Amonn Ó TMomtifAig, ■o'Óf'o Sax\ T)oimmic, 
-Agtif C^fpo^ teitgtmne, vo rjí fé fm 50 ^fitite^nAó 

1 Uirn. XLII. * tliTh. a XL. 

8 Uirh. XLI. * wim. XLV. XIV 

teif a\\ t&oX) Ati tluncio. Zá >úá Aifce, 4 -df a LAigeAT), 

4 Uim. XXVII, A 5 u r thrii. XLVII. 
f^ teAbx\f f o a ce^p ati cAt. p.áT)ftAi5ín T)ó ; -A^tif ní 
y uláif nó bí coi*o|\eAD móf aca tena óéite. 

Acc te tmn av\ 005-Ait) níof ctnfexVOAf n-A jAetnt 
te óéite 1 ^ceAfu. Annfom tÁmig CfomAitt, ASUf 
•o'imif fé a toit oftA. X)o fCfiof fé av\ cíf, ^Ettf 
ctnf f é Áf nA n*OAoine. /A^tif <<m ctéif , at\ méiT> nAf 
mAfDtnge-At) T)íob, t)o fUxMge-At) t^f fÁite i>at>. T)o 
bí étf\e bocc 1 gcf ti-A'óóÁf av\ tiAif\ fm 50 n^ifite. Y\a 
nAtrif Ám * a ceAp An cAicéxvOAó -Af cúff aí n-A hxvimfif e 
fin ifi-AT> An ótnx) if bf ón-Aige *ÓÁ f\dotAf iat). A tíf 
■óútéxMf f cfiofCA ca|\ p óif ; n-A hti-difte imtigte tMro ; 
bAf c^t) A5tif bf\oiT> A|\ v\a T)Aomib ; ^n f UA15 -Af fiAn- 
n^ib £áit ; ^gtif é f ém, m^f Oifín 1 nT)iAi , o ha ^émne, 
r\-A beAtAit) gÁ ^CAomeA^ó — ní hiongnxvó cé-át) An 
bfóm f a ótÁiffig Ai^e. 

tUif éigm te tmn n^ T)focoibfe a bí -Af fitib-At 1 
néifmn fé ÓfomAitt A^tif a tncc te^n-AmnA ife-A'ó 
T)fÁ5 An zAt, pÁ^ofAi^ín xm cíf feo. Ót\a fiti*óeAcc 
ní féit)i|\ «acc cuAifim a i)éAr\Am T)on btiA'ó^m. Acc 
má ctnfimíT) 1651 fíof T)ó 111 t>óca 50 mbe^m aX)\:at> ón 
5ceA|\r. t)í f é 1 tob^n f a btiA*OAm 1652, pé í néif mn é. 

IV 

TU •oeófAi'óte ó éifmn a bí aj\ Ati Tlomn CófpA An 
ti^if f m if téif ^tif tti^-A'OAf teó ctiiT) 615111 T>en e-Af-don- 
cuf -A bí m-á me-Afc f^ bAite. tlíof c^ittexvó Af ^n 
bfxMff^e ^nonn Aon ótiiT) T)en CfeAnfAt^, nÁ ní bfii^if 
f é b-df t-Att. A^tif níof t-Aife X)'Opx> Sav\ 'Ooimmic é. 

1 f é*c XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. XV 

tlí fó*óeoc^i|t a tfie-Af ^tin "ótime ce«AfAiT)e ^n c&t. 
pÁx>^pr\ VUicéxVO. T)eif\ fé f étn " *oá féiueAT) An 
ct-átnp-Af f aoi " 50 t>f éxvof^vrj f é Aoif a ce-Ap/Vó " n-án 
géine mAn J^e'óit^ num-nxvm n>á í." * U-Am-Att éi^m 
f Af a ttfiiAif -An fite b-df tÁft-A e-Af-Aonctif iTnn é fém 
A^uf tri-áigifcin genefÁt av\ thfT), .1. ay\ cAt. 6óin 
t)Aifce *oe tTlAfinif. T)ume ti^fAt -A^tif e^Aitfe-Aó 
ctnm-Ait T)o t/eATj é fin. ttí fVAifj T>e tocc Aif, acc 
a géine a tMoT) a te&w^A A^tif a peAnn, 45 ctin fíof 
uó -áf n-AtriAi'o nó Af Tjtnne nÁ be-AT) T)A féin. T)o 
fíotnuig fé ó tneitj uAf-Ait 1 ngenóA ; cfeitj a fjuAiT) 
com-Acc -A^tif 5fvAt)Am T)óirj féin te f-AtjAn íiá fiCxvc;UMfe. 
On^c-dit *oon tTUigif cin genefvát ^ 00 b'e-ATj ax\ C-Atfvoinéat 
ttjf rjmi-Ani ; AS^f *oeAnrj|Urj.Airv ax\ tYUi£ifCif , tn f é m-A 
^fv*oeAfpo5 1 nAtji^non. 

1 mrjtixvóAm a 1648 *oo cog-ATj ax\ z&t. tlitti^m *oe 
t)únc m-Af CúisiTJe-Ac, no Provincial a\< ax\ ÓfT) 1 néinmn. 
X)a t)-Aome mójvA 1 ucuAtfceAfvC Cút^e Conn-Aóc a 
rhumncin fm. A^uf X)A Tjume téige^ncA é fém, A^uf 
nvAntóin -árj-Atc-A. A^ttf -Af cum<A éipn "oo ctnn fé 
6ine<AtmAig av\ ttifT) 1 tot>Án fé com-Aom tfióin •óó. 

T)o néin T)tige -An thnT) T)o ciocf-<vó a té-Anm-A f-Ati 
ótm cfíce 1 mbtixvóxvm a 1652. Acc t>í f c<Aipe.AT) Af av\ 
Ójvo 1 néinmn, -An u.Ain fm, Agtif teip ontA ce-Aóc 1 
^ce-Ann a céite ctm Cúi5iTje.Ac uua *oo togxvó. ÍH 
áfvorheAf -a^ An JenenÁt a^ at\ At. thtti-Arn T>e t)únc, 
-A^uf t)o ne*vncuig f é f avi 01^15 é Af f eA?> cé^fm-A eite, 
Af fon nÁf miAn teif ay\ mt)úf\CAC fém fom. A^tif 1 
n-ém£eAcc teif fm, ttt^ -An 5 eTie T^ fmAóc *oó ^n 
mtimncin av\ ttifT) ó éifmn a rjí 1 torjxin. *Oo t)-Am 
fom ón me-Af a VjÍ an ^n mt)úf\CAC f^n óft). Astif if 
1 ttini. I, t. 9, et seq. XVI 

•oóóa 50 n Aib a be^ nó a mó\\ *oen " éúise^ó^f " ax\x\ 
teif. 

x\óc pé ctnf a bí teif, T/eifig eAf^onctif, nó tnfeAf- 
t>A\*b f éi*óag, 1T)1|\ -An ^Cúip^óeAó A^tif ^n cAt, P-át)- 
f Ai£ín V\A\céA*o 1 nibtiA*ó-din a 1652. ílíon b'eót fom 
X)on At. *oe tn^fmif, m^n t)o f cníb feife^n teicif Ag 
Cfu-Att ax\ Ati AicéA'OAó, 8 ItlexvóÁn £ogm,Ain, 1652, A5 
•oéAn^tti combfóm teif 1 *oc,Aob t)fÁtAf *oe rhtnnncif 
*Ootphm, a bí cogtA ó éifmn 1 ^cóin CAibit)it Coic- 

teAWZA AX\ thft), A£t1f A fUA1f bAf f AfAfV oonótAt) é. 

A^uf T)o cogAt) An cAt. p^fAigín TlAicéxVO m-A 
ronAX). 

X)o fCfíb ^n cAt. pÁ*ofAi5Ín ótin ax\ JenefÁt t>a 
f A*ó 5tif rhiAn teif T)tit 50 h€ifinn Agtif corh-Aifte *oo 
*oéAriAm tefnA t)fÁitfib Ann. 'OtibxMfc ax\ genef-át 
teif 5t»n óoncAbftAó Agtif ^tif óofCAfriiAit ax\ tui*o 
CAbAifC fé *ótit 1 néifmn An zaca fom, A^tif 5-An x>e 
Cúif teif -aóc corh^ifte x\a mbfÁt^f >of a%á\1. X\óc *o& 
mbeAt) cnif "OteAgt^ó eite a^ ax\ A\céA*OAc 1 n-émf e-Aóc 
teif fm r\Á coif cf eA*o f é f ém, ay\ JJenenÁt, av\ *óut ax\x\ 
é. X)a m\Ar\ teif ax\ &\céAX>Ac ce-Aóc 50 héinmn ^An 
Airif t»f . S.<m AifijvÁn beA^ x a ótnn f é 50 tdcí SéAmtif 
HtiAt), f a btiA*óAin 1653, x>eif f é tmn 50 fAib ce^pAite 
A\^e ce^óc av\ ctiAifo 1 néinmn. tlíon tÁmi$ fé Ann, 

-ATÍltAÓ. 

V 

Ax\ oI\a*oa\x\ a bí óti^Amn .1. 1654, *óém fé ftm a 
ótiif ÁfT)fe-Af5 ay\ ax\ At. *oe tTUjunif. T)o fcníb fé 
teicfeAóA An 10 IÁ xj'Abf^n, Agtif ^n 8 tÁ *oe t)e-dtt- 
c^rne, 50 x>cí -An JenejUt, $á jvd'ó gtin *oó fém, *oon 

ithrh. XIII. XVII 

AicéATDAó, o-a cifce uaCza\\ ÁriAóc cottáif ce n-A n^^'o^t 
f^n ófo 1 tot)^n t)o tAt>Aifc. A^uf x>o ge-AfÁm fé 
^n cAt. thtti^m *oe t)úf c, *oe t)fí$ náf toij feifean 
é. tlíofi téig av\ JenefÁt aóz cof-Aó av\ x>á teiof fm. 
T)o c-Ait fé a\\ te-atcAoit) ia*o, A^uf T)o g-aio •oiombAt) 
-A^uf f e-Af^ é teif ax\ AicéAXMó. x\n 6 tÁ T>e Itleite-Atti 
a\\ cS-AmfAit) 1654, *oo fCfít) fé tetcif ion$-AncAC ctin 
at\ Aicé^-OAig t>oicc. t)í c-ditige a^ *oe TTlAfinif aj\ 
rhAftA A^iif -Af óAmnc te £éife. ^ cc AT1 ^ 11 ™ A D1 
f-An teicif fm *oo otiAit) fí caoc at\ a *ocÁmi5 6t\a táitti 
50 T)cí f 0111. 11í *oeoc^if a me-Af cxroé Ati *oío$t)Áit a 
•oém ^n teicif fin a\\ cfofóe -AStif a\\ Ai^ne fite>AC4 ^n 
/AicéA*OAig. xNcc níof fc^-o ^n 5 eTie t^L ^nnf om. 

An 18 tÁ *oe mí at\ 1úit, 1654, ^ 00 fCfít) -oe tTlAfmif 
Cf\í teicfe-Aó-A. Sa cé-<vo tetcif x>e\r\ fé 50 t>ftiaif\ fé 
ón ÍTlAiof 5 etie tvál, é^monn ó T)tnt)ij\ ^e^fÁn 1 f Cfítnnn 
At\ -An At. thttiAm T>e t>úfc, Cúi^i'óeAc n-A néife-dnn-dó 
f-An ójvo. 1f T)óig teif 50 t)fiiit bAmc 45 An n^e-Af-Án 
fom te ^eAf-án at\ At. pÁ-of-Ai^ín tlAicéAX) Ar\Ar\ 5CÚ151- 
•óe^ó. CotíiAiftigeAnn fé *oon Cúisvoe-AC ^aw ^on nít) 
a tiéAWAxxx a ómffe^'ó T)AoiTie a^ cnáittifeÁit, A^nf 
f ocfú te Ó T)tnt)if\ niÁ'f févoif teif é. 

An x>ax\a teicif : f t\ eA%r\ a é fin ax\ teicif tlí 'Ótnoif . 
T)ei|\ *oe 1Tl^j\mif r\AC petce-Ann fé Aor\ cúffA x>eittmi- 
te-Aó "seArx A\r\ A\%e ax\ at\ sCúisi'óe-Ac. Acc mÁ t)íonn 
^e^f^n t)te^gt«Aó Ann 50 nx)é^nfx\f -An f cé-At a f cfú'oú. 

Ar\ cfíom^t) tetcif : ce-Ann a óuif ax\ 5 erie ^^ ^5 
cfMtt Af Cúi^i'óeAó tíf f ó ÍTinnn, *oá ójvoú *óó é f ém, 
nó t)uitie iiAit), *oo *óé-AnAtti t)feite-Attin>Aif f ax\ óúif *o^ 
ptéroe 1T)1|\ at\ cAt. pÁT)f^i5ín VlA\céAX> ^iif An cAt. 
tlitti^m t)e t)ú|\c. S^n teicif f tn cti^nn f é " defamer V 
Ati ax\ AwéAVAC. A^uf x>ÁmA*ó 'óóig teif ^n mbfeiteAtfi XVlll 

nác feAfÓtfiA*ó ati cAicé-At)^ó at\ cúif, nó 50 n-éAtógA'ó 
fé ctm piti&Alt, 50 |\-Ait> ceAX> a^ -An 5Ctíi5i*óe<Ac é 
gAb-áit -A^uf é ctif 1 *5ctnmr\eACAib ! 

t)í beAfctngte Ag ax\ AicéAT)Aó, ^n btiATMm fin, 
te^bAf éi^in *oo ctif 1 ^ctó. tá Vugn-Afx* 1654, ^ 00 
f Cj\ío *oe ITlAfmif 50 *ocí <An cx\t. thtti^m *oe t)úf c, gá 
f^t) teif nÁf iA|\f An cAicéxvoAó ceA*o ctm teAOAif a 
ótif 1 ^ctó, xvgtif nAó f ii^if f é ceAX». ójvotngteAf *oon 
Cni5i*óeAó An tnte cóib *oen te^bAf x>o g^b-áit mÁ 
zu^a*o fénA ctif xmtiac, An c-ngT>Ar\ •oo ctif 1 bpfíoftin, 
A^tif ctíffAí An te-AbAif »00 f cfíobA'ó Agtif t)o ctif 45 
cfi-Att Aif fém, Af -An geneftót, 1 ftige 50 ^ctiiffi'óe 

pionóf *Oá félf Af AVi tlg*OAr\ ! 

flí bf tiAif e^f Aon cr\Ácc eite -Af teAbf ^ib a f cfíb ax\ 

cAicéxmAó acc An cA^f a f o, acá 1 te-Ab^f H I. 15, tc. 

859> a% Za-os Ó íleAccdm (1735) : 

" CiomfvigAX) Aitsenri Af fen teAbfAib fenctif a, cnomicib, 
1 ScAfACAib tia heifenn, Af finnfiftechc ") [aji] tiAifteAchc 
CeAfbmlli5, no rmc t)nÁ*OAi5, rnAfA n^AbAf 50 neimerhtnt 
SeneAlAC An *ooc*ctif a*ó, 50 1TliteA*ó eAfpAin^ *oo tco 50 
heifin, Anno mtm*oi, 3,500 ; ec f o *oo jieírt DA05titAi*ó 015 rh&c 
/Aox>A5Ain, rhic t)A05titAiT> jttiAi*ó, bfAtAif nAorhoifO SAn 
Pf omnfiAif a tAi*oion ; -j f óf *oo neín pA*of tnc tiAice*o bf ACAif 
*oo on*o SAn *Oommic a tob&m fAn *c*CAtAm iAch*CAfAC." 

An 17 tÁ -o'Oócóbef, x\n btiA*óAm fm (i654),*oofctvíb 
avi 5 ene ^^ teicif eite gÁ fÁt) 5tir\ gAiruT) 50 mbe<vó 
cúir\c mA ftii'óe ctm éifceAóc te ^eAfÁn ax\ AicéxVOAig 
Af Ctíi5i > óeAó r\A néir\e,Ann, A^tif Pfíof t)eit5CAó ayi 
tJitfo 1 VobAn 1 ^ceAnntif Ann. X)a rhiAn te *oe tTlArvinif 
a fiof -a beit xM^e Af t^ini5 méA*o nó cftic hua Af 
^audacit^" An AicéA*o-Aig. A^tif *o-á n-éiteógAt) ax\ 
z&\céA*OAc bfeiteArh *oo b'^oif^oe céim 'n^ Pfíorv í\a 
mlDeit^eAó 1 lob^n 50 mbe^ó fiof A5 An 5 ene r^ 
cionntif ^ beit teif fx\n -Am a bí a% ce^óc. tlí féit)if\ XIX a y<&ró Anoif ax\ t-dim^ fmAoine&ffi t)á fófo cun ^n 
Aicé^X)Aig -án Aoncof. A^uf if fvócum^ n-A t^ob ; 
mAf, bA §^ifi*o n-A TjiArófAn 50 T)CÁinix; ah pte of 
corh^if t)fveitim if -Aoifoe ^uf if píninnige -A^uf if 
CfvócAifige 'x\Á Aonofeite-Atri f^ogátCA. 

x\n 19 IÁ *oe 1Tlí tiA floT)tA5, 1654, t>o fcníb au 
genenát teian 50 T)cí CtnsiTje^c ax\ thjvo 1 T)Uín fó 
tumn, mArt ffe^fA Afv teictfv ón ^Cúi^TóeAó cui^e- 
fe-An, Ati 20 IÁ T>e rhí tiA S-AtimA, m^ f aio ciiAf Af^bÁit 
^n cúif An Aicé-ATjAig. T)ein ^n 5 erie f^ 5un ctM P ^ 1 ^ 
moUvo 50 *oeó teif, frAX> An fAocAn ax\ bneitm'i, *oe 
bníg x;un gt^oró fé ax\ cAicéATjAó cui^e fém. 1f 
fotttif, AriitAc, $un tu% ax\ cAt. pÁ*onAi5ín a fi^rj- 
n^vife 1 tAt-Ain ax\ bneitim, A$uf 50 n-Aib f é \x\a be.At.Ait) 
nuAin a cuine.<yó -oeineATj teif ax\ ^cúif. tlíon be^s a 
Cfí x\6 a ceAtAif T>e tAeteAtiCA ótm av\ cuAnAf^bÁit a 
cun 50 T)cí Cúi^irjeAó Ati t1in*o 1 T>On f ó tumn, mAX\ ní 
1 tobÁn a Vjíotj f eif e-An ma corhnuroe. An ax\ A*óbAnf An 
ní tmfce beit T>eirhniteAc "óe 50 bf uAin ax\ cAt. p^T>- 
fvAi^ín 1lAicéAT) bÁf atnceAtt ax\ 14 IÁ x>e mí tiA 
SAtfmA 1654. 

Ax\ 19 tÁ *oe mí ha 11o"ot^5 t>o fcníb An genenát 
teicifv ótm Cúi^róeAó x\a tiéineAnn, gÁ x\Á*ó teif 50 
bfUAjvtAf, fomnc tA nonfie fm, cuAinifC .AtcumAifv a\\ 
cúif au AicéAT>Ai§. U-Af éif uon JenenÁt ax\ cuAinifC 
fin T)o mionfcnúT)ú bí a Ai^ne f ocAin Ai^e ax\ ax\ méro 
feo : (1) x\Á nAib fiA'onAife *óeirhin Ann *oon geAnÁn 
Af ax\ gCúi^iije-Aó ; (2) x\Á fAib a^ ax\ nseAnÁnuróe 
acc f AoncuAinmí, -Agtif %ax\ ótin teó ; Aguf (3) X)Á 
Scuifvcí teicfe-AóA ax\ x\icéAT)-Aig 1 5Coimme,Af teif ax\ 
•ocu^ifvifc fm sufv bfottuf T)on Cf-Aog-At ^urv fe^fv^ a 
gAib ax\ cAicéAT)Aó xja rh^t^ifv T)on Aó^fv-Ann 50 téif. XX 

A^uf T)eif\ ^n 5 eti ef^L 50 mr/f éiT)if 50 f 4it> a^ T)ut T>o 
nie^t)-Ai|\ ax\ p\\ t>oióc. & f át> tiaó f uaif f é uAócAfán-Aóc 
n<\ n5^et)eAt 1 T>cig aw thfT> 1 tot>.án, x^uf ^uf óAitt 
fé *oá t)^]\f\f^n céAX) ftóifín a X>eAt> a% *out *oó ón 
oips fin, t>o Cua\X) f om 1 n-AóAf^nn m-A óe-ann Ajjuf 
•oo óuif cfénA óéite é. 

1f b]\ónAó -An fcé-At é ax\ zA\céA*OAC T)o t>eit fén 
f CAtn-Att f om ax\ teAtrjtnvó-áin T>eifeAnn,Aó X)Á f Aog^t. 
1f t>óóa 5uj\ a^ au AtAif *oe tTlAfinif a t>\ a\\ ce.Af\C 

nUA1f\ -AT>Ut>,A1fVC fé 50 fwMt> Ag T)Ut T)á ttieAt)A1f. 

p^S-Anníf ax\ fcé-At m-Af fin, A^uf ^ui'ómíf beAntiAóc 
T)é ten ^nAm. 

VI 

11í mifce tiom mo t>uiTjeAó-df T)o $Atháit te Cumann 
t>u,Anóoime-á > otA x\a gAeTjitse a %a\X> oxxtA fém cofC-Af 
ax\ leAX)A\\y f eo. 

£u-Aif e-df 50 TteóriAtAó T>íóeAtt con^n-Airh ón T)oócúi|\ 
Ofbofn ó tiAitfujvsm, 1 fomn ax\ X)Á\r\ T)ífig T)en 
teAt)A|\ f o ; ón At. 6óm TTIac JiotLa Oá\x\, a óuif 
fpéif rftóf im f Aot-Af ; ó ComAf ó ílAititte, AS^f ó 
Uif e-djvo ó £ogtu , rjA a óuif a tAn ni*óte 1 n-urhAit X)Arw ; 
ón At. 1T1ac ai\ OifvómniJ, T/ÓfT) S^n T)oimmic, 1 
m\)A\le AtA CtiAt, a ttis T)^m 4 Lán eótuf a\\ tteAtA 
x\n f ite ; A^uf ó Mr. R. Flower, f an British Museum 
a fotátfuig cóib fA*OA *óen " Aitfige" t)Am. 'Cáim 
f é óomAom rhóif ACAfAn ; -aguf f uAf tiom m^f *óíot 
a\x\ a n-^mmneAó«A a tx\At) Annf o. ZAX)'5 T)OTinCA > ÓA. t)Alle ,&£-& CllAt, 

tÁ féile t)pÍ5-oe, 1916 Atl CtAtl eótAis HeAmtiÁ-ó 

tl a LÁimrctnbmní LeACAHAC 

vii 
. xxiii pAX)RA15Ít1 1lA1CéxVO 

I. A £iji m'éilisúe 

II. 1nmr Ajt "ocór 

III. "Oo cuaIa in-oé. 

IV. ^é CtÁtfop fCAipice 
V. m'AnAtnrA An £)\ifóeAn 

VI. A5 níosiiAi-ó cé bínnre 

VII. x\ ÓviAine CAomrA 

VIII. me •o'fAnAthAtn Ajt eACcnA 

IX. A Laoi a "ÓAOine 

X. lf cnxiA5 'f ir 5 eA r* 

XI. *OÁIa An ttómín 

xii. a suAircrir fÁim, 

XIII. Cio"óíaic mo cttoróey 

xiv. a ua r° Vuijic, 

XV. 1Tlo LÁ Léinre, 

XVI. mo tlÁiite séAjt 

XVII. JTÁt m'At:tiittr e 

XVIII. AcÁim AttrAi-ó 

xix. a óttíorc ir btiAn 

XX. -ditttiéir cSA^rAnAc 

XXI. A SéAmtiir, a ÓAOiiitAi5 

XXII. A tÍlAttCAi5 fAOtfi 

XXIII. mÁ'r tet^eAr Ajt péin 

XXIV. 1r mAi^S ttis SeAjtc 
XXV. A *0é nA n*OeA55ni*om 

XXVI. mÁ beiit T)ia -oo ÚiA5Attntir 

XXVII, A rflACAOtm -oo 5A-o ^nAOt 

XXVIII. A ÓAjtA 'f a Cnú citoróe 
xxi CCC ; "OAmfA 1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 

7 
8 

9 
10 
12 
14 
15 
16 

19 
19 
21 

23 
25 
28 

31 
32 
33 
35 
36 
45 
45 XXII XXIX. *0'óif Ati •OAinsm 
XXX. tonutsÁin beAnnAcc . 
XXXI. OiltéAn CAfjuin 
XXXII. *Oo meAtt fú-o 'peA'ómtnúp . 
XXXIII. A Cof oeA5 fiviDAtAC 
XXXIV. if bAot *oon £eAn . 
XXXV. T>om éíonnnn néix> . 
XXXVI. A Óajia féim féA^Ain 
XXXVII. An Cn Ann ten cósbA-ó 
XXXVIII. beAnnAcc T)é 50 héA^ 
XXXIX. *Onui-oi*ó fUAf, a ÓuAine An ÓAoince 
XL. Oc, An féi*otji ? 
XLI. x5m CuAine ^nmn . 
XLII. iTlofCAit "00 VhifneAc, a ÚAnbA 
XLIII. éin^e mo *Ónitce te "Oia 
XLIV. Cmn im SéAT> ftnfse . 
XLV. AcÁi-o các AfnA meAf 
XLVI. mo CeAn -o'eósAn Ó Cacac. 
XLVII. *Oo fÁ^bAf Aon 
XLVIII. *Ooimmic Ó peAf^Ait 
XLIX. LA05 btiA*ónA 
L. An ÓeAffbAtt é«5in . 
LI. tlí mife aii CeAffbAtt 
LII. 1fAn bffAin^c 
LI.II. tnóf mo tnnitre 
LIV. StÁn fÁT> Óféróim 
LV. Cia An CAtcA 05 "ÓAnfo 
LVI. StÁn fÁ-o toc 
gtUAIf . . . . . 
AinmneACA peAffAn * 
AmmneACA Áice . 
foctóin . . ...;■', 
CvntteA-ó ^ttJAife . 

HA Láirhscnít)innf T.C.D. : H.5.10. T)eif O T)onnAbÁin 111A " CtÁf " 511^ fCfíobA-ó 
An teAbAf foin a\\ ah TXoinn eófpA cunceAtt 1630. mÁ'f 
fíof x>ó fom, ifé An tÁihifCfíbmn if fine A^Ainn x>on 
AicéAT)AC é. tlít Ainm Ati fcníbneófA le fA5Áit Ann, acc 
bféixnn 5x1^ b'é An fite féin x>o fCfíb é. 

H.4.19. Stiocc H.5.10 ó fin. Aox) Ó *OÁtAi5 a fCfíb, 
x>on cSínttiobÁnAC, OUaiíi 1 ^CottÁifce ha Cfíonófoe, 1746, 

H.5.19. teAbAf a fCfíb An toti5ÁnAC. 

H.4.20. "LeAbAf a fcfíb €ax>5 Ó tlCACCAin. 

Stonyhurst : A.II.20. teAbAf ó fin acá Anoif 1 ^CottÁifce 
CtmiAnn íofA 1 Stonyhurst. Ón Uoinn eónpA — ó Uofbón 
bfét-oif — a uÁints fé Antifoin. CÁ " John Fitzgibbon 
^S " fCfíobÚA Aif . "Ó'AicfCftb An z&i. eóin rriAC J^ottA 
eÁtn é. 1f Af a fAocAffAn x/oibfi^eAff a 1 nxiéAnAhi aii 
teAOAif feo. 

L : LeAbAf a fitAif CAf Af iAf acc ó Óeóf aiíi L&oi-oe. CÁ 5AC 
Aon •oeAttfAth Aif 5un ftiocc Aon teADAif AthÁin é feo A^uf 
teAbAf Stonyhurst. ní tuAfóceAf Aintn An fCfíbneóf a Ann, 
11Á ní fiof CAÚAin a fCfíobAX) é. 

British Museum : Add. 18749. tÁnhfcníbinn ó Óo. tusbAtx) é 
fin. *OonncA"ó ITIA5 OineACCAij; a fcníb 6, 1792, x>o ÓAmuet 
Coutcef, ón ÓAfn t)eA5, 1 n-Aice te *Oún "OeAt^An. 

R.I.A. : 23E16 ; 23M14 ; 23G24 ; 23C33 ; 23G21 ; 23G23 ; 
23N13 ; 23C19 ; 23N14 ; 23C20 ; 23O39 ; 23N15— An 
tonsÁtiAC a fCfíb lAOfAn. 23L38 — TtifceAfX) Ó inxnn fiAiti, 
ón cSeAUApobnt a fcníb, 1767. 23H15 — Hi5fí ITIac UÁ5- 
HAttt, 1 mt>Aite au ÓAifteÁm An Ttóifcig, 1770, x)0 fCfíb. 
23C21, eÓ5An CAohiÁnAC x)0 fcníb, 1816. 

ttlui5 tlitAx>AX) : I ; III ; IV ; VII ; XII ; Af teAbf Atb Ati 

T>OCCVIf A Ó tnt1fCAX>A ACÁ1X) f au tnte. Stiocc teAbAf An 
tonsÁnAts fAn AcAX>Atm iax> ; A^uf ctAnn An ton^ÁnAis 

A fCfíb tlfhlóf ACA. 

C : teAOAti acá im feitb fétn. 1f x>ót5 tiorn 5ttf ftiocc 
23H15 é. pÁT)ttA15Ín tlAICOAT) CCC. 

i 
a fnrt rh'éiti$te 

A fif rrTéitigte 1 nx)éAn«Arh na trAnn "oo-ním, 
CAT>é T)uic mo fAotáff-A fann nó fíon ? 
p^ontoóc im Sfé^ffA nó fdttt T)Á mbí 
An rjAog^t 50 mué-AntAft *oo ge-Attfd in' íoc ? 

téi5 tottc nó fmGró -Af 5AC c&rr. oo-cítt, 5 

'S *oo gé-An^mn-A an céxvoná tco ó^:U,fi Afíf ; 
peAfj férúcig 510*0 AorjX)A 'f 510*0 ceannfA rjím, 
tlíon tAorjtA te fAouAf mo mainnc 1 rjfíoc. 

xVoéattAinn ^un X)'é&x> cu$ 'oot) C-dmncf 1 ufíg ; 

'S t)o bféroin, *oá féroeat) ^n cLAtnpun tjvíom, 10 

50 nséArj^mn "outc féififif fe-An-OA fníorh 

tlán gétne m^f ^AetJits num riAm 'ná í. MSS. Stonyhurst A. II. 20 (S), tc. 12 : pA"otuii5in llACceic : 
cttm fijt An ctiAitteAC-OA. teAOAjt a bt A5 SeofAth t,Aoroe 
(L), tc- 48. H. 5. 10, tc. 3: cÁ Ati cei-oeAt f cfACAite ; ní 
f AnAnn acc Att méro feo, " pÁ*onAi5[ ]. H. 4. 19, 

tc. 1 : pA*0|tt>i5iri cc, a teroeAt Annf&n. Stiocc H5 ifeA"ó 
H4. tíne 1, jtAnn mÁf fíon, II. 4. mf éit^te, H 4 ; meitigte 
nA MSS. eile. 2, no fiAr ; H 4. 3, f a Aontocc, H 4 ; Am 
SféAfA MSS. 4, Aníoc, MSS. 5, *oo cí", S. 6, x>éAnAimne, 
S ; An nvó céA-onA, L ; ne*o, MSS ; CAttfe a fíf , S. 7, 
f ei"ó f ei*óci5, MSS. 8, mAnncp a ; H 4 ; tttaic, S. 9, tjtan 
béA-o, H 4 ; 5tif béA-o, an chuil eiíe. 10, x>o f érof eAt), H 4 ; 
ffíom, H 4. 11, tf 50 nséAbtn.in, H 4 ; fníom H 4 ; a fníom, 
S. 12, gAotYtA5, S ; SAe-óttse, an chuid eile. 13, tthÓAtnonn, í i.ii 

te nS-Amonn in' Aon ■oAmA'ó gneann mo gn^oi 

An DAOffA-ó x>o téinig mo pe^nnr-A fíof 

*Oo néx oinin £éimin, *oo tvann mo cnoi"oe, X5 

pn éineann t)4 hAonAt) "o-An te-am níon "Cít. II 

irmis Ati dcós 

Óum UittiAm Uí *Óut>5Áirí aji fÁt Áiriite. 

1nnir an *ocóf m-An fceót *oom tiA$Ann-d 

H-aó ti^imfe teó f an ónx> -An ni-AgAtcAóc, 

ó ctnneAt) e-Aó món fá tóm 5.AC •oi-A'ó-dine, 

Acc mife pe^n cóin r\& cóibe 45 cniMX 'óom coif, 

1f mnif n-A •óeói'ó t>Á cóifin óti<dn<M$ fin 

X)Á ofionn^n -An f óin i n*oóc.Af 1-Af.AccA, 

5«n fmne *oon 00151*0 *oóig if fi-At tuf e 

pl'n 5C«tAi > ó azá 1 fcón 50 *oneógxvó ha *oidtLAit)e. H 5; Tle heAmonn, an chuid eile ; An Aon, MSS. 14, An 
bAOfnAC, S ; An bAOff a*ó, H 4 ; -oo téirictnf, H 4. 15, "oo 
rté ctnnn, H 4 ; oipeAti feimionn, H 5. 16, fif eirte-ó, H 5 ; 
•oa a f AonA-ó, S ; r AortA"ó, L. 

II. MSS. A. II. 10, Stonyhurst (S), tc. 23. A tei-oeAt mAn 
feo : p: tl: cum UittiAin ui *óúb5Ain An -pAÚ ■ÓAirtijjce. L. tc. 
33 ; An cei-oeAt céAT>nA teif . H. 5. 10., tc. 4 ; é $An ueix>eAt. 
An c, An fÁc Aini^te, L. 1, &]\ ccúr, L ; -OAm a ti^ermA-ó, L ; 
ci5ennA, H 5. 2, An ar lár, L. 4, mife An feAn, L. 5, 
•óeoi^, MSS. 7, fine, S, L; coi5i , ó, L; -0615 Af, H 3. 8, 
ccuttA, S, L; cc\3tA, H 5; T>feo» S, L; Pfeog, H 5. iii 3 

III 

t)o CtiAtA irraé 

1aji sctof sttf hon"otti5eA-ó i 5CAtbrotib nA héitieAnn 5An 
bnÁtAin "oo ■óéAnAth nAtnn nÁ AriinÁm. 

X)o óu-aIa irroé 45 m&otláó mumnceAfóA 
ITlAf nuA/óAóc fcéit ó óéite Cumn if Cuifc, 
Jun ■óuainc te ctéif <an gácóe-dts Sfinnfti$ceAó, 
StiAinceAf f-Aon na f éimf e^n finnf e^n. t>d. 

tlí £>uAite.Am féin 1 ^ctéit 4 scumcmne, 5 

ó óuai"ó 4n fé m-Af rjféi*oir\ tmn ffioc4t 
5-aC fmuAmeA'ó ■o'éifsexvó , o , éir\im m'mcmne ; 
tUin b-At) t)Ao$^t f4ot>4r\ m'mcte^óu-A 

50 fUAiteAt) fé 5^n fAorj^vó ftimfumnim, 
^Á tu4ir\im CAot) n-A ^ctéife^ó ^cmnfe-AtAó, 10 

íló Anu^f fÁ a mbtAOfCAit) m-Aot-A mittceACd, 
CfUA'ógtAC ^éAf *oo £4otdit> mntigte. 

£u < Ait>fe mé mo t>éAt te frvms figce, 
'S ní tu-Ai^óf eAX> f éxvo *oÁ bptéit) tn^ fpfionUMte ; 
xSóc fu^f^im cfé^t) ^n ó-dotfAig óoimfigte 15 

'S 4 tifUAt 4 'Óé c-Af éif mo mumncife. 

MSS. S. tc. 24 ; a teroeAt mA|i reo : pATrntticín tlACcetc 
An cclor sttn hon"oe-ó AccAibi-ott nA heinton ^An bnÁtAn *oo 
•óéiiArii nAnn nA AbnÁin. H. 5. 10, tc. 59. H. 4. 19, tc. 59 ; a 
teroeAt rrtAn feo tonncAf An AfAon : iAn cctof 5ttn hofotiijjeArii 
a ccAtbroitttib nA hetntonn gAn bnÁten *oo ■óénAth nAinn tiA 
AbnÁtn. 1, mAottAc, H 5 ; mAtAC, H 4. 3, ^tin "otJAinc, H 5 ; 
An $Ao-ótA5, S ; ^Aoróett^e, H 5, 4. 4, f Aon tiA f etm nA f Aon- 
feAf, H 5. 5, tlí bttAtteAm, S. bttAtttm, H 4. 6, nAe, S. 7, 
fnrutAtnró, S. 8, tiAtn f An bAO^At, S ; tiAiji bf Ain bAoJAt, H 5 ; 
bí tiAtn nAn bAogAt, H 4. 9, fttmfttinntorii, S, H 5 ; rtim- 
ftimnirii, H 4. 10, ccmnfitioc, S. 11, fA mbtAOfSAtb, H 5. 
12, cfttAstAC, S ; séAf , H 5, 4 ; stnnctige, H 4. 13, f ttArófró, 
H 5, 4 ; fnoms, H 5. 14, fbntonntAiste, S ; fbnoinntAtste, 
8 5> 4- l 5> CAotjiAs, S. 16, bfUAit, H 5. IV IV 
5é zl&tsop scAipite 

•OO mtlAOI UAfAlt 11 AC 5éAbAt) 1 n-A1C Ó6A|1|tbAltt Uí *ÓÁtAl§ 

te neAC hac -oéAnpAT) AtnnÁn 50 bobArm. 

Jé ctátf op f caipite 1 m-ALAinx na f ctMibe f inn 

1 n-4iat) CeAj\j\£>.Aitt ceannAf-Aig uAfAit fmn, 

1t> pAinxfe a te-AbAit) *oo gtAc-At) tx<vó Uuite tmn 

'tlá -a cám 'f a ce^nnuf t>^ ttp-dgamnfe Cf u-ACAin Cumn. 

T)áit "ooc Aif e 51*0 f-d*OA 'óó -Af cuaijvo n-Aó citt, 5 
Aft gfÁmne a c^f a*o n-á cfeAnan!) t>uf 5Cfu-<yócAn tmn ; 
1f ^n-dt-Aó Aitf if ceáf , a Amne^f na ^cuac "ooug ^cf umn, 
guf peAff t>ett CAfjvAó 'nÁ 1 n-e-Af£>Ait> na nx»uAi f 
cmn. MSS. S, tc. 30 ; L. tc. 74 ; H. 5. 10, tc. 65 ; H. 4. 19, 
tc 64. An btiAT>Ain 1 n-eArnAin, H 4. Ceix>. : seAbA-ó, MSS. ; 
ceAjitnt, L ; Uí -oÁtA, S, L, ar lár H 5, 4. 1, fSAipi^te, MSS. ; 
rin, L. 3, teAbA, S, L. ; ttiAÚA S, L. ; tvjAiti, H 5. 4 CnuACÁn, 
L. 5, t>ot: cAine, MSS. 6, Aijt gnA-ónne a CA|tnit), L. ; aji 
n5nAt>ne a CAjim-ó, S, H 5 ; cneAnnAró, S, L, H 5 ; cneAtnAX), 
H 4 ; nín, L ; mn, S. 7, AitniofOAift Ainsioji, S, L ; ccninn, 
S, L. 8, f a cinn, MSS. m'AnAtnsA ^n t)tn , óeAn 

ótim cui-oeACXAn ÓApcAoin CAff 6 Lon-otnn 50 CAncenbtifí, 
1628. 

m'-An-Atnf^ ax\ ttui'óe-An náf ffít 1 5ct\u<vóc<An fann 
1 S<ACt\Ain n-A fíog ná 1 gcfíoóAit) fu-AfA £f An^c, 
1 T>Cfe-Af-Ait> a mbfUfóe-An t>o fín, -Af tuAtíAit LAnn, 
CLatmó vo ófíont>fuifc cíocjvaC gfu-Amt><A $Att. 

An gAft\A*ó gníotfiAó $fíot> if fu-AfOA a ngfe-Ann, 5 
pe^f "óa fíoórhAtt fíoftus f u-aiC x>on t>f e<at ; 
gutt "óe-ACAif <a fuit>e-Am ^uf *óít)if gttAife ^n cf-Atnc 
níof fe.Aff-A 'nÁ ní*o 5-Aó Laoi f-A ^ t>fu<Aif An CLAnn. 

'S ó ó-áitf eAtnn-A óofóCe Afff t>ett ua£,a 1 n^e-Att, 
1f m-Aifx^ "oo t)í n-A ftige n->A tju-Ann-A ceann ; 10 

C-Aft-Ann-Aóc Cfíofc 50 nx>íonA an cu-Aine fe-An^, 
1f be-Ann-Aóc tjeag t>uit>eAó an T>ítteAóCA u-Aim n-4 
^ce-Ann. MSS. S, tc. 30 ; L, tc. 73 ; H. 5. 10, tc. 60 ; H. 4. 19, 
tc. 61 ; An cei*oeAt tonncA 50 téif. Cei-o., CApcAom CAiní, S ; 
CÁnti, L. CAncetibittiy, H5 ; CAncenbttitie, S, L. 1, btn-óeAn, 
S, L. 2, f A5f An, S, L ; ha nise-ó, H5. a ar lár roimh gcníocAib, 
H5. 3, ti3A5Uit teAnn, H5. 4, *oo cnínbiitji^, L ; cnínbntiifg 
S, H5 ; ciociiac 5. 5., H5. 5, 5tnob-ÓA Af ftiAifce, H4. 6, 
f íott CV15, MSS. ; f tiAc, S, L ; -oon f eAtt, S. 7, 5en -óeACtnf , 
^5 ; cia sun "ó., H4 ; ftifóiom, S. 8, níf f eAf n a, S, L. ionA 
niT), L ; cteAnn, H5. 9, Af o c., H5 ; cAitfimne, S, L. 10, 
fmAif5, H5 ; btíAnnA-ó, S; btiAnAise, H4 ; teAnn, S. 11, 
feAng, S. 12, ceAnn, L. 6 vi, vii 

VI 

A5 nfo$TUMí) cé tMnnse 

1 LobÁn, 1630. 

^S f Í0 Sf A1>ó cé Witnfé, t)o Mfn Af CéA*o, 
£4 "óíot cexm^ 1 5CfíoóoifeA|\ Cáií if Ué, 
ní f^oitceAf f-A cíf feo aóc m^f gÁ]\LAó mé, 
5-án -Aomfiof 1 ^cfíonn-Aóc c-an " as er se." 

ní mifce, óíf e.amne IÁ buit)éin ; 5 

Aóc nft) óe-An^ m-áoi'óim ^n f oát f oim Aon ; 
ttlá'f f,Aoite n-A T>Aome t>eif cáif v&m fém, 
Jtin "OAoite mic tílítexvó 1 t>p£ > o-4i£ néitt. 

VII 
a CtiAine CAorhSA 

A ótiAine ó-Aorhf a 1 gcéín 1 E>f ó*o<Ait> pi.1t, 
ttiA'O-Am tétge-ann, téi^eAm bfón Af Láf, 
t)u,AiteAm fé 5AÓ céijvo t)o nófxME» cáió, 
1f f-á ttiAifim éife-Ann ^oéAn^m ótaóAn. 

A -Aicme ^f Af "óoifc mo toitfe -a aonngf át) "oit, 5 
nán ^1^15 "óAm no*o *oo óorhMX cmeAtcAif, 
T)on £>AtLAó tie^S t>oóc s-An Cotfom compánaig, 
1f m-Aifs T)o toifc 4 fop 'f a tiompán tit>. VI. MS. H. 5. 10, tc. 62. An cet-oeAt A5 bun tc. 61, 1, 
bmnri. 2, ACcniocoi|iin. 5, ni mir*oe-ó ci-ófimne 1a. 6, ^aíi 
f5Ait. 7, ben CAn "ÓAm. 8, a bpAT)Aib. 

VII. MSS. H. 5. 10, tc. 62 ; H. 4. 19, tc. 62. 2, ttiAi5im 
tei5ionn téi5im, MSS. 4, 6inionn, MSS. 5, cennsjtA'ó, H4. 
6, -ÓAm, H5 ; cionÁitcAif, MSS. VlU VIII 
me D'írAriArhAin Att eACurtA 

ó rhonliof 50 héine tAr* sctof a bfun-oe p^ SciiApon"o, 1032. 

THe •o'f-AH-ArhAin -Af eAóCf-A f^ caott fo óf cumn, 
'O'éif tn'-AtnAfAic ^n t)Anb^ r\A soAOtfiónoc scfumn, 
'S T>'éif CAfontt) nA S-AffA "OAf ó-AomtAó fmn, 
1f T)-Aon ce-Annui§teA|\ ^n Aibi'oit téi£mn tmn. 

Sp|\éi*ó gfe.A'o.dite ^ 10 te^ttAigfe fÁ óéite Cumn, 5 
péite ACttiumseAó a fLAite-Aff:eAr\ nAó cféi^e-Ann citt, 
'S 4 tiAOf fe-ánmA, a tuóc e^UvóAu, a LdoófvA £itt, 
'S -a Cféxvo bAf|\fionnt)An 5-An fAtfiAit a féA*o *OÁ futm. 

'S m'-AonóAfvAf a tnAf h-Aitfifce-Af 1 n^éirje^nn cum^ 
50 n^té-Af -Anrjf^nn £An b-Af-drh^it féit)ag pomn ; 10 
X\ 'Oé if mAif^, •oÁm^'ó tA^f^me x>Á héi^m cnuim, 
5-An fcéi$ -As-ámfA x>Á hxMnx)eife *oo féif mo Cfoinn. MSS. H. 5. 10, tc. 54 ; H. 4. 19, tc. 54. Cei-o. : fCAfOfi"o, 
H5. 2, mAmAfiAic, H5 ; mo AmtnrvC, H4. 3, foétf, MSS. 
4 -OAor* a c, H4. 5, 5jieA"OAi5Úe, MSS. 6, tia rxr»ei5in, H4. 
7, eAtAi"ÓAin, H5 ; eAtA-ónA, H4 ; geitt, H5. 8, bAntiAnbAn, 
MSS. ; gAn a f ., H4 ; a ftnm, H4. 9, SmAoin a c., H4 ; comn, 
H5 ; ctnnn, H4. 11, ÍA5 finn, H4 ; heision ufoim, MSS. 
12, A5Am, MSS. 8 ix 

IX 
A IA01 & t)A01tie 

& Ldoi a *ó<Aome, -An fítcí 50 mbé.Arvdinn bu-An 

Ón Cfío5ui , óe-Aóc fo *oo-ní fí "oom tJfé^At) u«Aim — 

'Rí'oín n-A jCAomóíoó Af néim an tMm, 

ten ctn&juge-<vó mo CáoitCtíf e 1 nsét&e-Ann Cfti-Ait) ? 

T)o teí^ fí a bui'óe'óLAoi 50 féAf AtíiaAf, 5 

Cfí rhíte cj\f Caos-at» 5&A5 1 f cu-aC ; 
CímíT>, 'f if mígn-Aoi'OeAó mo §néfe ti-Ait), 
1ttíg "oo Caoif gfíf cr\é néim n-A 5j\uai*ó. 

T)o fíotftiige-At) f^ Cfí'ómn-Aoife, a *0é *oo bu-Ait), 
Pf íoríróf -Aoi*óe-Aéc ter\ CLaoi*ó f í n^ céAX>tA 1 n-u,Aig 10 
S-An Cfíosuitte-ACc fo ó mbímí'one 1 nsé-Afbttoi'o bu^n, 
TMobtAi'óe-ACc boCc fíoftn'óe ^gtif ptéit) if cttí-Am. 

A Thíóít -a fím-áoif 'f a tfémrhic T)íi.aC, 
T)4 ftn-Aoini§i ar\ -án cfí"órhnAoi gtic féAg-ám CfiiAifc, 
1f fíon.CLAOi'óce <An ^níorh "óí me fém x>o bu-Amc 15 
1m fptíni*óe t>oóc mítíte-Aó cféitLAj; cr\u<Ai$e. MSS. H. 5. 10, tc. 14, 5ati cei-oeAt ; H. 4. 19, tc. 14, 
5An cei-oeAt. 1, ATi fítcige, MSS. 2, ón cfistiiTÓeAchc, H. 5. 
3, aji niATTi, MSS. 4, ATi5eAbATTri, MSS. 5, bwó-ótAOit, H. 5. 
7, mígnAOicioc, MSS. 8, AOitige, H4 ; iotío"ó, H5. 9, *oo 
fíotnui5i-o, H5 ; fíotnAOi-óe, H4. 10, tta cceÁ-ocA, H5. 11, 
f att cfi5tji-óeAchc, H5 ; fón c, H4 ; 1 mbímAOi'one, H4. 12, 
•oiobtuigeAchc, H5 ; -oibtiseAchc, H4. 13, a crtéAn mic, 
MSS. 14, -oa fmAomeAX) An cfismnAOi, H5 ; -oa fmAOinisijt 
An An, H4. 15, féin t)o twA-o, H4. 16, bocc mísnAOiceAC, H4. X 

1S UíttlA$ 'S 1S géAR 

1f cftiAg 'f if ^éAf <Ati fcéat r o mAtAfcuigeAt) tmn, 
tlAfó ní éifcim pé&x> 'f ní -Aitmigim pomn : 
50 tiiAi'ópeA'ó Déijvofe -An féi'óftnfc rhAfbfigin moitt 
t)adm fÁ céite 1 n^té-df 50 fCAffA'o fí if fmn. 

T)o tti-Aó x\n fcéit if b-AogAt n-Aó maiffeA'o mí acc 
cmn ; 5 

*Oo gtu-Aif mo f céirri 50 téif guf -dúftng fí fmn ; 
T)o niiAitt «Af n-éigme éifgn) eAtc-A cfíoc ptoinn, 
1f tu-Af mo *óéAf m-Af tféAnnit gaife fAoi tmn. 

1Tlonti.An ní béim *oon ■oéi'Ogit -p&T>A f-doif fm$, 
SiiAimneAó féagAm béit$tic btAfca mín bmn, 10 

t)iixMn 50 féirh *oo féin a CAfxVO bíof 5|\mn, 
'S a nti-Aim te CAomtAó fAof bA*ó cneafca "ói 1 50111^5. 

SctlAg KA ^CfAObfOtC bpé-AftAÓ gOAf £4*01401 'ÓeAÓ 

^Cftnnn 
CtiAnn4 céitti*oe 411 Cf40gt4n ó4itce 4n C40ib ftim, 
Smu4mim fém pbé "oo me4ff4*o í if finn, 15 

5«f C{Ui4it> 4n céim, 4 'Úé, t>4 ^54^4*0 fí tmn. MSS. H. 5. 10, tc. 20 ; a tei-oeAt Ann : ati f ean céx>nA. 
H. 4. 19. tc. 16 ; An cei"oeAt céA-onA Annf An. 2, fAO-o, MSS. ; 
poinn : ponc, H4. 3, mAfibnmn, MSS. ; buitt, H4. 4, An^teAf 
50 fgAinfef), H5. 6, 5«n AtnA fí rgmn, H5. 7, nnAit, H. 5 ; 
néirhe, MSS. 8, Af ttiAf MSS. 9, f Aon f mn, H4. 12, CAobÚAC, 
H5 ; ne CAOinieAC, H4 ; -oí A^cenn, H4 ; Accoinn H5. 13, a 
f c\3A5, H4 ; *otAOiceAC, MSS. 14, c\iA.me c, H4. 15, í if mn, 10 x, xi 

1f fu<yo boóc tné ^An féA*o ^An -Aitfif sníom n^finn ; 
Af tfúAf mo ótéib 50 téif -oo f-AóAmn Cfí tmn ; 
t)o-óuxMt) mo fpféitt, 'f ní Léi^teAf ftAitiof fAoim 

fomn, 
S f iiAifte ó tléitt a scéim x>& mAifvfea'ó fíot sCinnn. XI 
T)AtA An nóinín 

*Oo rhÁife Cóibín. 

X)á\,a <m nómín, 0*0 óí foittfe 1 n^fém 
1f seÁf f 50 ^cottif oaoit ctóitíon cfittf esó sé-Aj; » 
1f CfÁC um nóm Laoi Af "ocóf *oí 1 ^coim tía néatt, 
p^ifcit) fóitnín pófx*ót-Aoi ófunnn a cfAob. 

tTlo *óáit te nói£ín óifvnit>e if mitfe mém, 
mAife Uóibín, tóitnín tm^te Laoó, 
$f A*óm-Af gtótffíof gnóó-Aom §fmn$tic gaot, 
CátAim óm ótí fó$ fit>e, if fmntAif é. H5 ; t)a nsAbtn-o, H4. 17, fUAi*o boct, H4. 18, Af cjtuAf, 
H4 ; 50 n ACf Amn, MSS. ; tní loinn, H4 ; tionn, H5. 19, *oo 
cói-ó, H5. 20, -oÁ rriAineA-ó, H4 ; Accéim, MSS. SAn -oÁ MS. 
CA5Ann An t-AmnÁn f o 1 n-oiAi-ó uirinn a IX. 

XI. MSS. S, tc. 19. L, tc. 49. 1, An ómín, MSS. 2, Af 
S<3Ann, MSS. 3, tfAit, S. Am nóm, MSS. 4, f oicnm, S ; focnín, 
L ; cnunn, L ; cnum, S. 5, Af mittfe, MSS. 8, fo-ó fi^e, 
MSS. ; if fmn tAife, S ; if fin tAÍne, L. 9, noibni5i-o ccoif- xi II 

'S mAf f-AgbAf m , ói$bfigi , o scóifóíoó ^cuitnfeAó mé, 
tlí f-ágAim óm cnoi'óe comnui'óe 1 50111115 50 ^céitt, 10 
Atz cjvacc, -Af nóf Cfíof nómín fmn v\a f-Aon, 
T)om X)ÁtA*j 1 mbf ónóAoi gteó'OAotf Soittftg géif. 

ÍWÁ zá r\&C *oói§ fít connurúe 1 n*onuim a •otAO'ó, 
Oini^ Cfóó buroe 1 ^cofóm n-Aoi a cmn x^n ófé, 
pm-Af cóifigexvó bófOTDtAoi óomnte^ó ótaon 15 

*Oo t-dm x\a n-eón bíof ó fín §eimfi , Cféit. 

flí caitne fóifCfíob ótóóAot pinn 50 n^téAf 

'TiÁ A "ÓÁ CÓff£)fVA01 AV\ fnót) AY\ T)AOlt óionnT)uib óéif\, 

óf Áft)Aio bóffOtAoifC mófóui'óe a tionnnuifc téit, 
l^nti te fómpLaí fóif tní fionn n-A gné. 20 

Cá\*ó 'f if cóin í a ffómín ; f tim a caob ; 
t)f eÁ'g'óA a beót OAom ; Cf óicíon ófumn a "oéAX) ; 
^tumn ógfnoige a meóif ttiín tjuttf eAf Sfé-df ; 
1f fCÁit a fcófn^ige fó mbíonn fCim Ap -aot. 

tlí fáime ceót fi*óe 1 bfói*ocín mre tléitt, 25 

'S 1 gCAit ní ^tóf Aige ^eóm craoi femnce céxvo, 
'TU ^á'óa fóó-Aom beóitín bmn r\A bé, 
Sáf ten tóig fí ax\ ceó bí an m'mcmn fém. C105, MSS. 10, ní pA5AiTn, MSS. 11, CAfi nór, L. 12, fom 
oaca, S ; fAm OfiGAtA, L ; mbfion caoi, S ; goittf e, MSS. 
13, rtlAtA tiAc "0015 fit, MSS. 15, bof-o "óIaoi, MSS. 16, ó fm, 
S. 17, f oifsmob, MSS. ; clo caoÍ pm, L ; cto CAOit, S. 
19, bonnbtAors, S. 20, rompÍAOib, S ; f omptAoi-ó, L ; a 
gne, L. 21, CA15, MSS. cói|\ 1 a, S. 23, o^fnAOi-óe, S; 
05fnA0it)e, L. 24, po mbion, S ; p o mbínn, L. 25, mnfe, 
MSS. 26, fA ccÁit, MSS. ; fínse, MSS. 28, rAf teift toi's, 12 xi, xii 

Cé t&plA ftóigtíon T>'ói5fíot $oitt tf J-Ae'óeAt 
1 ^c^f-Ait) cf óitige ó a 5fíf cmnfeific crvéirhf, 30 

1 n-^icit) ó^tAoió aw n^eórjA f í f pfeitt m^f mé ? 
tlí pe-áff mo tieó, 'f ní mói*oe í finn 1-df n-é-dj;. XII 
a átiAincíiR SAtrh 

lAfi sclof bÁif rhÁitie. 

A ftixMfCfif fáirh, ní fárh t>o rve-ACAife-Aóc fceót 
t)-A ttj-Ait) x>Á nsjUm <áf f cAítóeitc rh'Ainsitf e *óóirj ; 
Af cvt-dt-dt cáix) ; *oo bf e^ff £>eit b^trj 50 móf, 
'tlÁ btj^m te 5-áif ón sjvánn-A 5-AfAnn *oo gtóf. 

t)eif uAimfe a táfc, ní nÁit a cUMfcm, ní tieót 5 

An c-UArh-An ^Airjte-Aó gfÁnn-A SAfttgtnrvC ^teó ; 
1 "Octi-Aifim ÓÁ1C mÁ fÁ5t>A'ó m'-AmneAf fÁ fót> 
tlíof btnvótng t)Áf Af itlAife im rheArj-Aiffe f óf. 

Ón fCttAimfioóc cftán t>o M níof rh-AtAfctiig nóf 
An óti^nnA óáitgtic órvAi£>te,dó CArvtxmnAó óóif, 10 

StnvóAó fárhgtAn fAfrh-Ait feAfvCCttitain fóig, 
tt^f At ÁitgeAn Atumn Ai^e^ncAó 05. MSS. 29, *ooi5fíot, MSS. ; £° 1 U Af jgAo-ÓAt, S : goitt Af 
5A0X)At, L. 30, a gníf, MSS. ; créimf , L. 31, AtiAitib, S ; 
ATiACAib, L ; a ngeob fi, MSS. ; 32, í f m, MSS. 

XII. MSS. S, tc. 20. L, tc. 50. 1, fseoit, MSS. 4, on 
SfAnAC, MSS. ; ^AfAn (? gnAf Ain) MSS. 5, a ctoifom, L. 
6, 5Aibtioc, S. 8, Am meADAiffi, MSS. 9, mAtAfCAi-ó nof, 
MSS. 10, cviAnA, MSS. 11, ftiAÚAC, L ; fAjtAic, MSS. 13, guf xii 13 

11í "Ou-AncA ná'ó 'nA a pAó ^uf tearcuig noim nóm, 
A$ T>cuAt\ a blÁtA *o'áitte a neAnnAig um tóf, 
m'uAn be^s cAit) s^n gnáf 5-dn gaLan £An gó, 15 

5^n ótu-Ain 5^n cnái*o ^n cáit 5<\n ó-Ait^ 5-An ceó. 

'S 5^n cuAmbA Lán X)Á Lán t>o tfi.Ant.Ain n-A ftóg 
gun tuAt) ^au cábAóc -Án a mAnb tió a mbeó ; 
tMí) cnuAit) .au cÁin 5.AC cÁm uac 5LACfA"ó acc ón 
Ón cuAit ^un fcán if snÁtfcrunt ^1^51*0 *oóib. 20 

ttlonu-An if fÁbAt fcáit nó Aiftm^ mo "óóig ; 
TTIo tnuAg ní náinT) "OAtn Aif, nom rheAttAt) *oom "óeóin ; 
ITIo cnuA'óc-An cn<£it)ce cáif, mo cneACAt), mo ctót), 
X\n tuAififC tíUine •ofÁsbAf A^Aibfe An cóif. 

íluAitmeAnc nÁmA*o X)Á *oci5 fe>AónA , ó n-óit, 25 

tJAi^neAf Aicrub, Át)b-Af fe-Af^tA ctó, 

ÍIuas-A'ó ámif, Ál&X) Aif5te cneón, 

1 bfUAfgonc pMt but) fát te feAftAm 50 fóitt. 

t>uAit)t\eA , ó bÁt&i) be-dnnAt) bAfCA , ó «A$uf bfón 
Uu^ m£uAitfe An ce-Af'OAib ■o'ájvocuiri m'Acuinre An 
£óic, 30 

Af cu-Af Aib cnárh A5 cát n^ n^bAnt-A n*oeóf, 
Ón fUAitt nAó fn-dmAi'o rnáite m'-AnmA neóitt. teAfOAfó, MSS. 14, "ÓAitle. 15, rhtiAn.. CA15, MSS. 16, 5A11 
ceAls, L. 17, "óa a tÁn, MSS. 18, ^a-ji ttiA-ó, S ; gAirt ttiA-ó, L. 
20, 5An r^Án, MSS. ; ^nÁt fsriuit, MSS. 21, mo nuAfi, MSS. ; 
f Abtntt MSS. 22, tritiAis, MSS. 23, crtÁice L. 24, -OA^bAf, S. 
25, tltJAi*ó neAnx, MSS. 27, Ainif, L, Amf, S. 29, beArmA, MSS. 
30, •ÓAri'Octiiri rhACuirtfe, MSS. 31, if ctiAf Aib, L ; An-oeori, L. 
32, neott, MSS. 33, buó cAift, MSS. ; -oo ceAnA, L. 34, a 14 xii, xiii 

WAf tiiAó b^vó cAif i n-Aic ^n óe^nA t>o óóitt 
An tMin feo AthÁm ótim báif t)A nt)eAóAmn n-A t>eóit> 
Aóc f uAf^f stváfCA 1 tán nA t-Af Afgom teóm 35 

í)eit buan 1 bp^if 50 bnát t)om m<dfbAt> beó. 

tTUn gtuAife-Af cnA te cám a heAtcan t;aó cóff, 
T)o ttix*tuig tTUine, 1 n*oáit na n-xMn^eAt a f eót ; 
50 cuaó-Aib p-dfft^if f tán tem f eabActon eóm ; 
X)Á ^ctiAme azá ; ní báf -aóc be-dtA T>on óig. 40 

XIII 

not)Uvic mo Crtoi'Oese 

Óum tiA héineAnn, 1653. 

Uiot)Ldic mo ónoit>efe t>o Óé-Amtif fttixvó, 

'S "oo •óíogttnm mo t)íoj5f\Aife a óéite ftJ4ipc ; 

Ctnmne mo t>ífte *óom g-áotc-Aib ttiAit>, 

1f Coit>óe *oo "óíofm-Aib mo ó^omtAó mbti-án. 

Síofótnn of ífeat 1 ^céitt *oon cfttMg 5 

tUC "oíobtngte a nigne 50 n éit)ceAó tMinn, 
'S CAf cfíne mo ótífe *oon •o^onnAóc tti-Af, 
go f4oitim 50 fínf eAX> 50 hCinmn ctiAinc. 

ntiAiffo, MSS. 35, 5fÁfA, L; a tAf, MSS ; tAfAfsom teon, 
S. 36, a bpAif , S ; -oom mAf bA beo, MSS. 37, ^ac cóift, L, 
38, ItJAitAiT), S. 39, feAbAC toin eom, S ; tomeón, L. 

XIII. MSS. S, tc. 58 ; a teix>eAt Ann : pACftncín tlACcéic 
cum nA heifionn, 1653. L, tc. 13 ; a tei"oeAt AnnfAn : 
pA-onnicín tlACceic cum nA héinionn. H. 5. 10, tc. 54 ; H. 4. 
19, tc. 54 ; a tei-oeAt lonncAf An AfAon : 50 hdnmn, 1653. 
1, cnoTÓfi, S, H5. 2, -óa céite, S, L. 3, -óom ^AotcAib, S. 
4, •oo *ÓiAnmvii-o, L. 5, Acceit *oon cfttiAX), S, L. 6, a ar lár, 
H5, 4 ; \iAin,H5. 7, fCAf ófíne, S, L : T>AonAcc, MSS. ; cuAf , S. XIV 
a tiA so ttimc 

"Oo ifmifceAfiCAC ó t)ntAin, mAC Cai"C>5 thic An lAftA, 1654. 

A ua fo tuifc if t)toi , o if t)fMm if Ca*Tj 

Aj\ T>cf u-Agnaic guifc ó T)fuLAm5 T)ia t>o teacc, 

t)U4Vó T)o tun^ir uite 1*0 tfi-AtUMt) te-Ac 

50 5tuAife-Aóc T)tnc 1 scumuf ri-An c^n t'-Aif. 

A *>fUAf\Aif 'o'titc -A5 cf\oiT> fá iAt "oo fean 5 

*Oo tu-Aifif c f utxMn CU5 mAf t)fianAC beacc ; 
tUt^c c'fme 1 mbfifexvó fiAgtA if fe-Aóc 
puAfctAt) bfoit)e & n-oifif t/fiACAit) ^in. 

tl^ifte Af c'fuit ní tifuit 45 cfiAt x>Á m-Ain, 

T\Á t)UA*ó t)o goite A£ cujvac T)fi4nnAiE) ^te^c ; 10 

*Oo cuaLa -An cnumne -a *ocu5Aif TMAnfAcc mait 

An t>UAt5Uf t)it *oo cme ^o'i^t r\& nAfX. 

tlAitne óc mif *o'imtig ci-dn-A fe-At, 

50 huAin 4f titte-At) ótifce a fiAn 'f a jtAit ; 

Af uAócdf neime cuifim a fiA*óAin fe^cc, 15 

JJtin *óu^t <an & ifif fm t)o ti^gAócf & ifce-Ac. 

MSS. S, tc. 45 ; H. 5. 10, tc. 53 ; H. 4. 19, tc. 53. 
An btiA-ÓAm fcf ACAice, H5. 1, A tiA-ó fo, S ; if ctttnn if 
cAtf , S. 2, o Ajt ccn tiAsntnt, S ; o Af , H5 ; ó Af , H4. 3, uitte, 
S ; 4, caji hAif , S. 5, AoptiAiniof -otntc, H5. 6, -oo caiji A15, 
S ; f tJCAin . . beAcc, H5. 7, cpmne, S. 8, An otnif , S. 9, cAtt 
cftttt, H5 ; ac cniAt, S. 10, btiA-ó -oo stnttt, S. 11, -oo 
ctiAtA-ó, S ; An cftnnne, MSS ; *otAff ait> Ain, H4. 12, "ofiA-ó, 
S, H5 ; nA neAnc, H5 ; nA n*OAfc, H4 ; tlATtC, S. 13, oxf 
hinnif, S, H5 ; o-o cmntof, H4. 14, 50 httAcne, H4 ; Af 
citio-ó, H5 ; Af cfttte-ó, H4 ; ctifoe, H5. 15, iAf tiAchcp ac 
niriie, S; -OfiA*ÓAm, H4 ; ftASAin, S. 16, -ótiAt, S; cigAchc fA, 
S ; ciAchcf a, H5 ; gtijt *otiAt Afíf c fin -oo, H4. i6 xv 

XV 
mo tÁ téinse 

tTlo tá témfe, & éirve tiA n-.Ar\T>cnoc fe-An, 
An óféim f eo if *oé<d , ón<Ac *oo úá^Ia leAz ; 
1f cféAóCAó x>o cAerhcneAf ón *ocám caa te^|\ 
'Oot) né^bAt) i*oi|A féit AS^f cnárh if ^tc. 

*Oo prw*ocgoirh ha né-dtt C15 Áf ^n ^cne-Aó, 5 

'S ní péi*oitt éifce^cc te 5f\Ám n-A gce-At ; 
Ao'óAife.Acc é^fc-dit) ní tAftA 1*0 ne^nu, 
p^otcom if méirvtig 45 fnárh tex> Cne-Af. 

éi$e^n x>Á *óéAn^m, if ptáig 45 ce-Acc 

T)o tf-AoCxVo^f c'féme 130 crvÁ'ó tiuf mbAn ; 10 

X)o né-AbAfj 1 n-émfe^cc *oo g|Un *oo LaCc, 

1f ní téimit) ti-A néif c te hAjvoAirj e^f. 

*Oo f éAn-At) -dn ^Aot if -An sfá'ó -án f-At) ; 

*Oo cféi^e^i!) «an féite tAf ^náf n-A fe^n ; 

Ctéifig -an téigmn -acáit> 50 cearvc ; 15 

A *óéi|\c *oo *óéAn-Arh ní hÁit te ne^C. MSS. 23 E 16, tc. 262 ; 23 M 14, lc. 301 ; M XII, 
tc. 120. A tei-oeAt : pA-onui^ tlAicéA*o ccc. 2, cnei-ómfi, E, 
XII. 3, cAemceAf, M. 4, r* AODA, ó> MSS. 6, fní £éA*OAn, 
E, XII ; éifceAcc ar lár } XII ; tia ccaú, M. 7, eAfOA, XII ; 
éAfOA, E ; AOfOA, M. 8 fie-o cneAf, MSS. 9, éigin, M ; 
plÁ^A, M. 10, cjiá-óa, M. 12, nA héifsio, M ; Af , M. 13, ^Aot 
fAn fA n5|iÁ"ó, M. 14, CAr* 5^Áf, MSS. 17, feAn-nslAn, M. xv 17 

& fAOfgutnc féfótim nA n-ánuf n^tAn, 

T)Aonbnui , o tiun n-éi^e-An if cAfrh-An t)Arh ; 

'S ^n cné-At) ^An é-At-Ain^, ten cnÁ*ó *oo Cne-At), 

tlu^ ^n c-é-A^ fá'n scné iat>, nít f-A&áit ^n' *oceACc. 20 

é-Amonn Citt Aon,Ai§ mo $f\át> An ftAit, 
Céite nA néi^fe pSn "ó^it & gtAC 
SfíoE) Céitte "oob é-AfCAit) 1 nt)áit n^ SC-aC 
x\5 néfóce-AC íi'éi^eAn 1 ^Ctán n.A te-ACc. 

Síot éitnn éAóc-Aig, ^n C-Ánntfuit Ce-Anc, 25 

Síot céime-AnnAC Cém, 'f ^n Otf uit C-Af, 
VAoCrhAicne gé-Ant-Ann-AC ágrh-An Ainc 
T)o téi^fe-At) 'oo'O CAorhn-At), cé nán an cte-Af. 

Síot f Ao$AtAó t,Aomóon<Aitt CeannAig if CAif ; 

1f f f AoórhAicne m-AoC^if ce^ó XY\eA\X)X>e an me-At ; 30 

Af géA^Alt) Ó é-AÓCbfeAf-Alt táfOlf t)f e-AC, 

1f ^téine n-A scé-At) ng^tt *oo tnáig a fe-At. 

An mé<vo t)Af Ab cé-Afo a Lám te*o te-Af, 

ílít c-Aot) "oen cf AogAt n-AC snánn-A & rhe^f 

£án téi^feAt) a bf Aob-Af -Af tán ^An cne-Af, 35 

"O-Af fté-ACcf-At) X)0 t>né-Ant>nufCAn n-árh-At) S-ax. 18, x>Atn, XII ; T>om, M. 19, f a tnéA-o, MSS. ; teAn cfÁT> 
E, M; íe An CfÁT>, XII; cneA-ó, XII. 20 x)0 fus, MSS. 
iat>, ar /ár, E, XII ; AcceAcht;, MSS. 21, AonAi^, MSS. 22 
teigp, XII ; f a x>Áit Af gtAC, M. 23, if 5fiob cétte, XII 
5fíob ceite, E, M ; éAfgA, MSS. 24, A15. 25, An ceAtiuptnt 
XII ; a CAftpuit, M ; ati CAtict) tnt, E. 27, séAftAnnAC, MSS 
28, -oo téisfiAt), MSS. ; cAorrinA, MSS. 29 fAogAttA-ó, MSS 
ceAtttWA, MSS. 30, niAotAifseAC, MSS. ; mé-óbe, MSS. 32 
tttÁJA, M. 33, céifoe, M ; neT>, MSS. 35, téisf ia*o, XII 18 xv 

T)o -Aoríif-A'o a téiffctuof C4f fÁite AinAó, 

1f ní téif T)Am má téiT) *oon Sp^mn a teAt ; 

ttlo téifCfeaó ní fé-AT)Aim a jvát) 50 ce-Afc, 

tem féfe 50 T>cé-Ar\nf <ai*o 'n-Af n*oáit c-Af -Aif. 40 

A éife gt-Af gé-A^-Aó, T)o b'-Áitte *OAt, 

T)o f Aot)^ tu ,Af\ féiT>e-á , ó 5-AÓ ftnáit 'ot> rheaf ; 

xXontmt) t>tif bf^otxMtti níon f-Áf 1*0 g-df ; 

Aóc cf -aoóxVó t)Á ff-Aoóuff-Ai'óit) ceifT) náf Laj;. 

t)^o$At Áf *ocf éige-dn cfé gn^f áf ^ce^n ; 45 

A nAorn ttluife gAotm-Af 'f a ríUt-Aif rh-Ait, 
pMg m-Af *óéif c ón Ué Af Af táUMf tAÓC, 
Á$ f -AOf <At> Ó *Ú<AOf\t>f U1*0, ó CÁmAOIt) tAg. téA^fA-o, M. 37, -oo aotti a, XII. 40, ]iem fAe 50, E, M ; 
tiiAm f Ae, XII. 41, 5tAf, ar lár, E, XII. 42, a*o trieAf, MSS. 
43, f aocuio, MSS. 44, pr» Aoctnji fíoo, E ; f fiAoctif f Aib, M ; 
PfAOCtnffiíb, XII. 45, seATi, XII. 46, 'f ar /aV, E, XII. 
47, f Aj, MSS. ; tÁitif, G. xvi, xvii 19 

XVI 
tno tiíme $éAn 

1Tlo nÁifte gé-Ati mo té-An mo $u-Aif mo cne<A"o 

An fm^itc feo -Af éir\e Af n-éifge fti-Aifgite Aifc ; 

Oince cféAn-A Áf LAocjtA tu-AimneAC tne-Af 

go cAm-Aót-A^ crvéit "oA téiffquof tiAinn c-Ajt te^f. 

A tAn *oe bfé^ncAf baotfuifc cu-Ame Sa^ 5 

H--A n-áic -Af\ *océ-Aóc 1 féim 1 n-tiAitt 'f 1 ne.Ar\c ; 
ttlo *oáit 1 mb-AOgAt -Aon<Ai|\, u-Ai^ne^ó *óAm, 
TTIo *óÁn ^An fpéif ^5 -Aon, 5-An *ou^if tm gtaic. 

XVII 
X&t m'^utnnse 

£át m'-ACtnffe, m , Am , oeife 'f mo t)iAc.Air\ cÁif 
Ax\ c-<Ancr\ut n--A bf.Aicimfe fiAnnA £Áit, 
6^ócfAnn-Aig e-Acoft-A te fci^ttóAf Áijt, 
Acruif x>Á m-AfbA'ó «A^uf fi^bf Af ptiige. 

Uti^ .ACArtAmn Alp&óA Ar\ *Ó1-A t>o $rUm 5 

5ur\ CAitteA*OAf -a n^Aif ce a^v\a ngi-Att "oo ttáf ; 
"Oo ce-Ap-At) tia f e^fcoin f eo 1 n-iAr\t.Ar\ Ctáij\, 
SAf^nAig fá rt*ACti4r #f "OC1.ACC n-A n-Aic. 

XVI MSS. 23G24, té. 229 ; M XII. tc. 142. A tei-oeAl 
lonncA AnAon : pÁ-ontnt; ttAicéA-o ccc. 2, ia|\ neirige ftiAfgit, 
MSS. 4, cácIac, M ; cÁctAJ;, G. 6, iAri ccéAchr:, MSS. ; a 
f éim AtitiAitt f a neAnx, MSS, 7, ApnAf, MSS. ; tiAisne-ó, MSS. 

XVII. MSS. 23G24, tc. 229 ; M XII, tc. 142. A tei-oeAt 
lonncA AfAon : An feAf céxmA (.1. pÁ-ontng ttAicéA*o) ccc. 
I, mACAHfi, M ; -óiACArs MSS. 2, An CAnnACftnt, MSS. 3, 
fciAttcnif, MSS. 4, ACAftJf, MSS. ; ptÁij, MSS. 5, ACAf Ann, 
MSS. 6, iAf tia, G. 7, t)o ceApAX), MSS. ; AniAftAf, MSS 20 XVII 

&r\ Aigne *oo gtACATMf, if ciAn if náf, 

JT-Af teA£AT)-Af a n-Aif m s^n gtiAit) $An f pAifnn ; 10 

ó óAiteAT)Aj\ CAf f Aiff^e 50 ciAn An cáin, 

1f ní feA'OfAi'o An nT)eAóAT)Af a *ocfiAn *oon Sp^inn. 

X\ mAifeAnn tnAp ■ouUriitie T)Á n-iAfm.Af áin 

A5 fe^ón^t) ^aó m.AiteAf,A if miAngAf T)áit>, 

A5 feAnnAt) n-A n-Ant!>f Ann mAf fixvóAó t>o gnAt, 15 

'S 1 nT)eAfCAitt 4 n-eAfCAine ní lAffAiT) 5fÁf. 

1f -Anbf^nn 'f if Aff-Ait) me f-á óiac n-A n'oeAi'ó, 

1 n-e-Afb-Ait) ha s-Aff At> tef tfiiAn mo "óAn ; 

t)4 5CAfAiT)fin if eAócfA t)iAn -a T)ctUóc, 

ttí f ^nf AT)f a te a tifxMCfin fm t;An giAtt T)on Mf . 20 

"£a£ ^An^AiT) if t;aó meArjAt T)-df tfiAtt a Lán 
Af pe«A|VfAn-Ait> eA^Aitfe 'f «Af tfiAtAitt cáifc, 
A5 CfeAfCAifc Áp tifeAfóon 1 fiAnAitt Áig, 

Tlí f e-AT)-Af f A C1A .ACAf-An -A mblAt) A ttiff . 8, TriACAnuif , MSS. 10, nAnm, G ; a n-Aifm tnte, M ; $An 
rpAnÁmn, G ; ^An ^Iia-ó $An 5fÁn, M. 12, An-oeACAi-o, G. 
13, -ocAilimne, G ; mbAilcibne, M. 14, a reAcnAT), MSS. ; 
miAn^Af, MSS. 16, if A*oeAf5A, M ; f a n-oeAf^A, G. 17, an 
ch£ad\f ar lár,G ; Af f tn £, MSS. 20, 51AU ,MSS. 21, meAbuill, 
G. 22, cttiAttiib fcÁic, M. 23, cé aco fin, M ; cé aco, G. XVÍÍÍ 21 

XVIII 
Auóim AnsxMtt 

AzMm -Aff.Aifj 'f if FA*04 tiom ACÁimí'O beó, 
1m t-Aifce.At.Ac anrjf-Ann 45 cát mo tjeóf, 
5-ati e-ACf-Atj ^An .Aifse^vo ^an gfán 5AT1 fcófi, 
'S ní mAir\iT)fin -An gAfru ^ejt CÁ f mo $teó. 

>ArvofLAit nA nAnAm^nn ipÁt mo rjfóm ; 5 

ílí m-Afvt-áin •o-Atn f^n rhAftAin 1 "ocám n-A 'óeoi'ó ; 
'S mo g-At-Af n-Aó *oe-AóAm-Air\ 1 "octUt te -a tó, 
tMjVAtmn Citte e.ACf.A bA gfÁt)m.Ar\ ^eóm. 

*Oo c.Aitte.Af, if ní f.Aicfimí'o 50 bfát a fónc, 
lUrjAitme-Ac Coitt cS.AtAt.Aig if fáf cStitcóit), 10 

ÍTlAt-Airvcigte fj.A*ó ^cf-Aó tim *ó^it .a f eó*o, 
SoAipite & n--Acmtnn5e x>o *óáim n^ scotrnvo. 

ITI-áf rheAfxMmíT) ní me-Af-A *óAm áf n-A "ocfeón 
'tl-á -a ^c-Af ait) fm cAf f-Aiff^e *oo ó^fn.A'ó t>eó ; 
1f X)Á 5c-Af-Ait)fin ón e-Aócf-A, ní seárin -An cneóin, 15 
tlí f-Anf At)f-A te -a rjf Aicfm fin, ní feiffoe áf fceóW MSS. 23G24, tc. 236; M XII, tc. 144. A ceitDeAt ionncA 
AnAon : An -peAn céAT>nA ccc. 1, Anrirui"ó, M ; Ajirtf a*ó, 
G. 3, aca^a, M ; acahax), G. 5, riA ViAtibrArm, M. 6, fA 
mAnttnn AcÁim, M ; AtxÁim, G. 7, ne a tó, MSS. 8 da-ó 5., 
MSS. 9, pACAmtn-o, G ; pACAimí-o, M. 10, ón Coitt cf AtAttiis, 
M. 11, feó-o, MSS. 13, meArAmtii*o, MSS. 14, ACCAttriui-o 
CAr», G. 16, bpAicfin if m, M. 17, x>o CAfftiin^c saji, M ; 22 XVÍÍÍ 

Hf Af m<Mte tiom uo t^ffams c-Af f^iie 45 feót 
ttlo ó^ftAnnAC ce-Ann-áf-aó mo &árhtiorjóit), 
^|\^i|\e rj-A rje-AtA *óAm, 'f níof gfánnA ^n tón, 
'S bA tdca mAit tem -an-dCAt a tárh 'f a gtóf. 20 

te<voAftAó tiA t4t)|VAnn ^An ctáf te cóif, 
CArjAfxtAó n-A n-^nrjfAnn if n-A Lánrjoóc teóin ; 
T)o fCAf-AffA tem «Anm^mn -Af *ocrváóc Uiobóit), 
'S if f^t)A tiomf^ fe-Aócm-din nó IÁ ti-A *óeónj. 

tTlo rhAif5, 'f n-áfAb m^if^ tMm sfáfj t>á nóf, 25 

tUf AifCfig me im tAtfceALAó ónátíiAó óóff 
5irjé ftAiteAf nó CAt-Atfi nó cfái§ n-A nseórjxvó 
50 fArj^mnfe 45 feAc^ife-Aóc mo riái*óce ijó. a r., MSS. 18, mo ceAnnAfAÓ, G. 19, bA beACA, MSS 20, 
bA caca, MSS. ; fiAm aiiacaI, M ; pom, G ; f a nstóf, M. 21, 
ne cóin, MSS. 22, nA, ar lár, M ; ir AftÁnbocht;, MSS. 23, -oo 
f^unAf , MSS. ; nem AnmAn, MSS. 24, nÁ tÁ, MSS. 25, a nóf, 
MSS. 26, AifX)im5, MSS. 27, plAiúif nó CAitim, MSS. 18, 
nACAif eAchc, MSS. ; -úo, G ; ar I4r, M. x<x aj 

XIX 
& CttíOSU 1S t)t1A11 

Aji teASA-ó a n-Aftm *oo £Ae*ótAib. 

A Cníorc if buan 'f if cnuAg mo géifge-Afán 
A"s cAoine-A*ó cuAine fuAnguinc CineAmám ; 
l:\Aoit) mo nu-Att *oo óu-AtA cé^t) f An Spámn ; 
Scít ní "ou-At Aj\ gu-Aif mo £éme cnát. 

1m Suione tuAt -an buaine-dm céitte .dcÁim, 5 

ITUn C<Aoitce ór u<Ai§e uaif te f émne p^it ; 
ó'f cníon mo fnu^t) "oo-óu^it) Af n-AOf c-an gnAf 
1Tlo ctí n--A cu.AitbnifC fu-Aitce cné^ccdig cnexvóAig. 

mo t)Aoif m&\\ buAife^'ó fu-Aimnedf 'Óéin'one tá, 
TUoif e 1 n-uAig ó tu&lá ^n méingedt btáit ; 10 

ttlo CA01 T)o-óu-Ait) 1 5Cu^f>AiD ftéibce if Áfo ; 
Uíte im gfu-Ait) -a$ tuAf mo "óéAn 45 fnAm. 

1 n-^oif beit fu-Af 1 n-uAcc-an céime -an mbtáit, 
t)A omn án n^ouAif -dn guátAinn éAmumn -áirvo, 

LáOlte fUAjVA fU^VO "Óá félf$AO-dlt, 15 

x\n bpige mo *ou-An if Uiac mo gfé-Af im tÁim. MSS. 23C33, tc. 286; 23G21, tc. 362; M XII, té. 345. 
A tei'oeAt ionncA 50 téijt : pÁ-oritns tlAicéA'o ccc, atí 
teA5A a nAjim -oo ^Ae-ÓAtAiD, 1691. 2, a CAome, MSS. ; 
eimonn bÁ|t, M ; éiruonn bÁm, G, C. 3, f aoi, MSS. ; ntiAt, 
C ; ntiAitt G, M. 5, Am f tiírhne G, M ; x\ri f .> C ; Ain btiAipe C. 
7, f nuAg, C ; f ntJAi-ó, G, M. 8, ctí'ó, MSS. ; cuAitbntiifs. 
MSS. 9, mo btiAi-ojte-ó, M. 10, tlAOif, C. 11, a caoi, C. 
13, AnnAOif, MSS. 14, n^tiAif, C ; A|ro C. 15, ftiAtDA, M. 1K\o%r\A tuAómxVó, ó t>fU4|VAf CAeirhómeAt, 
Síofóaóc $uAir\e Lf mbuAtiAf téi n-A "óe^i'ó; 
TMofmA fUAitmt) buAittftioóc ÓéAftAif cfáirn 
tlígne^f cuAfoa ón ftuag níon bé^f *oon >oAim. 20 

Saoite fu^ifce Ctu^n-A &n éifc "oo %r\lt t 
T)4oine ó bfUAfAf u-ditt if AoX)Ar\Mrv, 
Pfíot a\\ nt)ux\n 'f tf cfUAi'ó Ar\ n-éi£eAnT)Ait, 
TTIo ófoi"óe f-d uaIaó uAtfiAm "o'éif a mbáif. 

*Oo-óím, monu^f ní huaim if téin Ar\ cáy*, 25 

T)ít Ár\ nT)fu-A > ó -á^uf fu.Ai£ Ár\ •ocnéAn te f án ; 
T)'fíoó if »o'fUAt Ar\ óu^me géin za\\ fÁit, 
pog-Aif if fu^f-d ^uAife a\\ Ctéif r\A n^fÁ^ó. 

T)o T)íbfe.<vó u-amn cfé gfu-Aim r\A •ocnéxVobfvUfCAn 
U^oifig f tuAig Ár\ t)cuAt 'f Ár\ "océA^Af f áit ; 30 

t>ÍT) X)A tU^1"Ó 4f tU-Af 1 £Cém 45 CfvAÓC, 

^n g^oit 'f xm f uaóc te f u^im r\A né^tt 1 fpiifnn. 

Ar\ cíóftiof cuxMn T)o-óuA*ó-Af im Aor\Ar\&r\ 
T)o óaoi 50 cf ua\X> fÁ'n n^uAif f eo Ar\ 6ifmn "o'fÁf ; 
Ár\ mbío'óbA 45 bu^Uvó Ar\ ^cfUAó^ 'f Ár\ fPfé n-A 
Uirn, 35 

X)Ár\ nt)íot m-Af fcu^mab u^n, cé b^og-dt cáif. 17, RÍ05A, C. 18, né nA "óeÁshAix), MSS. 21, éifc mo cfÁf>, C. 
22, Aom AnÁin, G, M. 23, néi$ion -o-pA^Áit, G, M. 26, -oíoú, 
M ; fe fÁn, MSS. 28, fíf, MSS. 29, *Oo -oíobf ac, C. 30, 
tríuA5, MSS. 31, biox>bA tuAij;, C. 32, AngAot fA bftiAcr, 
MSS. ; ne fxiAim, C ; néAtt fpAfÁn, MSS. 33, cix>ftiochc, M ; 
cícftiof, C. 36, cÁf, G. M. 39, cuAnA, MSS. 40, fo térni, C xix, x* 25 

An tíon 'oo-óuai'ó C-Af cuAn ó óAorhnA An ÓLáifV 

1f ^níorh nán tiuAt -An bu.Aine.Arh "o'éinig tt-Aib, 

A mbnuigne cuaoto.a if u-Aim -a n-^otcon mbtáit 

T)o f CAoite^t) ftiAf fá'n gcuAn f o -Af téim 50 nÁtvo. 40 

X\ t)-An-AtcfA ó-Aft-Ann^ó -An CorhAóCAig -Aoirvo, 
U-A^fAit) 50 ce-Ann-AfAó ^n cfeótfuit nAoit>e<An J 
ITUn Atóumtje ótD te-Anb, an nx>eót *oo óíoó^ 
Ambe^fC-A eaócfumn t>q tóinneArh fíof. XX 

^mnCis us^5S>aiiaC 

'^ifnéif cf^f^nAó ce^n^itce 1 n'oífbeA^A'ó 
T)on -Airvonéim CteAóCAn 1 scAnArhAm 5-Aoi-óeitse, 
1f fáintnéit fe-dfstA fteAfóAitrhe fíontuinreAó 
-Acáim fém fe-dUvo 1 n^t^fAit) t>o t>ío$n.Aife. 

Ón Lá T)'éif c'f^icfion^ a Ainge-AfóA fínio'óAin, 5 

íTlo t-á tém teAt)Af\tA te-A^Aite if tífcniorca, 

ílí Lámtéin Aitmm An manb 1 5CA01 *óuine ; 

An báf é avi s-AtAf f o 'om bAf oa*ó, nó ^n fíobn a me ? An CeAn^At " of ctonn nA ceAÚrvAihAn -oeiru-ó, C. 42, CASAfAi-ó, 
MSS. ; nAOix>in, C. 43, Acctnng Af x>o teAnAD, C ; toifineArh 
mArv, lt*t., M; iaji n-oeót, MSS. 44 x>o feotA-ó fíof, M ; -oitco, 
G Aj;nf " úóirvneArh " Af ctiAÚÁn An teAtAnAij; mAf rhAtAifC. 

XX MSS. 23G2T, tc. 360; 23C33, tc. 288 ; MXII, tc. 347. 
A rei*oeAt : Ar\ pef cé-onA (.1. pÁ"orvui5 flAicéA*o), ccc. 3, 
AfÁirvt|iéir, MSS. 5, An tÁ, C ; cpAicfionA Am^iottA, G, M ; 
CfAiCfionA AmgiotAC, C. 6, tíjfsruofCA, C. 7, a CAOi-ómne, 
MSS. 8, An bAf 5A-Ó, M, G. 9, An *OÁihi, C ; T>AnAinn> MSS, 26 XX 1 n*oAirh "oé T)AnAnn ní rhe4fAim sttfi ffiot tnte 
ArhÁm ^on Arhuf t>o fA£A*Ó im íotófvtitAib ; 10 

tllo óAit céix> CeAn^ tAf Aitfif rhic tíorht-A Ltfi, 
Jé T>p*5 fé -Ainmrh te a geAfAib 1 scníó tlifnrg. 

lá fé tfiAife 50 me-AnmnAó míteACA 
1 n^n^itfémn X)&rtX)A im gAifci^óeAc sfíoti'óA *óAm, 
1f x>& mb'é 5^1^ mAC ScAfA mo bío'óba 1 n^oit 15 
T)o bát> fé m-Afvo 50 n^ttArh im fmAome.<vóAib. 

X.Á 1 fAon f\Ab^if\ne^ó fiAómAtf if fvíogAócA, 

5^n ctáf té T)AmAin 50 •OAnAf'óA Tríomuf ac, 

1 n-Aic tléitt Pf^fAig 1 sceAnntif a *óíognAice, 

50 fÁrh f AOf f CAf^rh^ó ftAiteAtfiAit fíonóuifvte. 20 

t,A if mé im tAifce^tAó t-an-A coirhífeAt fin 

te biSff méifv bAtf e 50 t>cn e-áf cAfvAiT) nAírh'oe me, 

'S *oo fvÁt> céA*o peAfvf.A 5tif bAftdrhAit fíon x>om fvioóc 

p*f é^n e-Atc-dn nó fneAnsAfvCAó fíoó^ife. 

CAf iD-AOfv meAfCAf, 'f if cAbAif óum cfíonnAóc-d, 25 
50 bfÁt "o'^of ^imi*oe if Ambfif ófAoibe Cuinc ; 
T)o *óáit mé ceA^fc Cum CAbAftA ^n tíne óif\c, 
'S Af m'fÁttóéitt óe^nnAtg tf te^ncA *oon fvíogfv-dit) tiom. 10, iotcntntib, G. 12, f»e geAf aid, M, G ; aji 5., C. 13, 
míleA-ócA, C, M ; itiíoIaca-d, G. 15, t>á mbe-ó, MSS. ; 5Af»A"ó 
mAC fCAjiA"ó, G, M. 16, fmAOitie-ohA, G, M ; f mAoimge, C. 
ScAT)Arm C. Annfoin. 17, AjiAon, MSS. ; r»Achcmtnf, MSS. 
18, ne, MSS. ? r*éA*o AmAinn (tmiAinn). 19, A*oiosnAit:e, MSS. 
20, fíonctnnte-ó, MSS. 23, fíofi, MSS. 25, meAfstin, MSS. ; 
ctrnn, MSS. pAffim. 26, Ainbf íof, MSS. 28, mf aicóaI, MSS. ; xx 27 

tte ctán caon T)e<Af5 *oo te^CAn ní fínce •o'fion 
T)o các tén t)'e-A5At & nsneAtMt) nó a nsníof c-nuitce ; 
XX\a\\ f^ingté-Af -Ainm níon gAt)xMf *oom *óíotAt>f-A 31 
X\cc bánnfcéim neACAf "o^m c'^mánc x\~a míoft>uitte. 

*Oo tÁt féit) ne-Arh-An if cAfca 'f 1 f cíofóuifte, 
táim nén -oeant) nAó tMt-ámAit buróetnitteAf ; 
óf ctán t-aog te-dt-An n-Aó r-AriiAit t)ó nít) ay\ gite, 35 
A t>á cAotm-dtA 5^n cf-AfnA -aóc n-A cní nit>e. 

T)o "óá ptAOfc , óe-Att) , óA gt-Af-A *oen fíncniorcAt 
1 Lán tAe if T>eACf-A 'ná sjvaitiac-ac •on-Aoi'óe-Acc.A ; 
XX)Á zá a X)é at\ X>eAtA r\At cLAircean a 5c.A01nfn10c.AL 
1f fánc-Aorh Cat\a\t> av\ ccAn^-A *oo t)í 65 TTIuine. 40 

T)o t)im , oéA > o e-A^-Ain r\-& ó-Aif e^t cu$ cíon •ónui'ote ; 
'S "oo t>LAitt>é.AL b-dtf^mAc c-.An.Arh.Ait bnígtfnoc-Ain ; 
T)o t)fvág4i*o óAot fAT>A v:a t>f.Aicte.An a n-íot>Ann fit) ; 
'S X)o Lárh féim LeAt>4rcnuit> gne-Ancuineaf fíotXA axk 
cuitc. 

T)o t>á t>-dotm4mA tu$ tn.AfLA *oo Líg ax\ tite, 45 

S-^f caocca Am-Aif c a n*oe«Af CAnn *oo fvWb n uif c ; 
xXn %r\&b T)é te.Atnuig t>á t>f-ALAó ay\ crípnif fin, 
fló Lán LAe ce.Afrii.Aig ic Aice but) hoi'óce t)ut). 

IM051AA, MSS. 30, các néAn, MSS. 31, 'oom •óíotAfA, MSS. 
32, bÁn fséirii, MSS. ; r eACAf , M ; neActif , G ; -oom, MSS. ; 
CAOAfC, G ; cADAif c, M. 33, cÁit, MSS. 34, tÁrii né An-oeAnb, 
MSS. ; oaoi, MSS. 35, teA-ócAn, MSS ; -oo sní-ó, M ; -oo 
mii, G. 36, ntnbe, MSS. 37, •óeAtbA'ó, MSS. 38, a tÁ tAe 
Af -oeACAif, MSS. 39, a caoih f., MSS. 41, cAifitl, MSS. ; 
cíon -Of niT)re, M ; cíon *on tnce, G. 42, bAtf aítiac b. b., MSS. 43, 
bf Aicif , MSS. 44, cf éirii, MSS. ; jjneArhctnneAf, M. 46, *oo 
fipe ftnfs, MSS. 47, An cípfif, MSS. 48, ceAfbAi-ó, MSS 28 XX, 2CXÍ 

A pAifCCtéiO anmA, & C-Af-a if a Cj\oit>e rfntif, 
Límcf aoC f eAfC-A nó Aifig Afíf mife ; 50 

*Oo ftot "o'é^Cc CAtfi-Aifc ní riAffACc-AC mtAic mion, 
1f c^m tAoC cAtm-A -Af m^ft-Ain "Ofurt lílíte<vó mif. 

tlC i"o CAitféim Ce-AfCAif m-d'f me-AfCA ^urt mAoi'óce 

*óuic 
x\n piif gé-df gAfTj, 'om Ce^pA'óf-á Coi*óCe it) rjfuit), 
go Lá m'é-As-A A\t)\X> *oo C-Arvf^n^ 1 figne>ACAf, 55 

^cAim féc AiteAnc-Airj, ^b-Aif, if t>íot> m-Af fin. XXI 

a £éAtrmis, & CAorhtAi$ 

óum SéAmuif TjtuctéAf, 50 hCiftnn. 

A áé-Amuif, a C-Aorht-Aig 'f a Cnú Cfoi'óe CAit), 
T)o f-Aog-At n-A LAog-Aiti ipÁ t>fvúCctíon átg 
Véi^imfe cé-At) fe^Cc mo tfmifnín mná 
jAn &auaC t>oc fé^CAmc 50 rtúifCfíC p^it. 

An ffeA5f a. 
x^ tAoig mo Ctéirj, -a AonóAf-A CAtt CAf cáC, 5 

tDíot) 5Uf téif téi^if me 1 gc-Aitt <Af Láf, 
x\ cfíoCAirj fléitt éACc-Aig tiA n5te.Annm.Ag mbAn 
ScAortfe mé fíé-Ainuf Anonn ic *óAit. 

49, CAfiAT), MSS. 51, -oéAchr, MSS. 52, if cÁmi5 tAoc, MSS, 
53, CAit|téim, M. 54, 5éA|i 5A1D, M ; Am ceApAf a, MSS. 55, 
Aibis, MSS., AtuosnAC-uf, MSS. 

XXI. MSS. 23G23, tc. 53 ; 23N13, tc. 266 ; M VII, tc. 205. 
1, a cnú-ó, N ; 'f ar lár, MSS. 4, húncníoc, MSS. 5, A tAOi, 
MSS. ; Aon caji at>, MSS. ; t:aji các, MSS. 6, accaqiU, N. xxi 29 

T)o b'í beAnriAcc áéAn-iuif ctnse .1. Cuibe 
ttí ÓUACósÁm. 

Cuirje Cóin Cóim-óeaf tlí CuAC-A^in 

tUoi-óe t)e^5 05 ór\£uitc if u-Aifte cáit, 10 

Sífge^n, fóg fnó-ófoift), fu.Air\ce<Af fárn, 

5n^oi £An $ó 5tóir\e, s^n gfUAim ^an gr\^m. 

te f<Aoitirj T>'ót -o'eótuf n^ fUA-ó >a fáit, 

p£ fCAoitarj fót) nCófp-A 50 ctu-Af-Airj CáiC, 

Uar\ rjfíogtoC rjór\r\ rjóCn-A t>o gtu.Aif m-Ar\ táfc 15 

r\1ogn-Airj póit) £ót>La $ur\ fuxvouig rjáff. 

An AoitCneif CtónófstAn m-Af Cnu-Af-AC x>fÁy 

x\|\ CriAoirjftioCc *ocr\eón $córh-ACc.AC 5CU<ár\*OAÓ ■gc-d'i'ó ; 

ttí rjfuit -An cr\óC cr\óó*OA f-A rju-ALA-ó 1 táirn 

te T)Laoi C-Aif t>r\óT>ómruM$ .a T)u-AtCocán. 20 

T)í"oe<An eón T)fót>,Air\ *out udite um CáifC 
X>o ÓAomr\eic ceóit gtóf-Aig if -oudtsur "oáirj, 
gur\ Cuirhrug meór\ t)óiT>e tfnc T)uaó -An cáin 

1 tínarj óir\ fóntoifcte •o'u-án^irj ceÁr\T>. 

X)o ff\ít rá tjó a t>óitm t>o rjuAC -An Ctáin 25 

"Oo tíon ó rjórvo córunn a cu,aC ^n pán, 
go mrjf-Aot m-A|\ rmeón r ogm-Air\, ^n nudmne -Af Aic 
X)a CAoitrjneif Cf\óm óóir\igte Cu-AnnxM$ Cái*ó. 

Cei*o. 8, 9, -OAn bAinm Ctnbe, G. 11, rínsem, N; fó"ó, MSS. 
13, ne r Aoitib, MSS. 14, fSAoittcib, MSS. ; cttiAifib, N. 
15, tAnn, G ; tÁif 5, MSS. 16, f ói-o pó*olA, N. 17, cló nófstAn, 
MSS. 19, ní bf, (? ní bí), N, M; An cnóc, MSS. ; a tÁirh, MSS. 
20, ne -oIaoi, MSS. 21, TH-óeAn, MSS. 22, ceóil, MSS. ; Af 
•otiAlstif, N. 23, ctiibnis, MSS. 24, tinncib, MSS. ; p óin- 
toif5te, MSS. ; -ótiAnAib, MSS. 25, -óóit, MSS. ; bttAC An 
clÍAn, M. 26, *oon tíon, N ; cónAn, G ; cofiAn, M, conAnn, N ; 
An rÁn, G, M ; An f Ann, N. 27, 50 AbnAoi, MSS. 28, ctiAnAC 30 xxi 

xXn cp'on if ceó 1 neótUMb, nó if ftiAife, *o«áit 

X)o tíosAib tórvtógm-AfVA a f nAn|\of c f Árft ; 30 

1f ní frtiit 50 "oeó fóiftm ná ftiAfct-Afj "óáib 

Ó fío|\rjfx\c rveó*o<A corhntn'óte crvtiAit) 1 n*oán. 

1 nsfíorjc-At steócorhrwMc g-An tti-A'O-Ait LÁrh, 

Aot if fóf, fó'n-ionAt) ti-AórjAf^m, 

t)íof -Afv nóf tóóf^mn n-A sfvu-Aifj *oo gnÁt, 35 

T)o-ní 5-ac neóm ceó*ótib 50 tti,At n-A Lá. 

Sínce «a ffón feótc-A ionÁ *oti-An-A *oárh ; 

ptngte a beóit gtóifgtic if ti-Ai^neAó f-áit 

te f c-AoiteA*ó bfóm eótctiifve if tiArhAm c-áif — 

A-g f íorjfv-A Af •óójvo ceótcdf nít bti-Am T>Am fvAt>. 40 

pl óAoifv -a hóif pói^rhitif rjfvtiAóteifc btáit 
T)íonrjArv cfó 1 sctó An tite u'ti-Aiftib cnárh ; 
Síof ó tó ílótmon ní gtti^ife-Ann CfAt 
C-Af píp tti^ fnó*ó An geóTj git m-Af gti-At 1 T>cáift. 

Cíg be^s cóif coirhge-At te titi-An <Af &\t, 45 

tl-Áfv -Aoijvoig f óf 'o'ófotAó n-Aó mti-Af gtifi f&f ; 
Síotófvob meóf rvót-AS if tti-Anjte-Aó cfácc 
As fíofvctif f ófc f ómpUvó-Ac fti-Aitnit) fnáit. CÁ15, MSS. 29, ptiAirie .tt., G. 31, ní bftnt, MSS. ; f oinxmt;, 
N ; ftJA5tA*ó, G ; j?tiA5tAn, M ; ptJAf^tA, N. 32, fionbnAtt:, 
N ; rveó-ó comntnste, MSS. 33, $teo comnAC, M ; tuAgtAn, 
G, M. 34, Aoit, MSS. ; pó Ari > MSS. 35, ionA ngntiA-ó, M ; 
5nuA5, N. 36, *oo ^nÍT), MSS. 37, ionnA, MSS. 39, rte fSAOile, 
MSS. ; xiArriAn cÁir, MSS. 40, -píobrtA-ó, MSS. ; ceotctnri, M. 
41, pói5rhitir b. b., MSS. 42, -oíoncurt, N. 43, tlotmon, 
M ; "hotmion, N. 44, cAn píp, MSS. ; fnó, G ; ar iár, M ; 
geogit, G, M ; -ouAt, N 47, cneÁchc, M. 48, ruAitms, MSS. xxi, xxii 31 

An TriofviriA ftóig T)'Éóifvnirj $uit\c u-dirjfvig P*it 

T)o "óítnfv óg óg'ó^ 11 a imbuxvó 50 mrjÁi"ó 5° 

TU T)ío$fuMf ó t>eót)>Airj 50 bfvUACAit) báif, 

An cí nac teó geótj^f, if T>uAifvC -an "OÁit. 

'S if íongnA'ó móf "oótuiste a rju^me acá 
Aomne-Ac t>eó a fvo.Arh.afvc u<Ait> ArhÁm 
í a^uf cóip brveóit)ce ^n ctu-ám X)Á 5fvA*ó 55 

/<Nr\ aoi n-A fceót cóstt-AiT) x>.á cu.arv.Afcrj.Ait. XXII 
a rhAtiCAi$ saoitl 

*Oo tA-os Ó fAOlÁin. 

A rhAfvCAig f\Aoij\ x>en rh-Aicne rvíog 

T)Afv éirvig Á-$ 
Vá$ te.AtAn.Aige x>e feAfv.Anncfvíoc.A 

T)éifeAó cf.At, 
Ó*f te-ACf a tuige te CAiatín 

T)e ffvéirh tlí 1fe.Afvn.Ain, 
50 m-Aifvirv í, 'f 50 teAt-A t>un fíot 

fÁ tJfvéirhconÁc. 49, An-oíonrnA-ó, MSS. ; tiAib]iA, M. 50, -óíobAts M ; -óíobift, 
N; -óíobAit», G; 05, M; og-oA, G, M. 51, -oíosr^if, MSS, 

53, ÍOT15A11A, N ; ion5HA"ó, G, M ; tnón, N, G ; -oóctnscA, M. 

54, AomeAC, MSS. ; beo fÓAtriAfic, MSS. 55, bneoiscA, M. 
ctuAm, MSS. 56, f5eótt, MSS. ; cuAnufSAbÁit, MSS. 

XXII. MS. 23G24, tc. 238 ; a tei-oeAt : ati feri cé*onA -oo 
tA"Ó5 6 £ A °^ lri ccc - 3> fe-fAnn cníocA, MS. 4, -oeifeAC 
cnÁiu, MS. 5, f e, MS. 6, fiéim í hipefnÁm, MS. 7, í 50, MS. 32 xxii, xxiíi 

x\f gce-dns-At t)ío te s<Mnnicí$ 

Y\a nsé-á^potc mbt-áit, 10 

T^Aictne tíonrhAif fpAifnnT)íomfAc 

Pférnie táit, 
irieAfAimíT) n^c Aini*ótige 

T)o féif An gnAif, 
^uf óne^fCA *oíot Áf feAnAóíOf 15 

X)Am fém "oo t)ÁiU XXIII 

wiá's tei£eAS x\n pém 

*00 £a*Ó5 ó ^AOtÁin A^Uf T>Á mnAOL 

ITU'f teige-Af Af £ém oeit f Aon 1 scneAfcacc An £fát), 
poi"óne if féite *oéifc if "oeAcmAt) T)o tVAit, 

fílo C-A'ÓSf.A fém 'f A tAOXX\tAt CA^tAnWAt C^1C, 

íU$ait) a\<aox\ a\< n-é^S *oon ge^tofug ájvo. 

An mxMgfe m-AOfó^ mé-Aft-A^ m^f CdtAó mná 5 

T)o tat)*; if cAomtAt ctéto, 'f if me^fCA x>& óáit, 
T)á t)f<AgAim ^At tAe T>on TXdonnAcc teAn-AiT) m^f gnáf 
Umttfi'o bm'óe^óAf T)é if mo oe^nn-AócfA "óáio. 9, ne 5Ainmci5, MS. 11, fpAftnumn -oiomtifAC, MS. 12, CÁit, 
MS. 13, meAf AmAOi*o nAC Ain-oti^e, MS. 16, t>o .11., MS. 

XXIII. MS. 23G24, tc. 238. A tei-oeAt : Ati peji céAnnA 
•oon Cat>5 cé*onA. 2, f Arone, MS. ; •oeAcmA'ó x)Áit, MS. 
4, f A15TO, MS. ; iAft néA5, MS. 7, t>á t>feT>Aim, MS. xxiv 33 

XXIV 
is inAing tt>5 se^nc 

1f m-Aifs cu^ f e-Af c x>o Lacaij\c cuite ^n cf40§Ait t>j\óin, 
'S 5A11 ^oa Ain t)o fe^t acc 5At fuip cinm cuige 45 

'OÓgA'O, 

'S 50 soaicfeAmnA, & x\x>e&t&\t> Af 'f & ufuitirm-o beó, 
£f\ex*5Aij\c 5AT1 fCAt) X)on fe-ácc t>o cuif ax\ ftí 1 ^ctót). 

1f m-áif5 x>o cte^cc ^n c*nc 4n iomA*o Tnge *ó'ót, 5 
'S cti^ -aine *óon c^fc ^5 caiceAm pfoinne jmoi *óó, 
An c-AnofAnn t^5 &r\ n-^c Amuig 1 ^ctAi^óe ax\ ctóif, 
'S An c-^nAm nAó fe^f cÁf $aiu m*oiu x>o "óíc tóin. 

A "ÓAn^tcf^ ote-Aúc 'f -a oe^n an ciomAcnoi*óe móif, 
iTlunA *oc^5Ai|\ 5^n f cat> if f e-Af Ati'i T) , imf\i'óe &x\ tóix> 10 
"b^t) neA^^t -An Dfe-dc t)o ceAóc n-A tuifne f-Aoi <an 

Scóip, 
X)Á T)CfeAfCAi|\c &x\ fAT) 50 ce^cc x>o cuite oníge An 

fmóit. MSS. S, tc. 93 ; L, tc. 21 ; C, tÁimfCfíbmn tiom fém 
A ceioeAt m S, L; A5 f o fíof niAf -oo CAin -oume -oÁitnsce. 
A. ceioeAt m C : eAmon An "OúnA ccc. ttí f éioif a beic 
T>eimmteAc 1 -ocAob An uj-oAif ; acc ón tiAif 50 bfA^CAf An 
c-AmfÁn fo 1 meAfC fAOCAf An AicéA-OAij; "oo rheAfAf nÁfi 
mifce é c\m 1 scló Annfo. tlí heot *oAm émní-ó 1 -ocAob 
éAmtiinn An T)vmA fo 50 bfint a Ainm teif m C CÁ An c- 
AmfÁn f o 1 scló 1 n^tic ha m'bÁno, tc. 40. 

An céA-o ceAÚjiAmA A^tif An -OAfA ceAnn *oo mAtAifC Áice, C 
1, cf AoiJAit, s ; cr AogAt, L cf Aoijpt móif, C 2, *oóc, S, L. 
3, ccAicfimne, S, L ; AnACtn-ó Af f o bf ., €. 4, ff . Af f at>, C ; 
f Achc, MSS. 5, *oii;e ót, C. 6, ccAfg, S, L. 7, cAnthAn, C ; 
Amnic, S, L. 8, cAf ^Aib, ar lár, C ; Af -oíc, C. 9, cfomcnoi-óe, 
C 10, lomfAi-óe, C 11, tí heA^At, MSS. ; An bfeAC -oo, C 
12, 50 -oceAcc -oo ceme bfi§ 3 C 13, mAf pneAb, L ; x>o ar lár % 

3 34 xxiv 

UAifs mAf bf eAb -oo -oeAfc 50 fite fí -oeón ; 
T\a n^rjfCMt beif teac, 1 f-Ain^it mtfie bío*o Cóin ; 
5ne^t)Ai , ó n-A bApa, fcne^tDAit) uite caoi if seóin, 15 
'S if "oe-Afb 50 m-Aitfe ^n 1TUc An uite nít> *oóib. 

Atgotn -oo \Y\ac t)o &<Mb ic fionn-AóU feóit 
X)o 'ó&lZA X)o fe-AfC if fe-Af *oo crvummcíog -óeól 
5^n f eAf^rfi 4j\ ce-Afc wá ccacc c-Af bf\ife<A*o "óHge teó, 
&tz a ^e^fs Af fAt) *oo mAiteAtfi -outcfe 'f ní T)óib. 20 

ó S-Ab-Aif te h'-dtf aw ófe^ó, 'f j;un bumif í 'on cóif, 
'S ^f -<votfmi$ te^c ^un gt-ACAif cumruMge *óóib, 
Y\Á •oe-Afm-Ait) -Afc-d, if pe^c^ó mife bí 'on cf ónc ; 
'S if be-Anntngte 1 meaf c n-a rnfrdn cu -d tíluine tfrín rnóru 

& X)é n-A n-apfcM, fuatf pe^nnAi'o t)-áf bfíoffuaf- 
cUO, 25 

TTUf ^on te*o t)AnAtcr\Am be^nnuigte bí ^f bu4if eAtíi, 
ó'f téif 5Uf Ce-dnnAóAif m/An^mfA, a CfíofC cu^nna, 
téi^ me 1 bftAtte^f nA n-^m^e^t 50 bfui$e4*o fUAirh» 
ne^f. S ; 50 fitt, S, L ; 50 fitfix>, C ; -oeoif, S, C 14, heAfbAit, C; 
if ar lár, C ; if Ain^it, all. 15, mbAfA, L. 16, mAicfeA*ó, 
MSS. 13-16 A^tif 17-20 -oo mAlAifc Áice, C. 17, eACAif, 
MSS. ; at> cponnA ctí, S, L ; a cionnActí, C 18, cftnnne 
C15, S, L ; éftjmne cí, C 19, Af bfife, L ; Af bfifi *o., S ; 
CAf bfif e -ó., C ; n eó, MSS. 20, Achu f eAf5, L ; Achc f eAf5 
S, t. ; ní -óóib, MSS. 21, if 5%if bAinif, S, L ; ^tif bAimf, C 
22, 5«f 5AbAif, C 23, Af if p., C 24, mín, móif, MS$, 25- 
28 ar láy } S ; L, 2£ ; A *óia, C 28, 50 bf Aigion ? <c, xxv 35 

XXV 
a X)é tiA rroaASsníorh 

A "Cé x\a ii'oeAgsrríorh, fm-AccuigeAf uAitt gAó ^1^* 
S^of me ax\ ó-At-Aoif cte-Af cfí sctuAn-Aife, 
CfAoc -a x)cneAf-Ai > óe-Aóc e^fCAom bu^ife^f me, 
1f cLaoctuig cAf.AoiT> ce^fAit)e ^n cu^tt-Acc-A. 

Aon "oon c-Af ouit)in m-Aifcín uAibfe^c uitc ; 5 

1f éisneac 4ifci*oe ax\ gxvoui'óe gu-Af ^cc-Aig ; 
BéAx\A\xr\ Aint)ti$e ax\ beafcui'óe gfUAm'óA *óuib 
t)o tféi^ te ti^npuímp catAoif óuannA a\\ mm. 

1f ctdon ax\ cte^fui'óe &s ceacc f-Aoim tu-AififCfe, 
Ax\ f AogAt bexvo-aróe, ax\ fUvouit>e f uxMte-ancAif ; 10 
1f cfé^n 'f if ce-Af Ait>e ax\ f e<Atuit>e ax\ x\ xx&t&\r\ e ; 
50 "ocféi^eAf cAitige be^fc ^ctí ax\ bu-Ab-Attdig. 

Ax\ cféóofp cfe<dcbui > óe ax\ cfe-Af cí cfu-dittigte, 
T)o t^obuig CAitige 1 bpeACAi*óib bu^nbfui^oe, 
'S x\Áx\ Aom te stancf oi"oe ^itmge 1 n-u-Aigne^f ^ib ; 15 
1f bAot ax\ e^ff A01T) me-Af^i'óe ax\ cuAitbe«áfc-di§. MSS. S. tc. 93; L >, 1< ^ 22; 23 C 19, tc. 345; 23 O 
39, tc. 64. AotiAifce AmÁm é feo, A^tjf " 1f mAir*5 tti5 f eAfC," 
S, L. trnceÁt Ó5 Ó ton^Ám *oo fcniob C A5tir O, Agnf ri*oó 
An cei-oeAt acá Aige Af An AmnÁn fo lonncA Af Aon : npeA*ouf\ 
cia cúm An -oeAnuúf be^ beAnningte fo. Stiocc C ifeA"ó O. 
1, n-oei^níom, S, L ; tiAit, S, L ; -prt, L. 2, aji cteAftn^eAchc 
cteAf, C, O; ccru, *C 3, AccrxeAftn-óeAf, S, L; btiAi-óniof, 
MSS. 5, Af Aon, S, L. 6, Aifui^e, S ; eAfuijje, L. 8, ctiAnA 
S. 9, £aoi Atn cuAniimfe, C, O. 10, fAOJAt, MSS. acht L 
fnACAnctnf, MSS. n, fAÚtnge, S, L. 12, 50 cuftéiseAm, C 
ccnéi^eAm, O ; ctí, C ; ctí-ó, O ; btiAibiotttni;, S, L. 13, An 
cnéconp c., S, L. 14, bpeAciiró, L ; bpeACtiróe, C, O. bpeAC- 
uíb, S. 15, Aom, S, L ; Aob, C ; Aitfige ta., S, L. 16, ati 36 xxv, xxvi 

A t)é tet) 'óeAgófoi'óe av\ nstACf di-óe uAim 0115410 
111-Ajt péin im peACAit)it) -aicít> CruiAi'ó mo ótnfp, 
Cé 5 l1 F StAifoíot ^ A 5 í 1 ™ UiAitcionuAi5 ? 
6ifc tem gne-<voó-Aoi, Á f LAitfí, if fti-Af cAit me. 20 

Ó'f é geiD fLAite-Af if Aice^f n-A mi-An 1 ^ctAon 
Vé *oci5 m^^At) ^n -Anm^, a *Ói<a mo ótéitj, 
Oc, mo La5-aj\, má'f cne^fCA ten' i-AfttAiT) é, 
TI-aó 1 -an CAfCAfCtnt CAitce-Af té a piAcaift fém. XXVI 
rriA ttem x>\& t>o tiA$Atintis tmiíisa 

Aiú|ti5e #ÁT>jiAi5 tlAicéAT). 

1TU flein T)i>a t)o ti-AgA>r\nuf t)^mfA 
t)eit fLán ón LÁim feo x>o teón-At), 
T)o-géAn beAfc if rn-Ait f A > óeói > ó i)Am f 
téi^peAt) -oo ttAOfttAitj riA nói^e. Aftaí*5ix), S, L. 17, -uAirnfe Anoif, C, O. 18, Aitcíx>, S, L. ; ah 
cinnp, C, O. 19, Ia5 5ui-óe, C, Ó. 20 feAm 5, MSS. (nó fem 
5jieA-05iiix>e) C, O ; fvjAf^mt -oatti, L. 21-24 ar lár, S, L ; if 
fottiif tiac mbAimx) fiAX> teif ati AmfÁn ó ceAfC. 21, Aitciof 

T1A miATIA CClAOTI, C. 22, TTIAf DA, C, O. 

XXVI. MSS. 23 G 24, tc. 237 ; An teix>eAt Anfom : An 
f ef céx>riA ccc. IfifteADAf tia ^AexMt^o, 1mt. vii. y tc. 38 ; a 
teix>eAt Annfoin : Aitfi^e pÁ-oriAis flAicéAX) ; CÚ15 ceAÚfAmnA 
Ann ; x>eifteAf ^nti bAineAX) é Af " An CArhtof5 " .1. cotAriiAn 
^Aex)it5e a bíox> fAn Cork Examiner y -§x\y b'é An cAtAif peAX>Af 
Ua tAO^Aine, CAnónAC, a cuifi fAn UÁmtof5 é, A^nf ^tin 1 
tÁimfCfíbinn a bí 1 nA feitb féin a fUAif feifeAn é. 1, ci^eAf- 
TiAf, 1f. 2, tÁirhfi, G; tÁirh fe, if. 3, x>o x>éAn, G; fÁ' xxvi 37 

Stán téi, ní géittfe^T) níof mó *ói ; 5 

Oinis a fé, ní mé if T)óig T)1 ; 

ÚU5 fí A f e-At, T)0 CAlt fí A f ót>A ; 

GAitfe^T) téi m'^onctoc if m'ófTXd. 

Uféi^fe-dt) -an féim x>o t>í f om.<\mf a ; 

téi^fe-AT) fíof 50 mín mo feótca ; 10 

ífteóc^T) m'u-Aitt, cé cfu-ag teóf-dn ; 

téi^feAT) T)íom t>eit m>Aoit)ceAc mót>m<df. 

TH t>eAT) f e-AfCA 50 f Ab-Aif ne-áó f óimeAf ; 

tlí Mfff-At) ctú nA cúif pói^e ; 

tlí t)é^n CAitige Af f-Aitóít) tón^puifc, 15 

Ufe^fui'óe-Aóc r\& 5teAcaiT)eAcc te tió5Ait>. 

tlí f-áicfTóe-Af mé An ACAi*óit> ná ^f bóitfit), 

X\£ f-Af c-Aím uá 45 m^f CAige^cc ói^e^ó ; 

50 T)e^ft)tA ní fAtAT) 1 ^comtAnn, 

1f ní cxMtfeAT) téim Af t^ot> món-A. 20 

Óoit>ce ní fínfexvo -an T)óiT) feo, 

Ve cío*ótAOAn tí^e móife ; 

1f bíot) Af m'f^ttAin^ m& ó^itim 50 feótCA x>eoix> fin, Ijt. 5, níf mó, G. 6 A^uf 7 x>o mAtAinc ionAix>, 
It 1 - 8, A'f m'fósfiA, 1|t. 9, jieomAmfA, G. ii, A'f cnéi^feAX) 
m'tíAitt, 1n. 12, mAoi"ómteAC, 1^ ; mómtift, G. 13, feo mAft 
AtÁ An *oa ceAtf AtriAin -oeinix> f An if. : 

tlí oeAX> peAfOA f AbAi|ineAc rió-meArt 
W\ géAn cAiti^e x>e mAfCtngeAÓc 015-eAC 
50 x^eAjtbtA ní jiacax) 1 scorhtAtnn 
'S ní CAitfeA*o íéim Aft tAob mónA 
tlí feiCfeAn mé A5 fAinnce An cóiffie 
11Á A5 X)éAnAm cteAf 1 meAf5 ó^tAC 
Hí biAX) 50 bnÁt fÁ ctÁji póice 
Ajt tÁn A'f me tÁn 50 f5ÓnnAi5. 

15, fAitíb, G. 17, fAicpíoii, G. 18, pAfX>tiim, G. 19, jiACfAX), 
G. 20, cAob, G. 21, An x>oix>feo G. 23, mfAttumn, G. 38 xxvi 

te tnac fv^iT)e nó se-Affga cfeófAó. 

Su^f Af\ e-Aó ní f aóat) 50 feótc-A 25 

5^n ctAi'óe áfo if Látri fAm tóinf e ; 

1f t>eit -Af Láf cé n-áifeaó *óAmf,4 

AnrtixMn ttiAf ní nuAim if eóLaC. 

11í tnam 50 5fAiAn,Aó ^f Cóifif, 

A5 TtéAriAxh cte^f 1 me^fc ó£t><An, 30 

^5 fin^ce te a femncearv *oói£>fin, 

^5 fCA|\tii , óeAóc 'f a-§ bfe^f ntn'óe^óc -Af bófoait). 

tlí £>eáfff At) cá|\ca 50 cómtfom, 

1f ní f tiTóf e^T) An T>íf te cóif ne^ó ; 

Tlí ttexvo 50 t>fUt fÁ ótÁf póice, 35 

Af Láf if mé Lán 50 f cófn-Aig. 

t>e-<yo 50 tie-AstAó Ant)f<Ann ónn-A, 

1f ní t>eA"o fíoó*o^ bfingne^ó beóftA. 

tlí f aóat) te cteAtAife óum. cotíif^ic 

x\r\ e-A^tA mo rhAfbtA 'óófAn ; 40 

'S mÁ geibim cUvóAife f ei'ómteifc feóf-Aó 

é^gCftlAlt) ÍO^ttl-Af cLaofóce fÓLAg, 

tlí f Aiff exvo é, ní tié-Aóc cóif fm, 

'S ní mtJiffe mé, ní *óé<Anxvo t)óig *óe. 

SLán f e^f ca te mná ^oeAf <a n-A póT>LA ; 45 24, ne mAC, G ; sef gAt), G. 25, ní nACf a*o, G. 26, cía-ó, G. 
28, «Aim, G. 29, 50 5fie-ónAC, G. 30, óigbAn, G. 31, fínncef, 
G. 33, bértf at>, G. 34, f tngpex), G ; coifneAC, G. 38, pioc*OA, 
G. 39, MS "oon ctn-o eile -oen AmnÁn ro, British Museum, 
Add., 18749, f. 64D (B) ; Agttf 1 n-éin-peAcc teif fin ó t. 
45 50 "ocí t. 80 R.I.A., 23G24, tc. 156, A^nf 23N14, tc. 
267 (R) ; An tor>5ÁnAC a fcníb iAT>fAn AfAon. x\ teroeAt 
tonncA : *Otnne éi^m eite ccc. 41, ctAOX)Aine féim teifg, B. 
43, ní bfAffA*o, B. 46, 50 féif if teóf -ÓAm, B. 47, 1f 50 xxvi 39 

An óAit mé x>Á f éif if teón tiotn ; 

Afíf 50 bfÁt 6 cÁim n-A n-eótuf 

Sc^f f at) fiú, nít nún if cón^ ; 

dn if lonróA f-Aoi tíomt-A m-Afv ót>iT) 

1f fe-AttfArh feAnn"otigte^ó fógtic 5° 

tIgT>-Afv if fe^f f crvút)t^ cóm-AT) 

'O'fÁ^A'O-Af fÚT) 50 T)Ut>AC "oeófAó. 

1f lom'ó-A 5te-ACAit)e if ^Aifci'óe-Aó f óme-Af, 

CtAnn-d níog, -A^tif fíogf^ ófvó*ó-A, 

"Laoc f e-AfóA if f e^f cAtm-á corhf-Aic 55 

t^mi5 *oíot> t)o cLaoi'óe 'f t>o t>rveó*ógoin. 

An cui'oeAcrjA cuAnna rjuxVó-Aó t>eótc<Aif 

lon^-dncAó áttnnn rhÁntA mót)rhAr\ 

Cútc-Af ó-AftAnnAó teAt>4rv£LAn tógrhAf 

1f món mo me-ArviigxVó f<A 'óe-Atug-A'ó teófAn. 60 

An cÁm rhei*órveAó grveA'ónAc rhófgUm 

Ha $cút n^te-AnnAó n-eAn$<dc n-ómf-AC, 

AzÁ T> , Aifcit>it> 'f *o , e-AtAt>-Ain nó*ó aoa 

fl-Aó CAotitA •o'-Aonne-dó x>Á rhéiT) eóttnf. 

te bt-AnnTMn n-A mbAnCtnfe ff óttrhAfv 65 

ÍTI-A'ómAó mi^n-Aó fi4nfrh<dfv f ómptAó 

geAtnvo ce-At), 51*0 "oe-ACAifv t)Arhf<á, 

1f ceitsfe^t) cuc-d -An cr\iut>Af t^f ceóf-dmn. bnÁt, R. 48, nl fún, R. 49, óif ar /«>, R. 50, féirh fligceAc 
feólslic, B. 51, fCfm*otA, B; cotttoa, R. 52, £450^1*0, B. 
54) f 1 '5£e> ^- 5 6 , "óoib a cIaoi-ó 'f t>a, B ; -oo fnAoi, N ; bfeo- 
£at>, R. 57, buACAC, R. 58, móirÓA, B. 59, 5fÁT>rhArv c. R. 
60, i-p móf An rhAir*5 "oeAlrhAin, R. tt. 61-4. ar easnamh, R. 
64, tÁobÍAC •ocAonneoc *oa mé'O, B. 65, Aníf ati f aúa fneAnsdc, 
ff ólrhAf , R ; mbAncf ox), B. 66, bío-OAnAij fÍAnAig fomptAÍs, 
B. 68, ceilfeA-o, B. 69, meAttfAi-ó tvóf me, R. 70, beA*o 40 xxvi 

Javi AriifUf ní riieAttf<MT> níof mó me, 

ge^D^T) te irmAoi cníonnA t)em coriiur\f.din, 70 

&%& m.ótdi > ó 5^1*0 e-dt, coijte ip cóftv<\, 

A5A mtHxMT) U011, CAOIflg 1f CÓfAIT). 

An eAtA*óA t>o cteAccAimíf tf fóteAtti, 
t)eit cr\éite,Ac cAoriiftigteAó ceótriiAf, 
éif eóó^*o t>í, ní tií btif tón T>Am ; 75 

Tlí Ó1ACA1T) nA t)f1At|\A n-A tlÓfVOA. 

T)o gé-dn gf4f? a*ó -Agtif bfAn^f mo T)óitm, 

teAnp at> An cé-dóc if T)éAnf at) f óriiAf gt-An, 

t)ei-ó Aif ^e-At) n-A ceAtáitj im póc<\ ; 

Sc-ó.f f at> teif ^n Amt)eife 'f if cóif fin. 80 

C^ff at> f útf ce ^f tút im TV3it\ni£>, 

thi-AitfeAT) 50 cruc pif if pón-Aif, 

"OéArwro fttiAfAt) rhu^f Af tó tiom, 

Ueitsfe^t) ct-Ai'óe te c-Aoit> ha íieófin-A, 

SpféigfeAT) Aoite-dó Af\ rhíti rfiófcntnc, 85 

ScAipfe^T) fíof ^n fíot f a f óT)4it> ; 

toei"ó e-átcAtn t>o LAé-dm 'f T)o geóTMU) 

Agtif f adoit) ce.4t\c A5 ce^cc f Atn gtór\ f-A ; 

t>eit) 5-At)Aif A5 tAt)^ifc tim neóm ttom ; 

t)eAtóóA*o mo t>e^n, beiT) T)Af\c bó ^s^m, 90 

1f be^T) 50 fe-dfc^if 5^n Aice^f 1 n-ót ftexvó; A5 tntiAoi, R. 71, ó Df ajat) 5in-oeAt cotjt, R ; pOCA 1f CÓffA, 
B. 72, ó bf A5AT) tíon, R. 73-6 : oirmeAt a T>Ám nt hé tf tón 
•ÓATtt, a beit cnéisteAC cóimftttteAc ceótthAf, A15 ftti-óeAth An 
*OAin a cteAcmAf tf foteAth, oif ní bniAtfA if bÍAit> *oonA 
hofOAib, B 75, Af tón, N. 77, t>o -óeAnAiT) grtAfAÓit tf 
bf ÁnAf mo -óócAin, B ; t>o "óéAn, R. 78, t>o T>eAn, R. 78-80, av 
easnamh, B. 80, ftAT)Ann R Annfo. 81, ttiAt An mo -óormnAib. 
82, nrtc. 84, ceitfAT). 85, fptteAfAT). 86, fCAbfA*o. 87, 
bÍAig éAlcAin *oo tACA fooiséoib. 89, biAig ; f on neóin, 90, xxvi 4 1 

1 mboit Cutfi<\m5 CtutAin Com^n-dig 

I n^te^nn u^i^ne^C nó -An OfUáC tnón^t), 
íló jm fCAinr Atjf at> ó n ótmid ; 

'S mÁ tis AonncAó T)'éite-Aríi óoni^-Ain 93 

T) , iAnnAi , ó t>ít> *oige nó fófo onm, 

t)é^nA mé ^n óAomCnoió CoríiACc\AC 

TUC t>fuit 5-Aot te ii-áonneAó t>eó &%&m ; 

'S tdo ué^ttAT) cé&x> mtonn^ mófA 

11-aC fiof T)Am cia ne-Aó f-an *oorhAn é, 100 

T)o tuCc ÍMnbA nó ^o^icmio Ipó'ólA, 

TVfmt nA níog "oo tnot) ^5 móifgteic, 

T)e ftioCc éitnn Céiofmn Cfó'ó-á, 

íló ftioCc é\ACcAig 6ine-óríióm eóUMg, 

II ó ftioCc íne fCAoiteAt) feó*o-<Mt>, 105 
tló ftioCc íte ten ffít An fót) fo. 

Sé-ánf^T) 50 íié-ds fe-AfCA *óóiDfeAn 

TIaó mé t>í 50 n^ottAC cfeófAó 

'Óom fMf 1 •ocúf cti^f ^sttf ^eóodC 

Tló 45 fAgÁit *otiAif ó uAif tio pót)tA ; IIO 

'S n-Aó f At)^f im fco^-Aine fonnc-Ac 

5^n f Af ca*ó f Am óne-Af -Aóc f ópAí 

1 ^CottCAlg A5 1-AffA1 > Ó C01ft)1fC nó cóca 

Af futt piAóAit), t)fiAin nó Cóg-Ain ; 

'S n^C fAtt) mé f-A néim n-A 'óeói'O ftn 115 bÍAig T>Afc. 91, béi*o 5A feAf^Af. 92, ctnmtAf. 94, feA"ó 
fCAinci bf a*o. 95, *oféitm5. 96, no ^015 of Am. 97, Ati CAOim 
éfóic. 100, "óatíi cía néoc. 103, céibfmn. 104, no fiocc. 
105, fCAoitm5. 106, ite teAji fmxiuj;. 107, feAnfA-o. 109, 
gA mo fÍAf. 110, no fÁ^Ait ; fo-ÓA. 111, fADAf mo. 112, fo 
mo cnéAif ac fópAij;. 115, -0615 fm 117, Ai^e fÁ^Ait. 118, 42 XXVI 

1 meAfc sLáirh if x>Árh if •oeó^Ai'ó 

A5 fAgÁit eAó if beAfCAirj óf^óA 

1 ri--Aon.au: ón óAomftioóc óóin fm ; 

1 ^cníó An ClAif nÁf gnÁt-Aó •óAtfif.A 

t)eic im DAfo 50 fÁi*óceAó f ó£>f Af 120 

A5 fíot mt)fiAm T)Af giAtt An gteóg.Ait, 

Tló a% fíot Ao*óa nA ^cAOf ^corhf-Aic ; 

tló 1 ^cfíó ConnAóCA ótnt-Af CnórhAf 

tl-Aó T>CAicigmn im óteAfAifje nó im ómtiiT) 

1 n-Aimfif bAinfe nó cóiffe.Aó, 125 

A5 fíot ^Cnmn t>o f omn te nCógAn 

1nif £Áit n-A *óá teit cótf om ; 

tl-áó t)ínn tÁ im fái*ó nó im eót-Aifj 

A5 CféAnftioóc ífe íoóc-Af j?ót>la, 

tló A5 ctAnn^ tléitt T)^f géitt n-A cóigit), 130 

tló A5 fíot nT)ÁtAig .ÁgrhAif óif *óeif c ; 

'S n.Aó f At)Af im fCéAttn'óe gtéCAom gtóf aó 

A5 ctomn óAtm-A CAt-Afó-A Cf ót>.A 

ÓAtAoif tef ce.AfcuigeA'ó n-A ceóf Aititi. 

'S ^aó Af cumAt) T>e rhionnAirj f^n ílóirh toif 135 

T)o tiéAf at> f ém, An méA*o if eót T)^m, 

Haó f AtiAf Aon feAt 50 sfeAnnrfiAf ^tóifgtic 

A"s ^AttAirj n-á t)^nbA f-A móifóion, 

1m feAf fe-Anm-A fe-AtA*o 1 feómf^it) 

^5 femim puifc -Af óftnat) ceótm^f, 140 CAOimfliocc. 119, riAf snAÚAC. 120, a beit mo bAf-o. 121, 
An 5. 122, no Ai5e fiol Aot). 123, cturmAn. 124, mo c. 
126, *oo numn te neo^Am 127, comtfom. 128, nAC bigmn 
129, íocAn 130, no Aige ctomne. 131, AJbAn. 132, f.ÁbAf 
ttio. 134, téAf ceAfcm^A-ó ; zeo\\\\ Ain^. 135, miomnv\i£. 
137, fAbAif Áon feAt. 139, feAlA-ó. 141, mo fACAife. 142, xxvi 43 

Hó fe-At im feACAi|\e 1 n-Aice n-A n-ó^b-An 

A5 CAomfeic mo Laoite *óóibfeAn. 

,5 t)é-AjVA mé te ^ac Aon "0011 Cfófo fo 

1TU C15 f é f Atn "óéin T>om tóncoig : 

ttí mé t'-Aitne, ní f aca cú f óf me ; 145 

Tlí f Aib mé fi-Am níof fi-A ón f ót> f o. 

'S m-d* cím óu^Am an ctnT>e.Acc«A Ctóc-Aó 

t)fifce béAftAC gté-AfCA §tóf <ac, 

'"OéAf at) £un tféi^ fiAt) -An c-eótuf : 

Sm fíof An Cf ti£e CfíT> >An món-Ait) ; 150 

ttí bfint ^nnf o acc b-AmcfeAbAó bfeóit>ce, 

1m nA 1-Afc nÁ ni-Aff nÁ feóit Ann ; 

lionn ná b-ámne nít aici nA beóuifc, 

TH f Aib -dfi-Am 'f ní bi<Ait>, mo t>ói$fe. 

£ibé ctn-oe-Aóc-A CtumfeAf mo gtóiffe 155 

Cf eiT)fiT) n-Aó bf &A5 xvoé-Af at> teóf An ; 

5tuAiffi*o if bu-AtifiX) An bót-df, 

1f fAóAit) T>on mbxMte n-A fe-Act-Af -An c-CfCA. 

tt<Ac<AT>f a ifceAó 50 pf Ab n-A t>eóit> fin 

1f ixVóf-AT) Am-Aó Cfe cte-At n-A comt-A. 160 

Cuiff e-A*o m.AiT>e •o-Am^e-dn nó t)ó -Aif ; 

Sc-Aoitf e<AT> n-A f AttAm^e if f uit>f eAT> f a ^cóif ne-At ; 

pvoóc-AT) ceme bfíogttiAf móf m.Ait ; 

Stii'OfeAX) fém VenA caob -Af fcót be-A^, Aige cÁin f éic. 143, -oeAfiA ; "Cf ófCA. 144, mo C15 fe f o mo 
5éin "OomA lónttii5. 146, m fiA on f óx>f a. 147, a ctnt>eACUA. 
148, bfif-oeAC. 149, a c-eólur. 150, mn fiof a cflig cpfí-o a 
mónAig. 151, bfeóice. 152, im no ; no feoit. 153, no 
bAinne ; no beotnf^. 156, *oéAf at>. 158, Ann a n acai-ji a •cóf'CA. 
160, ÍAtfAX» ; cleAC. 161, -OAingeAn. 162. fAtlAin^ ec if 
ftn-ófeA*o (? feAffA-o) 163, fA*OAmA*o cine. 164, tenA CAOib. 44 xx vi 

1f T)é^t\AX) 50 h-doit) tetn c-doimteAc tnóifvín : 165 

UAtt-AijA *óúinn -Af ^ctiiT), á ^cttnn cú mo gtóif r e ? 

Cuir\fi*ó cLÁfv se-AfijiA nó tcatAn im com,difvfe, 

'S x>o ttéAf^it) téi *óá méif mófvA — 

ÍTIiAf me-AC-án, miAf pruifce nó pón-Aif — 

1f tíéAf^it) téite ó tAot) T)en cóffA 170 

Ce-Ann me-AfcÁm if j;ite 'nA fcóruMT), 

tDfiottÁn bAmne -df n-A me-dfCAt) 50 fóm-Ait, 

1f *oóitm ^e-Af Am t) , A|\ Ár\ eófnA ; 

S ní rjíonn 45-Amn 50 téif fán gcorhf omn 

T)o ótJiX)eAóCA acc mife ^gtif ITIóifín, 175 

TTlo *óMf m-dc n-Aó mAit t)o feóUvó 

t)fviAmm, T)iAifmín nó TDorhnAtt. 

tTU 'OO ^eAttAt) AYi X)£AtA fO 'ÓAíflf-A, 

1f mAifs »ó<Am t)o cte-Aóc ^aó f óg mxMt, 

'S tjeit ^5 imifc ^f fi*óciotUvit> ófóA 180 

1 meáfc u^f-At if ftiAim ceótcA, 

'S -A5 lomfá'ó Af fionnmnÁit) 05-A* 

1f ó x>o tfvéi^ mé &n f^ogAt 'f a móifmeAf, 

An méi*o feo, a 'Óé, Ac-á T>om fé rvorh-Amf-A 

CAitfe^T) 50 cíiiffeAc bfvúi'óce bfón^ó 185 

CeAnncfvom ci-An-ac ci^rhAifv ceótAú. 165, rnorvín. 167, seAfifi nA teAtAn mo coirife. 169, meACAin ; 
pr«Aifix). 170, tAOib *oon ccóf|tA. 171, site no. 172, bfiot- 
tAnn. 173, -oocAinn seAfiAin. 174, fon ccomnom. 176, mo 
•oÍAf ; feótug. 178, geAttu^. 179, "óaiti : mAit. 180, f a 
beic. 181, ceótcAis- 182, f Aige iomrvA , ó. 184, ca *oomA r*Ae. 
185, cuiffeAC bftnce. 186, ciAtnAf. xxvii, xxviii 45 

XXVII 

A rhACAOirh t>o $ad 511^01 

*Oon CAfpog, tÁ a coifr»eA5tA. 

A rii-ACAoirh x>o g/vo ^n-doi n-A ^cti^n a\\ u&m 
X\f gtAmt)íogtuim mAitgníorn if rrn^n if bu,<vo, 

ó rv-AT) CfíOfC -An CAt401f\ T)OT) tfl-dtt 04t) *ÓUAt 

50 mAfvt-AOi du|\ mrj-A|\rv^oin 50 btiA-onAc bu^n. XXVIII 

A ÓAttA 'S A Ó11t1 CROI^Óe 

Óum T>mne Áijnte, Af bpófA-ú "óó tÁ beAtlcAine. 

A cAfA 'f a ónú ófvoi'óe, 'ótútuigeAf f^nn ctut-Aif 
Y\a hAicme x>Á ^cfú'óm-doi'o fug n<aoi 4f n-annfAócd, 
tTI-Afv ^Ofe^fvC-Aio -An "Ofvúccín cfúft-Aoi ^n cf^nncuf fin 
tlí tiAitfe-Aó acú cfí*o' fmo-At Ldoi be-Attcdme. XXVII. MSS. H. 5 10, tc. 66 ; H.4.19, tc. 65. 1, ÚAin. 
2, mAtsmorh Af, MSS. 3, bn-ó T>uAt, MSS. 

XXVIII MSS. S. tc. 24. H. 5. 10, tc. 4. An uei-oeAt, S. : 
Cnm -oume Aimsce An bpor a -óo tÁ'ó beuilane. H 5An cei-oeAt. 
1, "óttnt;ío5iof , S ; -ottncif n An, H. 2, nA hAicmeA-ó t>a cctnn- 
mAOix) f «scf oró, H ; 3, zf nf caoi, MSS. 4, cfiubAt, MSS. 46 xxix, xxx 

XXIX 

•O'éAtnonn AtbAnAÓ. 

TVéif ati *OAint;in t)o fATMff-d x/Cife-AnnóAitt, 

Aon t>á mAi|\pe^*ó *oA mbAmfe^t) t)otn óéite me, 

A é-Amumn xMb^n^ig, xVomAim fém ^un nO 

^p óéitt 4f óne-AfCAóc na feAnm^ An Cfémfe^f foir». XXX 

t)nut$^in t>eArmAóu 

T)o RoibeAjix) Ó5 CAnfún. 

t)nutgAif be^nnAóc 1*0 E>AtAf Anu^f t>o $nAC, 

A ÓU1X) Sitái*ó, gtAOAf An óf-Annófuic óu^fOAó ó-ái'ó ; 

t,e ffut-án fe-AnmA fn^fCA 50 fu^ttAó fám 

^n *ou£>4n áttá "oo úe-An^if a ctuAf<Ait> óáió. XXIX. MSS. H. 5. 10, tc. 51 ; H. 4. 19, tc. 51. A tei-oeAt 
tonntA AnAon : *oo •óeAniAinn AtbAnAC An fAnn fo. I, "OAinnin. 
3, AlbnAis, H5. 4, fin, H4. 

XXX. MSS. S, tc. 45 ; L. tc. 113 ; a tei-oeAt lonncAfAn 
AnAon : *Oo RobeAjro ÓAnnnn. H. 5. 10, tc. 52 ; H. 4. 19, 
tc. 52 ; a tei-oeAt lonncAf An : *Oo UoibeAn"o Ó5 CAnnnn. 
1, a*o bAÚciof, H5. 2, cnAnnAC cnmt:, S (cnAnAc), L; An 
cneAnn cn mz, H5. 4, An -ouAbAn, S, L ; ó ctuAf Aib, H4. xxxi, xxxii 47 

XXXI 
oittéAn CATinfin 

*Oo ■óeinbpAin UoibifO. 

Oitté-an CAnnún t^túb Uotfica téin, 
poitéim Aimúit ue-Aóu •oúmn rínce téi ; 
bnuitféif c^igiCnn ffAif6iúit 6-Aom ó zé&x> 
Cu^ mé A5 mAccnugAt) fe^t) 6Ú15 n-oro6e n"oé^$. XXXII 
T)o rhe^tt sfix) v^^^tntip 

"Oo Attfún t)Ai"óciún. 

"Oo meAtt fú*o fe-A-ómcnúp cneA$Dfúg4-o mife monuAn, 
Camnc 6iúm, fA-OAfc cnúic, AgA-ógnúif ion5Anr46 u^m, 
C-Am6út ctAt)t)túc, CA*obtúb cnummgce cua6 
A5 -cxttfún bAi"óciún -oeAgfún •oion^^nc-Aó *ouAn. XXXI. MSS. S, tc. 45 ; L, tc. 113 ; a tei*oeAt lonncAfAn 
Af Aon : *óa *óeinbftnn. H. 5. 10, tc. 52 ; H. 4. 19, tc. 52 ; a 
cei*oeAt ionncAfAn : *oo *óeinbfiAif Roibin*o. 1, CAncún, L. 

2, fmce, L. 3, bnnicfeif, S, L; cAi5iuin, S, L; fnAifciuit, 
H5, 4 ; fftAfcúit, S ; ffÁfcnt, L ; CAon, S ; a ceu*o, S, L. 

XXXII. MSS. S, tc. 18 : *óo Attfún t)Ai*óciún, a cei*oeAt 
Ann. H. 5. 10, tc. 5 : 5An cei*oeAt. L, tc. 52 : gAn cei*oeAt. 
Cvn-o *oen *oÁ tíne cof A15 rcnACAice Af H5. 2, cntii*ó, MSS. 

3, CAmcnt, S ; CA*obtúib, H5 ; cA*ótuib, S ; cA*obtuib, L. 48 xxxiii, xxx iv 

XXXIII 
A COS t)e^5 SmtJAtAÓ 

1a]i mbpifeAX) mo éoife fém ifAn bVttAint;c. 

A óof beAj; fmbAtAó fintms 1 ^cttn'o f aoi ótéit, 
Ó'f con A5 > oftii > oim níof 501^ e t)o múifnín é ; 
T)ot> otc n-A óoimi'óeAóc rnife, x>Á fpmncAoi mé, 
'S a óof fm bfifce mtiti mt>fiffmn mo ófúibín pém. XXXIV 

is tx&ot t)on £eAR 

1f bAot t)on feAfi *oo fCAn te béiú '015 015, 
13'éif a ^tActA feAóc m-Ajt óéite *óó ; 
CféAT> nÁn óaiú An cfeAccrhAm fém n-A comAiftj 
tló An fé x>o óteAóCAt) 1 >ocAtAm éifveAmóm ? XXXIII. MSS. H. 5. 10, tc. 69. H. 4. 19, tc. 70. 1, 
fmbAtAC, MSS. ; fuitmn, H5 ; a cctúic, H5 ; Acctmcc, H4. 
3, tiA conhi-óiochc, H5 ; fbmncAOi, MSS. 4, mo cnuibmn, 
MSS. éAmonn *Ónn "bumne An mmjmm 50 bfmt fé A5 CA^Ainc 
x>ó. 1nfAn *oÁ tÁirhfCfíbmn cA^Ann An ceAÍnAiriA fo 1 n-oiAró 
LIV. 

XXXIV. MSS. S, tc. 12. lAn fÁit -OAijnsce, a cei-oeAt 
AnnfAn. H. 5. 10, tc. 4, $An •cei'oeAt. L, tc. 47, gAn •cei'oeAt. 
1, jie, S, H5. 3, nA cóin, MSS. 4, cteAclrcA-ó cAteAm. H5. xxxv, xxxvi 49 

XXXV 
T)om óícmRian néit) 

T)om fíonnún féi*ó ttAemonn na n-Ann n^AfCA 

'S x>Á oui'óeAn dúi > ó f^on ^CAorhtAó n-dc s^nn, cdUAin 

CuirhniugA-o ^é^n édgm^ife if AnnfACCA, 

1 bpfíofún TMon CAotooinT) n-A tTldVOAine. XXXVI 
& óara óéirh Sé^$Ain 

A cajva féirh fé^vgAm, nac fÁmi^ linn 
UeAóc 1 ^CAorri CdorhnAC .an scÁinx)if gnmn 
5^n rh'^ife^ "o'Aon "o'éinmn ma-ó áit teif finn, 
U-ADAin mé "o'&Amonn ó fáit 50 nmn. XXXV. MSS. H. 5. 10, tc. 23, 5AT1 cei-oeAt ; H. 4. 19, 
tc. 18, gAn cei-oeAt. 2, btn-ó fAOjt MSS. 4, CAotbnuroe tiA 
ntAtn-otnne, H4 ; CAotbno*o (?), H5. 

XXXVI. MS. H. 5. 10, lc. 4. 1, A, ar /ir ; ca^, Mb. ; 
feAgtnr», MS. 2, ? leg, 5fmn. 4, tne fém, MS. ; An focAt 
' péin ' ofaonn nA tíne, A5tif é 1 lAttn nír a -óéA-ónAise nÁ 
An cm\x> ette ; nown, MS. 50 xxxvii, xxxviii XXXVII 
A\) cttAnn ten uógtixvó 

An Cf-Ann tef cósttxvó -an c-ói^freAf ftiaifc ótim fitit>Ait: 
1 -ote-ánncA póicé 45 ót na ^cti-Aó 50 liúf ; 
t)on g-Att cti^ Seón m-df óóif -a mtiAfóui'o [ótú] 
'S if ge^tt *o^|\ n*oóig *oo nófAitt Uti-A-óm-an [f út)]. XXXVIII 
toeAnnACi: >oC 50 tié^s 

t)e^nnAóc *0é 50 liéA^ -A^tif Sf^f-A Sf 11 ™ 
Af s^ó Aon *oá n£éAt>Afó at\ cf Aitm feo tmn, 
A$tif nAó cféi^feA'ó ^f ^onóof te ^AftA mionn 
x\n pé-Afta *of^5 Sé-Amtif mAf fAf-Am lonn. XXXVII. MS. H. 5. 10, tc. 3. é 5An cei-oeAt Ann. f ocAit 
1 n-eAfnAim Aif 1 n*oeineA*ó An cníomAT) tíne A5tif An ceAtf AriiAT) 
tíne, mAf a bftnt cúinne nA 'Otnlleóise CAitce. 4, ctiATrmmAn, 

H 5 . 

XXXVIII. MSS. H. 5. 10, tc. 49 ; CÁ An éeAtf AriiA f o a^i 
tAob An leAtAnAi^, m H5, A5tif é $An cei*oeAt ; *oeineA*ó An 
*OAf a tíne Agnf An ceAtf attiat) tíne, fcjt ACAite Ann. 1n H4, cÁ 
An CAinnc f eo f é btin nA ceAÚf aitiah : pAtxftnc o X>ctjmcín (sic) 
*oo cum An *oÁnr a Af An uaod [eite ?] A5tif An CA-óbfÁn f o iaji 
•oceAchc *oó Af mif mAiiAinn, -| é Angéibionn Ann. " ITIo ceAn 
•o'eosAn ó eACAC " acá Af An 5ceA*o tc. eite Ann. 2, cfAi.. 
an chuid eile stracaithe y H5. 3, 5Áfftib, H5. 4, mtif fAfA., 
an chuid eile stracaithe, H5 ; f Aftn-ó Ann, H4. xxxix 51 

XXXIX 
■otun'01'ó svi&s, a CtixMiie aii CAomce 

CtiijteAm ^Á-ojiAism V)Aicéi*o Af bÁf ttllC *f)lAfA1f .1. Afl 
éAmonn ati útnnnm, mr An mbtiA*ÓAin 1640. 

'Ofitiroi'O fUAf, a óuAine An óAomce 
Uux; t>tif -ocfeAf 1 -oceAf n-A >oíte, 
P-A^t^Ait) feA|\c n-A ptAtA fífe 
púmf-A CAtnAtt te cat-^a m-Aoit>ce. 

T)Aiti ir «oteAóc -a teAóc -oo tíonA-O, 5 

T)Am if cón\A -a f ceót -oo fCAoiteA"ó, 

T)-Am if *ouAt «a fUAi$ *oo fíorhAt), 

O'f UAm if eótóA a §tói|\ 'f <a gníomfVA, 

Uf\é t>eit f\iAm 50 *oi-An te -oíóeAtt, 

ó ÁOif temt> *oon t>eitin nAf\ t>iot>t>.A 10 

go tiéA^, oó oó, m'oC "oon mítit), 

An -a t>é.AfAit> «A.5 fé-AóAm 30 pOfi$Art. MSS. S, tc. 71 ; L, lc. 59 ; An cei*oeAt lonncAf An AftAon, 
m&y acá ctiAf. An c-AmnÁn fo 1 gctó, ó tÁim An Acaji 
eóm tTlAC 510HA eÁm, *oe ÓnmAnn 1ofA, 1 n*OÁncA, AmfiÁm if 
CAomce ÓeACftim Céicmn, [C] Af nA tÁimfcníbmnib feo : 
23 N 15, tc. iii ; 23 G 24, A5tif M, VII. Uai-ó fin -oo 
ffíc An mAtAinx fÁiceACAif -ooseibceAf m S, N, G, M. An 
cei*oeAt : Aft bÁf CiseAfinA T)úm "óómne .1. éAtnonn ponn mAC 
piA^Aif [*o'éA5 17 mÁncA, 1640], C ; *Oochctnti Ceicmn Ajt 
bÁf tisejtnA *t)tim t)omne ccc, M. 1, *Of 111*015, M. 2, cu5eA*ó 
L. 3, ftAic, G, M. 4, cA5ttA*ó, S, L ; mAoice, L. 5, *oom 
N, G, M, pAffim. 6, if cóift, M. 7, ftiAis, L. 8, *oom if 
cónA, M, G, N ; if eót, L ; a stón, S, L ; *oo CAOine*ó, 
N, G, M. 9, -oitcioU, MSS. 11, oc o, M ; oc nc, S, L ; moc, 52 xxxix 

11í áir\mim ceAn^At ^aó f teAóca "OArt fíot me, 
11á "otúiteASAf T)útóAif mo t)Aome, 
te ci-An<Ait) *oo tiAtntnmin tíne 15 

T)o fmfeAtuMt) cionnfcn-Aim ^n cdoifig. 

X\ pAinc t)Atfi ní .áinmim nÁ a Aoitte, 

Cé fUAin mé n-A mém noim mítciD, 

A éA^m-dif £nAit 'f a grt^St) V 4 'áíogrtAif, 

A óion 'f a óo^Art 'f a óum^nn 'f á óAomeAf. 20 

1f cén tiom cogA A^uf f og.A ón rtígfean 
X)Á rcéATMitt T>á féxvoAit) *oá mAomi5, 
'S a gtiAtA n^n tixMftig «áf líurte, 
'S n-án óeit oineAT) a ótntce -df mo ótífe. 

1TU Aifrrnm At\ fáinfiof cat\ f.doiti5 25 

(tHot) ^tif téin m-Af grtém a gnaoi fm) 
1lÁmi5 mife -an An rmocat tM*ó *oífte 
Af gfiAnÁn mAofóA méme an míteAt). 

1 ^cÁit 50 meAf Aim ^tirt P&acaX) 'f ^tm pníomtoóc 
U-Af c-áó 'óArh fém ^aw é x>o óAomeAt), 30 

T)'éif m'itnt x*n géirtiút nA gnítte 
1 •ocféitit) "oo *óéAffcntng tAf ■oíonmAi$. MSS. 13, -oAf fíot Ann, N, G, M. 14, riA tt-ottnceA5Af -otitcAf , 
N, G, M. 15, ciAntnt, M. 16, cionttf5ttAim, N, G, M ; cionnf- 
5Aim, S ; fmnfiof Aib rjiottf^Aim, L. 18, ce fUAf, M, G ; CAf 
rhittab, G, M. 19, 5nÁc, S, L. 20, f a cAome, N, G ; f a 
CAOime, M. 21, An rusfif, G, N, M. 22, -oa a ft, &c, S, L. 
23, nAf b uAifte, N, G, M. 24, a cuitce, S, L ; ctnófe, G, M, N. 
25, mo Aif rhim, S, L ; mÁ Á., G ; *oa Áif mim An fÁifif, N, M ; 
f Aoitib, MSS. 26, ceAtt5At Af ah tíne fin, S, L. 27, ruAinn 
mif e, M ; bA-ó hífte, G, N, M. 28, mAOf a, L ; míteAC, M. 

29, a ccÁil, MSS. ; gtif p. fsun p., G, M ; 5-uf peACA-ó, N. 

30, cAf các, MSS. 31, x>eifitiit -ofibe, N ; ^éirntjit, MSS. 
32, CAf rrnttcib, G, M; CAf "ÓAOimb, N; CArt -óiorimAib, S, L. xxxix 53 

A tucc ten cfu-ag ^aó cfUA$ f.A *ó<Aoiffe, 

A^ V° AX * cfu-Agxm Cfu^g •oáfífiE), 

A5 fo -an ^teó 'f an bf ón if tMoite, 35 

^5 fo ^n cuiffe *f an *ooit$e if *OAoine. 

5ofmfL<Mt níof conctdnn i ^c-dome-At) 

ó tu&m& ttéitt 'f a céAóc tem t-doit>fe, 

tlÁ TDéijVone n-A nT^onofn-dt) n-ío^m-Af 

X\f tiAi^ne-Af 45 nu-Attgot um íl-Aoife. 40 

Há Oifín cnuitmín tiA ^cf^oifeAó 
U-Af éif pnn féit £>mn uí t)4oifcne, 
TU be-An 6-Aócoif tfém mic pníme 
,c\f n-é^5 fif té-A^Aif ti-A Uf A01 toif . 

tlíof tMonsn^vó ^un mife x>o m-aoi'ófexvó 45 

An eótc-dine Af f óinnitt 5-Aó cníce, 
'S ^un tiom n-A tán ó áfo 50 nífe^t 
An f-dt if mó cum bfórn 45 buit)nit). 

1£Át if coiccmne 1 x>cotc.<M$ cíne 

Cuifc if ptomn if Cumn if CníoríitAinn, 5° 

^Át X)o cnom ^aó T)feAm t)o t>Aomit> 

1 mt)f ón 50 gfmne-dtt an imnit) íoccn^ig. 33, A uchc, M ; teif c. G ; tem, M ; téin, N ; tenA, L. 34, 
CftiAsnÁn, S, L ; /oa níne, M, N, G ; -oÁfínib agus f a -ÓAOiffe 
do mhalairt áite y L. 35, $teo agus bnón do mhalairt dite y L. 
36, -ooitse, M ; -ooitise, N. 38, tií néitt, M, N, G ; f em, MSS í 
neAtnuAOif e, M. 39, mMosAf , S, L ; níogAf , G, N, M. 40, a 
nuAtjot, N, G, M ; cné 11., G, M, N. 42, fmn mif binn í b, 
S, L. 43, CACcoin -péit, S, L ; heuccoif tném mAC, G, M ; 
eAécoin N ; mic p. MSS. 44, iAf néAg, S, L. 45, mAOÍfeA-ó, 
L. 47, 5An ífeAt, M. 49, fÁit, MSS, pAffim. 50, ótnnn if 
£toinn, S, G, N, M. 51, 5AC "Ofon^, L. 5, sfionAttAnimi'ó, 54 xxxix 

£At tws titin C4f tmncit) tíoncd, 

'S 5^ó áifVOfeAnn t)At) fáitceAc 50 fíocT>A, 

An fifmimemc fA imitfcems cíon?óuit>, 55 

'S 5^ó pLAinéAT) f^n Ait)éA|\ 50 níosmAf. 

£At 6n *oome-Ann 5-Aó foiftteAf fíne, 

T)o múc f Ae ^uf fé^tc-Ann-A onóce, 

T)o múc bumne na cumne if n-A cífe, 

'S s^n gtuan Afo 1 táf An Laoi $it. 60 

t;u5 cofm-án 1 n^totAfgAif n^Aoite 

1f foigné^n A|\ T)Coi|\téimnig cfíte, 

ITlAf gemcti'óeAcc 50 cemci'óe X)Á tiot)tAC, 

'S An ceAtAtvóúit 1 nt)Ain5e-An 1 otúim t)íoóf a. 

Ueifc nA báifcige A1|\, nU'f í ^n £íonfCAif, 65 
tló An féif nó an t>Uit náf f4f 1 t>fío > ót>Ai , 0, 
11ó An Lacca náf\ t^it, aóc zÁl m-Af trífce, 
T)o óum fé gAó connf-dt) cum CAoite. 

tlí ní mo tuifeArhf-d An cuine-dm nx*ó fuig5i*ó 
Cui'oiugAt) céxvo *oe céxvot-dit) CAomce 70 

'S ^An pÁfiDún ón nát)úin 45 ní'ó -df t)it 
IpA ceitc *oeóf um teón mo Ldoiófe. N, M, G. 54> fíoc-ÓA, S. 55, fiftnemc, S, L; mitifsems, 
G, M, N. 56, ptAnéi-o, L ; ptÁméAT>, N, G, M ; ptÁnéic, S ; 
Aef, S; Aex>ion, N, M, G. híosAif, S, L; hiosuf, G, M, N. 
57, -ooinmn, MS. ; foinbif, S, L. 58, f é A^tif n ÓAtcA An o., 
S L ; 59, A^nf cumne nA c, S, L. 60, 5fiAn 50 hÁn t>, G, M, N. 
61, cofAtnÁn, M, G, N ; cojmiAn, S; ^AOite, M, N, G ; 5AC 
Aoice, L. 62, foisném, G, N, M ; coiflémiif 15 uf íotA, G, N, M. 
63, mtnf 5emclio5Acc, G, N, M ; semttiochc, L ; tiox>tAic, 
M,' G. 64, n-OAmseAn-ot-um, L. 66, btAic, S, M. 68, -oo 
cnimfe 5AC, S. 65-68 ar ldr y L. 69, coifimfe An coifim, 
G, N, M. 70, cAOice, N, G, M. 71, o nA-oúf, M, G, N. 72, 
T)éAf um téAn, N, G, M. 73, Aibne, M; AibnAib, S, L. 74, xxxix 55 

Híon $&n mAigne A|\ AitiniE> Aoitme, 

tU b^nn cnomn T>on óoitt 5-An ófíonxvó ; 

Y\a ftéitice f-A t)féiT)ion-A|\ tijvAomftiuó, 75 

1f ceó x>uo 50 mion ^n ^aó m-Aoitmn, 

ComtuAt a ^cottijMJAtAn caomce, 

Tl-A CtlAf-A n-A Cfl-At-A n-A CA01f1$, 

An cné-An 'f An LA5, -An team 'f an cníonna, 

^n tofÁn -An *oonán An ^oítte^óc. 80 

A n-imne-At) ní hiongnA'ó 1 n-Aomfe-Aóc 
'O'éif comtfunme coicómne a nxríte ; 
X)o óAitt fiAX) co*ónAó, fog^ tiA ÍUoiteAnn, 
An ótiAf a n-^cAif, -An eAtA-úA a *oíoVóaó. 

TU fcoióc a mbó, n^ t)eój\Ai > ó a n > oí , oeAn ; 85 

X\n t)Amci\eAt)Aó cn^nn f eAfAim f íte ; 
X\n b^ncfAóc a n-Annf aóc 'f a n-Aomcf e^fc ; 
Ar\ *oúitóe a n^e^tt a ^ce^nn 'f «a ^ctí ifcig. 

An ófeAó óoicóeAnn f o toótAf cfíte 

5^ó mém cfome-AncA *óuineAc<d *óíneAó, 90 

t>áf rhic piAf-Aif, > oi.dnt>foi , o *oíogLA, 

éAmumn fmn náf fitt ó íojvgAit. CfiíonAT), MSS. ; x>o coitt, N, G, M. 75. fÁ bnéfo nAjt 0, 
G, N, M. 76, 50 móm, G, N, M. 78, cniAite, M. 79, f a teAm, 
S, L. 80, An -OAnÁn An -oiotAchc, G, N, M. 81, Ammni-ó, 
G, M, N. 83, co"ónAi5, S, L ; f Aoitionn, S, L ; níotionn. 
G, M, N. 84, AnAici|t, G, N, M ; eAtAÚA, MSS. ; *oiot*oAC, 
S, L ; x)iot5Ac, G ; -oíotsAC, N, M. 8$, a -oí-óeAn, S ; -oi-óeAn, 
S ; -oi-óeAn, G, N, M. 87, AmbAncfiAchc, M ; An b., N, L. 

88, a seAtt, a c. 'f a c, G, N, M ; a c. f a c, S ; f a ctí Afcig, L, 

89, tocAtAf , N, G, M. 90, 5Á méinn, N, G, M. 91, mei^piAftiif, 
S, L; ptAtttnf, N, G, M. 92, tAjisAit, S, L; ftonsuit, N. 93i 56 xxxix 

5^0 tMftm "oo §Ait) fút) mAf fcít Aif 
T)o bfeAff 'nÁ 1-AfLa An p-Atm-Ac ftngteAó, 
UfiAt 'Ótm t)úmne fún íia fíog-An, 95 

'S an UfeAn-A tílexvóóm me-At) óf mítcifc. tléarhonn nA néamonn "oA fionftnt, 

Cóffrhosut Cfó"ó-A n^ fíogf/vó, 

ti4 tógm-Af n^ teóg^n óf tíom.A'ó, 

tTlAi'oe mtnfneAc mutLAig íia mítexvó. 100 t)A f-AffAncA ^n b-Af^nc-A bui'óne é, 
tló Ati ce^nn feA*ón^ 1 t>fexvómAit> bftn'óne, 
Scoc v\a bfémneAt) t)ffx*oc*OA t>fíocrhAr\ 
/<\n coitéan x>o t)tnctéAr\Ac t>r\ío$mAf. xNn cAo*ó C^ngAó tef f An^vo-Af t)f\Aoite, 105 

An cx\tgtiAife meA]At)tiAifeAó mtnmneAC, 
X\n *o^m fé t)A féi*óe um m-Aomit), 
Se>At)-AC nA fti^5 na ftiAt) n-A f-Aoite. 5é b., N, G, M ; fcAOit, S, L ; fcitt, M. 95, -oún btnn-oe, 
S, N, G, M ; btnne, L. meA-óóm, M, G ; béAt), N, G, M ; of m, 
S, L. 97, tleAmonn nA neAmonn, N, G, M ; neAmon nA neAmon, 
S ; nA neAmonn, L ; fíorif tait, G. N. 98, CA^Atno^tít, G, M. 
99, teA5, M, N, G ; teA§, S, L ; teorhAn, N, G, M ; 
tíomAT), N, G, M. 100, mAi*oe mtnrns muttAC, N, G. M. 
101, 1)a ar lár, N, G, M ; é ar lár, N G. M. 102, ceAnn 
fe-órriA, G, M ; bntn^ne, MSS. 103, ha bfmíojjAT), N. 104, 
■00 "ótntcéirtftnt, S, L. 105, An caoit), S, L. 106, An 
cAic^uAine meAnjtiAf ac, S, L. 107, An -oÁm rié, S ; An 
•oÁrh rie, L, 108, ftiA^ ha ftiAt, L ; nA ftm$, N ; f aoiú- xxxix 57 

Laoc na fcof nÁn fcuin cum fcífe, 

Ldoc nA fcéA-o meaf n-oéAnca n*oíoLa, 110 

tAoó n-A gcon tiA ^cnoc íia ^c-Aomce-A'ó, 

Laoc me-<vof<dc 5At)tt-Aó sníotfiAc. Ce-dnn na feit^e Ar\ teif^tb tío^cnoc 

A5 cun e-AtDA & *o-Ain5nio "oítne-Ao, 

Ce>Ann n-A scurvAó 1 ^cumuf nÁr\ ct-Aoi'óce, 115 

Ce^nn ax\ m«AfCftuxM§ bf Aftu-dit Díot>5t-A. Cá oftngeAT) ^tóf 50 teóf Af tíomt-Acc 

te ce-Aóc c-df ^n oftAitfe-Af bfíontfiAfv, 

1f moUvó CAmumn Aon ní if -Aoijvoe 

'ílÁ X>x\\Atx\ & cogtA x\a f coite if x\a f cníbexvnn ? 120 W\ "óé^n fif aóc téimneAc c-Af tíne, 

1f bu^Uvó feotfiAm Af moUvó mo míte-A'ó, 

ó X\At félT)1f X\éAX> T)0 fíotfl A1f\ 

Acc bUvo ft^tA, "oá n-Airjfifce^f\ fínce^fc. eA"ó, S. 109, Iaoic, pAffim, S. L; fsoif, MSS. 110, 
feAX) meArt, N, G, M ; n-oiojtAc, N, G, M. iii, ccftou tia ccoti, 
N, G, M ; ccAomceAT), N, G, M ; ccoínceAT), S, L. 112, An 
Iaoc, N; a Iaoc, M, G. 113, cionn, S, L; Uoscnoc, N; 
líogcnoc, S, L. 114. eAtrhA, S, L; An-OAingeAnAib, N, G, M. 
115, ccnriAf) Accnmu-ps, N, G, M. 116, bio-óbA-ó, N, G, M. 
117, bpA§Am, N, G, M ; tón, S, L. 118, rie ciacc Att, S, L. 
119, Aoif-oe, L. Aon níf, MSS. 120, f^níbne, N ; fsníbe, G, M. 
121, léimneAC, N, G, M. 122, miteAC, G, M. 123, péA*OArt, 
N, G, M. 124, btÁt>, S ; btÁit, N, L ; fiofceAfx, S, L. 125, 58 xxxix 

T)o t>í r An ^fUMt man mait náf máoi'óceAc 125 
SurjAitce 5^n T)urj4itce ^An *oíomuf, 
1-UMteAriitAcc feAfAtfitAcc fífiocc, 
AoOacc tf mAOfóAóc 50 míonrjAit, 

1f t>o t>í mi fuifefe mi|\e Aguf míne, 

£éite A5Uf f é1>óe 5 Arí fiS^eAf, 130 

Uoiftje^fc if otft>e-Afc if Aoitjne, 

tJ^ifte «A^uf 5UAift)eAfCA sníorna. 

T)o t>í CAtmAóc gAifce-Arh-Ait gfioti'óA, 

Sp^ifnn tÁiuif, tÁm,dó tí^e, 

VÁrh^c 5-Aete, téige^m tíne, 135 

put^n^ Annó, if 5feAnn$tóf\ ^^oife. 

X)o t>í f é ctát fe c^ifTnt) cAome ; 

T)o t>í f é ceAnn *oo te^nn a tno'órjATj ; 

T)o t)í f é uAf At u'uAiftirj píofA ; 

T)o fjí ten-A táoit> fin 'o'ífLit) ífeAt. 140 

T)o t)í f é cf\om*óA rjf onncAó rjunjneAó ; 

T)o t)í f é f uifge^ó f tntt>if\ f Aoite^c ; 

T)o t)í f é beót)A cf ótóa cfíonn-A ; 

T)o t>í fé 1 uceAn^rhAf fe^f^Aó fíocrh-Af. ifin brAAit, MSS. ; ttiaiú mAoróce, N, G, M. 126, fubAitaof 
5An -oubAilciof, N, G, M ; 127, feAnurhtAchu ftAturhtAchc 
fíneAchc, N, G, M. 128, Aon*OAcht if, N, G, M. 129, if ar lár y 
G, M ; míneAchc, N, G, M. 131, Aoibe, G. M ; Aotbe, S, N. 
132, -j 5\iAirbenc tf, N, G, M. 134, tí^e, S, L. 135, séteA-ó, 
t. tíneAX), S, L. 136, Anfó-ó, N, G, M. 138, -oo teAnnAbiox>bA, 
N. 139, pír e > N, G, M. 140, ne a tAOib, S, N. 142, fvntbion 
fuir»5ioc, S, L ; fvnni^eAC, N. 143, ctnonnAC, N, G, M. 144, 
AcceAn5AhiAf, N, G, M. 145, comeACAir», MSS. 147, concAif, xxxix 59 

*Oo t>í fé f coíaó f conaó f cenriteAó ; 145 

*Oo t>í f é cliAf aC fi^f-Aó fíogf aó ; 

X)o t>í f é con-AóAf cotui$;teAó cfíoó-Aó ; 

T)o trí fé c^itrheAó fc-Aipte^ó f cAoitcedó. 

*Oo t>í f é 1 bpe^f f Am n-A pn e-Abdin e mítexvó ; 
*Oo t)í f é ^ff aCza Átuinn Aoitónif ; 150 

*Oo t>í f é -AcrhAm^eAó AttArh 1 n-íort§Ait ; 
X)o trí fé 1 n-AnmAit> nAtAfóA nnfmeAC. 

*Oo trí f é fÁitce^C CjUirjte-AC cuirhne-Ac ; 

*Oo t)í f é ciAttgtAn *oi-At)-A *oíte-Af ; 

*Oo t)í fé f oiftjte 1 rjfumneArh ha 5-Aoife, 155 

5éf t)05 féirn & fé a^uf a -aoife. 

T)o trí f é f uAifC 1 f u^fjAit) f níorhtA ; 

T)o trí f é m' mcteACc mfcne.dC tíorhtA ; 

T)o t)í f é cóif fe^ó ceótóAf t)f AoitedC ; 

*Oo t)í fé múf^ó cúf^C cíneáC, 160 

Von^pofC-Aó "Ofon^f oifcitt T>AomeAC, 
CAtftógAó ftexVóótdC fíonrhAf, 
Onnái'oeAC mófó^t^ó tnAoineAc, 
Cf\Oit>tíonrh4n coi5cr\íoCAC cíof-Aó. S ; cfíonAC, N, G, M. 149, nA peArif Ain, N, G, M. 150, AffACC, 
MSS. 151, 152, ar lár> G, M. 154, ciAttrhAri, G, M. 155, 
f oirif e, S ; f óir\f e, L. 156, -oo dí f é seAfi 005, M ; fém, S ; 
£05 ném, L ; fAe, MSS. ; -\ Aoif e, L, N, G, M. 157, fUA5Aib, 
N. G, M, 159, ceolrhAn, N, G, M ; -ofoiteAC, S. 161, -OAom- 
neAC, N, G, M. 162, rAAicótAC, N, M. 163, ornAi-óeAC, N, G, 
M. 164, cr\ói"ótionriiAC cóiscfiocAC, N, G, M. 165, mo cneAC, xxxix 60 

Oc mo cfeAóf a an cr\eac *oo cttfocnuig, 165 

Cfeac nA 5diAf *oo fiAn 'f nA bfíottbocc, 
Cfve^ó tiA T)CfUAg riA ■ocu.at iia *oc.AoifeAC, 
Cfeaó rtA n^t^rh na nuárh na nt)riAoite. 

ttí bfuit -Aon 1 néirvmn íf feo, 

TTIunA bf uit mcmn cmnce cíotvoub, 170 

tliArh "OAf féac -áf a éAX)&r\ míontA 

tlátt *óoir\c a éAgmAif gé-Af 'f a $n^oi Airu 

1f ní feACA 6-Amonn cAorhtAó c-domif, 
CAi*ofe-AfjAó, eAócfAnn^ó r\Á -Aoige, 
ó'f cf^t X)Á fó^f-A, t>óf nÁ -a bio'óo-A 175 

A Sf^t) •óó n-Aó 'o^itfe-At) 'f & *óíoSf Aif. 

Acc bíot) f o ^An óof c -Af cuirhne ; 

géf mion ^éfi mmic n-A óomne *oo óínnfe 

TUrhAiT) cfé^n 45 "oéAn-Arh t)íte, 

JufAb é fUAif 5-AÓ bu-Ait> t^vfi bio'óbAi'ó. 180 

Oc a cuAme cu-Ann-A An óAomce, 
Tlá bíot) ofxMb m' orhAn nÁ in' ion$n-<vó, 
CféAT) AVi oife-drh-Am cf oineAnc^ cfítfe 
1t)if é-dmonn -dob'óA A^uf buitmib ? 

N, G, M. 166, ccliAfi tiA bfiAnn tia bf, N, G, M. 167, t»a 
n-onuAJ; nA ccntiAs, N, G, M ; tia txnrjAs nA ccvjas, S (txuAg), L. 
166, 167, do mhalairt áite, N. 169, níl Aon, N, G, M ; ínreo 
■00 rriAitib ^ao-óaI, M. 170, rnun bftnt, S, L ; cion-óuib, N, G, 
M ; cíonútnb, S ; ciofóub, L. 172, nAf soifc, N, G, M. 173, 
peAcnix), S, L. 174, eACun a^ac, MSS. 175, óf ctnAC, N. G, M ; 
tia bio-óbAi-ó, N, G, M. 177, hio-ofo, M, N; hio-ófo, G; 
cmrhne, L. 178, 5éAf rhón, N, G, M. 179, nArhA-o, M ; nArhAX), 
S ; cnéAn nÁ -o., N, G, M. 180, bio-óbA, N. G, M, 182, ati 
onhAn nA AT110T15HAX), S, L, G, M ; tiAiriAn nÁ nion5nA*ó, N. 
183, féAfún oifCArhrjin, S, L. 185, tÓAstófA, N, G, M. 189, 6i xxxix 

xVoeif téifeóLAó téigteófA f cfírjeAnn 185 

TUó fuit cáit ná x>Á\\, ná "Oíóe-Att 
tf fe^rvfv mAfv $téAf 'ná *OAonnAóc *oíf\eAÓ 
T)f<Agáit cum-Amn 50 ctut-Afv ó "ó-Aoinirj. 

A n-^t)-áirv aw c-ugtMf ú*o má'f fíof *óó, 

tlíof txlmi^ fe-Af ót) peAfuvó *oítmn 190 

X)Afv óófA 5f*Á*ó *oo fMgÁit 50 T)íte-Af 

'TU mpe^fx cum-Amnfe, An cujvaó fo óAomim. 

Ufvé t)eit f OCA1f\ 1 ^COÓAt a ótí 1fC1$, 

tl-A n-Atc fém n-A rjfrvéim n-A rjfíffirnorv, 

T)on *OAonn^óc *oon féite *oon Aoitte, 195 

T)on ome^ó fi-AtgfvOT* *oiAn óum "oíotd. 

tlí fvu$ ^uAifve "ouAfrjos *oíomrvAó, 

Y\Á An fe^fv úfv a fúit *oo fíne-At), 

t)onn X)Á rjifvfv -Af tÁirh mo Laoiófe, 

1f féAóc^fv f-Airvfm^e if Acmum^ 5^0 Aomfifv. 200 

tlí fvAlfj fCxVO -Afv te-dóc A tlCÓtAC, 

Aóc nÁifve n-A *oÁime r\e a n'OAoirve, 

tló a n , oivn , oe nó a sciume nó a ^ctAome 

T)o X>\xa\x\ "ou-áf if tuAó ^aó t-Aoi'óe. AnA"óbAji, S ; An A*óbAri, L ; mÁ'f fioftA, G, M ; mÁ'f fíor», 
N. 190, ní CAmi5, N, G ; ha c, M ; o f efiA-ó, N, G, M. 
191, 5|tÁ"ó 5IA11 -OAit, G, M ; 5fÁ-ó, x>o .it., N ; 5f»Á-ó *oo 
•ofÁit, S ; stvÁx) x>o "opAit, L. 192, cuf at>, N, G, M. 194, 
riA pr*éim, G ; n-A pnéim, N ; ha bpf éim An f iffmiof, 
M ; An fijvp rmofv, G, N. 196, -oiAn^tAn piAtbo^ f Aoiti*o, M ; 
•o. p. f , G ; "oiAn5f»A-ó, f . f . N. 197, -oíot-OAC, N, G, M. 198, 
nÁ feAf úr» a fút, N, G, M. 199, nA bArtr*, N, G, M. 200, 
fPf»eACCAf, S, L. 201, óo-ótAC, S, L. 202, rie -OAOtfe, G, M ; 
te, S, L. 203, Accitnmof , N, G, M. 204, tim btiAin, G, M ; 62 xxxix 

X)áI& a ótunt) triAf rhuif f a tfiAoiniO : 205 

A tAt>Af\CAf n-A f AbAf\tA fíOg'ÓA, 

Aóc a Wl gAn ctUgxvó 5-An *oíf ce 
San fáite 50 T)cttái$ceAf an caoit)e. 

t)o t>t\onnAt> fpféfóe &gpf fCéATM ■oíota, 
Ceann ^aó feóme, ffótt if fío'O-A, 210 

Sófc 5AÓ Aifiri óutn 5-Aifce if ótitn ^níoitiA, 

SttAt 1f CtOSAT) 1f COt£ 1f CfA01fe-AC. 

An c-óf 'f au c-Aif^e-AT) fpedtca x>& fpíon-á'ú 
T)o t>j\onn, x>o fCAip fA fedó, *oo f\Aoitftnn 
A mbeit -Artaon gan ótAon-At) Cofóóe 215 

Af\ tíAigne-Af "O-d mt)tiAUvó ma t>j\tir$nit>. 

tem bfiAtfAib mA|\ ^nvóAtn r>Á t>fíoruvó, 

tlí t>f uit cúit t>en úfgofc íj\ feo 

5^n tutc T)eAtt)t-A, if *oeA|\t)tA fíorhAim, 

T^AOf iA|\f ^CAif fiAtoimg TlAoite<\nn. 220 

A t>fug tonnttaó ton^ptnfc aottnnn, 
Citt Ueimnéin n-A nt)eit)té-án nT>j\Aoite-Aó, 
t)t\u$ nA 5Cti-Af\ nA t)fi-An tiA t>f Aoiteann, 
t)j\u$ TiA ^ctAnn tiA n^Att n^ nS-Aoróe-dt. buAin -ouAif if tuAt, N ; tAoite, S ; tAOi T>e, L. 206, fAbAncAC, 
S, L. 207, a tAt, N ; 5AT1 €1,1^15, MSS. ; -oíofSA, N, G, M. 
208, f ati rÁite, S, L ; 5AT1 f Aite, M. 209, f pnei-ó, S, L, N ; 
A5tif ar ldr> N ; fcei-oe, N ; fceA-ÓA, S. -oiogtA, N, G, M. 210, 
if ffott, L. 211, Anm, G, M. 213, fpeAlcA, ar lár y N, G, M ; 

fblOT1A1T1T1, S ; fblOTlAITI, L. 214, OflOTITIA, M \ f AOltfÁ, N. 

217, TleATn b, N, G, M ; piA£Ain, N, G, M. 218, cút, N. 219, 
rtimmi, N ; a níomAim, S, L. 220, *OAOif iajiaccac, G, M ; 

lAflACAC, N ; n AOll - 1rm > N > G> M. 221, tOTlTHTIAf tOTISpOfC, 

N, G, M. 222, cittceimném, L ; n-oeibteAnn, L ; nseibteAn, 
N, G, M ; n"onAoice, N. 223, bpwsteAnn, N, G, M. 224, bpí§, xxxix 63 

t>fti§ n-A n-oncon n-ofcatvo-A rnmneAc, 225 

t)|Mi§ nA mtnfe-Af tiA mbfumne-Att tia mt)]M$T>eAó, 
t)tui$ n-A mbAncf acc mb-AnT>A míonta, 
t)tuj$ nA ftó§ tiA f ót> n-A tiíogfA'ó. 

t>rui$ ba ti-A f a bi-<vo 'f f a btn-onib, 

p\ tionÁLdib biocÁitte bfíogtfiAif, 230 

p\ é-A^f-AtriAit fé-dfCA A^uf fíon-á, 

50 btvát bttát 5-An fpÁf^it At\ fpíoftiA. 

'S p a cóifigtib ceótóAute a$ óAomce 

te tAirhffeAfCAt fxSrhgAfc-A fAoite-At), 

1 n-Aongut te téifft\iocAt tAoiteA'ó 235 

T)e "óe-Afcdn-Aib 'oeAg'óánA trífig. 

X>A m-AittexVó 1Af on áfvo f-dn Aoif feo, 

X\ cobt-Aó 50 Cotcnif ní fínfexvó, 

'O'i-Aff aóc 1 n*oiAnAnAó nx>Aoif fe 

Af tomfuvó óif 'oo-cónb c-Af cAoifig, 240 

X)Á bftJigeA*ó a fAt ^tjf f-^f ^f AomneAó 

tomjvA'ó óftA •o'ój\ *oÁfít\ib, 

£-& m>Af *ofAf 50 cátm-Aó cíoft-A 

ÍJti-áf Af bAite^f guvn rhAifeAó mo míteA'ó. M, pAffim ; tia nsAOi-óeAtAc, S, L. 226, mtiiiAf , MSS. ; 
mbfroeAC, S, L. 227, miotA, M. 229, bA fiAt p a biA-ótnb ff a 
mAOinib, N, G, M. 230, tiOTiAtAib, S, L. 231, heASfAmtnt, N, 
G, M. 232, 50 bfiAt 5A11, S, N, G ; bftAit, M ; fpAjtÁit, MSS. 
acht G. 233, comnce, N, G ; coirmce, M ; caoiticit>, S, L. 
234, fiog-OA, N, G, M. 235, oi-óce, N, G, M. 236, -oo -óeAfi- 
fSHAim, N, G, M. 238, co-ótAc, S ; Cottcif, N, G. 239, 
•oiA|tt*ACCA, S, L ; •oAOifAf e, M. 240, CAOtmb, N, G, M ; cAOtms, 
S, L. 241, *OÁ bf tii5te t;Áit, N, G, M. 242, ót^tA ói|t, N, G, M:; 
■óójt, S, L. 243, *oo pÁf , S, L. 244, f tiAf , S, L ; ar lár, N, G, 
M ; bAÚAf , MSS. acht bAtAif , L ; miti-ó, S ; miteAC, N, G, M. 64 xxxix 

An gfián A|\ n*out fiAfAmn fíof *oi 245 

1 n-^imfif futttnf fuifge fíne 

S-AttlAlt *OÁ §nÚ1f T)0 'ÓÚfCA'Ó T)ÍOgfA1f, 

1f fáitce ^eAtgáife A5 ce^óc cfíte. 

é^voAn f -Aif finx; t)A f eAfAttiAit bf-AoiCe ; 

Cófftti 05.41 1 tógtti-Af a tít>e-Afc ; 250 

t)éAt if ^fUA-ó triAf gu-dt n-A SfíofAig, 

1f ffón cug £eAn<5CAige 1 n^fe-Anngn^oi éoi-óóe. 

TTluméAt teAttAif if teAtAnuóc tíongLan ; 
JtiAtA tonn, if cotn t>A>ó cAoirhe ; 
t-átti tÁiT)if 50 ftánófo£>Aitt fníottitA, 255 

1f Af^n ^Aig^oeAó feA'ótriAé fíf'óe.Af. 

CÚ UAfAt X)A ti«A *oo fíOgAlt) 

An fumn gfeAtmAig meA'ófVAig muittmig 

An fumn t-Aignig -Airjmg Aoirjmn 

'S -An fumn ottcAig ttfonncAig rjfuigmg. 260 

A gAttfuit fém a féim nA TlAotteAnn — ■ 
SíofgAttt-A fíne-drhrtA fífe— 
1f í a f cot b-A pof c t)Á pfíomf uit ; 
Oife^n a mrjtÁt if rj^ff a mífe. 245 fiAfi atti fíof , N, G, M. 246, ftnfuse, N, G, M ; fíne, MSS. 
248, fÁit ^eAt Ati 5;, G, M ; geAt An 5., N. 249, eAT> fAfrm^, 
M. 250, cofnrhosAlt., N, G, M. 251, tia tt5ruorAT), N, G, M ; 
tiA ri^iiiofAis, S. 252, 5eArmcAoi, N, G, M. 253, X)tnneAl., 
M ; leAbAn, MSS. acht S ; tio^lAn, N, G, M. 254, ^uaIa lom, 
N, G, M. 255, if lÁncf obuib, N, G, M ; tíorhrA, S, L. 256, 
AfÁm 5. f. f. y N, G, M; AfAii 5Aif5ioT)Ac, S, L. 257, £ati 
uAf aI, G, M ; éin tiAf Ail, N ; Oia hiiAf aI, L. 258, 5fei-ónicc 
mei-órncc, N. 261, nA fí^leAttti, N, G, M. 262, fíof^AbtA, 
N, G, M. 263, Afí, MSS. bA-ó pof-o, S, G, L. M ; *oo fsoc, L. 
264, a mif e, S ; a, ar Idr, L. 265, tiA ccn AoifeAc, N, G, M. xxxix 65 

£uit Cánt-Ac if UAtfuit r\á t)C-Aoife>Ac, 265 

1f Céin tfiic Oitttt n-A geme>ALAc gnítifeAn, 
1f éine-Atfióm cnémtrnc tftóin ITHteATj, 
1f fuit crít Tlóig if óffuit íce. 

puit t)úncAó nán £>núit)ce norni £10*0541*0, 
1f fuit nA mtUnnáó ten tAfA*ó & t-Aoi^óeAn^, 270 
1f fuit tióirce-Aó tiA ftógmuine-An ffAome-Aó 
tl-A fuit f út) -A5 t)uintiiu$At) 50 bníogtfiAn . 

& uAifte pém n-A h-Aon *oo fínfexvó, 

*0<A tnb' AnuAifte *oeAgcuAine T>Aome>Aó, 

A fmrin 1 fuim c-An & n*o>Aoit;m 275 

TVu-Aifte ont-A fUAf 5-aca fíotfAC. 

X)a tfión géitteA'ó a téit>e.Ann tíontíiAn, 

Céite fútgtAf Stúine f Aoine, 

Céite peóine móine míne, 

te-AnnÁn Sionn-A -A^uf tife tiA tíoncA. 280 

£e.An X)A t)ú 1 mbun cúit *oo óníoóAit), 

An fcAt a > óói , oe 1 nT>ói$ a n*oíonc-A, 

1f ciAn óíce-Af 1-AntAí f a íoc *óó 

'S f-A ffe-A^f a an cúif n->A óúinc saví ótAome ; 266, ha nseioteAc 115., N, G, M. 267, trvéintnóiri tnic, G, M ; 
inítix>, L. S. 268, if f uit UÓ15, N, G, M ; f ftnt cfit ^105, L. 
269, tf ftut, N, G, M. 270, a tfóset, G ; Aiti-ó^et, M ; Ati-ógAt, 
N ; a tAoi-óeAng, L. 274, -oa niAntiAifte, MSS. 275, a finrifi, 
S ; a f mnf eAri, M ; cAfi ar lár, N, G, M ; -OAOitm -oíongoAtA, M. 
276, -o'tiAiflib, M ; 5AÓ fíot|\Ac, N, G, M. 277, if f Aoirie, 
N, G ; if f . gAn 50, M. 278, rníne teif fm, M. 280, ttonnÁn, 
N, G, M; SionnA tf tife, M. 281, *oú, MSS. acht L; cúit, 
N, G, M. 282, An-oóic, N, G, M. 283, if cix>cen lAftA fA íoc 
-onic, G, M (fA cíof), N. 284, Acctnf Acctnrx, N, G, M. 285- 

5 66 xxxix 

'S x>Á fean-Afcát cúifce 1 n-urhtAcc ífit 285 

A $tún 50 c^LAtfi t)o tfveAfCArvAt) tMoconc, 

'S "OO fjíot) t)Om OfCAffA 1 SCOtflAftA CÍOfA 

Spof if tAnn if tAnnf a tíorht^. 

Ufi-AtA n^ifte *óó 1 mbti-Ann^óc t)o fjíotMf, 
^ cíof LÁirhe mAf fÁmig Af fíogf aitj ; 290 

'S t)o tMot> fóif f-A a fcíofóip a% fCfíocAt) 
T)ob ^ff aóca 1 nuAnAcc 'f 1 n*oignic. 

'S nf áifrhim m^f -áife-Atfi b.<vó mAoit)ce, 

Uám *oíob f a bÁiffcíof eé bíot)Af, 

A bfe-At f úx> Af bAf ún nÁ Af bíoconc 295 

1f cettfe 1-dft-á f a fiAf-Afj uon fígfeAf . 

pe-df dtte X)ay\A \)Aiy UAf ac foirh bio'ób.dit) 

1f 1^ftA tlftfmrhAn 1 ITlurh^m wa mítexVó, 

Ar\ clAftA f om lAftAifv r\A ttliTje, 

1f 1^ftA £me g^tt n-A gce^nn m-df ctnbf e^nn, 300 

tlí bfUAifv jéitt aóz ^éitt X)A *óíot Aif, 
X)Á bftngexvó 50 móf níof mó 'rtÁ rhAoiTjim, 
TH-An-AnnÁn r\A mAtrhAcárh mwrhneAC, 
ptioemx r\A bfémnedTj 9 f a bfíoffcot. 292, ar lár N, G, M. 285, ífiot, L ; AOife, C. 286, bíocurn, C. 
287, *oo bi A^Ati Of CAf f o, C. 288, fpuif if tAinne. 289, *oo, 
S, L : ar lár> C. 290, *oo fÁit-115, C. 291, *oo bí f Aoif fÁ a fc, 
C. 292, *oo bAfÁnuA 1 n*o., C ; n-oijnit, S ; n*oi5mc, L. 293, 
bA niAOite, L. 294, fA Áf*ocíof, S, L. 295, Aif brieAÚ fu*o, 
G, M ; bf eic fiti*o, N ; nÁ, ar lár, N, G, M ; bíocum, N, G, M. 

296, Aif cni5 lAftA, N, G, M ; fÁ fiAf *oo ri. G, M ; rtiAf a, N. 

297, cille, N, G, M ; ha *ÓAr»Aicc, N, G, M. 298, rmteAC, M. 
299, IajiIa foirv fiAf nA m., N, M ; lAflAOi, G ; míúe, L. 300, 
fme, S, N, G, M ; cmmruonn, N, G, M ; CAOiruonn, S, L. 301, 
•oíot, S, N, G, M. 302, nA a mAoróim, S. 303, mAnnAn, N, M. 
304, nA bf emi# Abf . G ; ha bf eirme nt)f ,, N, M. 3 o6 > "°° xxxix 67 

tnón tnpeAf&Ai'ó mo tnnnefe a\\ tMomib ; 305 
1om > óA bocc if nocc T)o-ní in*oiu ; 
A feA*ofAniAit ní f Agt^f if fíf 4f, 
ó tucc éife^nn *ofé-ACAin cfíte. 

lottTóA um é-Amonn éi^e^n máoite 

1 meAnm^m tfiná <A£Uf mÁit if bui*óne, 310 

TDe^fnA -Af t-AfAt), axjuf te^c-A *oA tíorrnvó 

Ve "oeófAio fotA t)á n'oofCA'ó n-«A nxntinn. 

Oó óf -áf*o a\\ nVÁijvofe coit)ce, 

1f biAiT) "óotn bitt)eóm mitteón mítce 

*Oo tutcxvóAib oc, if oó of ífe-At 315 

&$ mo múinnín Tjtútc-Aom *oíte.Af. Sni-ó Aniti-ó, N, G, M ; t)o ní Anio*ó, S, L. 307, f éA*of Athtnt, 
G, N ; fAiscett, N, G, M ; ní frutef, N, G, M. 308, te tuchc, 
N, G, M. 309, 6151^ rr>Aoi"óce, N, G, M. 310, mnÁ mÁit if b., 
N, G, M. 311, i -oencA -oÁ t., N, G, M. 312, -oeAfAib, N, G, 
M* 313, mÁitrofe, N, G, M ; rhAitrofe, S, L. 314, fbiAró, 
S, L ; D1A1-Ó, ar lár, N, G, M ; bic-óeom, S ; bitx>eon, L ; 
mitr:eAT), S ; mittceA'o, L. 315, ttitcAib, N, G, M ; if ífeAt, 
N, G ; if if eAt, -oia tinn ! M. 68 xl 

XL 
oó, An £éiT)iti? 

Sc|teAti5CÁn cuiíiat) A^uf tuiueAih teifcenAnc SenefÁt nA 
muniAii .1. RirceAn'o t)uittén, mAC tMoconc Uí Cuijtín. A5 ro 
au fcneAngcÁn : 

Oó, An f éiT>it\ ? 
Oó, ní féit)if. 
Oó, mA'f féiTHf, 

tnAitim T)otn *óói$ ; 
ttirceAjvo tno fún 5 

'O'miteAóc 1 n-úif, 
1f mife m<At\ tfú 

1m VjeAtAi'ó n-A 'óeói'ó. 
1peá$ *oo fAoiteAt) 

ITUf AtttiAoife, 10 

pe-áóu T)o foaoiteA'ó 

t)Ant)A Af bf ón ; 

£eAjt T>At\ rVfUxVOAJA 

U-At)-áifc ftiA|\tAin, 

*0^n otc t>tiAin 15 

TU tie^Aitfe ón Uóitfu 

MSS. H.5. 10, 16. 27; H. 4. 19, tc 25; H. 5. 19 (T), 
Cuit> 2 ; S, tc. 59 ; L> tc. 3 ; 23 L 38, R.I.A. (A) *oon St-rteAn^cÁn 
AtnÁm ; 23G24, tc. 9. An *oÁ f ocAt fo .1. " SenertAt " A^uf 
" Cuijtín " fCjtACAite f a teADA^i H5. " genertAt " A5Uf " Uí 
Cuijtín " 1 n-eAf Aih m H4 ComArttA foin ^un ftiocc H5 ifeA"ó 
H4. An ceroeAt lomtÁn m L, S. Cei*oeAt 5; : Cuiruoth 
ti5eAf.nA Uí cCuirtmn, Lieutenant General ha hétrteAnn. CeroeAt 
T : Cuiruorh tiA5unnA ui ccuinmn, Lieutenant General t\& 
héineAnn ; eóm o Conrhui5e ccc. A ^au ueroeAt. 

3, oc connuf if f ., A. 4, mAitiom, H5 ; mAitirh, S. 5, 
mA/of nA n ún, A. 7, mAn trtiú, A ; Atn tnu-5, G. 8, um beAtA, 
H5, 9, fitró, H4. 11, feAjt *oo, A. 13-16 ar Idr, H5, 4. 13. 
f eAjt -oau cuAnA"ó, G. i4,fUA|tcun, L ; fointm, A ; fUArttumr, G, 
15, *óon uitc t>uAn, A. *oÁ nuitc buAn, L, S ; *OAn uttc ftn b., 
G. 16, nA hAi^Aitfe, A. 18, Seoirife ciAttrhArt, A. 19, fionn xl 69 

SAOflflAC piAfAlf, 

ptiémx fi-Ann ir 

tTle-Afcun 5^ó nóf, 20 

5^ti rn-AC-A f Arht-A 
1 "ocrveAf ná 1 TDceAnnca 
1 n^ean ná 1 n^fe-Ann 

T\Á 1 n-eA^n-Am "óó. 
>&n fe-An^ 05 AcLdtfi, 25 

Ce-Ann cóin caca, 
CfAnn feóit feAfrh^ó 

Spfe-A^fjA r\A f tóg ; 
5^n míféifv "oo ne-Aó 
T) , Aoinóéim oa rh^ic, 30 

pféAn if fLaic 

TheAnmnAc rhóf. 

.1. TtifoeAjvo 

Ati cumeAtti 
*Oon f eAf céA-onA : 

/& tlifoeijvo mic pi-Af-dif, a 1-AffmA ^f n*o.ALA, 

A pu'úAirx Af *ocinnif, -a gfvmmtt -df nsfÁitme, 

Ó cuAifj cú 'o'éA^ ní néA^ t)Afv ^cÁfne, 35 

Acc b>áfvf\ Af gtiAif *oo gtuAif 0*0 rj-Áff^. if, H4. 20, nótf, H5. 21, jjAti ttiac fAtiitA, S, L ; £An a ttiaca 
f ArntA, A. 22, a -oceAf , A. 28, a f bf auac a ftóij;, A ; tia ftóij;, 
H5, 4. 30, -oitcéim bA f5Aic, A ; -o'AOincéim bA f5Áit -cnéAn 
if ptAit 7ft, G. 32, meAnmnAC món, A. ní f A^cAn a rtntteA-ó 
■óe m A. UifceAnx) O 1TltiirvniAin, ón cSeAnApobtit, a fcníb 
An teAbAft foin (A) 1 mbtiAT>Ain a 1767. An focAt ceAn^Ait 
" .1. nifceAn*o," S amhdin. 33, aji nAtA-ó, L ; T aj cofnn 
Annf o. 35, ó cuAx>Aif "oéAg, L, S, G. 39, ó nAf c, MSS. 40, nA 70 xl 

,An feAt) t>A £>eó tu, a teó^Am tÁnoif, 

T)o tM aj pórUA -oótótif <oáua, 

UeA6c CAtt a tiAif ó neAnc a nArhAT», 

1f a$ au eA^tAif CAfAt) t>á cÁnAib. 40 

A n*oót6uf tnte "oo cuineAt) Af cÁijvoe 

Óc éA^f a AnuAf, a fin uAf Ait Átumn ; 

50 fAnncuige n<A ftAitif, te feAftAtnn a gtUfCA, 

féA6Ain Af Cifinn tnx; E>Áitce. 

I05 *óAm féin An cnéiriife nÁn tfA6cAf 45 

X\n "oo tuif eArh, a ^ufAit) *oo 6fÁit> me ; 
Af tic *oo tuAmbA An uAm feo T/fAstoAf 
A5 céA*o míte ac éAscAomeAt) tm Áicf e. 

Tlíof Un$ fÁ fo6c mo nofc te nÁite, 

A6c 'oíteAnn T>eón x>Á n*oeót te f ÁnAit) ; 50 

'S níon téi5 ornAt>A6 soingeA^ 5Áit>teA6 

Cumuf a scumtA niom ^n nÁi'ócit). 

géf món te*o pófftnt mo pÁifCfe, 

'S t>o £Áinc fém 'OAni 56 ^un tt'Á'óttAt, 

tuigim te *oeitt>in 50 T>eirfnn óf átvoai£> 55 

^An mbíobtA nA6 cníotA f o ACÁim "óuic. cÁnAio, L ; ccÁnuio, H4. 41, trAjt cÁitroe, L, S. 42, 0*0 céA5fA, 
MSS. 43, ati ftAitiof, H5 ; 5tiÁfc onx, H4. 44, D15 ar lár, 
H4. 45, tó§ "Oatti, H5, 4 ; to^ -ÓAtri, L ; An -onéirrif , L ; cjréimf , 
S. 47, ctiAmA, MSS. ; •ofÁ^btnf, H4. 48, a*o heA5CAOine, H5, 
4 ; A5 é., L. 49, tocc, H4 ; 50, n-oót, H4 ; -oeót H5 ; fÁntnge, 
H4 ; fÁnA-ó, H5, S. 51, so^rs^c, H5 ; 50^15^0, G, S. 
52, a cc-urhtA, G, L ; a ccoiticaid, H5, 4 ; 54, -oatti f éin 5ti|t, S, 
L ; 55, tnix)iom, H5, 4 ; tui-óim, S, L ; of Aifo *oíb, H4. 56, 
nAC cníocf a AcÁimfi H5 ; cÁim tnoc, G. 58, if fAfti, H5. xl 71 

Acc n-Aó eót -OArn 65 ná áflf a, 

'S a rheAf 50 pe^f-Aó fe-an if fe.<Sfvf\ ^tin, 

HÁ comófvcuf cuffjófvA táirh nioc 

1f cféice mAite -Afv a mAice^f *oá n-AifveArh. 60 

£á óAf-di'o fá bio'órjAi'ó t>ío*ó mo ft&nfA 
tV-aoffA t)tiA"óAn fiArh 50 fÁmi^ 
X\n •oé^ffcnAi'óteAóc cféite n-A T>cán5Aif 
TU -An mncte-Aóc lomTjA tjo cÁititt. 

A fiof-A éife^nn cféi^úe cnáigce, 65 

ttó a rhná ^ó'ótA fóf, An Áit ti£> 

ITIÍfv T)0 fCéAtAlt) fAOfvA fÁrflA 

An $Aif atjig gfvíorjtjA gníorhAig grvÁ'órhAif ? 

t)iAf 50 *oeói*ó n-A -óeóit) te a rjfág.Ait 

1 n-itrjéAf\t>Ai£> niffcéAtA A5 -oÁrhfcoit, 70 

T)on óstjAiT) mAf fómptA -oá fArjATj, 

1f cfé fe-AófUn m^f AcrhtifÁn -o'áfvf-Airj. 

^aó uAifte f otA f^n t>f otAngofvc rjJMitfe 
'Ooifvote AnuAf n-A £>uaic cé £>ÁT>-Att 
An téige-ann 50 téinceAfvc t)o cÁnnuig, 75 

T)á rhAC-A f Arht-A ^feAnn náfv gnÁtAó. 60, Af C|\éi5te mAitA, H5, 4 ; Af rhAitiOf, H5, 4. 62, aii ViAOf a 
btiA"ónA, H4 ; íiAOife btiA*ÓAn, L. 63, An-oertfsnmscAC, H5, 4 ; 
An T)ef5f5nAOiceAchr:, L. 64, a nmncti-óúiochc, S, L ; no 
Anmcmn mcteAchcA ioittóa, H4. 65, a bfif éifteAnn criéitA 
CfÁiT>re, H4 ; cféijte crtÁi-óce, S, H5. 70, AmotbervtAib 
tirvfSéttA, H5, 4 ; tiiffgéit, S, L ; -OArhfgot, H5. 71, *oÁ 
nó^Aib, H4 ; *oÁ fÁÚA*ó, L. 72, feACArtÁn, H5. 73, f An bf o 
Amgofc, H5 ; f An bf onn ngofr:, H4 ; f An bf otAfsortc, T, G. 
74, *ooifci5te, MSS., acht T, G ; *oo bA*OAf, H4. 75, *oo CAf nAi*ó, 
H5 ; *oÁ cÁrtnArh, H4, 76, 5A mACfArhtA, L, S. 77, *oo *oo 72 xl 

5^n acc cníoóxvo if nít) beA-5 t>o b^n -Ain 

1 mbtiA-onAib a Aoife, oit)ce a bÁif fin, 

U^n 5-aó e-AtA'óAm Ab-Ait) -OAn t-ánntuig 

Se-Aóc ^oceAngt-A *oo tábnA-ó 50 LántfiAit. 80 

5én b'ó^ m-An teAnb if feA|\*ó-A fánAó 
U115 Cti-Aijvo n,án fuAf\Ac caj\ fáite, 
T)pogttnm §<Aoife 1 TDcíont^ib cÁitvoiot, 
TViAnn-Ai-o gxMfce 'f *oA gtACAt) n-,A ^nÁ'óAib. 

tlí bfint ionAt) ón ionA*o if cÁine 85 

jguf-An tiffAin 'gnn lon^t) if -áifvoe, 
1nf a co^-At) nÁn cottng te tiÁite^f, 
5^n fiof cime r\Á cmnif ná ctáif Ain. 

ílí bptnt *otige nÁ gAoif nÁ gÁnT^, 

TIÁ -pon^c ^tiocAif, n£ fiottA *oo fáfAib, 90 

1 n^ti-Ait) tiA ntiA$, nÁ tiAm, t\Á ÁpAó, 

TUn te-AfCAit) nán bAitig 'f nán Wnnttng. 

Ó coi5cníoc-dib 'ooócoAoiffe *oÁtA 

C115 fé lonntfiAf lofCAf if áijvo teif, 

Onóin gA-nmA if AnmA if Áinirh, 95 

t,e ctú "oo tmtteAm x>Á cme 'f vá cÁijVoib. bAjin, L. 78, AtnbeAttAib Aoifi Anoi-óce, H5 ; Anoi-óée, G. 81, 
005, G, T, H5 ; teAnnib if penfA-ÓAC pÁ"ónAC, H5. 83, -cAfvouit, 
H4. 84, ^Iaca-ó tia 5, G ; ngnA-ótnb, H4. 85, bptnt ionA'0, 
H5 ; Af cÁine H5, pAffim. 86, *oon lonA-o, H4 ; gAn ionA*o, L. 
87, Annf a . . . COÚA1T), H5 ; ÁÚAf , MSS. nÁ fÁf Am G ; 90, 
•oa fÁfuif)ib, H4. 91, An^tiAijte, H4 ; tiAim, L. 92, nACAn 
"CAifoiot, H5, 4 ; -ceAfOAix), S, L ; fÁncAis, H5 ; f» Afm^e, H4 ; 
tAftAi-ó, L. 93, 1 5COi5CfíocA, H4 ; -oocc -ÓAome, L ; -OAOife, 
S. 94, if Afo, H4. 99, An -potAnx), L ; An ptÁCA, H4. 100, xl 73 

Uu5 mAf ceAfCAf, cÁ ceAfCAf bxvó bneÁgcA, 

Cum fíog neAtvctfiAitt nA SACfAnAó fÁfCA 

ó fiíg cutfiAócAC potAnt) An ptÁCA 

Suifji£ce fÁ f cníbmn a tAime : ioo 

^Uf , f1At)Ain CfÚt Af\ flUDAt An Á1f\T>f1f\ 

é fém tjá féAóAm tjo tÁcAitt 

/A5 Smoitionfco 1 b£ionnf\uif fÁfAig, 

tTlAtv tféAntAoc A5 téi*oéifeAóc tÁ ce. 

1á mAf bfifeAt) 'nAf rmtteATj 'nAtt beAnnATj 105 

te tlifceAf-o tiA mbuATj fÁ nuACAtt tUbAc 
T)on CfttiAg t)ior\f\bAó ion<5AncAc ÁTjbAt 
Ón TTIofco món, ón UneóncAtvcÁine. 

StuAg mA f\AbAT)A|\ TjeAfbcA 1 nrjÁf acc, 

& bfif AOfCA n-A n-éA^muif 'f a n^ÁftAig, 110 

t,e a fíorhAt) 50 tíontfiAf t>o tÁtfiAib : 

Ufí fiói*o míte mAc mÁcAf. 

1 ^corhfAc fmgit ^An ceimeAt ^éf gnÁcAú, 

5-An CúffA comne cum comneAt tjo bACAT}, 

t)Áf\f\ óm •oumefe A5 T>ume ní cÁtttA 115 

/úbfuf nÁ catt 1 mbAtt nÁ 1 mbeAfnAin. ftii-ói^re, H5. 101, tjfiAJATi ftil at\ cf ., H5 ; bfiA^me, H4. 
102, féActnnc, H4. 103, pÁfAi-ó, L, H5 ; fÁfm-óe, H4. 104, 
leA*OArtAchc té CAece, H4 ; reit, H5. 105, bruopo-ó, H5. 
ItiAtt m., inArt D -> H5, 4. 106, fAbAc, L. 107, cftuAis . . . 
A*óbAil, H5, 108, CAfiCAirue, H5 ; tAncAijte, L. Ar; crieon 
CArxÁruA, T, G. 111, rvíomAim H5 ; rie&mA'ó, H4 ; lAriiAim, H5. 
112, fe -óeit *oo itiACAib mAÚAin (mAoimÚAiri, H4) An tÁ fm, 
H5, 4 ; mAC mÁittri, T, G. 113, 5A cribiot, H5, L, S ; ca 
finbAt cia Af 5, H4. 114, ctnn cum, H4 ; cnmgioí, H5. 115, 
tArittii^, H5. 116, teAtt, H5 ; nA AtnbAtt S, H5. 118, 74 xl 

1 5C0triAi|\te 005^1*0 níon conctAnn c&£ -oó, 

1f COftfiAlt & gníotfi te ^aoiú áw rhÁfvCA ; 

5-ac foc^t ón Laoc ^An bAog-At bÁfvfvtA, 

1f ce^nncA ug-OAifv 1 bftignAócA a fvÁi > óceA > ó. 120 

Af T)ceAcc 50 íiéifvinn *o'éif -a táijvoiot 
U115 mnÁ cneAfCA 1 bfeif te-abtA A^tif táirhe, 
ítíognA cumAinti bA cubAi'ó x>Á cÁitib, 
Ó bfiiAif cLann bA n-ArhjvA Af ^itte. 

Uu^ fé fe^tAt) 1 feAfCAifve^óc Áftnf 125 

te cige^f ftAiceAtrtAit Acrhtnn^e-Aó AifvrheAc, 
P-á'n bf ótíLa t)o có^bAt) 50 c^fCAó 
te *oéme ha "OAonnAóCA óf txditevó. 

5^n •otmA'o ^oorvtnf ^An 'ooiceAtt 5^n "OÁitvoeAt 
T)o stActAoi mA teac n-AoigeA > ó tiA cámce, 130 

'S *oo fviAftAoi 50 fi-At fíof te fáitce 
5^ó x\oige i*oifv íftib if ÁjvoAib. 

A|\ •ocionnfcnA'ó co^Ait) *oon pobut fo JÍU-OfuMS, 
Af\ f on cfvei > oirh gAn óett^ fÁn *ocfvÁit fm, 
T)o eifvig tlifce-Afv'o rnAfv fviTHfve An pÁpA 135 

1 T>cofAó nA téibeAnn téiX)trieAó tÁiTMfv. Anjníoiri, G. 119, benncA, H4 120, a bfúimionc, G; a nÁi-ócib, 
L; a sm ar lár, H4. 121, a cAn-oit, L; a cAircit, G, T. 
122, tÁirhé, L. 123, cubAi"ó, H5. 124, cíeAnn, H5 ; fAmnA, 
L, S. 127, bf o^Ia, H5 ; *oo có^Aib, G ; *oo C05AC a cÁf5A, T. 
128, te -OAome *OAonAchcA ó *o., L ; óif *óÁiteA-ó, H5 ; óiri "o, 
H4. 129, *ooiruf, H5 ; -OAjroAt, L, S ; *oÁrv*oíot, H5. 130, *oo 
-^Iaccaoi AnnA ceAcnAOi, S, L ; sIaccaoi mA ccAicA-oiof (P-óai^- 
ri05bAf , l, H5 ; -^leACAi-óe, H4. 132, -c;ac 01-óce, H4 ; Aoiflib, 
II5. 134, cnei*oiorh, H5 ; f An ccnÁic fin, H4. 135, *oeini*ó, H5; 
•00 eifi*ó L. 136, tei-ómeAC, H5 r 137, fÁcu5A-ó, H4 ; ccáca,T, G. xl 75 

X)Á fpneASAt) *° Á T)ce^5Afc 'f X)Á fáite^'ó. 

TM múmexvó "OÁ n*oúrcAt) ir t>A n*o.ÁrAcc, 

Cum comn^ic t>á feótxvó 'r t>á "ocátAT), 

tTI-An ^ononDe LAocnAif n-A tánfcon. 140 

'S bíot) 50 ^cAitte-At) -An teAT)AntAc Láite 
Uné xMt 1 n-Anm 1 n-e-ACAio nó 1 fAr^io, 
tlí tugAiT)e a nícó -An gníob nán gnÁnna 
A cuit) féin *oen Laocnuf ^ac LÁ aca. 

1 n-uóc An geacA f oin TÍUtLA *oom mÁtf a, 145 

x\ ónoiceAnn £én toiceAt) ón LÁm-Ac, 
Ceitne puitt "oé-A^ ma éAt)Ac t)'ÁineAm 
ó ubLaib tuAtA tuaróe n^mig. 

1 rnut t)Aite A11 xXijvo 5-An Aifro Á*ótfiAin 

T)o fán 50 f oc-Ait ^n bot£ n-A be-Ánnán, 150 

ITlAn unfAin cinc norni mrh nA nÁtfiAT) 

Ve fífoe-A^Án tíomtA *oá LÁrh-Ac. 

Aof A*o can éif x;un éALuig a Láncónp, 

An DACÁitte on^mAncA oA*OAf, 

T)o teit & cútt 'f a Cút s^n gÁbxVú 155 

gun tfi^ttf At) cum ftiAfCAig 50 jUbAC. I38, T)Uf5AT) AÍ1X)Af AChr S. 140, tAOCfAlf, L, S- I4I, CCAllleA'Ó 

tiA, L ; lAite, H5 ; tÁnce G, T, L ; Iaicc, S. 142, tfe wr Ainm 
a iroeAchAix> ha pAifXfm, G; -óíoch Ainrn a neACAig *oÁ fÁf ait», T. 
143, a nioT), H5 ; Anitj-ó, H4 ; jmo-ó, T, ^ní-óeA-ó, G ; ^nÁnne, 
L. 144, tAoénur, H5, L, S. 145, fm triAlA, H5, S. 146, 510^ 
5ti|t toiciox),.L. S. 147-150, ar lár, T. 145-152, meascaithe G. 
148, t-UArA ítJA-ÓA, MSS. 149, a fftic An bAite ntiAin CAitleAT> 
a cÁijvoe, G. 150, foCAt, L. 152, fiofbeA5Án bíonntn-ó, H5 ; 
148, ttJAÚA ttiA-ÓA, MSS. 149, a f nnú An b&ite ntJAif CAilteAT) 
btmAiije-ó, H4 ; T)Á -óÁittib, T. Scat)ait> G, T. Annfo. 154, 
bAUAilÍe, L ; tAT>ef, H5. 156, 5x1^ tfiAlt fiAT>, L. 157, ntr, 76 xl 

A riunnncif féin cu$ fé 50 ftán teif 

1na óéite 1 n^téAfAit) 5áj\t)a, 

1f "oo fAn fé fe-AócrhAm Af feAócrhAm foirh nárh-Aix) 

TVélf -A fCAIpte fUt ÓAf-ATMf CáÓ A1f\. 160 

1 Viof Ce-AffbAitt níon óeAn^Aitce At\ Lám'i -aijv 
X)Á mb'eót *oó cetóeAt} 50 •oeife-A'ó n^ tMLa, 
Tló cofc x>Á gfeif 50 bfeit An báife, 
Hó E>eit me-AtCA niAf rh-AfvCfuM'ó tAimg. 

Af An ^Coitt sCfu-Ai'ó 1 ^cfu-Af -An gárjAró, 165 

1f te cionnf cnAt) tlifcift) *oo tmseAtt An tátAif ; 
Af óLAnn-A g-Att bA f Annc<Aó fáitce 
5«f géittfeAt) "oo tAoófAf & tÁirhe. 

Af *oce^óc tom^fe an goitt n^f gfÁ'órhArx 

50 tlof trnc Úfiúm, T)Á rjnú&A'ó n-A bATMtb, 170 

T)o bí ttifceAjvo X)Á mbftfexvó 'f t)á mX)Át&*ó, 

Ar\ ttnngeAf f An ótt-An mAf ónu-Af ^tif fásbAit). A5 Ctoió téit ti-A LaoC *oo tAmrheAf, 
Ap nrmt f a g-AtLAtb t>A f-drhAit T)on cfÁiffeAn 
VfAoógAt n-A f Aotóon f a támcib, 175 

Tló fróe feAb-Atc f a eAtcAm Af fÁfAC. L. 159, fé fechtrtrmm foirh Att nAmui-o, H5, 4. 160, a f^Aipe 
fitt "00 c., H5 ; fCApA-ó, H4. 161, tÁirh -óo, L. 162, *oom eot 
-oo reitex), MSS. 163, no cof5 *oo a snéif, L ; x>a a éféif, S, 
H5, 4. 164, mACf Aij;e, H4 ; tÁnAi^, L. 166, tmmo-ó, H5. 
167, cleAnnA, H5 ; fAnncAC, H5. 168, lAOCf Atf, H5 ; tAocn Af, 
S, L ; lAocfoi-ÓACiif, H4. 169, lomnfi H5. 170, mc cniutnn, 
H5 ; meicnúm, H4 ; Cnúmn, L ; cnúm, S ; íia DÁT>Aib, H5> 4. 
J 73> ^5 ^ sctoic, H4. 175, nA bfAotcon, H4. 176/ tio xl 77 

,A5 Oóc-Aitt <Af bfó^fA án Atáfuim, 

5-Atl T)^lt fUfCACCA 1 bf 0£Uf Ó CÁ1f\T)lb, 

t,e beA^n buitme -A bio^óbA LÁiTHf 

1 n*oub oit)óe *oo "oíbin 50 *oáriA. 180 

ó tu^ TlifceAfT), T)o ffiocAt náf gáibteác, 
V\a móiiDe tus £ót)LA 50 fát-Aó, 
5-An cofc *oon óo^At) 50 cofnám a ^cAnA 
'S ^ 5cr\eiT)eAm 50 néit) t)on ctéif ctUtbtiJ. 

X^ "ocionnfcn-Atn imeAfta a teitime^tt LÁime 185 

T)on ComAirae Aif\*o 45 cr\e-AbAt) 50 cáffna, 
'S ^n ctiAf 50 cte-Af-Aó te ce^t^Aio btátA 
Aca *oá scaocxvo m-A 5CA0Ó táibe. 

ttíof* "óóig *oon otc ú*o oncú An áitif ; 

*Oo t>iútcui5 5^n *oiúit)eAcc *oo LátAin 190 

UiT)if\e>Acc t)o bí f oimgte ón fCÁc Aif, 

'S Afl Se-Att-At) t/oif15 1f xVfUftACC 1f *o'áic T>ó. 

T)Á céxVomionnAib éiruge níof b'áit teif, 

fl-d ctAonAt) te f Aob^óot an f záza ; 

tlí tug éiteAó, níor\ b'é a 'óáLa ; 195 

Híor\ tAobuig te ^Aot nÁ te 5fÁ*ó 5 A t*« ficti5A"ó, H4 ; Afi fÁfAÓ, L. 177, a bf05t<A-ó, H5 ; Atttvuim, L. 
178, a CAijvoib, L. 179, bjvuisne, H5. 180, An*otnb, H5. i8t, 
fmocAit, H5. 183, a ccÁne-ó, H5. 184, cnÁbAix>, H4. 185, 
lomAftA, H5 ; a teiciormt, L. 187, f a étiAft, MSS. 189, 
Áitcif, MSS., acht S. 192, Afi ngeitteA-ó, H4 ; ^eAttem, H5. 
x 93j "oa a céA-omionnAX), L. 194, f Aobtoit, H4. 195, eAtAC, S. 
196, te sftA-ó 5 A TS k > ^e 5fÁ"ómAiti, H5, 4. 198, UirieAmtnn, 78 xl 

Acc ^tuAifeAéc bA cuAit) ^&óa cAifoiot 

5o tiOttcAib ó fonncutAig Ctáife, 

'S cfé tlnmumAm t/fiof lon-Ait) at\ $Á\dA, 

'S "o'fuUms ^aóa hiomAfCA ón náriuMT). 200 

T)o toifceATXAf a foifgneAm if a ÁfUf> 
A C4if teÁn *OAin5eAn b& gAif be sfÁca ; 
Uu^xVOAf fonn Aif tom a LáitfeAc 
^s féxvo-dib fd tféxVOAib 'f f^ támcib. 

Uusa^o-ah pfe^b cuf c-AóAif An cjUt fm : 205 

A oigfe f a geimtib n-A gÁft-Aó, 

A be-An 'f a ótAnn 50 f AnntA^ fánAó, 

'S a *óAoine 50 'oíbe-AftA t)fÁ5f ax>. 

'S n-Aó rvu^At) bfeAt-A n-A mbe^fc nÁife-Ac 

Acc te ct-AnnAib n-A t)^nbA bÁme, 210 

ttlufóA'ó 'f An Com^ifte nÁn cácac 

1f^n bfeatt f om cum c-Aittce Af a mÁtAif . 

Af bfAicfin íia heAócfA sjvámne, 

T^Atcuig 50 T)iAn te *Oia n-A gjváfAib 

tTlAf *oo fut-Am^ -An oife-AD foim bÁf *oó 215 

Af f on TofA 1 n-íoc a pÁife. MSS ; x>f iof ionA*o, S 200, -ofutAin^, L ; f-uttAn^, S ; hiom- 
Aince, H5 ; lomAfCAióe onA n., H4. 201, Áfif, L. 202, cAif- 
leitl, H5 ; a -ÓAingion, H4. 203, tomAÓ t., H4. 204, fÁ 
féA-OAio "Jft., H4, L, S. 207, fÁgnAC, MSS. 208, *OfÁ5 fiAO, 
H4. 211, CAtAC, L. 212. ifin bfeAllfAn, H5 ; cum feAttcA. 
L, S. 214, -oAttcins, H5 ; Af "Óia, H5 ; nA n^fÁf Aib, H4, xl 79 

tlíof cofm-Ait te ctoirm r\A comnte bÁitce, 

Cuf 41*0 c^itife if óeAnnxMf ^An cÁbAóc, 

T)o ttntt 50 m-áfttngteAó m^ttAcc Ar\ pÁp.d, 

Af ^n gcfeitDeAm x>o óAitt te ctAmp-Af *o^tA. 220 

T)o bí t>o tfixMt <Af m-Ac nA n-^f^opLAit 

tlif "óteAóc *oó Áic tnAf ^ic -acc pÁfftAf, 

Tló t)o tocc -dfv pobut pÁ^Ofv-AI^ 

tl^f b'fiú «a 5Cuit)eAócA a ótnTDeAccA T/p-ÁgAit. 

Cfe^c r\& néife^nn é 'r* r\A nAf^nn, 225 

Cfe-Aó r\A mítexvó if *oít ti-á TxÁittie, 
Cfe-AC ^nACf Aó r\A n-Anbfxmn bfÁ^c-A, 
émófeAC rhAft-An-dó rhAnAc if bfÁt-df. 

fe-Af -oéAfCA *oo *óéAn-Am -df fifbocc, 

T)om fiAg-am mmicfe, 1 bffitmx; nó 1 bpáfAó, 230 

1 ^c^it lon^AncAig foitcif cf>ábAi > ó, 

tUtfi b'fe-Af *oon boóc cia ax\ bof ó *ocÁini5. 

Pfé-An AtmfAC cAftAnn^ó cfÁibteAó, 

Tíac *oe<df n-A acc ceAf c i*oif UV5 if Lároif ; 

tlíof f^ftng c^fAit) mo óAfAfA 1 scáifoe-Af, 235 

TU 1 n*oibpeif5 nimne-dCAif nÁrh-A. 217, bÁróte é, L, S. 218, cnfAme An ÓAÚAif. 219, a fOÁpA, S. 
220, a ccfei-oiotri, S. 222, *oo Áic acVic áic mAf p., L. 223, 
pobAt pAbAt fj. H5 ; pobAt pAbAt, H4 ; Af pobutt p., L. 
225, hA|tAti, H5, 4. 226, tf *oít, H5 ; if ar lár, L. 227, cfeAC 
tia ccufAC, H5 ; cctifA-ó, H4 ; bfÁ5(AtT>n) , H4. 228, AomcfeAc, 
H5. 230, Dffititin, H5 ; HA bpÁf ac, H4. 231, AbfoitceAf, 
H4 ; cnÁbAi"ó, L 233, fféArh AtmfAC, c. c , H4. 234, *oon tA$ 
x)on tÁix)in, L, S. 235, níof ftiAftnj;, L ; mo CAf Afofe, H4 ; Af 
Af cÁifoiof, L, S. 236, Anxnbfeifse, H4 ; nAthA-o, H4. 238. 80 xl 

íaoó m.An unf Ain, X)A buinbe An beánn-Ain ; 

TTUn ponn s\\ gtiocAf m-An OfCAn An Áite-Af ; 

ITlAn $ott gníorhAó gníob'óA ^n *oÁy acc ; 

tTUn Com cunACA sCutAinn 1 5ce.ajv0.Aib. 240 

1 t;cteAr cnúcA, 1 tút nó 1 tArh-Aó, 

1 n^oit n-A scujvac, 1 scumuf t\& rpAinnne, 

1 nit caj\ tein^, 1 reit^; n.A fáf n^tic, 

110 1 nt)ut 50 hAtt-Am an e.A6.Aib 1 n-.áin'oe, 

tló 1 n-iomnArh ^téAfCA na fcé-AT) rcácm-An, 245 

ttó 1 n*out x>o téim 1 bpéit n-Aó pánAt), 
íló 1 scAiteArh 5-AfCA An §a 'f -An gámne, 
A concLAnn cubAi*ó níon b'funuf a fÁ§&\l. 

An beitin onóon ofCAnfjA 1 n^.Áb.A'ó ; 

An c-ós-ánAó ónn-ÁnjcAc ^grhAn ; 250 

An iDArh né *oe.Anbt,A ; c-Anb nA cán-A ; 

phoemx fiAnn An fM-Atguinc £Ait feo. 

"Oo b'é -An cteArunje sxvounje An &dine 

Cum te-Ann-A fjuib *oo cun An cáifvoe, 

*Oo •óíbne.ATj bfón ó óóifin cnáit)ce 255 

te héi^eAn -Aicif 1 n-Aifce 'f 1 n-At)bAcc. mAn ^rS^tS H5. 241, AccteAfAib, H4. 242, a 5C01U riA 
ccufAC, L ; ccunAC, S ; a ngAot no a gctimuf 7nt., H4. 243, 
no a rÁf ^teic, H4. 247, ACCACAm, H5 ; ^Áme, L. 248, 
cinbvnx), H5 ; bp^ntirA, H5. 251, An -oÁmne, H5 ; An -oÁith \ye t 
H4 ; An •oatti \\e, L, S. 254, An cÁinx>ib, H5. 255, *oo "óibtntiSAT) 
bróin a c., H4. 258, "oa AfxiAncA "oa AntiAifte "oa AnÁitte, H5 ; xl 81 

5-aó b.Anóuife b.Ancf\.Aóc,A & rmáLA 

X)Á fu-AfCA x>Á n-uAifte t>a n-áitte, 

A n-AitteAn A35 f A^rjAit a nÁife 

Óum ttifcifo nA fún cfé fún pAinxe. 260 

t>eiij t)eAtAó nA ^Ctoó ^n óofc 50 rjfAC Aif 
A5 mAOfóeArh pAifce rnAt •oom rhAtfA, 
'S a óAmpA feAt) Aimfife 1 nsArajAirj 
tloim An rjfeAf Ag feAfA-ó fÁitce. 

Oó, bA rjmn óf bmnf e a gáftA ; 265 

Af ófvtnc óAom 1 mrjfuignirj bAn-A 

T)o CuijvpeAt) coffA óum co*OAtcA 1 fáirhe, 

'S n-A fif goncA n-A ngonAirj ^An CAtjAóc. 

tlf rvAirj Aonguf nÁ T)Aot$uf nA* T)Aife, 

TIa tTUnAnnAn cAf feAfbótAf fáite, 270 

tlá ttlAoife, nÁ tTlnjif niAC An TjAgijA, 

VU fíosunje n-Aó f Aoitfit)e $uf\ fAfuig. 

JTeAtjuf a óeóit 'oo-óói'ó c-Af ÁifeAtft ; 

Aóc *oa Aitfif ^uf T)e>Af\rj a^ 'OÁrhAirj 

1nA TjiAit) ^om-A-ó ciAn f a ótÁf fo 275 

5uf\At) -Aimfiu Anrjf Ann An ótáiffeAó. •oa f uajica, "oa AnviAifte "Oó AnÁite, L ; t>a fUAifce *oa ntiAtfte 
t>a n-oÁitte, H4. 259, An AtteAn, L; AnAitteÁil, H4. 261, 
biA-ó, S, H5 ; biAi*ó, H4. 262, pAinci mAtA, H4. 265, Oc bA 
bmn of bmnri a sAfnxA, H5. 266, Af Cjvmt, H5 ; a mbfiAOinib, 
H5 ; a mbfini5nAib, L, S. 267, a fÁime, MSS. 270, caji, f ., 
MSS. 271, rriAoif, H4 ; ruoife, S, L; mróin mic, H5. 272, 
fi5tn-óe, H5. 273, *oo CUA15, H5. 275, ctÁi|ife, L. 276 82 xl, xli 

Ó X)í 50 1105 com cóif reo 1 ^c^itio 

Cionnuf *oo r3i<vo •oA mbnvó 50 nÁnrái'ó 

ílifcin'o m&c JÍiAfVAir, pi^nAf PxronAis, 

UrcenAnc S^^f^ 1 - oine-Anctán ^me ? 280 XLI 
A11 ctiAme 5111 rm 

A\{ mbeic *óó fém A^uf *oÁ ÓApcAom tifcmeAnc .1. HifueAfVo 
ffiAC An cSeAnnAi5, a\\ tÁim A5 j^AltAib, 1646. 

An ctiAine ^nmn nán fitt ón ngtéine 1 ngteó 
50 ttiAt ó ótomn -dn $Aitt s&n bé.<vo ^An bnón, 
tTltm DrviAfctA <dn Comi^óe cnm^ n& 5-CAomúAC ^cóin 
1f cntJAg ^An rmn ^5 nomn íia n^éibe-dnn teó. 

Sttixvg gAó ftnnn rni timce<dtt pém n-A "óeóit), 5 

StnvoA if mfcne if mcteAóc éi^fe if ojvo, 
t)uAn ^Aó pfionnfA, if ftnm 5<ac gtéir *oon Cfóg, 
t)A , ó uA^ne&c fmn "O-An tmn n-A n-éAgm-Air beó. StinAb Airhfé, H4. 278, *oo biAi*ó *oa mbiAi*ó, H5. 279, ttif*oin*o 
mc piAftnf piAntnf pÁ-Oftn^, H5 ; pÁ-onmg, L ; a piAnÁf 
pÁx>fAi5, H4. 280, genenAt oinenctAf, H5. 

XLI. MSS. H. 5. 10, tc. 39 ; H. 4. 19, tc. 39. 1 n-oiAi*ó An 
CAome An TlifceAfo "bmcléAn "oojeibceAn An *c-ArhfÁn beA5 fo ; 
fAn *oÁ tÁirhfCfíbmn ; Agvif if *oóca 5tin *oon "DtncléAfAC 
céA*oriA acá fé A5 ca^aijic nuAin A*oein " *oó fém." Cei*o. 
tiftenonc, MSS fé btm An AmnÁm acá An bliA*ÓAm 
infnA tÁiTÍifCfíbmnib. 1, nAf feitt, MSS. 2, 501U, MSS. 3, 
coim*óe, MSS. 5, fomn, MSS. 7, Af f\nm, MSS. 8, mn -OAf, 
MSS. xlii 83 

XLII 
moscxMt T)o rrnsneAC, & t>&nt)& 

lAft bfoittfiti^A-ó a bfeitt A5«f a bfionj;Aite 1 n*oéAnArii 
ríotcÁnA te heinceA-ÓAib, A5tif iaji -ocó^bÁit a 5cmn *oon 
•oriuinj; AfA "Octi5CAn An f Acoon, .1. ttacc teicteACAif *oo •óei^it 
1 sceits A^tif 1 mbnifeA-ó mionn iat> fém AtnAÓ Af An ^cofp 
gCACOitice Af a •ouxi5ÚAf An Confe-oenAcion, .1. Af An 5001111- 
éeAn5At fíce A^tif CAbnA A^tif coriiAitt x>o nmneA-OAn éineAn- 
nAi§ eAUOfÚA fém f a riiói-oib OíobtA *Oé tim co^A'ó *oo "óéAnArh 
A5 cofnAtri An cnei-oiTh fínmnij; 1 nóinmn, 1646. 

TttofCAil "oo ttiifneAó, s tMno-A ; 

t)r\eAtnuig f e-AfC-A f oft-Ann c'wtc ; 
1tí X)U]\ tifAitt Ar\ fe-A-ó <án fittfe 

tlá cditt f e-A*ó -a tmnfe twfc. 

*Oo tnmr\e-d > ó Of\c f e-Att 50 fiA'ón-Aó, 5 

tTU *oo f e^ttAt) x\r\ f onn f óf ; 
5eAr\r\A , ó mín Ar\ rneAtt tjo or\Ág-<vo 

T)o fín c-Af feAtt nÁriixVO nóf. MSS. H. 5. 10, tc. 40; L, tc. 34; H. 4. 19, tc. 39; 
23G23 ; 23N15 ; M I. CÁ An *oÁn fo 1 5ctó ó tÁim An Acaj\ 
eom rriAC ^iottA eÁm, 1 nArhnÁm Céicmn. H5, G, N A^uf M 
ha tÁithfcníbmne a bí Ai5e. CÁ fé *oÁ cun 1 sctó Annfo ónA 
teAbAf fin [C], A^tif é 1 scoimmeAf te H5 A^tif L. Stiocc 
H5 ifeA"ó H4. An coimmeAf -oo -óéin An cAc. eóm VQtf a 
tÁiriifCfíbmmb fém *oo CU5 "ÓAm Af lAfAcc é, A^tif bA móf An 
Áif e A^Am é. 

*Oo 5eibceAf An cei*oeAt ctiAf, m H5, L A^tm H4. A cei*oeAt 
m N, M : "OtiAm 5fíof Aij;ce ha neineAnnAC, te T>ochctiir\ 
Céicmn, 1646. A cei-oeAt m G : "Oochctnn Céicmn n ocAn Af 
bfife An Confederation *oo 5A0*ÓAtAib a nAimrin Cromwell ; 
A^tif 1 tÁmt lAfACCA, -00 ctnfeA-ó teif fin, 1646. 

*Oe néirt An eóttiif acá ^a^ca A^Amn Anoif féA*ocAf a jiá*ó 
nÁ fAib Céicmn im beACAi*ó 1 mbtiA*ÓAin a 1646. An An A*óbAn 
fAn, ní rmfce *ótimn beic *oeirhmceAC *óe nÁn b'é Céicmn a 
ceAp é ní ctnnceAn An Airce reo 1 teic An AicéA*OAi5 1 n-Aon 84 xlii 

ÍHói*oe if 5|aAtuia 5fÁm & n^níomA 

5^oit)it féin Att pe-AtvAib fAit 10 

D'iminr; -An fitt gom'iig gtvánna, 

Cmn oifif if óát\á CÁ1$. 

X\n ótAnn *o& *ocur; cíf -An U^itgmn 

'CM&C cóttd An ót^nn-Ait) 5-dtt, 
^én Emat) riA cog-A X)A cn oime 15 

TlíotA Emxvo fog^ a ctomne An ótann. 

Acc ctann iruttce-Aó -df a mÁt aij\, 

1TIic 5^n ó^f 1 5cm'oó<Ait> ti<A$, 
Cú CAóAif ón cige ocrvaif — 

fl-At-dif mme ^n octváif iat>. 20 ceAnn , oer>A tÁirhf cníbmnib ; acc if tom-ÓA AnrnÁn t>á ctnx) A^tif 
gAn a Atnm teif, Aguf 50 hÁintte mfnA teAbfAib f m S, L A5tif 
H5. ní bfA^CAri An -otiAn fo in S. Acc m H5 uA5Ann fé 1 
n-oiAró "An ctiAine 5fmn," A^tif " mo ceAn *oeÓ5An ó eACAC " 
mA "óiAnó. ^5«f fAn teAbAf L c&5Ann " 1nmf Af -ocóf mAri 
fceót " noirhe, A^uf " mo ceAn x>eÓ5An Ó eACAC " itta -óiAró 
Aníf- mAf fin cÁ 5AC Aon -oeAttriAm Ain strjt b'é pÁ*ortAi5Ín 
tlAicéAT) a ceAp é. 

An cei-oeAt : •otuiitij; a txusrjAf An f Accion, L ; lAfi a 
ccn^tAf An confcoef Acion, L ; 1646, L amhdin. 1, mnf^Ait, 
MSS. acht L ; bAnbA, MSS. 2, bneicnij;, N,G,M ; f óftAnn, 
MSS. 3, bfÁttt, H5 ; fÁijnit, al ; fíttert, H5 ; An f ittf e, L. 
4, tmnnfe, H5 ; hinnfi, al. 5, onc otc, N,G,M. 6, mAT>, H5 ; 
Af ponn, MSS. acht L. 8, cAf f eAtt, MSS. acht H5. 9, ^nÁinne, 
N,G,M ; Af 5fAnnA, H5 ; 10, fejtAib, N,G,M. 11, 5011*11-0, H5 ; 
50ittrhi5, N,G,M. 12, oinen Af CAnA CAró, H5 ; cÁnA CÁ15, 
N,G,M. 13, cteAnn, H5 ; cAft An(n) CAit^Ann, L; CAit^eAn, 
H5 ; CAit^mn, al. 16, tia ctomne, MSS. 17, if ctAnn, N,G,M ; 
rheittceAC, MSS. acht mittceAÓ L. 18, 5An CAf, L, H5 ; tiA§, 
L. 19, ca CACnif, N,G,M ; CACACAf, L ; on cige, H5 ; An cige, 
N,G,M ; ocntnf , H5 ; ocfAif, al. 20, a nocfAif, H5 ; AnAcruiif . 
M ; An ocAftiif, N, G. 2T, *oimin, H5 ; -omnjic feitte, N,G,M, xlii 85 

Ctann c-Af iocc t>o imin me-AtxAit 

An a mÁt&M^, mifce a ^cion, 
T)o *óíot citt if cuAt if ce.Afm.Ann, 

x\ tifu-At tmn ní meAf£>.Att mion. 

&$ fc-dt fíte x>o fifi co5-At>, 25 

T)o cuin cút te cfei*oeAm "oit, 
Caj\ éif mói'oe *oo meAfc connrwvó— 

ITIói'oe if teAfc a tonnnxvó tiO. 

CtAnn 1ff Aét uAin fAn éi^ipc 

1f& Ant>fui*o mnx nárhAT) T)é, 30 

50 mbfiocc n^téifiomtAm n^eaf imofc-A, 

6ifiomt^if tteAf totCA Ué. 

xNn "OceAóc cne Thtnn ttu.A'ó cum féit>cig, 

tló"© náf t>eALAc foime niAtfi, 
Stéit>ce conn te caot> a f tige, 35 

íUon -a mbonn ne ^ite sfiAn. 

K6x> nAf D-ÁtA , ó t>ui*óne bofbA 
X>o t>í 1 Dcóin 50 *ocfe.AtAn ngAffj, 

5-An toc «Ainm, 5-An comgteic scéimeAnn, 

ITI-Ai'óm oifófeic n-A mbéime^nn mbAtft. 40 

22, A|t mÁitif, N,G,M ; Accionn MSS. 23, cuAit, H5, L. 24, 
DfUAit, H5 ; íioin ní meAbAtt, N,G,M ; mionn, MSS. 25, fíot, 
G,N ; fít M ; fíte, L ; mte -oo cosa-ó, H5 ; fíof , G,N. 27, 
mónoe, MSS. acht L. 28, Af tonnfAX), N,G,M. 30, nAm-ui-o, 
L; nAmA-o, al. 31, nsteifiomtÁm, H5 ; nsteiriomtÁn, L; 
n5téif iomtÁn, ngfOAf, N,G,M ; n-ooncf a, MSS. acht L. 
32, eifiomptAif , H5 ; eifiomtAif, L ; eifiomtÁn, al ; *oeAf 
cotcA, H5 ; x»eif cAitce, N,G,M ; x>é MSS. Ar» ctiAtÁn a« 
teAtAnAij, Exod X, H5, L. 33, cfí mtnr», H5, L, G ; cnef An 
m., al. 34, ctjige niAm, H5. 35, nA ftige, N,G,M ; Exod xiv, 
H5, L, ar chl. 37, btnjne, H5 ; btnnne, N,G,M. 38, cneAtAn, 
H5, M. 39, comgteAc c, M. 40, mAixnon o., H5 ; oifóeifc. 86 xlii 5^n -Ati Cotm'óe "oo corc t/fe-AnxAib 

Jun fean jrinmeinc, pe-An-At) £jtAr, 
A troíot "oo pnomn i bptún ne-driroa, 

xVn nomn ún bA*ó bneAg*ó,A bt-Ar. 

5^C btar bA tfn-An nir £Ac mACAotn 45 

An &n m-AnnA x>Á me-ar pém ; 
£u-Anr<<vo c-AtA na ^ceAn rniAnae 

£teA*ó tiA £LátA ni^nAó néit>. 

5^n ^otixvó ^An creirnig j^n Cf ^ot-An 

SárA'ó pnonn ^5 pob^t món ; 50 

&•$ An tucc 1 tíon av\ fárotg 
ílí bíot) c-An ^n Lárow tón. 

JJtifi §Ab T)éircin noim 'ónúcc ntrhe 

HeónDe boccA burone T)é, 
tTI-dn ^un t)omtAf <w t)núcc ntiAgAjt — 55 

Uonm^r pAn bnúcc tiaban é. G,N. 41, coim-óe MSS., An ó., L. 43, a nxnogAt, H5 ; a 
bptún, H5 ; Abptun -neAtriA-ó, L ; Att ptún, al. 44, nomn aji, 
M. (I. 42, Exod. 16, H5 av chl. ; t. 43, do, L). 45, tetf ha 
mACAOirri, H5 ; teif 5AC al acht L. 46, meAf, H5. 47, ruAijifAt;, 
H5 ; -puAinfiA-o, al ; (t. 46, Sap., 16, H5 ar c/*/.) ; ha cceAnn, 
MSS. 49, ureirneAC, N,G,M ; $An <cf, H5. 50, pnomn, L,N,G. 
51, -oo tíon, L ; a tíon, al. 52, ní bí cAn, MSS. acht H5. 53, 
cní -onuchc, H5 ; niom "onuchu, L ; noim ptnn, a ^- 54> reoi*oe, 
M ; nAOi-oe, H5 ; bufóe -oé, H5. 55, gnn -oumbtAr, H5 ; bAT> 
•oiombtAf, a/ ac/&* L ; nuAT)5Ain, G. 56, pa bnnchc, MSS. xlii 87 

" "Ucán 5An A^Ainn ón fh^ipc 

Omniúm gAfs-A if sAittteós 'óoino ! 

5^c meACAm 5-Aó tuf *oon te^cfoin, 

T)eACAi|\ Aopuf *o'e-Af bAit> oittnn ! '* 60 

tlÁt) tiA T)CfU4gÁn 5A11 CAom céitte, 
Jtin cionnbAig X)\a &n pobAt pfÁif, 

pob^t 'o'fíottfuit if cóin ótn^e, 
te T>ío§uit móin bnui'oe if bÁif. 

CLAnn 1f \\ &él if í éine ; 65 

éi£ipc eite a ^éioe-Ann s^nn ; 
A ITIuin tltiAt) 'f -a feAfCA féite 

tDe-AfCA a bu^vo An gtéitte 5MX. 

A ftún neAitit)^ AnuAf ón finmemc 

CAgLAif X)é n-A *oeAttf a-ó f éin ; 70 

tón 5-An tocc 5-án *oíof c 5-dn T)Ai , obneAf 
t 5Cofp Cníofc te f-Ai-óofe-Af féin. 

A f Ó$ 5^t1 'OUA'Ó 5AÓ *OAlt CAbf-A 

11--A cionn C15 ó iocc na bfe^nc : 
ITIuin Aj;uf cíon, T)1A ^stif *oume, 75 

Cia *oíob nAó cuite ^5 ce-Aóc ? acht H5, L ; xiA-óbAif MSS. acht L. (t. 56, <zr chl., Num. 21, 
H5). 57> ^i5ipc, H5. 58, ommonn, H5 ; 01115111111, L. 59, 
meACAn, MSS. acht L ; -oo teAÚ f 0111, H5 ; *oo teit fin, L ; 
•ooitex) fionn, al. 60, ontimn, MSS. acht L. (t. 60, ar chl. f 
Num. 11, H5 ; t. 59, do, L). 61, uAorni, H5 ; cei-óm al. acht L. 
64, -oioJAt, --ÓAt, -gtit, MSS. acht H5. 65, Afí, MSS. 66, a 
n^eibmn n^Ann (^Atin) MSS. acht H5, L. 67, ftiAi"ó, H5, L. 
68, Af st., H5, L. (t. 67, ar chl, Num. 21, H5, L). 69, Afttif, 
L ; A bptúf , a/. ; AntiAf *oo mm, H5 ; ón bfifmemc, al acht 
L. 70, n-oeAttfA-ó, MSS. acht L, H5. 71, *oíof5A, MSS. acht 
L, H5. 73, cfA-óbA, M,G,N. 74, ce^nn, MSS. acht H5. 75, 88 xlii 

ttif éi^ipce if méite a meACAn 

ITIo'óa cLaoiia An cf\ei*oim óté ; 
1f be-AfCA 5111 ouia g^n £fi<AngA 

TMogA a ne-Aóc-A if niAgtA a né. 80 

JTonn C-AbnAi-óeAó > o , pi-d > óAit éisipc 

£onn An CorhAifte t)o-cóit) ; 
T) , fiATo.Ait bfém ax\ cfeixnm cotAig, 

Ueibi-ó céim ón conAin cóif. 

Ar\ f onn céxVonA 1 me-Afc ^n rn.AC.dom 85 

ITIón ax\ b-Ao&At a beit f 6f ; 
6^5^it, ax\ can n^f tféi^ éife, 

1Tléi , o *oo gAb r\A cféi*oe ax\ ^ocóf. 

1f móf ax\ náife 1 n-Amm fífém, 

*0 , ^icme t>av< *óti^t ^tiocAf ^tmn, 90 

TléAfúm fc^ic A5 fcitnn a n-eAt-au 

1 n-áic iúit r\At cfeAó^t) citt. 

Uti^ x\ 6 A bftnnn 1 bfonn n^ citte 

Comte bÁitce av\ btn-únib cf A, 
t)iAf ^a ^ctomn 1 nsftiA-óAib 5-AfCA, 95 

ttlAf f omn tnvó-Aib, tAfCA Lá. 

if -cíf , MSS. 77, tochc e., L ; meite, MSS. ; a ar Idr MSS., 
acht L ; meACÁm, M,N ; meACAin, G. 78, mo^A, H5 ; mox>, 
n,]5,M ; clAonA-ó, G. 79, Af beAncA, H5 ; An gmomA, G,M,N. 
80, tdío^Ia, M ; imajIa né, H5. 81, eAbnAC, G,N,M ; a bfiA-ótiit, 
H5 ; if •OfiA-óptiil, N,G,M. nei^ipc, L. 82, x>o cÁi-ó gtóf, 
M, N ; *oo cáix) A^tón, G. 83, *oiAbAit, N,G,M. 84, on cconAif 
cc, N,G,M. (t 82, ar chL : Consilium Supremum, H5, L). 87, 
eA^Al, MSS., acht H5 ; An -ceAnn, N,G,M. 88, cneite, M,N ; 
■cnei^te, G. 89, AnAimm, G ; fíoneAmn, H5 ; fínetm, L. 
90, -oviaI, L ; snmn, H5. 91, neAchcAm a fcÁic fcitiif, 
N,G.M ; a fciinn , H5, L ; eACAin , G. 92, Amvnt, N,G,M ; 
Cfe-6CAC, MSS. acht L. 93, CV15 a bfvimn, M ; cu-5 fé a bf ., N, 
94, comnlib, N,G,M ; bvnxmib, MSS. acht L. 95, A^nviA-óviib, xlii 89 

THai|\5 *oá *ociocfAt) c\áif An T>orhAin 

T)0 t)Ot Att \At $AOlt)lt jtxMf, 

'S triAtt da t)ú *oo fíott Att fíotttAit) 

T)o ctú ^níoni ón ttíogttAit) ff-dif. 100 

TTIeAf éitig nó eiag ctteixnrh, 

tTI-Att ctú -Att n^out n-d cámce 1 ^cém, 

te cítt n-A gtótt %n&t -oá óAf At), 
£At bxvó tótt te tAfAt) téin. 

Cfé táif T)fúccA mrhe -An^ttót) 105 

'S nuirhif e<AUfAit)e-AC lAtt n-éA^, 

A 'OcAtt útt T)o ójvát) nAf c-AftfiAit 
1 tán f út x>o gAf f 41 1) $f é^5 ? 

Ufé CÁitt Cuifp óoiffe-A^t-A «an Coimt)e-At) 

CeifC n-Aó fUAfctAim foifvóe^nn CAig, 110 

Acc mA'f me-Af a fíott 'ná fíogAf 
'S ne-Af^ *oíon 'ná x>íogAt x>MX). 

C^fxMT) tuiceif toc-dit) CAitrjm, 

Cóitt a tocAt), tíorhtA a mrh ; 
tJó^n, Am^ittc fonn ax\ fciArhAó™ 115 

ITlAUMttC x\a n*oonn ttiAt>AC fio. N,G,M. 96, mAtt nomn, H5 ; -uaca, M. 97, 5Á "oc. M ; uaiji , 
H5, L ; -oorriAin, ar /a> L. 98, Af , #p /#V, H5, L ; ^AOi-óeAt 
ngtAr, M. fetAr) N,G ; staif, ar lár, L. 99, *on MSS. ac&2 L ; 
Ain f, MSS., ac/i/ L ; fíotf at>, MSS. 100, gníoni An |t, M ; 
nlosfiA f eAchu, N,G.M. 101-108, ar lár, L. 101, eicis no eitis, 
MSS. ; cnei-onr», N,G,M. 102, Accné, M ; accji éit), N,G. 103, 
CAf A1T>, N,G ; cAf a, M. 104, fÁit, N ; fÁic, M,G ; lAf a, N,G,M ; 
lAe M,G ; tÁ, N. 105-108, in H5 amháin. 107, cofthAit, H5. 
109, coifnioccA, H5 ; cof5fAi5te, N,G,M. 110, nA ftiAfstAi-ó, 
MSS > achfL ; f on ceAn caic, H5. cÁi-ó, M. 111, f óif nA fíon^Af, 
G,N ; fóif An fíof^Aif, M. 112, if neAfA *oiot ha •óíotAi'ó, 
M; •píot nA -oiogtA, N; -oíon nA -oíotA, G. 113, túcef, L. 90 xlii 

C|\ei*oe-Arii Cfíofc te Cfvei-oeArii ttnrjeif, 
t^oó *oo t)-AnnA t)etfe-búb. 

CtlftA -Afvíf 1 fvl-ArtAT) fe^ÓCA — 

lA*óAt> sfíf i fne^óCA fú*o. 120 

5^oif ^n X)orhnÁin, T>eife a té^XA, 

teirhe , o'fiÁt>&m íof a a t)Áit ; 
git)é rvif ^Aó Aimfifv imge-Af 

Sé *oo Aimfig imfeAf Áig. 

<C'Ait\e rtioc, -a OiteAn éit\eAnn, 125 

^é^ó a tftj^gnAic cf eif e ^f ttnc ; 

Y\Á téig níof fiA a ftnm 1 tnírhe-Af — 
CiA 'oot) ctomn £>uf *oíteAf *otnc ? 

*Oon ótomn bA ctAon 1 ^cúif cfei'oirn 

'S 1 scAf ^oífte, t)ia t>o fpít) ! 130 

ObtAf ti£> 50 bftnnne ^n fjrtátA 
gAó gin óttnnne cLátA tfvíx). 

X\f fon V3eit T)o riiACAit) ITHtexvó 

11Á meAf lonnruv.c iax) «ArhAm ; 
TpéAó cfA &n *oon *oeifvt)fine if *otte 135 

X)Á óemnrjite cige Oit. 

114, Ioca. N,G,M ; tocAi"ó liomtA rnm, L. 115, fonn riA fg., 
N,G,M ; fAn nA fs, L. 116, riA n*oÁn, N,G,M ; nx>An, L. 118, 
OAnn-oA, M,G ; Ijaíida Belsebub, N. 120, iax>a -óa "órnf , M,G,N ; 
1 ar ldr f L ; *oéif, N,G,M. 122, a ar Idr, L. 123, An Aimfif, 
N,G,M ; fif A 5 A c a., L. (I. 123, ar chl., I. Cor., 3, L). 125, 
OileAinn, H5. 126, úf-UAsntnric, N,G (-nifc), M. 127, fiA ftnrn, 
N,G,M. 128, if -oiteAf, N,G,M. 130, -oítfe, M. 132, ^em 
ctAnn, N,G,M ; cjiáúa, M. 135, fetjc tr»Áit, N,G,M ; if -oítfi, 
N,M ; x>ífte, G,L. 136, cmnbite, N,G,M ; ceAtibite, L; tige, 
L. SiX)é tnrro tia línce m H5 1. 133, 135, 136, 134. xlii 9 1 

Af* fon fcÁite t>o fcaic Cf\eiX)e<Arh, 
Cfei*ote sníorh foirh c-Ainnc if cáifc, 

Ón Corhoifte Aijvo Af éifim — 

tlo*óoitge a rhAifxS t/éifmn Aifc. 140 

Af fon conn-Aitbe nó 1 scombÁi'ó 

Hac ce-Angt-Ann fubáitce ftuag, 
Acc te 5-Aot f oLa nó feót-A, 

X)onÁ -An óAOf n.Ac beó'óA btiAn. 

&$ fon cfxeiTDirh 50 T)iAn *oíf\e<Ac, 145 

JJ^n "out fe-Aú-A -Anonn ná -AnAtt, 

X\ > oceA > omA cAn c-Ám *oo tionntAic 
TUit nA peAt)nA if ionnr\Aic ann. 

A5 f o «An ctAnn if cLAnn X)A fíjub ; 

1liú f o if f ínce f úg t)o cíog ; 150 

tHo*ó 1 gcéim 5tifb nvo *oob ífte, 

1f íAt) féin if *oífte 'óíob. 

tlí ni^vo i^fvfiAf Aic ná onóif, 

11A -An f eAf útiAf X)o tf e-Af cruvó fíof ; 

U'f onn if cóift cti5t4 ^An oiféA-o ; 155 

T)óib if cu^t-A 1 ^coirhéAt) cíof. 137, fgAite, H5, L. 138, 5111 01Í1A, G. 139, Ati éoriiAifte, N,G,M ; 
Ajt eifmn, MSS. acht H5. 141, CAnAttbe, H5 ; no coriibÁi-ó, 
N,G,M ; no conibÁfó, H5 ; tiA ccoriibAi-ó, L. 142, ceAn^AtAnn, 
MSS. acht L ; f u bAttce, MSS ; ftAit, N,G,M. 143, 5Aox>At, 
N,G. 144, Ati cótn, N,G,M ; beo-ÓA bAtt, M. 145, cfefoirii, 
MSS. acht H5 ; 50, ar Idr N,G,M ; -01^15, N,G,M 146, feAC, 
H5, L. 147, a téA-ómA, G,M ; a c, N ; tAft c., MSS. 150, if 
fínnce, H5 ; cíoc, N,G,M ; C015, H5. 151, gnnAb iat>, H5 ; 
gtin btA-o, N ; ^tif biA-o al. 152, if -oítft, N,M ; -óíb, MSS. 
acht M. 153, -oiAfnuf, H5. 154, ftiAf, MSS. ; úfeAf^Aifu, 
N,G,M. 155, -ófonn, H5 ; oineA-o, H5 ; tnféA-o, N,G,M. 92 xlii, xliii 

íllíte 50 teit fé if fe^óc tifióit) 

Annáit íof^ -Af n-tiAif 5-An gó, 
Aimf e-An £>tiA"ó.A na £>f iAt t)f e-AfóA ; 

TM Cu^tA niAtíi meAnmA if mó. 160 

tn.o.f.c.A.i.t. 

XLIII 

ém$e ino t)t3itóe te tdia 

éifge mo "ótiitóe te T)ia, 

a mofcUvó te tTlAC tT)AifiA, 
fe^ó n-A nt)ionn £>tif t).Ain5e-An *oi 
AtngeAt óf cionn n^ cníCi. 

'Oóig ^tif rhiti'ó »00 mn-Aoi Aifc 5 

t)io*ó5At> ótim béAf "oo itiAtAifc, 
ó t>ít -An óe-AtA *oá óujt 
go cfíó t)eAtA •o^ mt>iot>sti , ó. 

1f mó -Af $AX>A 'Ofót) X)AVlX)A 

50 BCtaing n*otiAit>fi$ ntxanAjVóA, 10 

ac^ 1 mt>ntiinn£)é.ALAiE> bf oi*oe 
f a tf\uimné-AtLAi£> cneA£>toiT)e. 156, ACCoimfeAX), H5 ; cotméAX), al. 158, AnÁit, N,G,M ; 
Anx>Áit, H5 ; íá]\ n t>Af, H5 ; 50, MSS. ac/ií H5. 159, Aimfttt, 
H5, L,G ; ouax)A, H5, N ; nA bfeAf, N,G,M. 160, meAnmnA 
Af, H5. 

XLIII.MSS. H.5. 10, tc 23, " iAf ccionnfsnAT) x>on cosAX)fO 
ha hétneAnn, 1641 " ; H.4 19, tc. 19, An cetx>eAt céAxmA Ann ; 
S. tc. 14, An cei*oeAt céAxmA Ann. L, tc. 43, An ceix>eAt céA*onA 
Ann, acc An x>áca beit mAjt feo : AnfA mbtiAsttm 1641. 3, 
nA nx>íon ; MSS. 4, nA cnioce, H5 ; nA ccnice, H4 ; tiA qntce, 
S,L. 5, x^f x>ói5, MSS. ; ^tin mttix>, L. 6, be-o^A, S ; mAttAinc, 
L. 7, x>a a ctif, L. 8, 50 cníoc, H5 ; x)A mbeAx>5AX>, S. 9, 
Af mó Af y ax)a, MSS. 10, cvnn, S ; cttmn, L ; cionn, H4 ; xliii 93 

'S tiAó fAib c-áif\ nÁ ctor\r\bA*o cr\om 
r\Á AmbneAt téir\ ná teAcnom, 
'f nAn b'féi-ottt curhAn-5 1 ^cum^ 15 

t/futAns é^m nán futums. 

Acc An CAn nán f Aoitexvó fonn 
ó lomAt) bfíoc if bfontonn, 
«IAf ^un CAtmA An mo'ó nan rhAin, 
con A5 t)AnoA n-A buAf\Ai$. 20 

X)o fiT)ir\ T)ia f onn ^umi'ó ; 
•oo fit *oA fúit cfócuirug, 
ar\ gu-Aifmm goitrug na ^ceAtt 
'f -Af uAiftirj oir\i|\ éifeann. 

T)Ar\ con;sbA*o bóf n-A mbeAtAi*ó 25 

•oo fíot feitbe S-AoineAóAi'ó 
meic cobf-áit) fnitrve 50 nmn, 
crvttne ^n óofnAim 'f an óoigitt. 

Jo bfíoft^n niú, x>o fiáit t)r\e<A$, 

'o'-Aitbeó'OA'ó ^tóife 5-Aoi*oeAt, 30 

CAf fe-At -Am*oti$e -An fme, 
c.Air\n;5ir\e -a bfeAf bfAifcme, n-OAnAncA, L ; Aibfij;e n*oionAfin5A*ó, H4. 11, ArnbntnnneAtAib, 
S, L. 12, cfuobtói*oe, H4. 13, nAib cAn, L. 15, ctnnn, MSS. 
16, nAn ptntms, H5. 17, fiteA-ó fm, H4 ; f ón, L ; fon, S. 
18, bpóntAnn, H4, 5 ; bpontóm, L. 19, Ain Ar\ niAirs L,S. 
20, ionA bf uAnuifsL H5 ; bfUAftr^A-ó, H4. 21, -oo fi*oi|i, L ; 
•00 b-péi-oin te X)ia, H4. 22, *oo f- iteA*ó, H5, 4 ; *oa f uit, L 
23, 5oirne, MSS. 24, oineAn, H5. 25, An con50A*ó, H4 ; bor, 
L ; Abóf H5, 4. 26, f Aon eAÚcAÓ, H4. 27, cAbf tn*óe*ó, H4 ; 
50 snmn, L,S. 28, fAn scoiSAitc, H4. 29, *oo nÁ*o b|ie5A, H4. 
30, *oAitbeo*ÓA, MSS achtS 31, cAnfeAt, L,S. 32, caji a nSAijie, 94 xliii 

<3i|A 50 T>ci5 ifceac 50 5fvO"0 

■o'tnif 5-Aoi"óe.At A t* SeAttfot) 

foigne An cuife caoin 5A11 coif\ — 35 

a n-Aoirh tnte 'fA tié-Ajttoirn. 

fát óf mofcUvó m-Afcruvó £Ait, 
fát a -oaonóit T)o tó^o^it, 
uáj\ 5Ctéi|\ne f-A f cát An f cof ; 
fÁt ha néifge ní nti-Aoof. 40 

X^cc f occ-dm -00 |\ún cóibe 
50 jtot ti-áccfiAc tifóói'oe, 
tomtÁn -00 gtémirh gjUnn-A 
*oo -oémirh 4 nxríogoÁtA. 

5tif\ t-Af fiAnn tltA-o 50 fí^n, 45 

máfAon te sfíoo-Aio JjAiti-Ati, 

CAOf lt|\e-AÓCA COfCfA CÓ1f 

f ompu Af mtex^ncA •o'aonfóifw 

Anoif 6f éifge "oon fonn 

•otigi'ó 5AÓ ne-áó 5<An neArhfonn, 5° 

-Af oftiiT) fA ceAnn Af a ^ocrvéAT), 
4 ótn*o 'f & Ce^nn t)o óoimé-<yo. H5, a tff /ar, H4. 33, 50 -ociseAT), H4. 34, inmf, MSS. pAffim. 
35, 5An coif : ar lár H5, \ ; 5An éóif, L. 37, fÁic, MSS. 
pAffim ; mAfCf ait>, H5. 39, f a fgÁit, H5 ; S5AC, S. 41, *oo 
nvnnn, H5 ; cooa*ó, H4. 43, gtémim 5fA*OA, H5, 4; 5fAn*OA, 
L. 44, -00 5eimeA"ó, L; -00 ^einirh, S. 45, fiAnAU., L,S. 46, 
Aon ne, MSS. 47, lotjteACc, MSS., acht S. 48, fomptA*ó Af 
lonteAncA, H5 ; -o'Aonfin, H5 ; *o'AOinfOin, L. 49, eifjji-ó, H5. 
50, 'otise, MSS. 51, f a ceAnn MSS. ; a cjuSa*o, H4 ; a ccféA*o, xliii 95 

CAiúfit) fif éir\eAnn tnte 
ó Aicme 50 hAonT)ume, 
1 "ocíf mbfeic ha mbmnceAnn ftitn, 55 

^teic n-A amceAtt nó cuicim. 

ITU'f foccAm Afíf AnAtt 

*oon *or\om5 uAtbáfAig eAócrumn, 

a neAfc x>Á fiA 1 n^téife $tmn, 

ní biA éife n-A néirunn. 60 

C|\í*0fin coifnexvó ^ac ifoume 
•o'foirunb te-AfA tAoguife 
5^n cftAo*oAn óAite fAn óitt 
tA05^n a Air\e aj\ Cir\mn. 

ttí tieA^-At *oóib nárhA Anof 65 

if óeAnA fém ^ufx f ottof 
a f ArhAit t/fAt cia t)o cuif — 
a tÁm A5 T)ia f An 'oeAbui'o. 

T)o fíogrvAit) éife^nn uite 

cfát nó coi*óce a ^cofmtnte, 70 

a ^cfei'oeAm a ^ctú 'f a ^c^it 
if x>ú a > oceibeA , o nó a "ocósb^it. k,S. 53, ^ife, L. 54, Aicme-ó, H5. 55, a tpfi mbneig, 
H5. 56, tia tximciott, H5. 57, Aftíf AtieAtt, H5 ; Ati-oÁtt, 
L. 59, Ar>5téift n^tmn, H4. 60, ní biA*ób, H4 ; nA heinionn, 
L. 61, fm -oeijvce, L,S. 62, -ofíof mite-ó teAfA, H5 ; 
tiofA, H4. 63, f An ccit, H4. 64, tAO-ógAn, H4 ; tAO§An, 
H5 ; Aijte fOf, H5 ; Af éifionn, L. 65, nAbA Anoif, H5 ; 
nAmtnx) Anoif, H4 ; nAikx) Anof, L. 66, if ciAn, H4. 67, a 
•of A5Áit cia, H4 ; -of Ait, L.S. 71, tfÁit, H5 ; cfAÚ, L,S ; 96 xliií 

" Óf fo fUAf mun feAfArh fo, 

bíot) 50 cnom T)'Aicbion ofmfA," 

An bfáit) >óúinn, 51 1> *oóig, t>o cau, 75 

" má'f *oóig f úit tenA feAfArh. ,, 

X)ia teó 'f -a mbio*óbA gAn bníg ; 
An cóin aca -o'éir imfnírh ; 
cféAT) acc cunuf cnéAn cuite 
a f éAn funuf lottguite ? 80 

ApfCAt 5^0 1>óe ^ ^o ge-Att 

nAC biA^ó óoi*óce 50 coicceAnn, 
Af fu*o m^tAf ptomn if Un, 
t>Át&*o -Af óom^ An ónei'oim. 

'S ó *oo óorhAitt *o4 ótomn fém 85 

f eAtt a fíce 50 f oitéin, 
f e-A"ó a 5005^1*0 bío'ó ó bnoi*o 
*oíon a pobAit Af pÁx>\^ 015. 

& "oce-Afc-Aig x/mneAtt ó'n f óin 

Acá 1 meAnmAm An rhónftóig — 90 

T)0 *óíc caóa a n^níorh 'f a n^At — 

'V An f Í0 F C ^ CA ^A 5CUf A*Ó. cnAOÉA'ó, H4. 73, ftJAf mtin a f ., S,L ; munA f ., H4. 74, 
•OAicpirt, MSS. 76, rtít teo no f ., H4 77, teo a mb, S,L ; 
5Aii btn'05, H4. 78, imfrnom, H5. 79, cnem, S ; ctnte, H5. 
80, pituif, MSS., acht S. 81, eAbfOAt, MSS., acht S. 84. 
comn, H5. 86, fite, S ; a fic, H5. 87, bío-ó a bfniT), L, 

89, a ceAfOAix) *oionnott, H5 ; a ceAfOAi^e, H4 ; a t., L,S. 

90. aca meAnmum, L, H4 ; mónftót, S. 91, fAn^Att, L; 
92, fiof, H4 ; fiof ccaca, L. 93, [fe ?] neiri oite, H5 ; Aca xliii 97 

Síú t\e'f oite 1 féroce-Aó uif, 

^éitt 'o'u^cc-AnAn.Aio eótuif, 

fáf nA rjfOftAnn scnuxMt) t>o con 95 

50 mbtiAi'ó scomtAnn if ^cofcof . 

1TIÁ te-Anc-An te fi-Annaio p<Áit 

a rm-Aóc a ^ce-Anc 'f & ^con^oÁit, 
céirn *ooitge ní 'oteAóc t)on pém, 
ne-Aóc -An Coim'óe^'ó p^ coimnéin. 100 

é.i.f.g.e. 

éinge n^ héineAnn te T)ia wa ngnÁf, 

'S a n-Aomcnoó n-A fcéicfjeinc um piAnn^io )?Ait, 

UnéAnAin^it T)é 1 soacaio ia"oc<a -Af f các 

X\ téioeAnn, tucc téit)me-Ac f An gtiAifj *oo gtUt. 

IpAoo^n a n^éinne-Ann '? & n*oiAc-Ain gn-Áin 105 

te b-Aog-At .a mbéime-Ann 50 fiA 50 cnÁnft 
'5«n ngtéirve p-A n-éingit) íia pi^trhACAim 

T)á fvéAOxVO X>& télffCntOf X)Á fCI-AttAt) cná. •00 néin tnte, H4 ; Sic ne|A oite, L. 94, "otiAcíicAriAntii-ó, H5. 
95> r A f> L, H5 ; f óf, H4. 96, a ccoírítAtin f a ccorsun, S. 
98, fA ccertt "00 cotintriAit, L, S. 103, Af fSAic, H5. 104, a 
íeoion, S,L ; f a stiAi-ó, MSS., achi, S. 105, a ngeiff eAn, S,L ; 
AngeitteAnn, H5, 4. 106, fA fiA, H5, 4. 107, pÁnéinsró, L. 
108, cnÁt, H5. 107 A^tif io8, "oo ritAtAifr; Áice m L,S. 

7 98 xliv 

XLIV 
ctnnitn séAt) sttm*;e 

Úum nA héineAnn cAmAtt rioim úftiAtt t)Á hionnfAise. 

Ctnfim féAT> f uifge cum feife ; 

Se-Afc cnot'óe x>o >óÁiteAf *oí, 
éife ctiAtbf Af bocc An b-ánftnnn, 

An 50fc lAtgt-Af, Áttnnn í. 

An gtAC rumn f o f orh^m fiAfuMnn, 5 

tTlo féA*o ftiifge *oá ftiof mín, 
'S mo crvoifte nonnu-A Af a rumnAib, 

"bfonncA Af ctAnnAib Uoige An Ufíf . 

p^t mo ftnfge te fóT> pei'otim : 

ÍIaó f tiAif fmn -A f Am<dit *o'f ót) ; 10 

An ^e-Att fut; níof ffíot te fiAnnxMb 

X\f f t»*o CfíOC 1 |\1AnAlb fÓT), 

tlí t^fLA te^m ^f fe.<vó m'cAccfA 

émcíf eite niAf 1-At tléitt, 
An ctitAig gt^n bfiAn-Aó briAon-Ac, 15 

An rhAg gfiAn^ó f-AonAó féit). MSS. : S, tc. 22. L, tc. 53. A teroeAt tonncAfAn 
AriAon : pAcntíicín tlACceic ctim nA heijnonn ; aji mbeic a\\ 
ccAob ÚAtt T)fAttiitji5e -óó. H.5. 10, tc. 55. H.4. 19, 
tc. 55. A tei*oeAt lonncAfAn mAri acá of cionn ah 
•oÁm A^Ainn. 1, fenx), S ; fife, H4. 2, -oo "ÓAiteAf X)1 
MSS. 5, f Annf o, MSS. ; fiArmm, S ; fiAf Ann, H4. 6, 
rliof mín, S ; rtiochc, H5. 7, Af nA, H5. 9, f éi*otim, H5. 
10, a fAmuit, S. 11, fiA-ÓAib, S,L ; fiAnAib, H4. 12, cníoc, 
H5 ; cfiocuib rnAntnb, H4 ; ntAnnAib, H5. 13, tíom, H5 ; 
teum, S ; aji feA-ó, MSS. 14, Aon cíji, S ; tleit ? S, 15, cwtAX), xliv 99 

A5 fin ti-Aim 1 tnbe^n bfiAtAtv 

t)tin mo te-AfCA ^f tíf An óif : 
éijte, fompt-A f oitéin $Afft<dif, 

t>4r\f\t.dif ottém óofCfA cóif . 20 

1Thti*ó •o-Arhf-A *otit T>Á fé-AóAm, 

£at>a tiom mo con ^f cuAinx, 
Aontiáit T)á tí n-A fáit fíog'ó-A 

1f í mo fáit fíog'óA fti-difc. 

&% f o cfít)fin, 4 ófíoó CobtAig, 25 

Cti^Au fiAf, a tAoií)geAt c-Aif, 
1Tlo SfÁt) géAf *oot) gonx *oom rjuAmfe ; 

T)o-t)éAf ofc An ti^iffe an m'-Aif. 

Acáim tiAtc 1 ^cfíoóAit) ciAn-d, 

A CtÁif ^ofU-A if ói^e 1 ^cftiit, 30 

1Y)At\ ^on fe-dóc 1 n^eimttt) sAfíjA 

te fe-Aóc nseimturj m^ft)A -Amuió. 

tlí ÍJIxVO ÓOI'ÓÓe ^fíf, T>Á f 01Óe-AT) 

50 fÁit níf\ f «t n-imgeAt) x>'éAS ; 
tJó, btit) feA*ónAó f-ám ^n f Aoiffe-Aft 35 

1 SCtáf me<vóf.Aó gAoi^óe^t Bt^H* S. 17, mbéASAti, H5. 18, triA teAfOA, S. 19, fomptA-ó. 
S,L ; pAfntAif, S,L. 20, oiteAti, L; concfA, H5, L. 21, 
mttciT), H5. 23, etinf Ait, S ; x>Ácí, L ; n a-ó nios'ÓA, H4. 24, 
fiogAc fttAinc, H5, 4. 26 ctigA-o, S ; A tAobgeAt, S. 28, 
•oobeAf , MSS. ; a mAif, L. 30, AOfOA Af ói^e, MSS. 32, 
Atnwt, H5. 33, ní biAT>, S ; biAix>, H4 ; *oa a foiciox), MSS, 
34, jtAit, MSS ; f tít n-otrngeA-o, H5. 35, f eAnAC f Arh, L ; f Áirh ioo xliv 

ITUitim "o'i-dtAib GórtpA aóc t)tncfe, 

& 'OútAig óAorh Cuinn r\& ^caú 9 
^ óe-Ann fíogxVa fó*o v\a féite, 

A f ót> fíog'óA if féi'óe fiAt- 40 

CujAf 5^*0 "óíjic x/feArjuf c'foifne 
T) , feAt>uf t'éi^fe An rjftiAifcif cf Aoif* 

T/^eArjuf u'fémne c'ftunn if c'omig 
'S »00 ótéife 1 5cum5 n'ooitig nt)Aoi|t. 

'S CAf\ 5-áó fiocaif\ -Aft fon é-Atntnnn, 45 

Oigr\e £eirhm -An feóirv $tt»n, 
£e<Ar\ Laoó'óa jm tiom mAr\ rhuifnín, 

Tp|t ^oóft-A fionn 50 scuif\nín cuif\. 

C.u.t.f.t.m. H5. 38, a x)tJicce, MSS ; ÓAOim, H5. 39, a cirm fícó a fóiT>, 
MSS. ; fite, H4. 40, a ftótO 11105, MSS. 41, tu^Af, MSS. ; 
Cfóinne, S. 42, cfíoji, H5. 43, tftiinn if toinig, L. 44, 
ctéin, H4. 46, f eimm, S ; feon, L. 47, mtnrmín, MSS. 48, 
50 ccúnnín, S. Casjia t>o éAmonn n-A "óiai-ó m S, L., mAffeo : 
emon a cufnín, ciserinA 'Ótin tjth-óne (cuifinnín, L). xlv 101 

XLV 

acáit) c^C xMinxx rheAS 

T)'£ei-ótime Rua"ó Ó nóitt, 

AtAix> cáó arvnA rhe-Af CAf a rhóirifMne, 
X\f\ f\Oirhif\e á Cte-Af f-An &t 50 TiÁifi'úe, 
feit>time íluAt) f o§a s-aC fígfme, 
5-a co$a if "OífviSe t)o Unvó 5-aó táirhf ite ? 

A cums CLann Uu-AfjAit An CfomruJife 5 

Tpogtui'óe g-Att "oo fu-dC-Aig -^At -Amrjfme, 
peit>time ttéitt "oan tiorjAf Af n-ionguir\e, 
Co^-At ar\ n-ionrhume *oon fémn if Aifrhige, 

CeifC ax\ pobAit mÁ sorjrjAf Af &Aoif\f:éi > ótim : 
1f teif motc-Af miofvóofnArh Af tílméifmn ; 10 

A Ceif t)o f oitce-At) f^n 5C05<<vó *oá fífóéAn «drh, 
ACc bfeif Cotrunm x)ó a f ofCATj 'f -a fífj*óéAnArh. 

1f teif fforht-Af 1 t>foc<At^irj fífé-dftAirh 

t)eiC n-«A £ofc.A te f ofCA'ó na rjfíojvAonAC, 

5^n Ceifc Coi£itce -aj\ orjAif ná Af rhíngféitfirj, 15 

'S Af Cneit) goifcigCe a f otuf Cmf CAom gtéigit. MSS. 23G24, tc. 237; M III., tc 55. A ceix>eAt 
iprmcA AriAon : pAtxrtAi^ tiAicéA"o ccc *oo frei-otime rmAt> 
ó ttéitt. 2, Áiú, M. hÁirugte, MSS. 3, ferótim, G. 4, 5Á, 
MSS. ; "otrise, MSS. 5, cuing, MSS. ; CtiACAitt, MSS. 7, 
f eix>tim, MSS. ; •oÁn hooAin, MSS. 8, lonnrhuine, MSS. ; -oon 
f einneAC fÁirtctifce, M ; *oon péine Af Airvmigte, G. 9, Air» 
fAoirv fei-ótim, MSS. 10, nrín éimnn, MSS.' 11, céif, M, 
12, .f . brieif, G ; comtnom x>o, MSS. 15, coisittce, MSS. 
16 a fotAf cnif cAom, MSS. ; CAom T>eAnAm, G. 102 Xlvi 

XLVI 

tno Ce^n ^o'eóSAn e^CAC 

T)o OóJAti ó Cacac, "o'éif pÁitre -oo f einm teif -oo "óuine Áinite. 

ITIo cean *o'eóg^n ó e^cAc 
X)o te-dn an feóUvó ffut-Aó, 
*Oo tút a rheótA ^caot ^cle&tAC, 
Af\ ceót CffxeAt-Ac cAorh cfut-Aó. 

ITIo óe-An *oá rhéiT) 'f *oA rhAife, 5 

1Tlo ge^n *oo géi£ a t>oife, 
T)o geAtt a tmn 'f a tfeife 
'S *oo "óeife á cmn 'f a óoife. 

1Tlo óe-An x>Á óéite pófT>A — 

peAf -Af féirhe 'f -Af fÁfOA — 10 

t3íot> n^c é 1 n--Aoif if c^of^A 

1f é -Af ,AOfUA 1 n^AOIf gfÁfOA. 

Pf-Aoó -áf ti-ám 'f me-AnrhA rhAitrhe-dc 
'Siti tAoó ^cfu^i'ó nx>eAtt) , óA n*or\itte^ó ; 
Corhtnút fttiAg nac T><AOf *ooicteAó 15 

SoigteAó f-áof n^ fu-At) ftigteac. MSS. S, tc. 13. L, tc. 41, H.5. 10, tc. 49 ; f eo mAji 
acá ati rei-oeAt AntifATi, " *oé suji finn eojjAn mpÁitce 
50 héinmn, 1613. H.4. 19, tc. 49 ; ftiocc H5 é fin. An 
rei*oeAt, AinerA ; S ; Ainijjte, L. 1, ceAnn, S. 2, fnutA'ó 
H5. 3, túit, MSS. 4, cfneAtA, H5 ; cnutAc, S,L ; cnucAC 
H5. 5, mo ceAnn, S,L, H5 ; cion, H4. 6, bAOife, L 
^eAtt, S. 8, CAOife, L. 9, mo cion, H4 ; ceAnn, na cinn eile 
11, Af ÁnfA, H5, 4. 12, AOfOA AnAOif, H5. 13, mAitpoc 
H5 ; mAinofAC, H4 ; rriAitmioc, S,L. 14, fAn tAOC, H4 
neAlbx)A, S. 15, -ooitctioc, H5. 16, foitioc, H5. 17, nsfA xlvi 103 

U15 ipÁ s óeót bmn -df buame, 

t,e neón ón tmn 6um táime, 

An gAot «a ^oim 6um cAoime, 

'S -OAome 1 bffAo6 ó gom 5fÁme. 20 

t)ei|Mt), a femm tu,Aú tán)in — 
puAt -an a pei'óm ní néiTDin — 
Jaó bAff ó ctán ^n 00151*0, 
<Á$ m'ói5fif 1 n-Atn n-éi^m. 

Suinge 5A6 ráirh te -a ponc-Aib ; 25 

tUit) 5AÓ bui^óne te a be^nc-Aib ; 
TH'Oin, a X)é, An a f otc^ib, 
'S -An otc-Aib é, -ooc pe-AfCAib. 

Cne-Af n-Aó áitte ^né géife, 

TUcAn óté 1 mbAine baoife, 30 

HAn ónom f óf an ctaon ^cúife, 

Cn-aob túire x>o nóf tUoife. 

Sauin 5A6 eót-Aig Amm BógAm ; 

Aitim An eóUMg A5 ctiAn<dib ; 

An c--Amm f u^if if amm eóLAig ; 35 

Amm CógAin uAit) p-A iAt)Aib. 

a ceot, L ; pÁ ceót, H4. bmn if , H5. 18, le heom, S. 19, 
CAOine, H5. 20, a bf aoc, S ; nsjiÁme, H5, 4. 21, beini*o, 
H5, 4. L ; remim, MSS. ; 50 ttiAc, L, ttiA-ó, H4, ttiAic, H5. 
22, ttiA"ó, H4 ; aji a p eiT>im, L ; An p eix>m, H5 ; An cpéim, H4 ; 
ní péi*oif , MSS. 23, 60156, H5 ; cóigeA-ó, H4. 24, A5 mói5ref, 
H5, 4 ; A5 rhojjpin, S ; A5 rho5pip, L ; a neAmm, H5 ; An nAm, 
S ; AneAmtim, H4 ; AnAm, L. 25, Stn^ijeAC, H4. 26, bAi-ó, 
H5. 27, x>ix>m, H5, L ; tnromti, H4 ; *oi*óm, S. 28, *oo*o 
peAfCAib, S ; *oo*o cpenxAib, H5. 29, cneif, H4 ; ^éipe, S. 
30, a mbÁijie a bAOife, S,L. 32, ctnpe, S ; aji nóf tTlAOife, 
S ; Af nóf tlAoire, L. 33, eotAi*ó, H5. 34, eóttn*ó, H5. 35, 
eótAi*ó, H5. 36, lActnb, H5. 37, teo^An, S. 38, nACfAnn, H4. 104 xlvi, xlvii 

leógAn f Aon 50 5Céim scatmA 
llVCógAn f ém nAó f aon meAnm^ ; 
1 scoriTóáiL nt)nuATj CtvAoi sconm-A 
'S •ouaI cottja A5 fAoi na feAnmo. 40 

tTl.o.C.e.A.n. A\\ ComnAnnaiíj cóinigte 1 n-e^An 'f 1 n-^m, 
X\n eótur, Af CeótCAine, An óAifminc £An Caitt, 
Vem tó tan Af rVeót T)Am 1 ttfeAfAnn n^ rjptdnn, 
£ó5jv<Mm Af Cóg^n Ó CaCaC mo Crtann. XLVII 

T)0 f^5t)AS AOtl 

*0'eAfpo5 teitj-tmne. 

T)o f^rjAf aon tén ^óoitge T>eAtogA*ó, ; 

& Coim-óe, if meAf ogA*ó T)-Aon nem *óono§A*ó ; 

TTIé te a tAO\X> X)AX) con nem Cionogxvó, 

'S m-Aom 1A|\ miono&<yó gá CnoE) fA ComfogAt. 39, cn aoi, H5 ; crioi*óe, H4 ; corrniA-ó, H4 ; sofirriA, L. 40, 
cotDAT), H5, 4. 41, A comriAnntnb, S ; fA ntiAim, H4. 42, 
gATi cÁitt, H5. 43, nem tó, S ; *OAm, S. 

XLVII. MSS. S, tc. 46; a tei*oeAt Annf An : pAcn.ín tlAcei*o 
c-um eAfbois teittmne, a f Ann -ortAomtnse. H.5. 10, tc. 58 ; 
a cei-oeAt : *oeAfbo5 téitstmne. H.4. 19, tc. 58 ; a tei*oeAt : 
*oeAfpoic teic^tmne. I, feiri "ooitse *oeAto5A, S. 2, rtom 
*oono5A*o, H5. 3, f e a CAob, S ; rtom c, S. 4, fmAOin 
A|\ S ; comf o^At, MSS. ; *oa crtú c, H4. 5, eAmon, S. 6, xlvii 105 

T)o f-át;bAf fém éAtnorm "oom é^monnAib ; 5 

Hé-Atftonn óf néAtfionnAib a féim óf ílAoitednnAib ; 
1f fxOioeA^ 5tMif ^n 015 éife>Ann-Aig 
1 5céime-ánn£io cfUAif 5^6 f 01*0 fAoite^nnáig. 

An fAitmgéA^ úf\, éAtnonn Ó TMomufA, 
x\n fé-Agon if fíofvfUf-A, ^n fún if fómeAf-A, 10 

An ce^nn ur\fv,Aro fu-Aif, m-Af t>o fAoite-AffA, 
Jn-AoigeAfA bu^fo 1 muttdig ^aó móiffe<AfA. 

le-dnnÁn fUAfj x>o rhAc-Aib ITIófvCAtAotf, 

11í 'OU-At pÓfvtAt-AOIfv "OOnA ftACAlb fA01f\Ó10Win, 

1 sc-difc a 5cmt5 fv^mi5 An ttíogcAt-Aoin 15 

tl-AC cÁmi5 t)on gfvíobCAtaoifv buifb Cum bAoitCfviotáin. 

t)io*ób-A n-a f-Ainnce An 'oe-Atb'óA TMon-ACcAC, 
S-AOfucc-Aó ^c-Amnce ^n f e^f\t)A n-Aó ÁbAccac ; 
t)tAtfcot tiA bffvé-Atri ^n ftonn fífviocc-dC, 
T)Af tiom ní mífviocc-AC An cfédn cábACcAC. 20 neAmfonn, H5 ; netfm, H4 ; neAmonnAib, H5 ; neAtnonn of 
neumonnAib, S ; nAetAnnAib, H4. 9, eAtnon, S ; Thomuruij;, 
H5, 10, óf fíonpnrA, H4 ; f oinpeAf a, H5 ; fiAonpeAf a, H4. 
II, -unrtA, S ; tjffAtó, H5 ; ftiAnAnruin do, MSS. ; fAoibliofA, 
H5 ; ÚAobtiofA, H4. 12, gnA, -óeAf a, H4 ; gnAoróeAf a, H5 ; 
buAijje a mbullAró, H4 ; mntlA, S ; mttttA-ó, H5 ; montior a, 
H4. *ÓÁ tíne rriAn mAlAinc comA-OA m S AmÁm. Six> ia*o iat> ; 

*Oom -peot Af cnAnn An cnAob tngAfA 

T)eon nÁc gAnn cntif fAfA x>o bn Aon An bómneAfA. 

13, mon cAtAoif , H5. 14, if -otiAt, S. 15, a cctnnc, H4 ; ccAinc 
cctntg, S ; nÁnAis, S. 18, ccÁtmce, H5 ; 19, bfeAth, H5. 20, 
An 5feAnn c, H5, 4, CeuejiA -oertinc(?) io6 xlviii, xlix 

XLVIII 

T)onninic peAR$Ait 

*Oo ÓompÁnAC An CAfpxns. 

'Ooimmic Ó pe-átvg-áit, ,<yónA > ó fíonúotte, 
tn^nDA'ó a bpocgoime ■oeAtbai'ó x>on T).ámcuine 
te femm cnitntg cuntA na LAOcnofóe 
Uaj\ uncna mAotcnoit)e an ftigtib mAfi fámturte. 

XLIX 
tAO$ t>tixyónA 

T)o ttlACJATriAir» Ó hlpeArmÁm. 

t^og btiAtín-A if oirvócAnc é-A^m-Aif 

1 n-ÁtncAtfi m-Anc muige nAo*ó, 
AonnogA bó buAtte an pnionnfA, 

ITIó 'nÁ cuAine UomfA an Laog. t. 

gé cutfteAnn-áó cuanc-Aé cnuAfjboj; CAifmcAnx-Ac CAom 
£nitinbniofC fuAT>nAó fUAimccAnx fn^fAc ^Um fíon 6 
lon^-Anc-Aó uAmAó uAi^ne^ó ^tgeAncAó í, 
P-a riocAin cum fUAm •oaiti fUAtAt) feAnm-A at\ Láoig. XLVIII. MSS. S, 16. 46 ; H.5. 10, tc. 58 ; H.4. 19, tc. 59. 
1, VJa f . H5 ; jMonxoitte, S ; píontoite, H5 2, mA-|it)A, S ; 
•oeAltjAT), H5 ; *OArh cmne, MSS. 3, rmim, H4 ; cufiACA, H4. 
4, njicnÁ, H4 ; aji f . mAji r ., H5, 4 ; r Arh tnttte H5, 4 ; f attí 
tuitte, S. 

XLIX. MSS. S, tc. 67 ; L, tc. 20 ; H.5. 10, tc. 52 ; H.4. 
19, tc. 51. Cei-o., ttiAtA, L. /. 1, óijroeinc, S. 2, mAinx, S,L, 
ar /a>, H5, 4 ; mtn^e, S,L ; tlAe, H4. 3, Vjo, S ; buAite, S,L ; 
pmonnfA, S,L« 4> cuAine, S. 5, cwjVUonnAC, H5. 6, pmcifi-- 
bruocht, S,L. 8, -pA fiocAin, S,L. i 107 

L 
aíi CeAnnt)Att éisin 

*Oo ÓeAji^Att 05 Ó "ÓÁtAij;, 1630. 

^|\ CeannbAtt éi^rn fuain rmn 
cáfC lon^ncAó 1 néinmn, 
1 ftigtib f-Aon-A na fu-At), 

AJ\ CjUtnib CAOtA COtfl'OUxMI. 

An tút, an téim, Af tárhAC, 5 

^n oeit foitoin fognÁ"OAC, 
Af tAbna, -Af ceót, an cteAf Aib, 
Af eót -ArhfA 1 n-itge-AfxMD. 

An CeannbAtt oa ctof •OArhf A 

te f íognxMD \>A fó-Annf a ; 10 

a fAriiAit 1 *oOn f a tumn 
f-AgxMD ó níg 50 nárhumn ! 

tl! fei*óm ■oáib -a ná'OA niom 

gun Ce^nnb-Att fíne fUAinriom — 

'fé f om gun fi-A %&6 A'óAfc 15 

-Af bom if fixv ó'n fíonn.A'OAnc. 

tló má'f fíon n-Aó é a rhAtainc 
•00 connanc ^An concAbAinc, 
níon rheAfb-Att a ná'OA nif 
CeannbAtt Ó DátA aví *oeigfif ! 20 

MSS. H.5. 10, tc. 63 ; H.4. 19, tc. 62. 1, pi-Atft MSS. 
2, cAtriAfs tonn^nAt, H5. 3, ritAs, MSS. 5, Itnt, H5 ; tu-ó, 
H4. 6, futoioft, MSS. 8, a motA ^eAfAio, H4. 9, ceAnoAtt, 
pAfftm, MSS. ; ctof, H5. 11, a fAmAit, H5. 12, fAÚArt, H4 ; 
^Amviirtn, MSS 13, féróim, MSS. ; ftÁrÓA, H5 ; níom, MSS. 
16, Af fiA, MSS. 17, fíon, MSS. 19, a fA-ÓA, MSS. 20, an 
céitfin, MSS. CeceriA *oeftíni:(?). ioS li 

LI 
nf trnse An ceAtmt)Att 

f fteA5fA ÓeAffbAitt. 

tlí mife Ati CeAfftiAtt no'oótof 
1 *oCíf\ f a tuititi tiA n-vdtíiof ; 
ní CAtO-d cte^f m-Af fin fmn ; 
tf gAttt-A a tfie-Af 50 mAifim. 

n! 5-dt)A -A^itf ní ceAfT) cdn, 5 

ní núcdtf e 'f ní háfitóin ; 
ní f tge-Aó 1 f eóLáitt f tmn ; 
nl heót&i'ó tnne-AC otfinn. 

ní &ptnttm Afiftif t)Á tAll, 

r\Á 1 *octiAt-Ait> ^oe-Atti^-A T)AnAnn ; 10 

ní thAif\im ní tfiAtfftnn *ouit> 
fctnn x>ox> pfAc-Amn, a $^■0^1115. 

1TU'f fit> f ém thip ^CeAfftíAtt cam, 
t)Á ctiinit) oifne a $a£a\x\ 
SAt>A Avt c-Anf a a ^á'úa ftnnn ; 15 

cáf\A AtmfA tem -Anmtnnn. n. MSS. H5 Agtif H4. teAnAnn An x>Án ciiAf fAn x>Á 
tÁirhfcníbmn. €eiT>., o ÓenbAtt, H4. 2, nA nAniAf, MSS. 
3, ní ccAbA, H4 ; ca^a H5. 4, Af ^AbA, MSS. 5, ní seobA, 
H4. 6, fúcAife, H4 ; hA-óbtóif, H4. 7, ní figim a feotvnb, 
MSS. 8, heotAC AomneAÓ, MSS. ; onum, MSS. 9, bf tnttim, 
MSS. 10, -oé -OAnAnn, H4. 12, fstin x>ox> pnACvimn, MSS. 
13, cÁm, MSS. 14, nA cvnne, MSS. ; fecvnn, H5 ; fÁCAin, H4. 
15, 5Ab, H4 ; níom, MSS. 16, cvun Atmr a tem AnAm, MSS. lii, liii io^ 

LII 

1SxM1 ttpíUMttBC 

If-Ati fc^jtdinsc itn *óúif e-Aóc •OAtfi, 
1 néinmn Cumn im óo'oUvó ; 
be-A^ 4f nsfát) uAfó *oon fAtne, 
*oo tát fu-Ain ^n fíoff-Atne. LIII 
món mo tmíitse 

Ó\tm tno cajia-o ón bffAtnsc 50 héi|tmn. 

món mo tnúitfe tetn toit fém 
ó tánAs ca|\ ctnnn n-Ai^ém ; 
ife tn-An a í>f ott a f onn, 
tf mtfe f^ oit e-Aócnonn. 

1fe 1 nétftnn nA fíog 

if mife 1 fcpn Ain^c n-A tifiAifbfíog ; 

ife 1 n-i^tAit> & fíte 

*f mtfe 1 5Cti^tAit> coigfíce. LII. MSS. 23G23, tc. 53 ; a tet-oeAt Annf An : Pa-ojiais 
"hAicéA-o fAti bffAinsc ccc, Af fAtcfiti Aiftinge. 23N13, 
tc. 266 ; M,VII., tc. 205 ; a úetx>eAl tonncAf Ati AfAon : pÁ-onAis 
1lAicéA*o ccc. 1, ■óúfSA'ó, G. 2, co*oIa, N. 4, ftiAn, MSS. 

LIII. MSS. H.5. 10, tc. 66 ; H.4. 19, tc. 65. Cei-o., CAfni-o, 
H5 ; DffÁinc, H5. 3, if é mAf , H5 ; if eif eAn mAn, H4 ; 
f onn, MSS. 5, Af é, H5 ; Af e, H4 ; ntg, MSS. 7, Af é, H5 ; 
Af e, H4 ; f tte, MSS. 8, cotscnícce, MSS. 9, tnnif , MSS. iio liii 

ó "oo f^sb^r ini r V Á ^ 

tno toit níojt ómn im óorh'óáit : 10 

pu-Ain pe-Afx oite Af a Annf a 
^ean mo toite tofAtnfA. 

Can m'éif fi-dn ó fom Ale 

níon f c-An teif tá x\& oi*óóe, 

ó gfít) féAg-ám \\a 5d-Arj ^cAm 15 

-ániAn £An fé-dgAm ofAtn. 

teif *oo me-dtuvó mo toit ce, 

cniAt T)Aome<Aó T)únA t)úmne, 

C-Amonn an óuinnín óAfC-d, 

mtnnnín snéxvóonn sníorhgAfCA. 20 

1fm ^ctif-Aó n-A ^cnut t?ém 

cn éite 5AÓ f A01 pA f oitéin : 
-Aifce 5-AÓ céime 1 ^CAtmAóc, 
5-Aifce féite if fLdtAmLdóc. 

5níom,Ai k ó sfeA'óA, sjtái'úi'ó ceót, 25 

■oíot-Ai'ó *oAn, *oia *oo ómeót ; 
bfonnAi'ó lonAf, ón if ed/ó, 
50 n-ót A5 fiot)At fíffteA'ó. 10, cinn tno c., H4. II, Af AnnfA, H4. 12, tonrnfA. H5. 13, 
Ateit, MSS. 15, feA^utn, MSS. 16, fétigninn, H5 ; ^encnin, 
H4. 19, cmnnín CAfOA, H4. 20, 5neAx>onn, H5 ; 5neT>onn, 
H4. 21, Airion a ccxinAC, H4. 22, cneix>te, MSS. ; foiléijt, 
MSS. 24, 7 ^tAiteArhtAchc, MSS. 25, ^níotnA-ó, MSS. ; 
5neAtA, H4 ; ^nÁi-óet), H5 ; 5nAT)Ai5e, H4. 26, cinneot, MSS. 
27, bnonnA-ó, MSS. ; óin AfeA-6, MSS. 28, fiomHe-ó, MSS. liii III 

leAnxMt) connfA'ó, cofCfAiTj Lann, 

fnoigit) céif cf oit)e a 'óeAfn-Ann ; 30 

peA*ó nA f\Ai*oe f onn-dit) fte<Ag 
m-Aix)e mottdig n-A míteAt). 

ITIo ce-An *oó c-df ^aó n*oume 
T)'f oifni£) oifif lugume : 
fe-dn fútrhón if fdirhe feacc 35 

úftón *o^irhe ^tif *oítte,dcc. 

pe-Af cotuigte ctú tJAnrjA, 
oirv*óeAfCAó n-A n-dtAfij-A, 
feAn^án feAndó-ATj riA rjponn, 
te^nnAn e-AtAt-An éifionn. 40 

Cú ÓutAmn cói^e *Oáife, 

cú t>eft-d 5AÓ rjttanfj-áirve, 
cú fíociJA feitirh n<A rjfonn, 
beittn tíorht-A nA Lángtonn. 

ón mt)r\iocám cum -An ém £mn 45 

rje^nn-Atc u-Aimfe 50 riéifmn ; 
X)ó ní tmgte -An rje,Ann,Acc rjocc — 
fce-Ann-Acc tnnste *oo *óútf occ. 29, connfiAC. H5, corhfiAC, H4. 30, f nAOigte, H4 ; a •oeAfmAnn, 
MSS. 31, riA jnonne fonnAT), H4. 32, muVLAij;, MSS. 33, 
mo cion, H4. 35, Af fÁirhe, MSS. 36, if -oítteAchc, MSS. 
39, feAncAT), MSS. 40, teAnÁn AlAi-óeAnn, MSS. 41, cti, 
passim, MSS. 42, oeinxA, H5 ; beifitA, H4. 43, f íoó'óa, 112 ÍÍÍÍ, ÍÍV 

ttí fám peáfAlti nÁ fuit)e 

50 n-tmgeAm X)Á ionnf uige ; 5° 

av\ Laoó t/ArhAf c f onn bu'ó f óg ; 
trTfonn x>Á fA^ó-Afc if fómóf. 

tn.c.f. 

LIV 

sL&n f ÁX) ctiéfóttn 

Ón bf^Amsc 50 hétfinn cum cotre An pt|t céA'onA An cAn 
*oo bfiireA-ó i. 

SLán f at) cféi'óim a cof *oeAf, 
T)o óféit)im 1 5Cém f a ctof, 
UfénAfft iomt)-A ó éifmn t>Af 
X)o tAf zftx)' cféit)im, a cof. 

5-án fU-AfA'ú ó*o ÓA01 50 ciúm, 5 

flí t>ua*ó aóz t)útf aóc tem *óeói|i ; 
fHóf av\ féan nAé fifeAnn uAmn, 
StteAnn tiAirn mo *óéAf caj\ *oeóm. 

flí tifuit móf At), mAoi'óce f óf, 

1 triAoite Af bit aóc 1*0 t>Af ; 10 

f A01 fin, f ax\ ^conctAnn nó 1 ^cf u-Af, 

go scomtfom n^uAf níof óm cáf. MSS. ; reicim, H5 ; feiúeAm, H4. 47, boichc, MSS. 48, 
"ó-ucnochc, H5. 52, Af nórhóji, H5 ; bA r.ómórt, H4. 

LIV. MSS. H.5. 10, lc. 68 ; H.4. 19, tc. 67. 3, bÁr, MSS. 
4, cníx) cnei*oim, H5 ; cní*o *oo cnefóim, H4. 6, '011A5, MSS. 
7, fe^n, H5. 8, mo "óeoiii, MSS. ; -óeom, MSS. 9, mo ftAró 
mAoice, MSS. 10, AmAoic, H5 ; AmAoig, H4. n, fAot fAn, 
MSS. ; nA ccnuAr, H5 ; no AccttuAr, H4. 12, níp ctnn cÁr, lív ÍI3 

Cof é-Atnuinn, te nionnfAtfi n-e^ó 

X)&*ó tnonnfAigceAC éifge moe, 

5-ac mí 'n-Af mAtAfCAig ce-Aó 15 

T)í f a fe^c xVóAncAif\ oc. 

An •otige 1 5ciúmeAf *oo-óói"ó — 

tugAi"oe a fige '? a férni — 

tVlo cfiAc nA cfác-A nAf t>|iúig 

Af úif >&ca CUac ^n céim* 20 

Sfe^ca feitge ITIumAn rruf 
1f tti§Ait)e 1 tei|\5 nA n-of ; 
X\f tiA ComfAirj, t>><vó cf om cfe^f, 
T)o cf omtwg ce^f tonn *oá tof. 

^e-AttxMm T>eic, a lílum-A móf, 25 

*D-á|\Ab fogA tneic -an m^t, 

Scíf neic n-Aó se-AttAfó mo gtún 

50 fceic *ooc nún fteAm^m ftdn. 

f.t.^.n. MSS. 15, 5AC mvó, H4. 16, A-ÓAncAf, MSS. 17, An-olij;e, 
MSS. ; Accitannur, H5 ; Accrunior, H4. 19, nAf brrúi"ó, H5 ; 
brmi-o, H4. 20, mn, H5 ; ún, H4. 21, SrieACAp, H5 ; rnAtA, 
H4 ; mtiniAn món, MSS. 22, nA nóf, MSS. 23, Af ha connA 
bÁ, MSS. 24, céAf lonn *oa tóf, MSS. 25, ^eittim, H4 ; 
■ótiic, MSS. ; rhumAinn, MSS. 27, mo gUsnn, H5. 28, -oo 
jvún, MSS. 

8 H4 lv 

LV 
cia A11 eAtu^ 05 toAnso 

Cia av\ eAlzA 05 t)Atif o At)óiAtn 
X>Á meAfCAf a n^tóf 'f a n$níom — 
6-aíca gfíouTXA nA nstdc ófu.Aj\ 
T)-An Lac if ciiAn níognA if fíog. 

ptnn ote 1 scéitt m saó a\x\ ixvo ; 5 

TTlAtt a ^cérni *oá f éitte f ót) ; 
CiAtt ómn r\A mbAnp om ní bné^5 ; 
tTlo cean *oon cféAt) a^a\*ó ót>. 

Caj\La 1 ngnnAit) ^ac T)eAgrhná *oaoio, 

t)u An mo me-AnS|\^*ó T>onA mnAio, 10 

T)eoc fALA cfe émx)ig Aoit — 

CAf a fAoin *oá •óémim "óáio. 

te a T)crvéitio ^An uéirn Af biot 

ílí f éi*oirv nAó beAf tAf bf eAt ; 

tlí cuaLa sAi|\e ionÁ gut 15 

Ua>óa 1 scfuit nÁife *oo neAó. MSS H.5. 10, tc. 16; H 4. 19, tc 11. 

1f fottuf, ón -uifeAf bAi-ó cnumneAfA fAn T>Án fo, nAC 
puit fé A5Amn fA cumA mAf ceApA-ó Af *ouúif é. níof 
b'iongnAX) liom *oÁ f A5AT) f é f iAf caji Aimf in £>Á-on Aigín tlAicéA'O. 
*Oo DUAit fé nmAmfA, Am, 1 meAfc a cox>AfAn, A5Uf fneAfAf 
nÁf ceAnc 5An é cuf. 1 gcló fAn teAOAf f o. 

1, aIca, MSS. ; AT>ACiAm, MSS. 2, An^íóif, H5 ; ia-o An^tóif , 
H4. 4, *oAf teAC, MSS. 5, f uin f et>, H5 ; f oinf e-ó, H4 ; a 
cciaII, MSS. ; Ann 5AC Aon, H5 ; lon 5AÓ ioua*o, H4. 6, 
5ceirmonn, MSS. ; jiéi-ó, H5 7, ceiltéionn, H5. 8, Affui-óe 05 
MSS. 9, -oé mnÁ, H4 ; -óíod, MSS. II, fotA z\\e A011T015, 
MSS. ; ól, H4. 12, if CAf a, MSS. ; •óeirhnem, H5 ; •óimnex), 
H4. 13, tenA, H4. 15, cuAtAf. 17, slAn CAom, MSS. 19, a lv, lvi 115 

S-Aon 5AÓ fún, ^tAnóAorh $aó 5645, 

ttUot 5-aó stún, tMffóAot 5AÓ bn 05, 

ge-At 5AÓ cao£>, cinmge-At ^aó •oé-ót), 

1Tlo óean *oon cné-A"© mgeAn 05. 20 

CtAnn mge-An mgme tíí t)f\iAin, 
tTTincmnf e if mónei'ote T)óit!> ; 
Scot mo fcoite c-Af cnút> óái$ 
T)Áit> a ntm mo ónoi'óe if cóin. 

C.1.A. 

LVI 

St^íl pAT) lou 

mtnfceAfCAc Ó hlfeAtmÁm A5v>f An cIóca cjtón, 1 mox> asaItíia. 

mumóeAUCAó; 

Stán f At> toc a ótócA ónóm ; 

tmn ^cnéAóc if •OAriinA •oobnóm ; 
f uan ón f cát "oo f oáite *óe ; 
ní p At 5<ái|\e T)o gomre. 

t)eAs n-áó cumA cnAitte fáit 5 

•00*0 ónéAócnugxvór-A, a óompám, 
nó fit) T)o ónoóxvó i^n ^ciot, 
if fit) An c-otAt\ Aintrnoó. 

ccaoid, H4 ; cifiim jjeAt, MSS. 20, cfeu-o Aff\ii"ó 05, H5 ; 
Afiftii'óe, H4. 21, CteATin, H5. ; msnme mgne, H4 ; ingme 
t)|tÍAin, H5. 22, -óÁib, MSS. 23, f CÓ15, H4 ; cnug, H5 ; 
CAftnu-ó cáic, H4 ; cai-ó, H5. 24, -oóid, MSS. ; oftminn, H5. 

LVI. MSS. S, tc. 25 ; L, tc 55. CenoeAt : a mo-ó asaIttia 
ar Idr, L /. 1, f at> teAC, L ; cIóca-ó, MSS. 2, ccf eAchc, 
MSS. 3, f5At . . . fSAite, MSS. 5, cuAite, S ; CfeAChc- 
n\ii5f 1, L. 7, ccit, S ; 8, AinnmeAC, S ; AinmeAC, L. n6 lvi 

X)Á sctnnexvo cu Af f^gtown féw, 

tiiAt) mAot se^ff, stACf-dtf oittiéim ; 10 

c'eAfCAOW 'f CÁf, T>0 óaow ní feAff, 

ní ti-áf ón 5Cf\Aoi£> x>ox> CfoiceAnn. 

tlóC-An tmAn ^o'-Aitvsexvo n.á t>'óf\ 
X)o tu$ ottAiti cfí lompó-ó, 
^it) f ortéif tnx\n ceAtA 1*0 Conp, 15 

ní mtxw be^tA, Atr An ttoCcoCc. 

tiom tu f óf, f a*oa ^n a^a 

*oeiC teitfcti-A'ónA tánf AtM ; 

ní mó if tionnc^oit> t)o t>nut be.Aóc ; 

tiC, ní tnoncAoiD n-A áiffeACc. 20 

CiAn ó óAittif t>o méite, 

ido teágA'ó *oom tomf éite ; 
cú f?Af\íof\ noóA cuin^ cwn, 
ní "oíon *oom t>fuim ón ■ooinmn. 

TThti'ó X)AmyA T)ot X)on T)Ait, 25 

*r *oo Cuf Af\ óf\Aoit), a CompAw, 
ó caoi ic otAin cníon 5-An Cum, 
f?Af\íon 5^n fot-dtn tomtim. 9, ccmfeA*ó, MSS. ; -pAgtoinn, L. 11, if cÁf, L; if 
CAf, S. 12, nít Af, S ; nit Af, L ; Cfecionn, MSS. 13, 
no "oón, S. 14, *oo C115 onc, MSS. 16, beAtA*ó, S ; 
Achc bochueAcht;, MSS. 17, A5A-0, MSS. 18, *oeit, MSS. 
19, Af liom ÚAob, S ; Af tóm tAOib, L ; b|unt, MSS. 20, ah 
AÁnfiochc, S ; An a AffeAchc, L. 23, fA fAOin, S ; coim cm, 
S ; CAOin cmn, L. 24, *oiAn, L ; *oumnm5, MSS. 25, miti*o 
•ó., MSS. 26, ctiif Af cf Aob, L. 27, a*o cotAf, MSS. ; 
5An coim, MSS. 28, f oitmn, S ; fotmn, L. 30, lvi 117 Atl CtÓCA : ttf cóif t>uic tno Cuf a\\ óttdoib, 

fe-Aftvoe cú Af -ocuf-Af m^|\ fom 

5é CÚ CfUA§ AffA CfOtOlt. ttlé t'éxvoAó Láime if te-Apt-A, 
fAn oi'úóe fu-Aif fíffneAccA, 
t'iomtMt ipÁx> óeann if f^*o óoif, 35 

tionnán if fe^fn x>á tipAcoif. 

A rhuifce-ófCAig, mA'f é c'pÁt : 

geAt £Aó nu^, fe-Aft) 5A6 fíofgnAt, 

f a teime-At t)o toóc ofAmn, 

otc *oeit\exvó an -OfoócomAmn. 40 

Cum-A T/peAf óAitteAf a óean 
a tieit u-Af At nó íf eAt ; 
m-Aif5 »00 tféis fmne m-Af f o, 
-Af úféit) ime ^guf oLa. ■cu CA1Ú, MSS. 31, mAft fni, MSS. 32, -qteitit, MSS. 33, 
Iattia-ó, S ; Iattia, L. 34, ptiAjt, MSS. 35, me hiompttit, ~S ; 
me himpaott, L ; f ax> cionn, MSS. 36, Aon teAnnÁn, MSS 
37, buri bpAt, MSS 38, sufi seAtt 5AC ntiA*ó fsurt feAjtb jac 
fiojtsnAt, MSS. 39, fA timiott, L; f a nmiott, S ; *oo teAchu, 
MSS ; otiAtn, S. otvum, L. 40, Af otc *oei|te, MSS. 41, Af 
ctnriA'ó, MSS. ; a cion, S. 42, a ar lár, MSS. ; íopiot, S ; ipiott, 
L. 44, iA|t bjtéro, S ; iAf bjteró, L. 45, Af zvi ax\ tom, MSS. Ii8 lvi 

muinóe-Ancxvós 

tTU'f udf>dt cú, if cuf-d Ati tom, 45 

morm-AjA rjuf scfedc cdot éxvoc^ om ; 
tnó if cáift -An ti-diffe s-dn 106C, 
cnáim na tiu-difte $dn éipio6c. 

AH CtÓCAí 

t,u6c ha mbfvdc scturh^c j;ctutdj\ 

mif e if fr uf a TÚomucAf ; 50 

má'f ftiuó mé, 510*0 AofOA mn, 
if mé rjuf c-dof^A cifim. 

mtiinóeARCAós 

íf Anrjf-dnn tiom cú, -a tfu-dig ; 
Cfvíon cú, ní héiTnrv t'-dtu-dim ; 
6f téif $A6 f n^t mrjuf f tiof , 55 

if céim gdn fÁt t>uf n-.din£>fiof ! 

S.t.á.n. 46, ccfeAc eA-oftom, MSS. 47, if moroe Af cáiji, MSS. ; tiAiffo, 
MSS. 48, cnÁime, MSS. 50, fUfA •oiomcAf, MSS. 51, finn, 
S ; fin L. 52, Af me Af CAOif^e, MSS. 53, Af AnnbAnn, cú 
MSS. ; a tf tiA5, MSS. 54, Af cn íon, MSS. ; ní f ei*oin, MSS. ; 
CAtftiAil, MSS. 55, fnAite, MSS. ; lon buf, MSS. 56, f ac, 
X)v\y nAinmeAf, MSS. 3tUA1S I. i, A fip rh'éiti5Úe .1. a xmme acá A5 ^eAjiÁn Ofim, nó 
■Dom toccú. *Oo ním .1. -oo-gním, x>o x>émim. 3, 5féAf .1. 
O0A1J1, fitix>eAcc. *OÁ mbí .1. mÁ bíonn. 4, 50 mbéAfCAti .1. 
50 scAittpinre Aon níx> x>Á bÁff. 6, x>o ^ÓAnAmnA .1. "oéAn- 
fAimíxme .1. x>éAnfAX>fA. ; An céAxmA .1. An ftro ceAxmA ; tex> 
CAittf 1 .1. ntiAif a beiff e n-A CAtt, nó tocc of c. 7, £eAX) f. éix>ci5 
.1. te tmn fíotcÁnA. 8, níon ÚAobtA te .1. níof b'ioncAOib ; 
mo thAnnc .1. An ^neim a bAmfeAX) m'fiACAit. 9, Ax>éA|iAinn 
.1. -oéAfirAinn. 10, x>Á réiX)eAX> .1. x>Á x>ca5ax> fonn cjiox>a onm. 
11, 50 n^éAbAinn .1. 50 bféAX>fAinn ; Séifinif .1. féif + inif .1. 
Aifce fittx>eAccA. 12, htim hAtn .1. CAinnc ^An bfíg. 13, 
éAmonn .1. éAmonn x>e "btnctéAf, ciseAnnA *Ótm "búinne. 
1n' Aon .1. m' AonAf. 14, bAOffAX) .1. cAmnc x>Í5céittix>e. 
15, néx oifin féimin .1. fí xmitce feimiti. 1 nx>eifceAjic Óo. 
ÚiobfAX) ÁfAnn, móntimceAtt Af átiAb íia mt)An, acá tTUj; 
•peimm. TlAnn mo cnoix>e .1. 5nÁx> mo cnoix>e. 16, x>Á 
hAOfAX) .1. x>Á cÁmeAX) .1. A5 cÁmeAX) ha bAOf fAixm ; níort 
x>ít .1. " x>Á x>CAitneÓ5AX> mo ^nAOi te héAmonn fém, bAX> 
ctirriA tiom fif éifeAnn x>o cÁmeAX) An 5féAf a a ceApAf x>ó." 

*Oeitb An AmfÁm fm niAf f eo : 

M |é~ r !«." \*~ [}• 
A^tif ifé bni'5 acá te a, nÁ '* a " nA 5 Ae '° 1 t5e A^tif conf oin 
ce&nn tenA Aif . 

II. I, Af X)COf .1. Af X)CU1f J UlASAIHIA (cní ftottAb) .1. 

eAfpos, nó tiAccAnÁn. 4, ha cóibe .1. ha btnxme. 5, cóifif .1. 
ctnx)eACCA. 6, x>Á bfionnAf, "|ft, mÁ féAÓCAf An ftnneAnn A5 
bfAit Af lAfACC x>fA5Áit. ponnAf, mox^ fOftnx>ceAC, Aimrirt 
tÁitfeAc, fAOfbfiAtAf Afi ..." ftonnAim." 7, rmne .1. mif e ; 
CÓ151X) (? cóiseAX)), x>AtcAÍ tnnx> 1 x>cí]i nó 1 nxmcAij; Áijnte, 
provincia ; tiife .1. umtA, ^éitteAX). 8, ctitAix> .1. ctitAix> CApAitt. 
A x>eitb mAf f eo : 

(JHiww|í'-|6-'|uw y) 

III. 1, triAottAc .1. x>time bos, focAif, fimptix>e. 2, 
ntiAx>Acu (x>Á fiottAib Ann) .1. f céAt ntiA ; céite Ótnnn if Óuifc 
.1. éife. 3, 5fmnfti5x:eAc .1. CAmnc ftitcmAf 1 n^Aexjit^. 
5, Hí btiAiteAm (btiAiteAb) .1. ní btiAitfeAX) ; ctiAt .1. bnÁCA ; 
ctnncmn .1. Ai§neAf. 6, ffiocAt .1. tAbAifc. 8, Uaiji .1. óif, 
cnÁt. 9, gAn f AobAX) ^nt. .1. 5An mAotú x>o teAcc Af a ftimneAm 

119 120 

JAfCA. 10, cmnfeAtAc .1. 5An féile. 12, x>o j;aocai& .t. x>e 
f Ai^eAXuMb ; mnti^ce .1. cóinisce, uttriitii5ce. 14, néAX> .1. 
pioc, nux> ; ptéix> .1. pté, Ai^neAf. 15, cnéAX> An c. "]nt. .1. 
x>neAm a ctuneAnn ceAn^At An x>time ctin é coimeÁX) fiAn. 
A x>eitb mAn f eo : 

(w) I tlA _ | é "w I é, ~ I I w w. 

A5«f if é bnís acá te " f " nÁ " 1 " nA gAexVitse, A5tif 
confom ceAnn tenA Aif. 

IV. 1, CtÁtf op .1. fop 5An feix>m ; feAnfocAt ifeAx> " fop 
1 n-ionA-o fcnAibe," x>o nÁx> ntiAif nÁ bíx> tnntifí fó^AncA Ag 
x>time ; 1 mAtAinc .1. 1 n-ionAX>. 2, 1 n-Áicib .1. 1 n-ionAX>. 3, 
pÁinc .1. CAicneArii ; teAbA .1. ionAX>. 4, téiscAf mAjt feo é: 
'nÁ x>Á bf A^Ainnfe C. Ó., a cÁm A^tif a ceAnnnf ; bf A^Amnfe, 
cní fiottAb AnnfAn, .1. " bfA~5Ainn-fe. 5, nAc citt .1. nAC 
fitteAnn. 6, nÁ cneAnAix>, nÁ bAiti^, nÁ cntiAftnj; ; iotnAX> 
1 n-ionAX) tiACAix> ; " nÁ méAxmij; aji x)o cntiAf tiomfA, tenA 
CAfA, mAf seAtt Af 5fÁmne mo jjntnfe." 7, AitnifceAf .1. 
x>einceAf. 8, 1 n-eAfbAix> *]n. .1. ^An fotc cmn ; " if feAff 
beic CAff ac 'nÁ beic mAot." 

A x>eitb mAf f eo : 

[ r ] I Á w I A w w | A w w | UA w | I. 

V. 1, nÁf fníc "]ft. .1. nÁ bíox> fAnn te tmn An cfUAx>cAm. 
2, "PfAn5C .1. nA bffAnscAC. 3, ttiAX>Ait (x>Á fiottAib Ann) .1. 
beAfcú, tÁiriifeÁit. 4, CtAX>AC .1. CAtAtn xíAm^eAn ó beic A5 
fmbAt Aif ; cníonbftnfc .1. cníon -f- bnofc .1. ftnjjeAtt nó 
lAffmA. 5, 5fíob .1. tAOC. 6, fíoncus ftiAic .1. x>ftiActii5 50 
fíof . 7, a finx>eArh .1. a x>eAnbú. ^tiAine .1. fí a bí Af ÓonnAC- 
caid fAn feAccriiAX) Aoif ; bí Amm An omig, .1. ha féite, Aif . 

8, 5AC tAOi .1. 5AC tAe ; " 5AC tÁ " AX>éAnf Aix>e Anoif . LéiscAf 1 
" níof f eAfn 'nÁ x>émix> An ctAnn f o 5AC tÁ f énA bftiAf AX>Af ." 

9, CAicfeAmnA .1. CAicfimíx>ne. 10, n-A btiAnnA .1. Af comriieAX» 
aca, 5Á cocú 50 ceAnn aca. ii, ctiAme .1. fctiAme, 5AfnAX>, 

CtlAttACC. 

A x>eitb mAf f eo : 

Wl* I I - I í - I «4 - I * 

VI. 1, x)o bÁff Af céAX) .1. cAf céAX) x>ume. 2, fÁ x>íot 
ceAnA .1. fé cion cóif ; cfíocoifeAf .1. feAn Ann ceóf Ann, 
x>úiccí ; CÁit .1. x>úcAi5 tÁit nó CtiAX)riiAm ; Ué .1. xmcAij; Cé 
.1. UeAriiAif nó t)neA5A. 4, as er se : ptéimionnAif An CAinnc 
fin. " As " nó " als " = " als " ha ^eAfmÁmfe, nó " as " An 
béAftA ; x>o CAitteAX) An " 1 " f a CAmnc, A^tif fÁ^Ann fom 
Anc " a " f ax)a. " Er," lAfmbéAftA é fm ; coiriifeix>m x>ó 121 

A5^r ^ 00 " es " tlA 5 eA t irn ^ 1,i r e i ^ 10 " there " aii VJÓAftA f a 
CAin nc f eo : there was once a man. " Se," ati 3ax> peAff a 
■uacaix), An Aimfin tÁicneAC, A^tif An mox> fOfuix>ceAC, An An 
mbniAÚAn úx> " ziyn " .1. beic. A geAnmÁmif = " sei," An 
An mbniACAn " sein " .1. beiú. tTíAn fin, er se = es sei nA ^eAn- 
mÁmre, nó il y a ha PfAingcife. -A^tif as er se = als es sei, 
nó comme il y en a ; nó as there be, just like any there may be 
An "óéAftA ; nó qualitercumque sit nA tAixme ; nó " fé mAfi 
bíceAf " nA 5Aex)it5e. 5, tlí mifce .1. CAX>é An -oío^bÁit ; 
cífeAmne .1. cífimíxme, iotn ax> Af céitt An uaúai-ó ; bm-óéin .1. 
féin : " beix> tÁ A^Atn f éin f óf ." 6, Acc -jn . .1. acc x>einim An 
métx> feo, Ath ; mAoixnm = mAoi-xnm. 8, 1 bfÁx>Aib .1. 1 
bfó"OAib tléitt nAoi5iAttAi5 .1. 1 néininn. 
A x>ettb mAf f eo : 

Wll I ' I * - I é. VII. 2, ttiAT)Am .1. ttiA-ÓAimíf, motAimíf ; téigeAm .1. 
téi5imíf. 3, buAiteAtn .1. biiAitimíf ; " cu^Aimíf feAt te 
mAtAtnc céinx>e Af nóf 5AC émne." 4, fÁ ttiAinim .1. ótAimíf 
11 ftÁmce nA héin eAnn." 5, cionnjjn Áx> .1. 5nÁx> ceAnn, -OAm^eAn. 
6, nÁn Aifis .1. nAn fCfíb pneA^nA CAn n-Aif ; comAtt .1. coim- 
tíonA-ó. 7, bActAC .1. SAi^e. 8, x>o toifc a fop if a ciompÁn 
tib .1. *oo CAitt a ctiix> fém A5 CAbnú tenA comunf Ain(?). 

A x>eitb mAf f eo : 

tt. 1-4 : (w) |uAw|éw|éw|ów|Á. VIII. 1, Af eAccf a .1. Af cttAinx>. 2, AmAfAC .1. cion, 5fÁ-ó ; 
" in^eAn AtnAn aic feAbAic An cfíox>A," CAmonn x>e t)Át ccc. 
3, CAomcAC .1. compÁnAC, céite. 4, Aibixnt .1. Aib^icin ; " if 
•OAon a ceAnntii5im An fojjttnm feo." 5, Spnéix> 5neAX>Aice .1. 
CAon x>Á féfoeA-ó An tAf ax> ; " An 5nÁx> acá An tAf ax> tonnAin 
x>'étninn." 6, -ptAiteAffin .1. fin fcÁiu, UAifte ; hac cnéi^eAnn 
citt .1. nÁ hiomptn^eAnn a 5cneix>eAm. 7, AOf feAnmA .1. tticc 
ceótt. 8, a cnéAX> b. .1. a mnÁ fionnA ; x>Á ftnm .1. x>Á méix> ; 
ceifc, Af ceAfc a téiseAm Annfo : " ^An fAmAit oncA 1 féAX) 
X)Á ftrnn " ? UÁ fiottAb 1 n-eAfnAm Af An tíne 1 nx)iAix> An 
fOCAit fm ' fAmAit.' 9, m'AoncAf AfA .1. a cíf x)útcAif, x>e 
fétf x)eAttfAim. Ctim5 .1. ^em. totfAix). 10, 50 n^téAf An- 
bf Ann .1. 1 nx>noccÁf ; bAf ArhAit .1. fúit. 12, fcéi^ .1. ctnx> : 
1 5An mire pÁifceAC mA hAmx>eife x>e néin mAf ctncfeAX) 
AmAC "ÓAm." 

A x>eitb mAf f eo : 

(_) é|A^ ^ ^ U^ ^ ~ |é-|«- 122 

IX. i, a Iaoi a 'ÓAoine .1. a t>Aome mo cftoióe ; 50 mbeAf Atnn 
biu\n .1. 50 mAinfmn btn\n ; bféiTnrt ^tirt " 50 inéAnAinn " bA"ó 
cójtA Ann. 2, fío^tiróeAcc .1. obAin nA fít>eÓ5. 3, TlÍT>m .1. 
nei-oín .1. ntiroín beA^ ; An néirii .1. An t>At, An jpte. 5, *oo tei'5 
.1. *oo léi5 ; btn*óet)tAOi .1. a fotc btn*óe. 6, CA05AT) .1. caoi- 
5A*o. 7, if niÍ5iiAOiT)CAc .1. if olc An T)At acá An mo sntnf 
*oÁ bÁnn. 8, 1IIÍ5 .1. it + ^15 .1. AnACtn-o T>ACAnnA ; *oo CAoin 
5|típ .1. *oe "óeAns cAoine An tAfAt) ; cné nénh .1. cné 5ite. 
9, t>o fíotntnjjeA-ó .1. ftiAin rí ó -óútcAf. 10, pníorirónAOi-óeAcc 
.1. An -onAoróeAcc if cneife. 11, bttAn .1. 1 5corhntnt)e. 12, 
•oíobtAi-óeAcc .1. Ainx)eife, fviAf ACAf ; cttiAtn .1. cteAf. 14, *oÁ 
f. .1. mÁ f. 14, féA^Ain .1. mAOfÓA. 15, fíortctAoróce .1. 
nó-óotiA ; *oo btiAmc .1. *oo 5eAnnA*ó, *oo teA5At>. 16, fptmit>e 
.1. méifcneAÓ tA^ ; mílíteAc .1. *orutic An bÁif Aif. 

A -óeitb mAf f eo : 

(w) \ í í ^ | M L, f é w | tlA. 

X. 1, mAtA|tcni5eA"ó tmn .1. *oo hmnfeAt) *OAm mA|t ffeAsnA 
aji fcéAt tiAim fém. 3, *Oéin*one, Ainm fiteAriiAit Af An rimAOi 
Áinice feo ; mAnbntsm .1. An nA*ÓAinc riiAttt. 4, btiAin fÁ céite 
.1. cétte t>o 5AbÁit, nó coit>ce tenA céite ; 1 n^téAf 50 .1.1 
ftt^e 50, tittArh ctm. 5, ttiAC .1. conA*ó. 7, t>o ntiAitt An n- 
éirii^e .1. T>e stórt mo CAomce ; eAtcA .1. fCACAÍ ÓAn. 8, ^Atfe 
fAot tmn .1. ffticÁn tnfce A5 fit. 10, StiAirhneAC .1. beAn 
ciúiti riiAOfÓA. 11, buAm .1. *out, ^AbÁit. 12, a htiAim .t. a 
ceAn^At, a pófAt). 13, fctiA5 .1. Árnfe .1. beAn ; CAfCA- 
•ótAoróeAC .1. An ftntc CAfCA. 14, ctiAnnA .1. fiAt, tiAfAt. 15, *oo 
riieAffAT) .1. t>o cAbnfAT) bfeiceArimAf, nó ctiAirum, Af. 18, 
cnÚAf .1. -oonAcc ; cní tmn .1. crté tnfce(?). 19, fprtéró .1. 
mifneAÓ ; f Ait>bneAf ; f Aoim f otnn .1. f ém ctif, Af mo ctmruf. 
20, tiAifte .1. tiAtfteAcc. 

A -óettb mAf feo : 

(^) | tlA '■-** f é w j é .'w j A •*** í | ii 

XI. 1, ÓT) cí .1. ntiAijt cíonn fí. 2, 50 scothfCAOit .1. 50 
f CAOiteAnn fí 1 némfeAcc ; ctóitíon .1. tsirhif *oe séA^Aib a 
■óémeAnn ctó nó -oeitb. 3, cnÁc .1. AnnfAn ; tAOi .1. tAe ; *oi 
.1. T>on 5fém ; 1 scoim nA néAtt .1. 1 meAfC nA néAtt, tim cfÁc- 
nónA. 4, fÁifcró .r fÁifceAnn fí ; f óicnín .1. foicm beA^ ; 
pófótAoi .1. fotc *otíccAif. 5, mo t)Áit .1. if ArhtAit) a bím A|t 
mo CAfAt) te ; óifmt)e .1. *OACAriiAit, piocAice. 6, tóicnín -jnl 
.1. 5AOC a brtofCAnn nó a 5fíofAnn fif. 7, ^tóinfíon .1. nAC 
cteACCAnn bféA^ ; ^nócAoin .1. nÁ bíonn ftífCAn tnrtci ; 5AOC .t. 
ciAttriiAf, CfíonnA. 8, fó^ fróe .1. fontif ha n*oéite ; finntAin 
.1. singular(P). 9, fÁ^bAf .1. fÁ^Ann ; m'ói^bfisro .1. m'Ammrt. 
10, ní fÁ^Atm .1. ní fÁ-^Aim (t)Á fiottAib Ann) .1. ní féAT>Aim *oem 123 

xSeóm ; 50 gcéitt .1. fAnAiriAinc foCAin te ciAtt. IX, cjiácc .1- 
imteACC, gttiAifeACc ; ha jtAon .1. iia ^CAfÁn. 12, 5teóx>AOft 
.1. A5 tiACAfmAig, mAf beAX> x>tnne 50 x>CAbff Ai"óe bneic bÁif 
Ain ; soittreAC .1. AittreAc, meitiseAc, cpeimce. 13, "0615 rít 
.1. ptAnn-OA 50 mbeifix>e A5 f tnt te fíot x>o ceAcc Aif ; cof f tnx>e 
.1. cojaca(?), cofCAc(?) : ' mÁf ftix> é nÁ ciocfAix> fíot conAif) 
Aft nA btÁcAib a\\ mtittAC a cinn/ 14, cÁim^ .1. x>fÁf ; Cf óc 
.1. ptAnn-oA btiix>e, saffron ; nAoi .1. ntiA, úf ; 5^11 cfé 1. ní a 
Cf é "OfÁf An cfóc. 15, bófO"otAoi .1. imeAtt nó citimAif 5^111^150 
cimceAtt a cmn ; comnteAc .1. tíorimAX)(?) aiji mAf beAX) aji 
commt ; ctAon .1. túbcA. 16, x>o cÁm ha n-eón .1. chaca 
.1. (1) ém, (2) fotc cmn. 17, cÁire .1. tAi^e, CAoite ; 
fóifCfíob .1. tíne x>o CAifn^eóf Aix>e te peAnn ; ctócAot .1. 
•oeitb nó x>ttitic ÓAot Aif (AbAfCA|t ctóctiíot) ; 50 n^téAf .1. 1 
n^téAf. t8, coffbfAOi .1 bfAOi xnfeAC féix>. 19, boffbtAOfc 
.1. ptAOfC feAmAf ; AfOA An ptAoifc .1. a hnifeAnnA ; mótix>tiix>e 

.1. mÓfÓA. 22, Cf ÓlCÍOf .1. CÍfÓeAf5 .1. CÍOf A^tlf X>AC nA fOtA 

tiifci. 23, ósfnoi^e .1. mAf "00 seAfff Aix>e x>eitb mAi^xnne ; 
CfittfeAf .1. a cnifeAim cfitif, nó iotx>ACAnnA, Af obAin. 26, 
5tó]iAi5e .1. ceótmAife ; fAOi femnce cóax> .1. cfncAife. 27, 
jiáx>a .1. fÁx>, CAinnc. 29, ftói^tíon .1. oineAX) feAti A^tif & 
x>éAnfAx> fttJAg. 30, cfóiti^e .1. som bÁif, Afi tÁji A^tif A5 
CAbAmc ftiit cfoix>e ; cmnfeifc .1. ceAnn A^tif reAjic ; cféimf 
1. cféimfe, c&mAtt. 31, 1 n-Áicib .1. 1 n-ionAX> ; óstAOC .1. 
btiACAitt 05. 31, An nseobA fí .1. An n^tACfA fí. 32, ní móix>e 
\ .1. ní feAf^"oo í ™o oÁf. 
A x>eitb niAf f eo : 

(^) | Á — | ó í | ó í | % ^ | é. 

XII. 1, jieACAiiieACC fceót .1. mnrmc fceAt. 2, bA cuaix> 
.1. teACfctiAix> ; Af fcÁicceitc .1. Af ctif fé f các An f óix>. 3, &\\ 
ctiACAt .1. ní fíof. 4, btiAin te 1. cAbAifc fé, a beic x>e x>ÁnAix>- 
eAcc A5AC A^tif a mnfinc 50 1iÁfX> ; ón 5fÁnnA .1. ónAf sjtÁnnA, 
a x>émeAnn 5fÁnnA ; 5Af Ann .1. ttiib mme, henbane ; ' mm(?) 
x>o CAinnce/ 5, a cÁfc .1. fcéAtA bÁif rhÁife ; ní hÁit .1. ní 
hÁtt ttom (mox> f oftnx>ceAC, Aimfif tÁicf eAC, x>mtcAc Af ' if ') ; 
tlí heót .1. ní Vieót x>Am, nÁfAb eót x>Am. 8, fcuAimfiocc .1. 
Cftic no x>eAttf Am rctiAmx>A ; x>o bÁ 1. x>o bí tn|tci. 10, An 
ctiAnnA .1. An beAn ctiAnnA. 11, StiAX)Ac .1. peAff a téi^eAncA ; 
feAfcctticAiti .1. feAfc, A5tif ctncAif .1. feAfCAtf, ceAfAtx>e. 
12, tiAfAt .1. beAn HAfAt ; Áit^eAn 1. tÁ5AC. 13, x>tiAfCA .1. 
x>tiAifce ; 511^1 ceAfctii5 .1. 511^1 CAitteAX) m'tiAn beA^, 50 bftiAiti 
fí bÁf : f oim nóin .1. 1 tÁf a fé, f AfAf x>tttnx> An c-AOf téi. 
14, ' cAf éif 50 f Aib f tíit te btÁc ha ViAOif e tnttci ónA Áitte a 
bí a heAtifAC, .1. a hóise, mAf cofAc/ 15, 5An snÁf .1. 5An 
ctif. 16, 5An CAits .1. 5An ceAts. 17, mAfCAm nA ftóg .1. 
x>AOine n-A mbeACAiX). 18, ttiAX) gAn cÁbAcc .1. miocAt ftiAfAC, 124 

nó caiiihc s^n bníj; .1. bA ftiAfAC le nÁx> iax> beó nó niAfb. 
19, tiAC 5tACfAx> acc ón .1. nAc féAX>fAix)e a x>íot acc te hótt 
fAn cín nnvn 5T1ÁÚAC fcÁn mAn Ain^eAX). 20, ^nÁtfcntiit .1. 
5nÁtfntnt(?), currency. 22, ní hÁinx> x>Am Áif .1. ní teAf x>Am 
émníx> : nom theAttAX) .1. x>o meAttAX) me. 24, An cóin .1. 
ceAnc An fcéil. 25, x>Á x>ci5 .1. x>Á x>ci5eAtin, nó, mÁ ti^eAnn. 
28, btix> .1. Aimpn fÁifcmeAc Af ' if ■ : ifiAX> if fÁt ; 50 f óitt 
.1. 50 ceAnn cAmAitt. 30, An ceAfOAib .1. Ajt eAtAxmAib, aji 
ceAnx>tiix)tib a ihéVotnj; An m'ACtnnre te póic. 31, x^f ctiAf Aib 
cnÁm .1. a ptiiAtfeACA cnÁmACA a x>á ftit. 32, ón ftiAitt nAC .1. 
50 x>cí svif beA5 nA'c ; nAC fnÁhiAtx> .1. nAc fcemnix) .1. nAÓ 
céijim 1 bf AnncAifí. 33, tnAC .1 x>íotAix>eAcc, fÁfAth ; Ati 
ceAnA .1. nA mnÁ ceAnA ; x>o-cóix> .1 x>o-ctiAix>, x>o ftiAin bÁf. 
34, AthÁm .1. féin. 35, tia tAfAnjjoth .1. nA bpiAncA xxSi^ce ; 
teóm .1. tém, bnóm. 36, x>om mAnbAx> beó .1. A5 fíoffuitmg 
bÁif. 37, te cÁm a heAtcAn .1. tenA heAtcAm x>útcAif fém ; 
5AC cóff .1. 5AÓ conn, 5AC ÓAn. 39, 50 ctiACAib .1. 50 
cuaUacc 5fÁix) ; feADActon 1. ton (ceóttmóe) a eicteAnn 
50 meAn ; eóm .1. ém. 
A t>eitb mAf feo < 

(*-,) |ll4^|Áw|Ás^|Aw ^ | ó. 

XIII. 1, cioxUaic x>o .1. bfonn A|t. 2, xn'osttnm .1. cntJAfAc. 
3, x>ífte .1. x>ítfe. 4, x>o xnonmAib .1. x>o btnx>eAncAib. 6, 
x>íobtii5te .1. X)íobx>Aite(?) .1. cníocntii5ce, cAitce ; a ni^ne .1. 
yoixme Ati cfttiAi5 ; ní xnobtiite nij;ne 50 néiceAc .1. cteAcccAtt 
An foróne 50 x>ca5Aix> An focntí. 7, caji .1. 1 n-mx>eóm ; 
ttiAf .1. 1 néinmn. 8, 50 fínfeAX) .1. 50 fA^AX) cnAfnA, 

A x>eitb mAf f eo : 

(w) | í ~ - | í ~ - | é ~ ! « A . 

XIV. 1, a tiA fo .1. a x>time feo x>e ftiocc ; ' ua ' A5tif ní 
' tii* ' a tutf eAt 5Aif meAC An tiAin nAC bíonn f é t ftomneAX). 
2, cntiAJmAic stiifc .1. beAn cntiAise, .1. éine ; ó x>ftitAm5 .1. 
ó ceAX>tii5 *Oia cú teAéc. 5, x>'titc .1. x>'otc ; iAt x>o feAn .1. 
cín *oo finfeAf. 6, ftitAm .1. fíonntiix>e, 50 x>eó. 7, tiAtAC 
c'fine .1. a tiAéc xn'ob a bnifeAX>An. 8, ' ní ftitÁin 50 fCAOit- 
feAf Af bfOix> a nx>tntce X)Á bÁff.' 9, tiAifte .1. ní thAifeAnn 
ftnt if tiAifte 'nÁ c'ftntfe ; ctin ac .1. ctif ax> ; x>Á mAif .1. x>Á 
mAineAnn. 10, btiAX) x>o ^oite .1. soit (^Aifce) a fÁfósAX) x>o 
50itfe ; steAC .1. ha x>cfoix>. 12, tAt ha nAnc .1. éife. 13, 
tiAitne .1. caca, tAOC (? t)fiAn "bónoime) ; ciAnA .1. AbfAX) ó 
bAite. 14, 50 htiAin Af titteAX) .1. ^tif fitt a neAfc A^tif a f ac 
tiinti. 15, a fiAX>Ain feAÓc .1. fmné, nó x>eAfbti Af An méix> 
fm Anoif. 16, a inif .1. a fcéAtA, a ttiAififc ; ciasacc .1. ceACC. 
A x>eitb mAf feo. 

(_) tJA — | 1 — h — I 1A ^ I A - 135 

XV. 3, cÁin .1. ftuAJ;. 5, pnAoésonn .1. nim fnAOÓriiAti ; 
wa néAtt .1. bÁifteAc ttAtbÁfAC ón fpéin. 6, snÁni tia 5ceAt 
.1. ftiAim jfiÁnnA nA reAntAinne A5 ctticim. 7, * ní rmmrc -ouic 
AO-ÓAineACc' 8, A5 fnÁrh -]n »1. A5 rittbAt An t'fUAix>. 10, x>o 
tnAOCAT)A|t .1. ét^eAn A^nr ptÁij; "00 riiAnbui5eAX>An c'Anm, 
A^uf x>fÁ5 fom x>o mnÁ x>Á ^cnÁx). 11, x>o §nÁn .1. c'AnbAn ; 
•00 tAcc .1. bAinne •oo bó. 14, x>o cnéi^eAX) .1. x>o ctnneAX) 
fttAf x>e. 15, ceAnc .1. ^Ann. 19, ÓAtAin^ .1. tocc, béim, 
Ainmm ; ten cnÁx) .1. 5ttn cnÁx> teó. 20, An' x>ceACc .1. An a 
5CAfA"ó. 22, fÁn x>Áit .1. mAn seAtt An An bnonn fé. 23, sníob 
.1. Íaoc cnifceAnAC ; x>Áit .1. CAbAinc. 24, héi^eAn .1. x>o 
bnoix>. 26, céimeAnnAc .1. oinx)eAnc. 27, tAOcriiAicne .1. fme 
tAOCX)A, CAtmA ; 5éAftAnnAC .1. nA tAnn n^éAn ; Á^riiAn .1. 
5AifceAmAit. 29, LAomconAtt .1. ^eAtconAtt : tAom .1. tAfAtn ; 
if cAif .1. if tA5 iax>. 30, ffAocniAicne .1. fine fn AOcriiAn ; 
mAotAifceAC .1. bo5 nó fiAt fé b|iontiAX). 31, ó ÓACcbneAfAtt 
.1. ftiocc t)|\eAfAit éAccAij;. 32, ^téine .1. C05A A^uf noj;A. 
33, a tÁrh tex) teAf .1. cttixntt teAc nó tnotx> An x>o fon. 35, rÁn 
téi5feAX> .1. An ctttnA mAn tei^eAX^An. 36, x>Af ftéACCfAX) .1. 
X)Af ftéACCAX>Af, X)Af 5éitteAX>An ; bn ÓAnbnttf CAn .1. ftoisifc 
bféAn. 37, x>o AomfAX) .1. x>o toiti^eAXiAn, x/AonctnjjeAXíAn 
tenA x>ciomÁint CAn f Ain n 5e. 40, 50 x>céAn nf aix> .t. 50 5CAf f aix>. 
42, x>o fAobAX) .1. x>o fiAfAX), x>o ctAonAX). 43, Aontmb 
.1. ttttb a tAbnfAX) fAefeAth t>uiCj nó a teij;ffeAX> ttt. 
44, ff Aocunn Aix>e .1. mAite nó ttAifte fnAOcriiAn a ; ceÁnx) .1. 
An cfAi5X>iúfA(?). 45, snÁf Án 5ceAn .1. cAiti^e nA bpeACAiX)e 
a x>éinimíx>. 46, 5AotriiAn .1. cÁinx>eAthAit, cineÁtcA. 

A x>ettb mAf f eo : 

XVI. 2, ftnÁitc .1. finÁit. An n-éinjje .1. x)'éif An einise 
AmAc a x>ein étne ; ruAinsite .1. céite bocc. 5, bAotntnfc .1. 
f tAX>Ant:Aif ; SA5 .1. SAfAnAC. 6, ttAitt .1. ttAbAn, móncthf. 
7, x>Áit .1. cun. 8, xntAif .1. ftACA x>Átn, Ain^eAX). 

& x>ettb mAn f eo : 

W|á^j-6w|fw|*|w|A, 

XVII. 2, ftAnnA ^pÁit .1. Afm tia héineAnn. 3, fctAttcAf 

.1. fCIAttACÁn, fíOffÓAbAX). 4, ACfttf .1. OCftlf ; ptÁl^e, ftOttAO 

AriiÁtn Ann (ptÁ). 5, AÓAfAtnn AtpACA .1. At^neAfA f n AoériiAf a ; 
x>o 5fÁtn .1. An otneAX>fAn 5nÁm. 6, ctÁf .1. tttneAfbA mtfnts. 
7, x)o 5AbAX) .1. x>o ctnfeAX) 1 sconncAOin. 10, fpÁifnn .1. 
fpAfAtnn, cnoix). 13, lAfriiAf Átf .1. fui^tAC An co5Atx>. 15, 
ftAx>Ac .1. fpónc. 17, AffAtx) .1. AOfCA, feAnx>time ; n-A nx>eÁtx) 
.1. n-A nx)iAix>. 19, X)Á 5CAfAiX) .1. mÁ CAfAix) ; a X)UfÁcc .1. a 
xiceAcz:. 20, ^tAtt .1. ^éitteAX). 22, cniAtA cÁtfc .1. ngeAfnAÍ 126 
mójtcltí. 23, 1 ni&nAib Á15 .1. t SCtinfAÍ C05AIX). 24, a mbiAT) A 

6AftfTj .1. C1ACA CAOb ACA A bt1AT>fAT) Af AT1 5An5AVO -Jft. 

aS óeitb tr.An reo : 

WU- ~M I 4 w ~M 1 14 ~ | a. 

XVIII. 2, cAirceAtAÓ .1. feAénÁntiróe. 4, mo steó .1. mo 
5eAnÁn. 5, Af-oflAit, cní riottAtb ahh .1. AfAT>ftAit. 6, 1 -ocÁm 
.1. iriA bftntmÍT) .1. itiA bftnttm. 7, r»AC T)eACAtnAin .1. tiAC 
fUAfAf bÁf tetiA tvnti. 8, bAfAbttn .1. bAnún ; ^eóin .1. ^Átne, 
tió stón bétt. 10, nAbAtnneAc .1. feAn fCAipteAc. 11, mAtAtn- 
oj;te .1. fómreÁtcA, tucc imtnce(?). 14, *oo cÁnnAT) .1. *oo 
cnuACA-ó, t>á ftiA5AT). 15, t>á .1. mÁ ; cneótn .1. beAtAc. 16, nt 
feÁnjroe .1. if cntiAJ;. 19, beACA .1. tón. 21, teAT>AntAC .1. 
feAf bttAttce. 22, teóm .1. tém. 23, Af T>cnÁcc .1. An n-im- 
úeAcc. 26, cónn .1. fA-oA, teAbAif. 28, A5 feACAifeAcc .1. A5 

Altflf. 

A -óeitb mAn f eo : 

Wl.*v-W|* M I 4 ~ | ó. 

XIX. 2, fUAngonc éireAmÁm .1. éine. 3, fAoró mo ntiAtt 
.1. ftiAim mo gotÁtn. 5, ttJAt .1. meAn, btnte. 7, *oo-cuait) 
.1. fviAineAf né nAC fA^Ann 5AÓ émne. 8, n-A ctiAitbnifc .t. 
n-A CAfnÁn bnirce. 10, An métnseAt .1. An Ammn. 12, cíte .1. 
btntt, ftiic. 13, 1 n-Aotf bett ftiAf .1. ntiAin bíof 1 mbtÁt a 
ViAotfe, 1 tÁn mo né. 14, An ^tiAtAmn .1. fé teAnmonn. 15, 
fttAfA .1. lonftiAfA, CAome. 17, CAeimcmeÁt .1. CAnAT>Af 
CAom. 18, fíofÓAéc .1. tJAi^neAf cnoróe ; An mbttAnAf téi .1. 
mé T)Á mAfCAm. 20, ni^neAf ctiAfOA ón fttJA^ .1. fAnAthAinc 
Abf at) 5An ctiAifT) OfÚA. 22, AobAnÁtn : Aob .1. tÁjjAC, AnÁtn 
.t. onóin. 23, éi5eAnT)Átt .1. ceAnncA, ^ÁTVcAjt. 25, ní htiAim 
.1. tf A5Am. 28, ^105^1^ .1. ctiAn. 29, cnéAT>-bntifCÁn : 
•cnéA-o A^tif bftifcÁn .1. -015 nA troAome, ftot5ifC. 30, fÁit 
.1. fAttA cofAncA. 33, cícftiof .1. cttACÁn néró ÁfT>. 36, 
cÁif .1. btJAfÚA. 38, T)Áib .1. T)óib. 39, a mbntii5ne cttAn-OA 
.1. a T>ci5te ctntAf a ; tiAim t. ceAn^At a mbÁncon. 40, -oo 
fCAoiteAT) .1. t>o ptéAfCAT) j fÁn ^ctiAn fo .1. An tAob An ctiAin 
feo. 42, cfeótftitt nAoróeAn .1. t>o teAnb fém. 44, cóinneAm 
.1. tA^-on, írtitt. 

A -óeitb mAf feo : 

(^) |l .^jlÍA wfttÁ w |é w |i 
A5tif An ceAtfAmA T>einiT> mAn feo : 

M | a _ w m | a ^ ^ M | ó ^ 1 1. 

XX. Áinnéif : téiscAn ' A Aifnéif/ f An cnifeAt 5AinmeA6. 
Ceif c Af Atnm mnÁ tf eAT) A.n t>á tíne tof A15> Aif néif cf A5f AnAC 127 

.1. Áimréif 1 mbéAjitA An cfASfAnAij; .1. cattle ; x>ífbeA5Ax> "oen 
Ainx>fétm *mt .1. x>ífbeA5Ax> fA gAexnt^ .1. ■ -ín.' Cattle + ín 
,i. CAtcitín, Ainm nA mnÁ. 3, fteAfCAitme .1. CAobtA^. 5, a 
Ain^eAt-ÓA .1. a beAn mAf Ain^eAt ; fífiox>Ain .1. fíof^tAn, 
fífóítif. 6, ' mo CfitiAJ mo teAX>f ax>, mo teA^AX) if mo tíf- 
Cfiof ' ; tífcrnof .1. An fiiAi5 aji fcéim mo ^nAOt. 9, x>Áirh .1. 
tttcc teAnAmnA .1. Af btnxnn tnte X)é T>. 10, ' oineAX) A5iif 
•otime AmÁm 50 x)ciocfAx> mAtAifvc cfotA Aif com mmic A^uf 
a ÚA^Ann ofmfA.' II, rAf Aitruf .1. cAjt ctiAittifc. 14, ^nÁit- 
fiAnn .1. Afm. 16, x>o bÁx> fé .1. x>o bí fé, x>o beAf> fé ; 50 
ViAttAm .1. 50 5AfCA, 50 cApAiX). 17, fío^ACCA .1. féime. 18, 
5An ctÁf te .1. nAC mAitpeAX) Áf x>o, 5An cftiAJ; x>o. 19, xnojmAic 
.1. 5fAX>Am, féim, ftAiteAf. 20, fíoncvufte .1. A5 fA^Áit tia 
5cmneAX) cvm fín x>'ót. 23, -oo rtÁx> .1. xmbAirtc ; bAfAmAit .1. 
fAthAit. 24, fÁf éAn eAtcA .1. éAn beA5 Af tvu^e. 25, cÁf .1. 
x>emceAf mo x>jioccÁf x>o meAf. 26, AOf Aimix>e if Ambftf .1. 
AmAX)Ám A^tif tttcc Ambfif ttltimAn. 27, cvmi CAbAftA .1. 
mAf con^nAm x>o teA^tAc ceAfu nA fíoj;. 28, if teAncA .1. 
ní ftttÁin x>óib mo comAinte a x>éAnAm. 29, ní fínce x>'fiort 
,1. nÁ r:éi5eAX) feAf A5 tomAtx> te, nÁ bAmeAX) fé te. 31, x>om 
x>íotAX>fA .1. x>om iriAfbAX)fA. 32, neACAf x>Atn .t. a cmfeAnn 
i n-mt x>Am. 33, x>o tÁt .1. fotc x>o ctnn. 34, ' 5tif x>eAftb 
nAC x>ACAthAit An fotc btnx>e ten' Atf.' 35, ctÁrt 1. éAX>An ; 
tAO§ .t.(?) fneAccA (tAO^), nó fiAf. 36, ^An cfAfttA .1. 5An x>e 
teiteAX» ionncA. 37, ptAOfC .1. An crviit. 38, tÁrt .1. tÁn(?) ; 
if x>eACfA .1. tf x>oitéi5ce ; 5fAmACAc .1. oftA, fOfmtitA. 39, a 
SCAomffiocAt .1. a ^CAtnnc. 40, An ceAn^A .1. eAbrtAX), (.1. 
GAbfA + 1 TS ttó AbfA + tf), ceAn^A nÁc cvn^teArt. 41, CAifeAt 
.1. daVLa, foif5neAm ; x>ftiix)te .1. x>tviitce mA céite. 42, 
bfÍ5miocAtf .1. tÁ5AC inA CAmnc. 43, fÁ bfAtcteAf .1. 50 
bfetcceAf 5AC a n-ótAnn fi A5 xmt fíof a fcórmAC. 44, 5fteAn- 
ctitrteAf .1. a cvurteAnn 5féAf fíox>A A|t cvntc. 46, a nx>eAfCAnn 
.1. a bfeiceAnn iax> ; x>e fíx)ib rmtfc .1. x>e rtAx>Artc a fút (fíx>e 
.1. bíox>5, Amtif). 47, bfAtAC .1. bfotAC. 48, fípritf .1. cyprus, 
fcvnf tAnAix>e x)tib. 48, -ótib .1. btix> hoix)ce x>t4D é. 50, tÁn- 
crtAOc .1. mAtfb Af fAX> me. 51, óacc CAmAtfC .1. óacc AbAic, 
gníorh 50 mbeAX) mnftnc fcéit Aif ; AffAccAC .1. f íotbAtf e ; 
mÍAic .1. mttAttneAmAC, mí"ÓAtAtriAit. 53, cÁitféim .1. CAttfétm ; 
reAfCAtf .1. ctn, ctnmAit ; mÁ'f meAfUA .1. mÁ'f x>óca. 54, 'otn 
éeApAX) .1. x>om ceAn^At, x>om brvttgAX). 55, x>o tAffAns 1 
jttSneACAf .1. me x>o coimeÁx> 1 bpÁtf ^éif 50 x>t:í tÁ mo bÁif. 
56, féc AtteAncAib .1. féc ófx>t4fA ; AbAtf .1. AbAif mAf fm. 
Á x>ettb mAf f eo : 

XXI. 2, * 50 f Atb x>o f AO^At mA tAettb f é bAff a crtó- 
x>acxa'(?). 3, céAX) feAcc .t. céAX» tJAif, fé cóax> ; mtíifnín Í28 

mnÁ 5AT1 óax>ac .1. be^n -f tiocc .1. beAnnAcc. 7, 5teAnnthA5 
.1. tn^5 ífeAt txnn x>Á cnoc. 11, fnóx>foinb .1. 5núrlÁ5AC. 
I2 > 5^" 50 5lóine .1. 5An stóine bnéi^e. 13, le fAoicib .1. 
lefnA -OAOine ó éinmn a fUAin aii téijjeAnn fAn Roinn eónpA. 

14, rÁ fCAoitcib nóx> .1. fé bótcnib fAx>A ha heónpA, 5AC utte 
Átnx> x>en eónAip ; 50 cttiAfAib cÁic .1. ^un Atnij; 5AC éinne é, 

15, bníoijtoc bóciiA .1. tttfce tÁtxnn nA rAinn^e ; bónfi .1. cnéAn, 
ceAnn. 17, Aoitcneir .1. beAn bÁmcntf ; ctónófstAn .1. a 
•óeAttnAni tnnci 50 x>CAtct5eAx> fí nófA ^tAtne ; cnttAfAC .1. 
conAX). 19, cnóc-ÓA .1. btnx>e ; fA btiAtAX) .1. x>Á btiAtAX) ; 1 
tÁirh te .1. tÁirh te, 1 n^An x>o. 20, bnóx>ómnAc .1. bnóx), tiAbAn, 
x>íomur, A5\if ómnAc .1. x>ac aii órnAif, bnix>e ; xmAtcocÁtn .1. 
cocÁm a 5niiAi5e. 21, x)'fóbAin .1. C145 Amtif An. 22, x>o 
CAomnetc .1. x>o CAncAm CAOtn. 23, 5ttn ctnmnts .1. ^un ceAn^Ait. 
24, fóntoifcce .1. fontoifcce .1. cne ceme, Af tAfAx> ; x>'tiAnAib 
ceÁnx> .1. x>e btÁcAib f itix>eAccA ; tiAn .1. cubAn. 25, btíAC An 
ctÁin .1. bAnn An éAX>Ain. 26, ' x>o fín AntiAf ó imeAtt a 5ftJAi5e.' 
28, CAOttbneif .1. fÁf cAot. 29, 1 neóttAib .1. 1 néAtcAtb iia 
fpéine ; x)Áit x>o .1. cAbAift An. 30, tóntó^mAn .1. ttiActhAn 
50 teón, AnApéAftAC. 13, x>Átb .1. x>óib .1. x>Á x>Á rtnt. 32, 
n eóx> comntJix>te .1. ttAC An creACA n-A ttjijje oncA 1 5CQmntnx>e. 
33, 5fíobcAt .1. cac tAocf Aix>e ; 5An tuAx>Ait (ttiA-x>Ait) tÁm 
.1. 5An tÁrh x>o conntnx>e. 34, fó n ionAX> .1. ceACCAn aca a 
x/iAnfAiX) beic An ttACCAn\ 36, neom ceóx>ub .1. cnÁcnónA 
x>ofCA. 37, ' if xnnjje a rnón x>eAf nÁ An x>Án x)íneAC fém ' (?). 
38, if tiAi5neAC fÁic .1. tf ctiif fé nx>eAfA ttAt^neAf nó X)|iAOt- 
x>eACC ntmx>A. 40, x)ónx> .1. cnónÁn : ' ní x>o fíobnA A5 cnónÁn 
AcÁtm A5 cA5Atfc/ ceótcAn .1. ceótx>A, ceótt. 41, CAon .t. 
x>eAf5 ; óf .1. béAt. 42, cnó 1 sctó An ttte .1. x>Am5eAn An 
x>ac An ttte .1. a ctitx) ftACAt. 44, rnóx> An seóx) jpt .t. x>ac 
An 56 bÁm : " niAth ó Aimrtn tlótmon níon fÁntngeAX) a píp a 
x>ém x>tib x>e x>ac An 56 bÁm te CAnctttrne Ain (?).' 45, ttAn .1. 
cnbAf . 46, nÁn AOifx>i5 .1. nÁf einis ; 511^ fÁf .1. 5un fÁf 
An CÍ5. 47, ttjAix>teAc .1. cofftnx)ceAC ; cjiácc .1. x^etgteÁtt, 
feix>m, ^nó. 48, A5 fíonctjf fnÁic .1. A5 cnocÁtt, A5 5féAfAX> ; 
fomptAX>AC .1. fómptACAC, a x>éAnfAX) fomptA. 49, x>íonmA 
ftótg .1. 5AffA tíonmAf f eAn. 52, tf x>tJAifC An x>Átt .t. if Cf 11A5 
é cÁf An cé nAC ^eóbAX) teif A.n x>íofmA ftói^ -jft. 53, x>ócnt5te 
.1. nAC féix>if a ctnfcmc, tf x>eACAtn a ctiifcmc ; a btiAine 
acá .t. a f aix) a mAineAnn. 54, a f ÓArhAnc .1. x)ÁmAx> nÁf cÁftA 
x>ó acc í x>fetfcmc tiAix). 56, Af A01 .t. mAf seAtt aji, x)e 
bÁff ; có^bAtx) .1. a ctotfix). 

A x^eitb mAn feo : 

U. 1-4 : M | é ^ ^ | é ^ ^ | ú í | Á. 
U. 5-8: (-) |í ^ |é |é ^ ~\d w|A. 
U. 9-56 :M|íw|ó|6--|w-|i 129 

XXII. i, fAOirt .1. UAfAit. 5, tui^e .1. ^AbÁit. 8, pféirh- 
conÁc, mAtAinc aji " pfíorhconÁc " .1. An conÁc if feAnrt. 9, 
5AinnicÍ5 .1. 5Ann A^uf cíoc .1. cíoc 5An cÁt .1. Ainnif. II, 
fpAifnnx>íomfAC .1. UAibfeAC fAn cnoix). 13, AinixHi^e .1. 
Ain-otise. 

A x>eitb mAf feo : 

Wl«-I *> 

XXIII. 6, rneAfCA .1. oirteAtrinAC, cóift. 7, x>Á bfó^Aim .1. 
tnÁ ^eibim, nuAtrt seibitn .1. mÁ tuisim. 

A x>eitb mAf f eo : 

(w) | A5 w |és, | é w | a w, w | Á. 

XXIV. 1, tAÚAinx cuite .1. ftútffe riiórt .1. ottriiAiteAf ; 
cfA05<Mt : AbAftAf " cfAoit." 2, 5^t fuip .1. ní riiAifeAnn 
xnnne acc c&mAtt seÁjtf — An f aix> a beAX> f op cui^e x>Á x>Ó5AX>. 
3, 50 5CAitfeAmnA .1 50 5CAitfimíx>ne ; a nx>eACAix> Af (An 
fAO^At) .1. tia mAifb. 4, x>on neACc, -\\\l .1. bÁf A^uf bfeit- 
eAthnAf ; cuf 1 ^ctóx) .1. curriAi). 5, -00 cteACC 5An CAfc .1. 
x>'ótAX) An iomAX> 5An cAjtc. 6, x>on CAfc .1. *oon cotAinn. 
7, Anbf Ann : cní fiottAib Ann, mAf beAX> ' AnA-bAnn ' .1. An CAfc, 
An ftiosÁn, An cotAnn A5Uf é 50 tA^ ACAite Amni^ ; ctAix>e 
.1. "015 nó cfínfe ; An cotAnn mAf beAx> ctAix)e, no crtocAt 
cimceAtt Af An AnAm ; ctóf .1. ítiaca nó pÁirtcín A^uf fAttA 
n-A timceAtt. 9, bteACc .1. fiAt ; ciomAC|toix>e .1. cim A^uf 
crtoix>e ; cim .1. bo^, mAot. 10, feAfArri, -jrit .1. CAbfú te tucc 
An tiAtAi5 x>'iomcurt. 11, t)Ax> : Aimriri fÁifcmeAC Af ' if ' ; 
An bneAt .1. ah brteiteArhnAf ; cóip .1. tucc An crtAOif . 
12, cutte brtíge An fmóit .1. conntACA tÁix>ne iffinn. 13, x>o 
•óeAfc, -jrtt .1. 50 mbféixnrt 50 x>ciocfAX) x>eórt óc fúit. 16, 
x)óib .1. x)0 tucc An cjtAoif. 17, At^oiri .1. x>ém Atcumjjix) A|\ ; 
fionnActí .1. fionn, A^uf ctí .1. brtú. 18, criumnecíos .1. cjtumn, 
A^uf cíoc. 19, 5An feAf Arir aji ceAjic .1. 5An beit x>iAn 1 n-éiteAtri 
An cirtc ; ceAcc cArt .1. 5An a CAf ax) teó ^urt brtifeAX>Af x^tijje. 
29, x>uicfe tf ní x>óib .1. a riiAiteArrinAf x>o teAcc crtíocfA. 21, 
5AbAif te h'Aif .1. x>o ^tACAif ortc fém ; An crteAc .1. An cme 
X)AonnAj a bí x>AOf cun iftunn murtA mbeAX^ íTluirte ; 'f 5urt 
bumif, -jft .1. 5Uf bAmif í x)e coriiACCA ifrvmn. 22, ■ A^uf 
5urt stACAif comfAise íia x>rtuin5e x>o tAobuig teAc/ péAC 
* memortArte ' S. t)ervnAfX>. 23, AfCA .1. n-A nx>iAix> f m ; bí 
'on cfófc .1. bí mAf iax>. 27, ^urt ceAnnACAif .1. ^urt ceAn- 
nui5tf. 

A x>ettb mAn f eo ; 

M | A ^ ~ | a ^ | A ^ | . ^ | ó. 

9 130 

A^uf AT1 ceAtrtAthA x>eirtix> nuvrt feo : 

XXV. I, ttAttt .1. tlAbAfl, mÓrtCtílf. 2, CAtAOIf cteAf .1. 

tneAbAt 5teACAix>eAccA ; ctttAnAife .1. cteAftiix>e. 3, uneAf At- 
•óeACc .1. iontifAi5e, CAtAfóeACc. 4, ctAOctttij .1. tA5X>ttt5, 
x^ítij; ; CAfAOfo ceArAi"óe .1. ^eAfÁn, nó Sfíorú x>iAn. 5, A.on 
.1. x>time ; mAifcín tiAibneAC .1. tttctfert. 6, éi^neAC .1. fÁn- 
cotíiaccac ; Aircix>e .1. ctif, oibnttí. 7, féAnAtm .1. 50 féAnAT) ; 
beAncmx>e .t. feAn bA^AntA. 8, Anptiímp .1. n óttAbAf . 9, 
fAorni ttJAtfifCfe .1. X)om piofrttifA. 10, beAX>Aix)e .1. ctAon 
cttn ttitc ; fttAtteAncAif .1. 50 bftnt Aitne mAtt Atf. 12, 50 
TícnéiseAf .1. 50 x>t;rtéi5eAX> ; beAnc sctí (sctó) .1. nA nx>noic- 
beAfc ; bttAbAttAC .1. peAn cnttmpA x>o femmm. 13, cjteAU- 
butx>e .1. An cnoicmn btnx>e ; An cjteAf cí .t. An cníoriiAX) x>ttme 
aca. 14, x>o tAobtti5 .1. x/Aonctng. 15, nÁn Aorii .1. nÁn toiti^. 

16, eAffAoix> .1. eAffÁtx), feACfÁn ; meAn Atx>e .t. btnte ; uttAtt- 
beAfCAC .1. cttAtAtÁn. 19, 5tAifx>íot .1. x>íotAix>eAcc fuiAnAC ; 
ttiAitcioncA .1. torriAX) peACAix>e. 20, 5feAX>CAOi .1. trúj; An 
x>tiine a beAX> x>Á céAf ax>. 24, An cAfCAfctut ,1. cAnCAf peACAix» 
;i. An cotAnn. 

A x>ettb mAf f eo : 

(w) { é w | a í || 4 1 I «A w | 1, 
nó, 

(^) | é ^ | A í | A ? | "UA w w 

,&5tif Ati ceAtfAmA x>eiftx) mArt reo : 

(^) | % w, I A W w I A ^ '.y* ,| 1A ^ 1 4* 

x5-5ttf ' x * x>on béim Af a mbíonn mAtAtnu 5tttAtx>e. 

XXVI. 1, x>o tiA5Artnttf 1. x>o tijeAnnttf ,x>o biiAx>. 3, x>o- 
5éAn .1. X)éAnfAX>. 6, uÁmi^ .1. uÁinni^, tÁmi^ cttn x>einix> 
8, ónx>A 1. cipín, nó tnnx) 5<\bA. 15, 111 x>ÓAn .1. ní x>eAnfAX>. 

17, ní fAicftx>eArt .t. ní feicpeAn; Af ACAtxnb .1. 1 bpÁinceAnnAib. 

18, fAfCAÍm .1. CAtteArh Amifine, fú^nA, ' pastime/ 22, utoxV 
tACAn .«. CAtteAm ctoc CAtrtrtse. 24, mAC fAix>e .1. 5tmnA, fteA^; 
5eAff5A .1. ctAix>eArh 5Aifix>. 28, ní htiAim .1. if A^Am. 29, ní 
biAm .t. ní betmíx) .1. ní beAX>. 32, fCAntnx>eAcu .1. A5 tnnfinc 
fcéAtcA 5finn if ion5AncAtf ; A5 bneAfntnx>eACU .1. comrtÁx^ 
foitbirt. 37, ónnA .1. ctntn ftmptix>e. 41, fetx>mteifc .1. 
neAmftnmeAtnAit ttm gnó. 44, ní mtnrtfe .1. ní mAfbócAix) fé 
me. 48, rnú .1. teó. 50, feAnnx>ti5teAc .1. oitce 1 n-eótttf nA 
feAn. 51, comAX> .1. fttix>eACC. 62, ^teAnnAC .1. ttibAC. 64, 
' ní ceArtc x>o x>tttne, x>Á méix> a eóttsf, lonncAoib a beit At^e 
AfCA.' 65, btAnnx>Af .1. btAX>Af. 67, 5eAbAX> ceAX) te .1. 
crtéi5peAX>, fÁ^f ax> ftÁn A5. 68, ' ftÁn bep aca.' 62, 50 crtic *3* 

.i. so CIU5. 85, fpféi5fCAX> •*« fCAipfeAX). 87, "oo 5eóx)Aib .1. 
•oe séA-ónAib. 89, A5 t^bAifc lioni .1. A5 ffieA5Aifc Af mo 
5IAOX) cuca. 90, -OAfiu bó .1. bó 05 x>onxA. 95, com^Af .1. 
Áif, comAOin. iii, fC05Ai|te fonncAC .1. cteAfAix>e, nó Áitteóiji 
5fmn. 117, beAfCAib .1. buitt óatíai^. 124, hac x>CAiti5inn 
.1. nÁ bínn Ann. 141, fCACAine .1. fOAfi Aitfife. 144, x>om 
tóncoij; .1. "oom C15 corimuix>te. 149, 5Uf tféi^ .1. 5Uf CAit- 
teAT)Af An cofÁn ceAfic. 153, beóuifc .1. uifce beACA(?). 158, 
n-A feActA]t .1. mA bfA^CAjt tóifcín aji Aif5eAO. 165, 50 hAoib 
.1. 50 tÁ^AC. 171, ceAnn meAfCÁm .1. meAfCÁn móf. 172, 
bfiottÁn .1. ÁftAC, bÁifín. 174, fÁn ^comfoinn .1. um An biAX). 
182, A5 lonifÁx) .1. A5 fmAomeAni. 186, ciAnAC .1. UAi^neAC. 

" CAomeAX) " a riiéix>neACC. VllAtAifc x>eitbe Af 5AC tíne. 
T)eipeAX) 5AC tíne niAfi feo : | ó «^. Six>é x>eitb aii cóax) tíne : 

| Á w I 1A .w { 1A w I Ó w 

Six)é x>eitb An ceAtf aiíiax) tínc : 

|4vv.|*vw|6w, 

XXVII 1, X)0 5AX) .1. x>o 501X) : au uAin .1. ic Amf a, ic 
lAffACCfA- 2, 5tAinx)ío5tuim .1. ^tAii, A^uf xno^tuim .1. 

CnUAfAC. 3, X)OX) CflAtt .1. bA X)UAt X)OX) CflAtt .1. bA X)UAt 

x>uic ceAcc mnci. 4, 50 mAfCAoi .1. 50 mAife fib (.1. cú) ; 50 
btiAX>nAC bUAn .1. ax> mutcof Annof. 
A x)eitb niAf f eo : 

- — | A í ^ — | A í — | 1A - — | UA. 

XXVIII. 1, cnú .1. cnó, ceAfctÁji ; xjtúúui^eAf .1. a ceAn^- 
tAnn te céite 5fÁx) ha bAicme fm. 2, nAoi .1. úf, nuA. 3, 
«Ofúccín .1. feittix) beA5 : feAn^nÁf ifeAX) cuAfx>AC x>on x)riúccín 
— imtijjeAim x>ume AmAC 50 moc mAix>m tAe beAttcAme, A^uf 
An x>ac a bíonn Af An ^céAX) feittix), nó x)fúccín, x>ocíonn fé, 
ifé fm x)At a beix) Af 5fUAi5 a céite ; cfúncAoi .1. a lAff Ann 
fib .1. a toif^if . 4, acú ,1. ACÁim ; fiubAt .1. cúffA. 

A "óeitb mAf f eo : 

^|a>-^w|ú í|ú í I á w I 1. 

XXIX. 1, x^AinseAn .1. móix> An pófCA ; x>o fiAX>AffA .1. 
a tu^AffA. 2, Aon x>Á mAiffeAX) .1. x)ume Af bic. 4, cneAfCACc 
x\a feAnmA .1. femnnn 1 ^ceAfc. 

A x>eitb mAf f eo : 

(w) | é ~ | A w w | A ^ ^ | é ~ ,. 

XXX. 1, bfutsÁqt .1. 5Áifi tÁix)if teAfAi-óe. 2, a cuix> 
5fÁix> .1. a cuix> 'f a 5fÁx> ; cfAnncfuic .1. cjtuic Ax>muix> ; 
cuajvdac .1. a téi^eAnn ó imitie 50 x>ume. 3, fUAX>AÓ .1. ottce, 132 

eót^uifOAc. 4, ' "oo ÚÓ5A1F Cfioi"óe 5AC émne, *oo -óúifijip 5AC 
émne.' 

A -óeitb mAji feo : 

(w) | tl Á f A w w | A ^> w | UA w | Á. 

XXXI. 1, tA^ttib .1. Ainmf. 2, Ainitíit .1. 5^11 eóttif, 5An 
féACAinc fomie ; ceACc, -jfit .1. me *oo *óut 1 5ComóncAf téi. 
3, bfuicféif .1 ffuc meAfi ceóit ; CA151Ú111 .1. bmn ; ffAifciúit 
.1. ceóit ihifú 4, mAccnn^A-o .1. mAchcA*oh .1. A5 -oéAnAth 
lon^nAX) *óe. 

A -óeitb mAfi feo : 

| n(i) é | a ú | a ú | í ^ | é. 

XXXII. 1, fú*o .1. An feA*ómcfúp, "jfit.; feA*ómcnúp .1. 
bui*óeAn te fei*óm, te "oíceAtt fÓ5nAim ; cneA5bfÚ5A*ó .1. 
c|ieA5, tAnn, A^uf bfúgA-ó, 50111 .1. ^oin tomne. 2, cnúic .1. 
miAnAi*óeACC ; A^A-ósnúif .1. cionnAi5ce. 3, ctA*ó*ótúc .1. 
•otúc niAn beA-ó An bAfn A|t étAi*óe ; CA*óbttib .1. CAob, A^uf 
túb .1. a cuaca C|uimni5Úe iíia meAtt túbAC. 4, -oion^AncAC .1. 
fiúncAÓ, 5ti]i fiú -ouAncA í. 

A *óéitb mAf feo : 

(_) | d tí | A5 ú | A5 ti | 1 ^ ^ | ua. 

XXXIII. 1, 1 sctniTD .1. 1 bf otAc. 3, couhi-óeACc .1. ctn*oeAc- 
ca, comttiA-oAf ; *oÁ fpiúncAoi .1. *oÁ bféAccAoi, *oá fcjtú ouij-cí, 
me. 

A -óettb mAf feo : 

w|ow|iw^|iww,|*ú*í|é. 

XXXIV. 3, CféAT) .1. ca*oó An fÁc. *oo cteAÓcA*ó .1. *oo nóf, 
if 5nÁtAc. 

A -óeitb mAfi f eo : 

m j é r j A w j A ~ 1 é 4 1 ó. 

XXXV. 2, nAC 5Ann .1. acá 50 fiAt. 3, ÓAsmAif .1. 11A15- 
neAf 1 n*oiAi*ó -óume. 4, CAotbono .1. CI1Á15 cAot. 

A "óeitb mAf feo : 

W|M".|é|éwv.]tí^ r . 

XXXVI. 1, nAC fÁmi5 tinn .1. nÁf eijnj; tmn. 2, CAom .1. 
fteAX), cui*oeACCA. 3, Aon *o'éifnnn .1. ÓineAnnAC Af bic. 

A -óeitb mAf f eo : 

M | a *. I é 1 é « ~ | i ^ | í. 133 

XXXVII. i, ati cnAnn .1. au cmneAthAinc, au bÁf. 2, cuac 
.1- ÁntAC x>i5e. A -óeitb tuAn feo : 

w|^w|Ów|6w|tláw|^, 

XXXVIII. 2, cfAitm ; AbAncAf ' cfÁim. > 3, 5ÁT/1CA mionn 
.1. eAfCAinix)e of Ánx>. 4, péAntA, ní pof cax> é fém ; lonn 
.1. Ann. 

aN x>eitb mAn f eo : 

m_ 1 é _ m 1 é — . \ i. ~ 1 1. 

XXXIX. 2, bun ■oc|\eAf .1. bun n^jteAf, bun feAl. 4, 
mAoix>ce .1. motcA. 5, if x>teAcc 1. if eeAnc, if x>uAt ; a te<vcr 

X>0 tíOUAX) .1. feAfCtAOIX) A CeApA-Ó X)Ó. 7, A fUA15 .1. CUUfA a 

fAO^Ait 8, if eótcA .1. if eótAi^e, if mó eótttf au. 10, betúitt 
.1. mAc^AmAin, tAOC. 13, ccAn^At .1. $Aot ; x>au fíot me .1. 
5un x>íob me. 14, x>túiúeA5An .1. An x>túúbAmc bA xmAt A^em 
•finfijt niAm tenA fnifin fm. 15, tiAÚntnmin .1 ntnmin Ánx>. 
16, cionnfcnAim .1. cofAij. 19, ÓA^mAif .1. eAfnAth, cumAun. 
22, x>Á fcéAX)Aib .1. x)Á CApAttAib 23, nÁn tiAiftij; .1. nÁu 
gAib móinéif cui^e 1 tÁÚAin m'ífteACCA. 27, bAX> x>ífte .1. bA 
mó umtAix)eACc x)ó. 28, au jjniAUÁn .1. au ceA^tAC a mcmne. 
29, 1 scÁit 50 .1. 1 ftt^e 50, x>Á bní.5 fm 31, géipiúl .1. eóttif 
cníocntii5ce. 33, ten cntiAg .1. 5U11 cuuaj; tib ; 5AC cnuA^ .1. 
5AC x>onÁn. 34, A5 fo .1. if nnfe. 35, A5 fo .1. onmfA acá. 
37, níof conctAnn .1. níon fATÍiAit (comóncAf) x>atu. 38, 'f a 
CÓACC .1. X)Á X)CA5AX) fí. 40, AJt UAT^neAf .1. u-a hAOUAn x>Á éif. 

41, cnuicmín .1. An cuoca rhín. 44, feAn cóasaiu .1. peAf cneife, 
feAn cÁbACCAC. 45, x>o ihAoix>feAX> ,1. x>'mneófAx>. 47, n-A 
ÍÁn ó Ánx> 50 hífeAt .1. 1 x>ceAnncA a céite. 52, 5finneAtt .1. 
bun ; mmeAX) .1. imfíorh. 53, tmn .1 tocÁn. 54, AitvoneAnn 
.1. néitceAn Ánx>. 55, imitfceni5 .1. a ceóuAUUA fÁ xntbbnAc. 
56, Aix)éAn (x>Á fTottAib Ann) .1. ati c-Aeti, au fpéin. 57, ón 
X)omeAnn .1. ón bfÁú fOTn Tf X). 59, bumne .1. oauua, couax>. 
6t, 5toÚAf5Áitt .t. fC|ieAX>5At ciacáuac. 62, fOT^néAn .t . 
rptAn^cn aca ; au x>cointéimni5 .t. -o'éif cúintTn^. 63, ^etnc- 
tix>eAcc .t. obATn ua nx^eAmAn, xnAbtAT-óeACc ; x>Á cioxHac .t. 
X)Á CAiteAm, x)Á uAtx>eAx>. 64, au ceACAnxmtt .t. au x>orhAn — 
ceitne x>ÚTte nó ceittte hettmmcT Ann, mAn acá Aen, ceme, 
UTfce A^uf CAtAth ; x>Ain5eAnx>túth .1. x^ATn^eAn, A^uf x>túm .1. 
néAtt, cnApÁn. 65, au fíonfCAtn .1 au fíntnne. 66, fíox)bAX) 
,1. coTtt. 68, x>o cum .t. x>o coTrhtTon. 69, cuineAm .1. mAttbnAX), 
CAomeAX). 71, ' nít ceAX) ón nÁx>tnn A5 éTnníx> ^au beTc A5 50!.' 
73, mAT5t,te .t. btiAX)Án. 75, bnétx>TonAn .1. CAfó^ bféT-oe, ctúx>AC. 
76, mTon .t. tf mTUTC. 77, comtiuAÚA|t .1. Amuf. 80, tofÁn .1. 
bunóc. 82, ' X)'éif ua xuosbÁtA x>o f oTnnc cocnom ouca 50 
tétn.' 83, co-ónAC .1. cTseAttnA, cAoifeAC ; 84, x>íotx)AC .1. caca, 134 

feA|i T>íotA. 89, toctAf .1. a nórhnAim, a tottAnn. 91, xno^tA 
.1. xn'ojjAtcAif. 92, íonsAt .1. lonjjAt, cothnAC, cnoix). 93, ' bíox> 
50 nAib bAnún At^e mAn tetx>eAt ' 94, ftn^teAC .1. íia mbneAt 
■00 bnett. 96, nieAT) .1. fcÁtAÍ .1. bneiteAth. 97, néAthonn .1. 
péAntA ; fíonftnt .1. ftnt x>eAf5. 99, tiA .1. ctoc ; ón tíorhAX) .1. 
ó bfUAin fé innmeAT) A^tif x>ei5béAfA. 100, mAix>e mtittAij; .1. 
CAOifeAC, feAf cmn. 101, f AnnÁncA .1. ceAnn, x>ÁnA ; bAnÁncA 
btnxme .1. oifiseAC. 104, coitéAn .1. coiteÁn. 106, meAti 
xbuAifeAC .1. fiAt fé x>tiAifib 107, x>Ath fté .1 fA5Af betttxnj; 
tió Ainmix>e .1. tAOc. 109, fcon .1. eAÓnA, CApAttt. 110, x>éAncA 
.1. f eótcA ; x>íotA .1; x>tiAire, ttiACthAn. 111, CAomce .1. ceót 
113, tíoscnoc .1. cnoc CAtnseAC. 114, eAtbA .1. cÁm, fCACA. 
116, bfAfttiAt .1. AntnAC. 121, ní x>éAn .1. ní x>eAnfAX> ; CAn 
tíne .1. trceAC 1 tÁn nA ceirce. 122, neorhAtn : neo-mAtn (x>Á 
fiottAib Ann) .1. fohiAm, nóm. 124, btAx> .1. cÁit ; x>Á .1. mÁ. 
127, fíniocc .1. fíonx)AonnACc. 128, 50 mionbAtt .1. 50 lnon- 
5AncAc. 131, coinbeAnc .1. CAtnfcmc, féite ; oinbeAnx •*• 
^níom nAfAt. 132, ^tiAirbeAnc .1. concADAinc. 136, ^neAnn- 
5tón .1. 5tit CAtcneAthAC béit. 138, x>o teAnn a biox>bAX> .1. 
ntiAin a bí a nArhAiX) ceAnn, nó x)ÁnA. 142, f AOtteAC .1. f othtAnAC 
(fo 4- Áit -f ac) ?. 144, 1 x>ceAn5rhAf .1. 1 scothn ac. 145, f cotAC 
.1. cn^Aite x>o fCotAib ; fconAc .1. cti^Atte x)o CApAttAtb. 
147, comeACAn .1. concAn .1. x>úit At^e 1 ^conAib. 150, ÁnnACCA 
.1. ion5AncAC. 155, foinbte .1. cníocntiiste, ÁnfAix>. 157, 1 
f«AX)Aib fníomtA .1. 1 nx>ÁncAib nA bfiteAX). 158, infcneAC .1. 
éifeACCAC, éinmeAthAit 1 5CAmnc. 159, ceótcAn .1. x>tnt 1 
5ceót Ai^e. 161, x>non5foinott .1. btnx>eAncA cnéAnA Ai^e. 
162, CAtftÓ5Ac .1. f Ai5X>miní Ai^e ; fteAx>ótAc .1. x>tíit At^e 1 
bfteAX>Aib óit. 164, cnoixVtíonmAn .1. tíonmAn a fcoc ; C015- 
cníocAC .1. fmAÓc Ai^e A|t xmitcíb a corhtinfAn. 168, nA n^tÁth 
.1. tticc cÁmce. 170, cmnce .1. 5ntiAtnx>A, x>oicteAC. 174, 
CAix>|\eAbAC .1. compÁnAc, x>time mtirnnceAirÓA ; AOij;e .1. xmtne 
Af ctiAifX) mA C15. 175, bóf nÁ .1. nÁ fóf. 177, 5An cofc .1. 
5An fCAX>, ^An x>eAnmAX>. 178, 5én thion ^én thmic .1. Af fon 
5tin thion mmtc. 180, é .1. éAtnonn. 183, oineAthAin .1. féiceAC ; 
Cfítfe .1. fíx>e feo. 185, téineótAC .1. x>tame ÁnxAéigeAncA. 
186, x>Áit .1. Átf. 194, ' ctiftA, A^tif A5 fÁf 50 nÁx>tíncA Ann/ 
196, omeAc .1. féite ; fiAtjjnox) .1. meAn, ttiAt. 197, x>tiAfbo5 
.1. bo5 fé x>tiAifib ; x>íomri ac .1. x>iomx>AC, mífÁfCA. 198. 
An feAf .1. Gocaix) Aoncfnite, ó x>cÁini5 fíot ÓtíitteAbÁm, 
féAccAn poftif peAfA, III, 58. 199, ní fti^ bonn An .1 níon 
btiAix> Af. 200, if féAccAf .1. tnÁ ctifCAf fAn ÁineAm. 201, 
ciox>tAC .1. bnonnc&nAf. 202, x>AOife .1. ttiAcrhAife. 203, 
x>inix>e .1. cntAite. 204, x>o btiAm .1. 1 x>cAob xmAifeAnnA x>o 
bAinc. 205, mAf thtitn .1. 50 fAiffms. 210, ceAnn 5AC feóix>e 
.1. 5AC feóx> tf feAfn. 212, cot5 .1. ctAix>eAth. 213, fpeAtcA 
.1. fCAipte ; x>Á fpíonAX) .1. x>Á n-iAf]tAix>. 216, x>Á mbtiAtAX) 135 

.1. Aif5 eAT> "°Á "óéAnAm T>íob. 219, tuóc "oeAtbcA .1. ttict 
motcA. 222, -oeibtéAn .1. T)ítteACu, boccÁn ; "onAOiteAC .1. 
tiA nT>nuAT>, An téi^mn. 225, oncú .1. t&oc, rjAoifeAC. 227, 
bAn-OA .1. bAnAiriAit. 230, tionÁtAib .1. cionótAib. 231, éA^fA- 
triAit .1. lon^AncAc, lotfASfAnnA. 233, cóiniste ceótcAine .1. 
Aifcí binne ceóit. 234, tÁirhfneAfCAt .1. fneAfCAt ó tÁrhAib 
.1. feinmm An ^téAfAib ceóit ; fAOite .1. tucc ceóit. 235, 
téifffiocAt .1. Aitnif nó 5AbÁit T>Án. 236, -oeAfCÁn .1. cnuAf ac. 
239, -oiAnAnAC .1. cofÁn nó ctjnuf cnuAi*ó. 240, t>o-cóit> (*oo- 
cuait>) cAf CA011115 .1. nÁ féAT>fAT> fÁf Att CAOifig. 241, T)Á 
bfmseAT) a fÁt .1. T>ÁmAT> T>eimin t>ó. 245, fiAfAmn .1. fiAfi. 
246, fvnf5e .1. 5ite, foince . 247, t>o -ótifCAT) .1. ctm 5fu."ó t>o 
•ótifCAT). 248, pÁitce .1. AiceAf . 250, tí-óeAfC .1. 5eAtfnit : 
* bA t>á péAftA ttiAcmAfA a "ÓÁ f vnt ^tAf a/ 252, ^eAn^CAi^e 
.1. cÁitióeACu ' seAn^CAC.' 253, tíon^tAn .1. An ^tAine tméAT>Ai5. 
254, tonn .1. cnmnfAC. 255, fníomÚA .1. 1 ^ceAn^At. 256, AfAn 
»1. fcocA, cof ; 5Ai5"oeAC .1. feótcA, piocAite (?). 258, 5fPAÓnAC 
.1. AOibmn, UAitneAmAC. 260, An ftnnn ottrjAi^ .1. cth^e UtAT>. 
262, fíof^AbtA 1. 5ÓA5A fAT)A semeAtAig. 263, pníomftnt .1. 
ftut tiAfAt ; pofc .1 caca, ctiAnn feAfAim. 264, a míne .1. a 
5CO-OA, a míf-btiffA. 270, tAOiT>eAn5 .1. bÁT) C05AIT). 271, 
ftógmtnneAf .1. rnomfttiA^ : fttAomeAC .1. *oo tnbfAT) nAtriAro. 
272, A5 btjmnitJ5AT) .1. A5 nit n-A ctnte. 273, n-A ViAon .1. n-A 
ViAonAn. 275, 1 ftiim .1. 1 meAf, 1 méiT) ; "OAOitm .1. -oóitm. 
276, 5ACA fíotfAC .1. ó 5ttim 50 5tnm. 277, a téibeAnn .1. a 

fttJAg, A Afm. 28l, bA T)t1 .1. bA "ÓntCAf. 286, T)0 tfeAfCA|1AÓ 

.1. "oo teA5A"ó : ' T>'timtui5eAT) bíoconrj 50 CAtAm noirh a feAnA- 
fCÁt/ 287, "oom ofCAff a .1. -oom tAoéf a. 291, f óin .1. ftnneAnn. 
294, -oíob .1. *oe bAftmAib if -oe bíoconcAib ; bÁinncíof .1. 
Árvocíof. 297, bAT> -OAfAC .1. ceAnn mAn beAT> T>Ain 303, 
mAtmACÁm .1. mACAom mAit, ó^ÁnAC mAit. 307, a feAT>fAthAit 
.1. (?) feA"ÓArViAit, a f ArhAit te cúnAm nó te AineActjf ; fíf .1. 
(?)Aiftm5, 308, * t>á ^ctiAfotJigtí fin éineAnn/ 309, éi^eAn 
mAOite .1. neAnc 511 il. 311, t)Á tíomAT) .1. te niAn nA n-oeóf. 
313, Af m'AifT>fe .1. Af m'Aine. 314, "óom bit"óeóm .1. T>om 
toit 50 bfÁt. 315, *oe tntcAT)Aib : rjutcA .1. ctnte, -conn Án*o. 
316, -otntcAom .1. fócAom, tÁ^AC CAom. 

OAomeAT) if Amm *oo méiT>neAC£ An AmnÁm fin. mAtAinc 

5tJtAiT>e fÁ béim ón tíne 50 céite, acc AmÁm An céim *oeifiT> 

mAf bfmt '■* \ " f én AiceAnn -cfÍT) ríof . An ^tjtAiT) céAT>nA f é 

•óó 1 tÁf btntt 5AC tíne. SiT>é An -oeitb acá Af An 5céAT> tíne : 

|,1 w | tiA iv' |.*A.w |..í ^; 

Agtjf An ceAtf AmAT) tíne T>éA5 mAf feo : 

^ j Ú w ^ | 1J >-, >^ | í s^. 

A5Uf if snÁtAi^e VlAim 1 tÁn btiitt nA tíne nó mA •óeini'ó 
1. An confom céA*onA An T)Á fOCAt AiceAncA Ann ; mAri acá An 136 

•oÁ ' c ' Afi ' étn\me aii cAomce ' fA cóat> línc ; A^uf An *oÁ 
' -o ' 1 ' -orcAr iu\ -oíúe ' f aii -OAfA líne ; A^uf <m t>á ' c ' 1 ' CAmAtt 
te rA5nA ' f a ceACftAtnAT) tíne. 

1f mmicí aii uAim rm n-A ceAU5At roif An An 5COthfUAim 
1 tÁjt nA tíne A^tir Anc ' í ' n-A -oeitieAT). Sa ctngniA-ó tíne, 
cuinnnír 1 5CÁf , cÁ ah -oÁ ' t ' niA]i ceAn^At ix>i|t ' -oteACC a teACc ' 
A^uf ' tíonAT),' f éib niAf T>o-cíceAji Annf o : 

"Oaiti ir "oteAcu a "Icacc *oo LíonAT». 

CÁ ah nóf céA-onA cotceAncA 1 bf iti-oeAcc tia tojteAcnAif e ; 
sain 110 cynghannedd sain a cu^cAf AimrÚT) Ain. 

XL. 4, niAicim -oom "óóij .1. tei^im UAirn beit *oótcAf ac, nó 
•oeimmceAC. 10, AtriiAoire .1. au -OAfAíTlAoife. 13, -OAf b'fUAT>Ati 
.1. guf bfonn teif. 15, *OAn otc .1. *oon uite -óuine nÁft riiAic 
teif ; buAin .1. -oeigitc. 19, fiAnn .1. tia rtuAJ. 20, meAfcujt 
.1. CAOifeAÓ 50 fAib cÁit Aif, cúf bfeiceArhnAif. 21, rriACA 
fAthtA .1 teitém. 24, eA^nAih .1. eA^nA. ciAtt cmn. 29, nt 
feótfAT) Af a AirhteAf émne a bí 50 mAit -oÁrutttb. 32, móf .1. 
■RifceAfT) : CÁ ' UifceAfo ' fom 5Á terpeÁmc 50 bfuit ' |t f 
mAjt ceAn^At i-oijt aii bf ocAt ' móti ' Aguf ' A Rtf T>eitiT> ' Af tíne 
33- 33> Á]t nT>ÁtA .1. Af mburóne. 37, An feAT) .1. An f ait>. 43, 
50 fAnncuige .1. 50 n-oeónui-cjró ; a ijtiÁfCA : Hí ua bftAtteAf 
a bí iua At^ne. 45, tog *ÓAth .1. mAit "ÓAm. 49, foéc .1. cuttneAf, 
coT>tA"ó. 52, a scumtA .1. ftÁróce t>o cumAT) : fiom .1. tiom. 
54, Á"óbAt .1. Anriióf. 55, tuij-trn .1. móroim, beifim m'fOCAt 
tÁitfeAC bonn. 56, ACÁrni *óuic ,1. a tAbjtAim ofc 58, ' Aguf 
An feAf tf feAff cÁit Ann -o'ÁifeAth.' 59, ' nÁ fomptA *oume 
te cuf 1 5comp|tÁro teAc' 62, 50 fÁmi5 .1. ' mÁ r,Ámi5 fé 
c'AOf btiAf)An nÁ fÁmi5 feAbuf *oo tnéite 11Á cÁitróeACCA 
t'mncteACCA.' 69, biAf .1. a betT) ; te a bfÁgAit .1. tenA bf A5Á1I 
(fÁ^Ait .1. fÁ~5Ait : T)Á fiottAtb Ann). 70, uif fcéAtA .1. móticÁite. 
72, cne feACfÁn .1. cne utfeAfbAiT) cuifceAUA ; *o'ÁftfAib .1. *oo 
feAn*OA0tnib. 74, bÁT>A|t .1. bíoT>Af. 76, 5feAnn .1. fonn, 

fÚ^fA. 79, T)Af tÁfftui5 .1. T>A|t CnUAfUI^. 83, -CÁl11T)10t .1. 
nA 5CUAfT), 1Af ACCA. 86, ' 50 bÓAt An T)OfU1f A5 An lOUAT) 1f 

AOifoe.' 87, ÁtteAf .1. *ouat), CAitféim. 90, riottA .1. T>f ostuim 
fé 5AC a mbAmeAnn te hmneAtAib C05AIT). 91, ái,iac .1. -ouAt^uf . 
92, nÁn teAfCAfó .1. nÁf tÁfcÁit nÁf 5Aib ciiít), nÁjt fo^tuim 
f é ; ' ceAfCAijpm tia beAtAige ' — *D. Ó t)fUAT)Aif 93, -oocc- 

•OAOIffe T)ÁtA .1. A bí 1 nT)ÁtAlb TIA T>A0111fe 50 CfUAIT). 94, 10fCAf 

.1. tóifcín *oo tAbAifc. 99, An ptÁcA .1. An A11151T). 100, ftiróisce 
.1. •oeAfbui^te. ioi, 51111 bfiAT)Atn (bfiA-T)Am) cfút .1. 50 
bf eACA f é ténA "ÓÁ fúit f ém ; ftubAt .1. cúff a. 104, té*oéin eAÓc 
.1. CAOifi^eAcc, n-A ceAnn feA-ónA. 106, fÁbAC ,1. co^Att, 
•oáua. iii, *oo tÁriiAib .1. a tÁriiA 1 n-Ái|roe. 114, ' 5An *out t 
5Corii|tAC T>o tAifnseósAT) comneAtbÁtAT) Aif.' 117, nío|t 137 

conctAtm .1. níott cofthAit, ttíott cétte. 119, bÁfucA .1. a fÁnui-c-ce. 
120, ceAtmcA .1. caca, u^-oAttÁf. 122, fetf .1. connfAT), mAtt5AT>. 
123, cubAró (cu-bAró) .1. cuibe, oijieAtinuc. 124, AthttA .1. 
ctúhiAit, oifóeAttc. 126, ÁtftheAC .1. ÁineAtri nó cttÁcc Attt. 
128, ón *oÁiteAT> .1. tett cu^at) An ci^eAf. 129, T>ÁittT>eAt .1. 
•onoicfíon, T>focAi5tie. 130, ceAC n-AOi^eA-ó .1. ceAC tóifcín. 
132, Ad^e .1. CAifceAtAC, *oume a ÚA^Ann Att cuAittT). 137, "OÁ 
rÁtúeA-ó .1. *oÁ nsftofú, x>Á ngfeA-OA-ó. 138, *oÁ troÁfAÓc .1. 
cun mtfneAC "oo curt lonncA. 140, tÁnfCOtt .t. tÁnburóeAn. 
141, teA-OAftAC .1. peAf féAbÚA ; tÁice .1. tAeceAticA. 142, 
1 fÁfAtb .1. 1 n-tnneAtAtb C05AIT). 145, mÁt .1. tAOC. 148, ó 
•ubt&ib .t. ó pitéAfAib. 149, 5An Áirro ÁT>rhAitt .t 5An rumi 
At^e 1 n-Á*ó. 150, 50 fOCAit .1. 50 hiiAibneAC, metfneArhAit, 
fUAitceAC. 152, tíothcA .1. btjróeAn ottce (?). 153, a tÁnéofp 
,t. a buróeAn tomtÁn. 154, bACÁttte .t. ftuAJ;, Aftn ; bÁT>Att .1. 

*00 bíOT)Af. I56, CttlAttfAT) .1. Ctt 1AttA*OAtt . I58, 1 n^tÓAfAlb 

.1. mAtt beA"ó 5Ánx)A. 161, níott ccAti^Aitce .1. ní ^eóbfAróe é : 
ffU5A-ó Aif A5 úof CeAffbAitt. 163, "OÁ 5feif .1. -oÁ Amttf. 
167, bA fAttncAC .1. bA cumufAc a butttí. 168, 5étttfeA*o .1. 
5éttteAT)Af. 172, cttUAf .1. ftto5Áin -jttt. íia cttÁ^A. 173, "00 
tÁmtheAf .1. "oo f)iohtAT), "00 cÁrcÁit. 174, Att trout fA 5AttAib 
.1. A5 Aimfut tiA tt^Att. 178, *oÁit ftifCAccA .1. CAbAtfC 0011511 Alttl. 
181, 5ÁibceAC .t. CAti^cfAC, ^eAttÁnAC. 185, teictmeAtt tÁithe 

.t. tÚbAlttCACC. l86, CÁttftlA .1. CAm, CttOfCA. I90, 5Att T)1Ú1- 

■oeACC .1. 50 cuf, 50 oÁTiA. 191, foim^ce .t. bíceAf t>á caiji- 
fcnic "oó. 193, 61^156 "óe .1. curi fUAf -oe. 194, fAob-óot .t. 

5AtfCe CtAOtt. I97, bA CUA1T) .1. Ó CUA1T) ; CÁltt"010t .1. COttAtf, 

ftt^e. 198, 50 hOttcAtb .1. 50 Cút5e IHat). 200, 'f T>futAti5 
.1. cun 5AC iotiiAfCA T)futAri5. 201, fotttsneAth .1. CAifteÁn, 
C15. 203, fonn .1. Abuf ; tom a tÁicrieAC .1. tomAT) a tonAro 
cothnuróce. 205, pfeAb cufCACAif .1. Amuf CttUAT>ÁtA. 209, 
? A^uf b'iAT) ctAtin tiA hétfeAtiti féin "oo cuimtit5 aji tiA 5tiío- 

tttAttCA ttÁtfeACA fOttt/ 211, CACAC .1. UttttAtttAC (?). 212, A 

mÁcAítt .1. éitte. 214, T)'Atcut5 .1 CU5 a buróeACUf. 218, 
cufAró CAtcife .1. tucc teAtiAthtiA fíos, teACAi*óce. 220, ctAtn- 
pAf -oÁtA .1. steó A^uf bfuróeAti beAT> Att AOtiAC, ACAttAtm roiri 
cÁttrotb. 222, -oteACc .1. -ouAt, ceAfc. 223, tió t>o tocc .1. 
nó bí *oo toéc. 226, nA míteAT) .1. nA tAOC. 230, -oom fiAT>Am 
.1. mAtt *oo contiAC féirt 50 mmtc ; 1 bfrucm^ tió 1 bfÁfAC .t. 
pé aca Afi "óétti cAttt be nó tiÁf -óéin (?). 230, 1 ^cÁtt .1. 1 fti-c;e, 
A|t f các ; foitcif .1. An fotAig, of ífeAt. 236, 1 trotbfeifs .t. 
1 bffAoc, 1 troío^Atcuf. 240, 1 5ceÁ]roAtb .1. 1 ^cteAfAib túic, 
1 n-eAtAT)ttAib C05AIT). 241, cnúcA .1. comóttCAtf, cfO*OA. 

245, tomfAth .1. mAttCAt5eAcc ; fcÁcrhAf .1. feótcA, mAOjrÓA. 

246, ttAC fÁttAT) .1. Af CAtAttl féfÓ, 248, A COttCtAtttt CUDA1T) 

.1. a fAthAit ceAttc. 249, betcif .1. mAC5AthAin (bAtneAnti) .1. 
tAOc. 250, ÁshiAf .1. 5Atdé, crió"ÓA. 253, 5A*ouróe .1. feArt 13« 

& t)AinpoAT) AtnAc 5Áine. 256, lo héi^eAn .1. te cof p Aiof ; 
Aifce .1. cteAf, ^Áicfe ; ÁX)bACc .1. ^neAnn. 257, bAnétnf,e .1. 
cionót bAn ; a nx>ÁtA .1. a 5CÁf, a ^ctiniA. 259, a n-ÁitteÁn 
.1. ah cé bA -óeife oncA. 262, pÁinc thÁt .1. cion tAoc. 268, 
5An cÁbACC .1. 5A11 cfuim, ^An Áinxt. 275, f a ctÁn fo .1. 1 néinmn. 
276, Aimnix> .1. feAfc 280, oineAnctÁf .1. mAJ;, x>úiccí. 

OccfoctAc méi-ofeAcc An ScfeAn^cÁm. Six>é An x>eitb 
acá Af nA cfí tíne cor A15 : 

A5\if An ceACf AniA-ó tíne mAn feo : 

I A ~ ~ | ó. 

CA^Ann ACAfnú Atf ón Atc 50 céite, acc AthÁm f a ceAcrtAtriAX) 
tíne. ttlAn a céite é fm cníx> fíof. 

CAomeAX) méix>neAéc An Ctnnmi. AcAnr»AÓ 5ticAix>e fén 
AiceAnn ón tíne 50 céite 1 5C0thntnx)e nAc món. An céim 
•oeifix) mAf feo cníx> fíof : | Á ^. 

St-oé An x>eitb acá Af tíne a 33 : 

^ | 1 >-x >^ | 1A >— | 1A v^ | Á ^. 

A5tif tíne a 44 niAf feo : 

A5tif tíne a 48 rriAn f eo : 

- — -jéí^ — 'Jéí^ — |Á . — -. 

tlAim Ann mAf acá 1 ntnthtn a XXXIX. 1 tíne a 37 CA^Ann 
f é Af ' l ' f An x>Á f ocAt ' teo^Án tÁixnjt.' ttlAf fm acá ' x> ' 
(x)ócctif xtÁnA) 1 tíne a 38. A^tif ' n ' 1 tfne a 39. A^tif ' c ' 
1 tíne a 40. 

UAifeAncA CA^Ann An UAim fm Af An x>Á céim A x>émeAnn 
corhftiAim 1 tÁn btntt nA tíne ; mAf acá ' f ' (ftAicif, A^tif 
feAf.cAtn) 1 tíne a 43. *Oo bféixnn é ctin fA x>eitb mAf feo : 

_ | & _ _ |ffl*-w | (f) 4 ~ w | A W. 

XLI. 1, ^téife .1. CAtmAcc, C05A nA btnxme. 4, A5 
fioinn .1. fé ^tAfAtb 1 n-ém-peACC teó. 5, 5AC ftimn .1. 5AC 
x>útcce. 6, Suax>a .1. tttcc téigmn ; if mfcne .1. if ttacc 
CAinnce. 7, btiAn .1. fttiA^ ; ftiim .1. ÁifeAth. 

-A x>ettb mAf feo : 

m. t«*'v 1 * - l * - 1 * - 1 6. 

XLII. 2, fOftAnn c'tntc .1. ^éife An tntc acá x>á imirvc 
ofc. 4, feAX) .1. crieire, mifneAC ; a tmnfe 1. a x>neAtn fo a 
hiAifeAnn Anoif. 5, 50 fiAxmAC .1. 1 nAX)Anc xtAOtne. 7, 
5eAffAxS .1. cnéAéc, 50111 ; meAtt x>o bnÁ^AX) .1. ubAtt x»o 
f cófnAi^e. 8 x>o fín .1. ' x>o fín nóf caji feAtt nÁmAX> ' .i, 139 

bA thó peAtt 'nÁ soin ó nÁriiAiX) ; c^Aexnt péin x>o nmne. II, 
T)'iminc .1. 50 n-imneó^AX) cjAexnt féin au feAtt foin An riiuinn- 
cin nA hóineAnn. 12, cinn oinin .1. ci^eAnnAÍ feAfAinn if 
cíofA — finiAX) nA ' '^aoi-óiI féin " ; CÁ15 .1. ^emeATrmAC An 
pocAit ' các.' 13, cín An CAit^mn .1. éine — UAit^eAnn (? CÁit- 
ceAnn) Ainm x>o fDÁx>nAi5, Afpot tia héineAnn. 14, ca^ac cónA 
.1. ceAnc "00 bAinc AmAC. 15, bA cnoime .1. bA mó ACmAin^. 
16, An clAnn .1. ia"0 — Ainm x>o fÁx> An x>ajia huAin 1 n-ionA-o 
peix>m x>o bAinc a ponAinm, fin ^nÁp f ati x>Án xn'feAC ; cá 
4 ati clAnn ' ceATiA Ai5e, t. 13 ; no^A .1. An cuix> t>o bpeÁnr». 
' UAifte An Chonfex>enACion a bí co^ca A5 éine cun a ceAnc 
x>o DAinc x>e ÓAfAnAib, Af fon ^un b'iAX) bA fAix>bne, níop 
b'iAX) -oo bpeAff cui5e.' 17, mittceAC .1. if mittceAC .1. a 
imneAnn ceAt5 Af a x>cíf x>úccAif. 18, ^au cÁf .1. ^un cumA 
teó tomAX) nA cíjte. 19, cacaji .1. cac. Cú CACAin ón o^e 
ocfAif .1. mAOriA biTui^neAC r;u\\ 5 nit Al§e bnéAncAif 
uaix> ; ci5e (ón bfocAt C1115) .1. tíonriiAine. 21, CAn 
iocc .1. 1 n-ionAO CAife. 22, a ^cion .1. a bpeACAX). 24, ní 
meAfbAtt mion .1. ní beA5 An ciiif buAncA. 25, ' A5 tAbAinc 
of Ánx> 1 bfAbAf fíocéÁnA, A^uf a x>'iAnf aix> co5aix> óf ífeAt.' 
27, X)0 meAfC .1. -oo coitt. 28, a tonnnAX) .1. a n-u^xíAnÁf, a 
5ComAÓc. 29, IffAét, cfí fiottAbA Ann .1. 1fjiA-ét. 31, 50 
mbniocc .1. te x>n AOix)eAX>óincACC ; ^téipomtÁn .1. 5téAf -f- 
iomtÁn .1. tÁn 5AC 5tév\f á x>nAOix>eACCA ; n^eAf, 5emeAmnAC 

10tf A1"Ó ' OO ^eAfAlb X)OfCA.' 32, élflOmtÁin .1. fATTIAlt, 

fomptA ; UutAC Zé .1. éine — feAnAinm An teAriiAin é, rriAn 00 
ceApcAOi 5tif b'ionAnn CeAriiAin A^uf ' Cé -f mún .' ' 1f f AmAit 
X)eAf Af éifeAnnAi^ CtAnn ipjt Aét uaiji fAn éi^ipc, *jnt.' 36, ne 
5ite 5fiAn .1. te 5JttAn 5ite, aji gninneAt ^eAt ha pAinnse. 38, 
50 X)cneACAn .1. te pjtAOc cucaij;. 39, ^An c. ^céimeAnn .1. 
5An cac Ajt An fti^e x>óib. 40, oijtx>jteic .1. oijtx>einc — ' x>o bí 
An riiAix>m fm 5An toc Aijtm JfX»' 41, ' 5^n tAi^xm Af miof- 
bnitcí An O^eAnnA.' 42, ^un feAf .1. ionnuf ^uf feAf ; feAf ax> 
ffAf .1. mAf beAX) ceACAnnA x>Á bfeAfAX). 44, fomn .1. cuix>, 
01AX). 47, caca .1. nA ftuAi^ce fm a cuin ffiAn tenA bpeACAix>e. 
48, nA "ptACA .1. An Uij;eAfnA ; fiAn ac .1. micce, uttAm cun 
CAicce. 50, fÁfAX> pnonn .1. a nx>óiúm bíx>, x)óicm An tAe. 
51, 1 tíon .1. 1 tÁf. 52, An tÁfom — x>o cuiceAX) x>óicin &n tAe 
x>en mAnnA 1 5Comnuix)e, A5Uf ní fAnAX) An x>An a tÁ 5An tobAX) 
acc AmÁm Af An cfAbóix). 54, neóix>e .1. cfUA^Ám. 55, mAn 
5Uf .1. mAf 'x)eAX) ^uf ; nuA^Af .1. neAmx>A. 56, ' cofmAf $uf 
bnúcc UAbAf fé x»o b'eAX) é ' .1. conmAf x>o x>emeAX> te cofp 
«AbAif. 60, x>eACAin .1. ' if cfUAix> Án nx>Áit Anoif, meACAin 
A^uf lurA nA cífe fm x>'eAfbAix> onAmn.' 61, fÁx> .1. AffA 
ha cfUA^Ám. 62, ^uf .1. A5uf x>o. 63, ' Af pobAt fíon 
a céi^eAnn ciopfbAX) ó tjia, Abfuf ' 64, te x>Í05Ait "]ft, 
An ceAn^At x>o ' 511^ cioffbAix>.' 67, peAncA féite .1. 140 

mionbuilcí móju\, s-níohiAncA tu\ifte. 68, ' tíon ha mbtiA*ó 
A 1 u, 5 V' A P fcoc TUV n^All/ 70, -ooaII|\at) .1. 5ite, 
lonnruvó. 71, tón .1. (cÁ) íón -jnt. 74, ' a tA^Atin étttct 
ó lÁnh T>6.' 76, mÁ bÁitcoAn ' a ' f a bfoCAt * A5,' fÁ5fAft 
fiollAb 1 11-eAfnAth a\\ An tíne reo ; bAT> cótfv An bÁtAT> 
a T>ttt Aifi "00 néin An T)ÁnA "óínis ^ e cntnnneAf. T)Á 
tétj-cí ' '5A ceAÓc ' Ann -oo teigf f cat> f é beA^Án é. 78, moT>A .1. 
(ifiA-o f An) mo-ÓA -jft. 70, if .1. Asuf ; 5^1^115^ .1. 5A 5féme 
.1. ' A5\if 5níothAftA 5An 5ite tfeA*ó cofA*ó a *ófOiCT>ti5e A5tif 
iia fiAJjtACA acá Af btin tenA tmn.' 81, ' An T>tht a bí Ag 
eAbfAi"óeACAib 1 tvnbneACA éi^ipce, fmé An -otnt acá CA^Aite 
Af An 5CoihAifte Aoirco.' 84, ceibi-ó .1. seAffAnn fí (.1. Ati 
CohtAinte) .1. ctt^Ann. Cti5CAn fé n*oeAfA ' fonn ' mAf ceAn^At 
ix)if An céAT) tíne A^tif An -oajia tíne fA nAnn fo, 1 n-tonA*o 
HA htlAmA if 5nÁtAi5e ón tíne 50 céite aca 1 f Ann SéAT)nA"ó. 
85, Af mACAOih .1. Án nT>Aome. 86, fóf .1. teif, mAf An 5céA*onA. 
87, eA^Ait .1. if eA^Ait ; An cAn .1. ' An tiAtn nÁn 5Aib ati ponn 
fom cat» éifmn, if bAO^tAC 50 bfiiit oineA*o *oe Ann A5tif a 
í>í 1 meAfC ha nCAbfAi-óeAC Af T>ctitf.' 90, 5tioCAf ^tmn .1. 
géAfctnf mcteACCA. 91, eAtAn .t. fOtj-teAC, bÁ*o. 92, nAC 
cfeACAT) citt .1. nÁ -oémeAT) éA^cóin aji An eA^tAtf. 93, nó a 
bftitnn .1. a bfonn nórhón *oo cAtAth ha heA^tAife a tAffAing 
comneAtbÁÚAT), tiAiji, An *ÓAOitie Áintte, ntiT> a ctnnfi"ó, mAn 

Ol5|teACC tlACA fém, 5nUAT>11A ^AfCA A fteACCA Aft tAfAT), tÁ 

éi^m, te r.Átne.' 97, mAif5 .1. ' tf mAtfS a ttnttfeAT) CAncAtfne 
T)Á tín T)tttcAif.' 99, ' A^tif 50 nomnceAn An An fíotfAC "OO 
f étn sntohiAntA ha finf eAf .' 102, An n*out .1. *o'étf *oon cÁmeA*ó 
•otit AbfAT>, nó mAftAin AbfAT). 103, n-A ^tón S^Át .1. coic- 
ciAncA ; *oÁ CAfAT) .1. ' meAf éitt-j, -]nt, t>á CAf at> coicctAncA te 
cín, níon beA5 *oe ctnf nÁtne "01 é.' 105, *o)túcc ntme .1. An 

ItlAtlttA J AnAttÓT) .1. fAT) Ó. IO7, ' nÁ|1 COftTIAlt A *OCÁtf flTÍ 

Afíf *oo teAcc An SAffA étneAnnAc, *oÁ ^cfÁT) i fA-ÓAfc An 
cf AO^Att (?) ' ; Br eA 5 A ■*"- Ainm fiteACA *oo $eAf AtcAib, ac*c 
eineAnnAi-5 if ciAtt tetf 50 mmic f a bfiti*óeAcc. 109, ' Cat>ó 
An éfíoc a béAffAiT) 5AC -ottme cfé tÁtn "ift. — fm ceifc nÁ 
néiT)ct5im.' 113, cAfAiT) .1. cÁifoe ; tocAt*o .1. cAittfo at*. 
115, An fCtAthAC .1. 5em ha hÁitteACCA. 116, nib .t. if 
niADAC 1 meAfc tiA mbó troonn é. 118, bAnnA .1. btifóeAn tiitc. 
119, cttntA Afíf .1. ' CfÁbAT) T)'A*ÓAtnc A5ttf *oo ctif An a bonnAib 
Afíf cfé cfet*oeAm ttticetf, if tonAnn fom A^tif ceme *o'A"ÓAinc 
fAn cfneACCA.' 121, An *oomnÁin .1. An *oomAtn botcc feo ; 
téAXA .1. a T)ti5te. 122, tetme .1. ' m ftiAfAC a "óÁtt, *oo 
féif ftnné íofA.' 123, im^eAf .1. a tmttseAnn. 124, ' beiT) 
fíoftnoiT) 1 noÁn -oó.' 126, féAC ; fAn tiAtm i*oití An 
céAT» tíne A^tif An *oat\a tíne, ceA-otii^ceAf f *oo *6tit te 
5titAtT> ; ní ó pnéim An ' *p ' Annfom. 127, a ftiim .1. a 
n^fA-OAm, a 5Cton. 128, ctA .1. cia htA*o fo. 130, *oía *oo 141 

f píx> .1. cax>6 mAf Aicif ! 131, obcAn tib .1. ' xoititctnj; 
50 bfÁc *oo 5AC xmrne x>ec ctomn bA ctAon 1 5cneix>eAth 
tf 1 nx>ífte.' 132, uIáca .1. 5eineArhnAC An ' ctÁic ' ; mAtAinc 
Af ' ctÁice ' fom ; cníx> .1. niAf §eAtt Af An ^ctAonAX) fom. 
*35> An x>einbfme if xnte .1. An x>feAm if x>ífte xmic 136, x>Á 
cemnbite .1. x>Á cAOifeAC nA mt)niAnAC .1 lAjitA UuAX>mtimAn 
A5Uf lAftA 1nfe Uí Óumn. 137, x)0 fCAic .1. x>o fCAic fiAX> (.1. 
An x)Á cemnbite). 139, An éifim .1. An cúnfA ; ' x>o cnéiseAXJAf 
An óomAifte A^tif x)o féAnAX>Af An cfeix>eAm.' 140, fox>oit5e 
.1. if fóbtiAfCA An cÁf é. 141, connAitbe .1. cÁifX)eAf. 144, 
An CAon .1. An fpféix) 5fÁx> ; ' if doha An cÁf A5 An cín nÁ 
féAX>fAX) fcoc a x>AOine ceAii5At te céite x>Á cofAinc cné 
5fÁx) x)í, acc nÁn móf 5Aot X)o beic eAconcA fAjiA 5Ctitnfix>íf 
te céite ctn^e fm.' 146, ^An X)iit feACA .1. 5An CAfAx> 1 teAC- 
CAOib. 147, a x>ceAX)mA .1. a 5cntiAX>cAin ; x>o cionntAic .1. 
X)o feAfAim, X)fiiitm5. 148, x>Áit .1. cnuc, ftige ; ' An x>neAm 
tf mó x>fuitin5 Af f on a 5cn eixnm, tf iAX>f An An x>neAin tonnn aic' 
J 5°) f u 5 - 1 - ^acc . 154, x>o cneAfcnAX) fíof .1. x>o bAinc x>Á 
pfApAifeAcc, x>o boécnú. 155, oinéAX) .1. fonmAX) ; ' tf cóif 
xitiic beic fAbfAC teó.' UAim tA5 ix>if An An cóax) tíne A5tif 
An X)AfA tíne fA fAnn fo, A^tif fA nAnn x>einix> teif, mAf acá 
1 onóin : feAn ' Annf o, A5tif ' bftcix> : AnnÁit ' f a n Ann x>eintx>. 
157, míte .1. 1500 -f 6 + (7 x 20) = 1646. 158, AnnÁtt .1. An 
btiAX>Ain ; Af n-tiAin .1. x>o féin Aimfife. 159, nA bfiAt .1. ha 
bfeAf bfiAt. 160, meAnmA .1. x>ócuf, x>ei5fcéAt. 

SéAxmAX) món nó SéAX>f ax> móf An Aifce x>ÁnA foin. 

XLIII. 1, ' €Á mo ctn x>úccAif A5 éifi5e AtnAé Af cAob *Oé. 
2, ' Cnforc x>Á mtifCAitc' 3, xnonn .1. cutAC nó cnocÁn A5tif 
X)Ain5eAn Ain ; ' 50 f Aib Ain^eAt ctmrmeACCA A5 cof Ainc r\& 
cífe 1 n-émfeACc tefnA tÁicneACAib mnc a x)éAiifAix> x>Ain5eAn 
x>i.' 5, x>ói5 .1. meAfAim ; beAn xXinc .1. éife 8, x>Á mbiox>5AX> 
.1. x>Á mb'Átt tér biox>5AX>. 10, 50 5cum5 .1. A^tif 1 fé ctnns. 
11, 1 mbftnnnbéAtAib .1. 1 sceAnctÁf. 12, cneAbtAtx> .1. bnón, 
imfníom. 15, ctimAn^ .1. ctniiACc, neAnc ; ' A^tif nAC fAtb A5 
An cé bí fé 5feim ACmAins Af éi^eAn x>ftstAn5.' 19, mA\\ 
5\if .1. Af An Ax>bAf ^nf. 20, cof A5 t)., .1. cÁ fí A5 coftnx)e 
A x>'iAffAtx> An btiAf ac a ctjf x>i. 21, x>o fix>if .t. ' b'eót 
x>o *Óia éife/ 23, Af .1. mAf geAtt Af ; x\a ^ceAtt .1. nA 
heAstAife. 25, x>Af con^bAX) .1. ^tjf com^ibeAX) x>t (.1. 
x^'éifinn) ; bóf .t. f óf. 27, meic .1. ' x>o com5ibeAx> mtc 
x>Atn5ne x>e fíot nA hétfeAnn n-A mbeACAtx).' 27, fficiri 
1. fonnmAf, x>ío5f AifeAC ; 50 fmn .1. te ftofc, te fonn Áfx>. 
28, cfttf e .1. rpnéix>eAnnA .1. tAoóf a ; An cotsitt .1. ha 
CfócAtfe. 29, fÁc .1. seAtt, tjff AX>Af, féAn ; nó x>nn, 
ttof. 31, CAf .1. 1 nx>iAix>. 32, cAinnsijie .1. 50 bfíofCAf An 
CAtfnsfeACC .1. 50 xica^aix) 1 scníc x>ótb. 33, óif 50 .1. x>e 142 

bp5 50 ; C15 tfceAc 1. CAt|in5ní «A iiaoiíi tf iia bpÁcnún, casai-o 
cun citin .1. ciocfAfO 1 scníc ^Ati mottt. 34, An ^eAttfo-o .1. 
5ac An seAttA-OAn. 35, Ati cuine .t. An cftUAij;. 36, éAntAm 
.1. nAotn pÁcnútn. 39, f a fcÁc .1. bA fcÁc T>Án ^ctéin An bufóeAn 
fotn. 41, acc .t. ' nt VittAbAn fé n-oeAfA An étnise aitiac, acc 
T)úit tiiAttuijjce fAn uncófo a cÁtnts -00 -ÓAOintb Átntce a bí 
lÁn T)'fUAC 11A ctétne, A^uf fonn a n-oíojbÁtA oncA.' 45, 50 
fiAn .1. 50 cféAn (?) — UAim Íoccac fA tíne feo. 47, CAon .1. 
a tAfAX)An ; ttrteAccA .1. Af 5AC cAob *oon -ottse. 48, -o'Aonfóin 
.1. -o'Aoncneib. 49, T>oti fonn .1. -oon cín. 50, ' ní futÁtn t>o 
5ac ■otttne ^au utneAfbA niifn'15 a betc Atn, óun a cuit> tf a ceAnn 
(cAOifeAC ?) -oo cof Atnc Af bnoi-o móin a tuig 50 cnuAfó 
Af An scineAT).' 55, ha mbmnceAnn .1. nA ^cnoc ^CAOtn. 56, 
^tetc .1. cnofo. 59, t>á fiA .1. mÁ fnotceAnn .1. ' mÁ cét^eAnn 
neAfc nA n^Alt 1 -ocnetfe.' 63, cotnneA-ó .1. ífttgeA-ó. 63, 
CAtte .t. beAn. 64, tAO^Án .1. tomtÁn (?). 65, Anof .t. 
Anotf . 66, ' A^ttf 5ttf f ottttf ceAnA féin cia CÓ5 a tetcéfo T>e 
fÁt cofAncA.' 68, fAn -oeAbufó ,t. fA C05AT). 70, ' Anoif, nó 
betc cofóce fAnn, tfeAT) An cofthAtACC T>ótb.' 72, a T>ceibeAT> 
.1. a n5eAfrtAT), a nT>ípnéAthú. 73, mttn feAfAtii fo .1. munAn 
feAfAm fo. 75, 51T) T)ót5 ,1. 50 -oeimtn. 76, tenA feAfAtii .1. 
te feAf Am ha n-ttAf At ; ' mttf a feAfui^fo ha huAtfte Anotf, 
^AbAtmfe onm (AnfA An fÁfó ttnn), nÁc feAfÓ5AfO 50 bftAC 
Antf.' 78, An cóin .1. An ceAnc, nó cóin co5Afó. 83, mÁcAtn 
"ftotnn tf ttn .1. étne. 84, com^ .1. ftnACC. 88, *oíon .1. T>íon 
a pobAtt ó bnoiT>. 89, au fóin .1. An cftuAtj; .1. ' 5AÓ a T>ceAf- 
cut^eAnn ón cftuAJ; T>'úintifí cfOT>A, cÁ mtfneAC aca hia 
tonAT), A^uf ceAnc C05AIT) ; a n^níom tf a n^Atf ce t>á n-utneAf- 
bAtb cónAc.' 93, fíc rte'foite .1. beic ftceAC teiiA cótte ; utf 
.1. cuibe, umAt. 94, séttt .1. ^éttteAT). 95, fÁf .t. iftAT)fAn 
fÁf ; T)o con .1. "oo bo^AT) 97, mÁ teAncAn .1. mÁ lAffAfo 
f lAnnA pÁtt 5An fCAT) *|ft. 100 ' Af AonT)ut teif ftn acá -oti^e 
An Ui^eAnnA ' 102, a nAOtiicfoc .1. a sCfoc nAomcA ; fcétc- 
beAfc .1. cutAit) fcéice .1. fciAc cofAncA- 108, An fcÁc a 
téibeAnn .1. cun a ftuAi^ce t>o cofAtnc. 104, tuéc téfomeAÓ 
.1. tf cféAn fA fpAtfnn iat> "oo j;nÁc. 105, a nsétffeAnn .1. a 
fteA5 n^éAf. 106, 50 fiA .1. 50 fnotffó 107, '^un nstétne .1. 
A5 An n^tétfe, teif An ^CAtmACc. 

T)eibfóe tf Atnm -oon Atfce "óuAnAtneAccA fotn. Sfoé An 
•oeitb acá Af An t>á ceAcnAmAin AihfÁin acá iua -óetfeAT) : 

Wl'é-- | .* >-. « | 1* - I 4- 

XLIV 1, féAT) futf^e .1 Aifce 5fÁT) ; fetfe .1. compÁnAc, 
cétte. 3, ctiAcbfAf (cttAff Af : tActAf) : cttAC .1. bufóeAn 
•o'feAf Aib 1 n-eA^Af caca, A^uf bfAf .1. món, tíontiiAn ; An 
bÁnfutnn .1. An cAttim bÁtn (An fétf). 4, Átutnn ,1. if Átumn. 
5, An jtAC .1. tÁn stAtce, cnuAf ac beA^ ; f omAm .1. a "óéAnf at> ; 143 

ftAfAinn i. t>o T>nt r^t 1 - 7) f ormi::A •*• tiomnce > A fAnnAib ■*• 
An nAnnAib nA ^tAtce rm. Coijje .i. rji^e ; Ue<\c ati Cjtí|t, 
feATiAir.m A|t úeAthAin é fm, acc éine if ciAtt teif Annro. II, 
An geAlt ttt»5 .1. An btiAT> ftiAin rí ; te riAnnAtb .1. te btiróeAnrjA 
feAn 12, i niAnAib nÓT> .i. 1 -orjAifceAt bótAn ; ' An btiAT> acá 
A5 étne, ní bftii5f:T>e i n-Aon rjín eite é "OÁ ritibtó^f Aróe ah 
•oorhAn.' 15, bniAnAC .1. nomnrje mA coT>Aib (pÁinceAnnA, -jnt.) ; 
bnAonAC .1. An T>ntícrj n-A ttn^e tiijtrji. 16, nAonAC .1. cofÁin, 
nó bóitne, rjníti. 18, btm .1. bníj;, cofAC. 20, bAjtntAif oitém 
.1. oiteÁn bÁffÚAif .1. An rjAitirh btn^. 23, nA nÁtt nío^-ÓA .1. 
nA n^eAtt ó nígtib. 24, fío5"ÓA .1. Áttimn T>n AoróeAcrjA. 27, 
•oom btiAin .1. T>om fnoi^e, T>om 5eAnnAT). 28, ' fittfeAT) onrj 
Anoif/ 31, mAf Aon .1. mAn T>time\ 32, mAfbA .1. nijme. 33, 
ní biAT> .1. ní beA-o (uaic). 34, nÁt 1n .1. éine. 35, feATmAc .1. 
ceAnn, rjAoifeAC. 37, mAitim t>o .1. ctnrnm ftiAf "oe, T>ititrjtn5im 
*°° 39> ' A ceAnn nA 5Cníoc ctm féite.' 40, nAt .1. 5ttÁf . 
45, fiocAif .1. cúif, fÁt. 46, An feóin .1. An féif. 47, fA ttom 
.1. bA tiom. 48, 50 5cuinnín cmn .1. A^tif fotc CAf Ai]t. 

tli* mifce a nÁT> 50 bftnt Aifc|tití b]ieÁ5 f a t)|teAcnAif A|i An 
T)Án fo, ó tÁim Mr. T. Gwynn Jones .1. ponn ITIac eó^Ain. 
SéAT>nAT) món, nó SéAT>nAT> 111 ón, An Airce fin. 

XLV. 2, fAn At .1. 1 mt>Aite ÁtA ti1 ; 50 hÁijtróe .t. 50 
tiÁtnite. 4, 5A C05A .1. CA-oé An C05A. 5, 5AC tÁmifite .1. 5AC 
fite T)ÁnA (?). 5, rjnomntnne .1. rjAOifeAC cÁbAcrjAC. 6, Ainbfine 
.1. Aicme lAfACCA. 7, T>An tlobAf .1. ^tinAb é if obAin t>ó ; 
lon^tjife .1. fAife, comieÁT) ; ' 50 tei^ceAn t>ó fmn t>o cof Ainrj.' 
8, co^At .1. fotAc, CAite .1. T>íon, cIú-oac ; tf Ainmi^e .1. 
if cÁbACCAise. 9, mÁ ^obtAf .1. mÁ ^AbtAf, mÁ ^tActAn. 
10, rmofcofnAm .1. meAn -f cofnAin ; tTlméifmn .1. mín -f- 
étnmn. 11, ceif .1. fteA^, 5A. 13, ríféAftAm .1. fíon -f 
éAftAm .1. nAompÁuftm. 14, porrjA .1. tiffA. 15, ' ní cuifeAnn 
fé ftnm 1 n-obAin nÁ 1 n^néitnib.' 

*ÓÁ fAnn T)nAi5ni5e An t>á n Ann rjof A15 Annfom ; A^tif t>á 
ceAtfAmAm Am]iÁm An t>á fAnn T>eifró Ann SiT>é An -oettb 
acá Af An Am]tÁn : 

M I e (~) | o w w | o w w [ f | é U 

XLVI 1, mo ceAii 1. mo beAnnAcrj. 2, feótAT> fftitAC 
.1. jtéim jteAtA, ' mi]te a méA]t A]t ceót.' 3, cteAtAÓ .1. 
fnn-OA, fottii5te. 4, rneAtAC .1. mA ffeAtAnnAib ; cftitAÓ 
.1. T>eA5cntirj no T>ei5eA5A]t At]t. 7, ' T>on CAtmAcrj vA^tif 
•oon rjfeife t>o bfAitim A5 fÁf Ann.' 10, feA]t : 1 5ComfAifnéif 
te ' a ' fA bfocAt ' t>á,' t. 9 ; ' mo ceAn *oo céite pófrjA An 
fif, -]]tt.' 11, if rjAOf^A .1. if rjtíifce, if fme. 13, meAnmA .1. 
mém : ' bíonn ffAoc A^ttf CAomeAf . 5AC ]te -orjAmAtt, f An 
Iaoc, -j]tt/ T>]titteAC .1- tonnfAc, oifóeifc. 15, comtnnt .1. 144 

é«vo Af 5AC ftuAJ; "oetiA ftuAi^ctb teif. 16, ' coritcnúc ftuAJ; 
ifeA-ó Ati foisccAC ' ; flijceAC .1. sttc, eót^uifeAc. 17, Af 
buAine .1. if btiAine : ' Af An fuinm gAotinAf a|\ ' if,' Aguf if 
^nÁcAige fémnú uaix>. 18, ón tinn .1. ón bf Aitif^e : ' meAttAnn 
fé cui^e ÓAn ón bf Aiffge.' 19, aii saoc .1. ' CAitteAnn An §aoc 
a nirh tenA ceót/ .1. CAitteAnn fí a cjteife. 20, ' bíx> xtAotne 
A5Uf a bffAOC ó 5om 5fÁme cun cAoirrie.' 21, beitiix> 1. 
beifeAnn ; a feinm .1. Af femm. 22, a fetx>m .1. a fó^nArh, 
ctifceACC tia -peAnmA. 24, Á5 .1. 501^, ^Atfce. ' ^5 ™'ói5fif/ 
An 5níorhui-óe ; ' betnixV An bfiACAf ; A^uf ' 5AC bAt.if/ An 
cufpóift. 25, fuif^e .1 cion, cumAnn ; fÁrii .1. x>ume fÁth, 
fonA. 27, x>íx>m .1. x>íon ; Af a fotcAtb .1. aji a fAtcAib, A)\ 
•ófocAi5tie *OA0ine x>ó ; fAtA .1. fUAc. 30, bÁife .1. fÚ5jiA. 31, 
5cúife .1. otbfe. 36, uai"ó .1. x>Á x>nuim fin ; fA iAX>Aib .1. fé 
lACAib, fé x>úicctb .1. fCAipice 50 fAififing. 37, cétm .1. cÁtt, 
5f AOAm. 39, cfAOt .1. 5emeArhnAC aji 'éfó ' .1. C15, Átruf ; Cfó 
coftnA .1. C15 teAnnA, C15 CAbAijme. 40, cotbA .1. pofCA, ujtfA, 
iouax) fufóce. 41, catrijiomn .1. aii jtomnc a x>emceAf aji fonn 
ceóit. 42, ceótcAife .1. x>úit 1 sceót ; CAifmijic .1. ceót meAji 
A5 fuirtmn. 43, 1 bfeAftAnn nA bftAnn .1. 1 néitimn(?). 44, mo 
cfAnn .1. mo tio^A : ' x>o buAtteAf cfAnn onx ' .1. x>o co^Af 
cu. 

UAnnAiseAcc t)eA5 Amm ua ViAtfce fin ; A5Uf iiia x>eifieAX>, 
ceACfAriiA AtrinÁm x>AjiAb x>ettb : 

M | ó _ w | ó ■ | A ~ « \d. XLVII. 1, téf -óottse .1. 5Uf x>eACAif ttom fCAjiAx> teif. 
2, if meAf05AX> .1. tf meAf ú, A^uf tf x>onuf x>Am é. 3, ' bAX> 
cuf tem peACAx> me x>f AnAtiiAtnc tnA f ocAtru' 4, ' A^uf 
An riiAom Af nx>ut 1 tAtjjeAX) x>'éif Af ftomn a tÁrri x>t ' ; corrif 05AI. 
.1. cotrif05Att, corritiomn. 6, néAtrionn .1. péAjitA, ctoc 
tÓ5rriAf ; óf rtAotteAnnAtb .1. óf LAtjmib. 7, An Ó15 .1. An 
Ó5Ám. 8, fAOiteAnnAC .1. mAft a mbíx> fAOitmn. 9. An 
fAitm5ÓA5 .t. An 56^5 x>e cjtAnn fAitme .1. An c-uAfAt. 12, 
SnAOt^eAfA .1. 5eAfA ^uaoi .1. 5AC seAtt cútftcéife ; 1 muttAij; 
.1. rtiAft Aon te. 13, mójicACAOtfi : ó Rof £Ait5eAC, mAC 
ÓACAOif ttlóif, x>o fíotfui5eAX>Af mumnceAtt *ÚíomufAi5. 14, 
pófCACAOif .t. mAftA Aft a bptiéirii ; f AOinciocÁin .1. fAOf, 

HAfAt, A5Uf CIOCÁn .1. X>ífbeA5AX> Af ' CIOC ' (?). 15, 1 5CA1fC A 

5cuit5 .t. fA bfeAfAnn ctAtx>irii a buAx>AX>Af ctAnn ÓACAOif 
rhótf ; An RÍ05CACA01JI .1. An teAnnÁn fUAX> .1. An cOAfpo^. 
16, ' nAC cun eA^tA betc Aif a fUAif fé ^Airim eAfpui^/ 18, 
f AOfuccAc 5CAmnce .t. stóf uAf At a bétt ; ÁbACCAC .1. futcriiAf, 
cu^Aice x>on 5feAnn. 19, fíruoccAC .1. fíof, A^uf ioccac .1. 
cfUAi5triétteAC, CAfCAnnAC. 20, míjiioccAC .t. míx>ACArriAil. 
T)tixM5neAC An Aifce fin. 145 

3CLVIII. i, fíofitoite .1. pfojtfÁfCACC. 2, fíoc^oim .1. tAÓtn 
CUÚA15 ; x>Ámctnne .1. -o|tori5 le fitix)eAÓc, tia fitix>c : * mAotú 
Af a bfeif5 ifeAX) x>émeAnn fé "ooíia fitix>e/ 3, cur»CA .1. 
gemeAmnAC Af ' étifi ' .1. a ctnneAnn ha tAocfoix>e. 4, CAf 
tincfA mAotcjtoix>e .1. 5An cAom btn^e ; mAji fÁmttnte .1. Aji 
bóitjnb féix>e. 

TlAnn X)nAi5ni5e é fm. 

XLIX. 1, IA05 btiA-ónA .1. feAf ctimAmn ; éA^mAif .1. 5An 
beit tÁitneAC, x>o ciiAtAÚAf a ttiAimfC Atritiij;. 2, mA5 nAox> 
.1. éine. 4, c\iAine .1. fCACA .1. x>Aome ; ah tAoj; .1. é, An tAOJ; 
btiAxmA fom. 5, cntiAx>bo5 .1. cntiAf im btiise. 6, ffitirt- 
bfiiofc .1. ffitlf A^tif bfiofc .1. ftiA-OfAC, tneAf. 7, tiAmAC .1. 
x>ttiitce mA céite. 8, fiocAin .1. cuif, cntii^, fÁt. 

SÓAxmAT) móf An fAnn cofAij; Annfom. ArhfÁn An ceAC- 
f AmAT) x>eifix> Ann ; A^tif mAf feo acá a x>eitb fin : 

(^) | 1 ^ w | t1A ^ | ttA — | A ^ ^ | í. 

L. 4, cfitif .1. fpféi-ó, fptAn^c, fAnn fitix>eAcc a x>ÓAn- 
fAix>e mipfompcti. 7, tAbfA .1. CAmnc, corhriÁT). 8, 1 n-it- 
geAfAib .1. 1 n^AC fA^Af 5eAfA A^tif AfCAnnA, "jril. 10, te 
fío^nAib .1. te ViAinneAfAib. 12, fA^Aib .1. fAi£ x>Atn .1. ca 
bftnt a teitéix> Ann ? 50 fÁmAinn .1. 50 x>cí An fctÁbtnx>e. 

13, ' tlí ViAon rhA.it x>óib a jiáx> tiom 50 bftiAineAf fíonttiAinifC 
Af ÓeAfbAtt." 14, ftiAiffiom .1. ftiAi|ieAmAif .1. ftiAineAf. 
15, ' tlít Ann acc 5tif fiA a bíx> nA ViAX>Af ca Af bom mAf if fiA 
a céi^eAnn fí a f Ax>Anc/ nó " if mórvtAit>feAC iax> AX>AfCA ha 
mbó caji leAjt." 18, concAbAinc .1. Arhftif .1. 50 cmnce. 19, a 
fÁx>A fif .1. a tAbAifc mAf Ainm Aif. 

T)eibix>e An Aifce ftn. 

LI. 1, fooctof .1. x>o ctof xnnc, bA ctof *otiic. 3, CAtbA 

CteAf .1. X)fAOlteA-OÓlf (Ó ÓAtDAT) Of aoi ? ). 4, 1f 5AbtA .1. 1f 

tonctn^te. 5, tlí 5ADA .1. ní ^AbA me ; ceAfo .1. ceAfotn-óe. 
6, Abtóif .1. ^eócAC, AmAT>Án. 7, fi^eAC .1. fi5eAT>óin (?). 
8, ' nít coiofeAb A5 mneAC tiom.' 9, Abftif nÁ tAtt .1 Af An 
fAO^At fo nÁ fA cf AO^At eite. 11-12, *oÁ tíne toccACA iAT)f An ; 
n\ 5AbAnn ' mAifim ' te ' fctiif * -oo féif Amtnf, nÁ ní tA^Ann 
' mAiffinn ' te ' pfACAinn ' ; ní mó|t -oon Amtif a beit cfumn 
f a ÓomAio ; pf ACAmn .1. CAmnc, CAi-orieÁit. 13, CAm .1. CAOth. 

14, fACAin .1. fÁt, cthf, mitteÁn (fochon*o), ' nÁ bímfe a^ac 
mA|t ceAp ctm ^AbA a tAbAifc o]tm.' 16, cÁfA .1. if cófA ; 
Anmtimn, ctiifeAt cAbAftAC Af ' AnAtn/ 

Aifce •Qeibi'óe é fin. 

LII. 2, ' ntiAif a bím im cootA-ó bím 1 néirunn.' 3, ttA'ó .1. 
•uaix), X)Á x>ftiim fin ; x>on f Aijte .1. An Aimfif f oirh coxUax^, 

10 146 

Atl fA1T> A blOT) fé 1tlA T>l11fCACC. 4, ' T>0 CU1T>15 ntO fttAII CI111 

me coimeÁT) 1 5cohmuróe im •óúireACc.' 
■RAtm "Oeibfóe é fm. 

LIII 2, Ai^ém .1. 11A pAifin^e. 3, ponn A miAn, Tmit. 
6, riAinb|AÍ5 .1. ha mbuAT) fAob. 8, 1 gcliACAib .1. &\\ fttJAiscib. 
10, níojt cinn im cohróÁit .1. níoft foctmi5 fí Ajt fAnAthAmc im 
pocAiti. 12, cottAtnpA .1. cAft mo cionnf a, im ionAT> 13, ftAjt 
»1. ciaji (a|\ fCÁc VJAmA), 1 n£ipmn. 16, féA^Ain .1. péACAtnc. 
17, ce .1. t>úciiaccac, T>Í05tiAifeAc : ' *oo meAttA-ó mo cott ce 
te ctttAc ' *]ft. 20, ^néA-óonn .1. An ftntc ■ontnn. 21, cutiAC .1. 
cujiat>. 22, fA foitéin .t bA f oitétf . 23, Airce .1. moT>, cteAf , 
CAtti^e. 25, 5níomAi*ó 5tieAT>A .t. CApAttt t>o sníomAT) .1. 
to exercise ; 5fÁróiT> .1. 5fÁT>Ann. 26, t>ia t>o cmeót .1. 
CA*oé mA-jt cmeÁtcAf ! 27, eA-ó .1. iot> .1. rtAbtiAT), coitéAp. 
28, A5 rmbAt .1. te tmn. 29, coticn ait> .1. -oeAti^Ann fé te ptist. 
30, ' ctnfeAnn a tÁm 5jieAitAT> aji ctÁji ctitnce.' 31, fAtT> .1. 
tifCAf, nó fAobAf Aif.m (?) ; fonnAró .1. CAiceAnn, fÁcAnn. 35, 
jteACc .t. T)tt5e, tomcviii. 38, oifóeAt.iCAC 1. -otime otfóeAnc» 
39, feAn5Án .1. peAti peAn5, T>ume CAtmA ; reAnACAT) .1. feAn -f- 
acat> (.1. ctttAin, mA5) ; ^emeAthnAc totfiAró acá Annfo. 40, 
eAtACAn .1. eAtAT>An (^emeAthnAc), .t. tét^eAnn, fitiT>eACC. 
41, cói^e *OÁipe .1. ctn^e mtnhAn ; tf tonrÓA X)Ái|te a bí Ann, 
*OÁipe CeAfbA. *OÁi|te, ACAtjt óontiAoi, -jnt. 42, bencA .1. ^emeAih- 
nAC A|t ' bnetc ' .1. cn 11125 5AC b. 43, peiceArh .t. -oíon, fof- 
cotmeÁT), f Atfe ; f onn .1. CAtAth, cníocA. 47, ní tmsce .1, ní 
T>eA|tmAT)CA. 48, -om^ce 1. -OAin^ni^te. 50, 50 n-im^eAm .t. 
50 n-tmci5mÍT>, 50 n-tmcijim. 51, fonn .1. Abptrp, 1 5CotAtnn„ 

Atfce *Oeibróe é fin. LIV. 1, cnéróim .1. som, cftéACc. 3, cnénAtib ionrÓA .1; 
bA tom-ÓA bAf ó étnmn t>o T>eAf5 cne ctotf cm An f cétt 5, * ni"t 
Ia5*oú Af mo sot of ífeAt tc CAob.' 6, tll t>uat> .1. n' thiato 
f om. 9, móf A"ó .1. bAfjt motcA ; mAoróce .1. if .jtÁróce. 10, 1 
mAOice .1. t n-tmfnfom, 1 n^otÁn (?). 11, fAn ^conctAnn nó 1 
5C|tttAf .t. 1 mbAtt a beAT> cocnom Atf, nó CftiAró Ain. 12, níoft 
cm cÁf (fAOi fm) .1. níof étfi^ imfníom t>á "ónuim fm. 13, 
tonnfAm .1. niAfiAT), mAfCAiseAcc- 14, bAT> hionnf AtsceAC .1. 
•oútt 1 n-ionnfAi5i*ó aca ; éif^e moc .1 50 moc Af mArom. 
16, AT>AncAt|t .1. A*ÓAncA|t : ' T>émceAn ofnAi^it n-A cAob.' 17, 
*oo-cóiT) .1. T>o ctiAró. 18, fi5e .1. tÁm, nó ceAn^At, comAcc. 

I9-20, ' 5AC ttAlf nÁf f ACAlt mo CniAC Céim A|t CAtAth ÁCA CtlAC.' 

21, ffeACA fett^e .1. tttcc fiAT>Ai5 mA f An^cAib ; mAf .1. t>aca- 
mAit : mnmA mAf .1. mtimA ha bfeAft nT>ACAmAit. 24, t>á tof 
.1. mAf ^eAtt Ai|t. 25, T>eic 1. -otnc. 26, mÁt .1. tAoé. 27, 
fcíf neic .1. fCAT> Af btc ; ' netc ' .1. ^emeAthnAC A|t ' ntT>.' 147 

TvMinAtjeAcr rhór An Atfce fin. Ati jtAim "oeini-ó An ceAnn 
ir cntnnne Ann ; ctAonA*ó ó cntitnneAf fA cSeótA-ó mrnA 
nAnnAib eite. 

LV. i, AT>ciAm .1. -oo-cítní-o .1. *oo-cím. 2, t>á meAfCAf .1. 
mÁ meAfCAf 3, ftiAn .1. lonnftiAn. 4, t>aji Iac .1. T>Af teAC ; 
ctiAn .1. ctiroeAccA. 7, tr eA^Ait ttom 50 bftnt ntro ^15111 
btmofcionn 1 5CoriiAi*o An n&inn feo. 9, T>AOib .1. An btin fon. 
11, -oeoc fAtA .1. *oeoc fotA .1. An T>eAf5 A^tif An bÁn Af a 
n^ftiA-ónAtb. 12, CAfA fAoin .1. cat/a ceAfo&róe .1. "Oia tiA 
^tóifie. 13-14, ní útii5tm a mbríj; ftn. 16, ua*óa .1. tiAtA. 
22, m'mcmnfe .1. mo rhiAnfA. 23, CÁ15 .1. ^em. Af ' các." 24, 
•oÁib .1. *oóib ; a nún .1. Af fún. 

UAnnAt^eAcc rhón An Aifce fm. "bféroin 5An An T>Án 50 
tétn a beit Ann : ní mAit a tA^&nn ' cóin ' n-A tóeineAT) te " cia ' 
mA tof AC. 

LVI. 2, -OAtnnA .1. A*óbAn, cnti.15, 3, ón fCÁt .1. 5&n foitm ; 
"00 fCÁite .1. t>o ■óeAttfAm ; *óe .1. T>en toc. 8, Ammioc .1. 50 
bfttit AtneAm, nó cotbéim, Atn : ' t>á T>ctiiceA*ó ciot feAn- 
tAtnne onc, nó t>á ^cnoccAÍ An ctiAitte fÁit tti, *oo fcnACfAróe 
ttt.' 9, t>á sctnneAT) .1. mÁ ctnnim ; fA^tomn (?) : Arótenn 
.1. -jiaca 1 ^cótn fteA§ nó ctArórhce, ctm iat> *oo cnocAT) *óe. 
11, c'eAfCAom 1. *oo 5A|tb. 12, ' ní tA^Ann cnoiceAnn ón 
5CfAotb onc' 13, ' tlí ctm Ain5eA*o nÁ ón *oo fÁbÁit, nÁ 
te *otíit 1 fAfóbfeAf, *o'iomptii5eAff a fé tfí tti, 50 t>cí 50 
bftitt fiAn An CAittm Af 5AC fnÁit tonnAC ; níonb eA*ó, 
acc mé beit bocc' 19, tionncAOtb .1. -oíon (?) ; bntit .1. 
ftonnAT), ctúrh. 20, ÁinfeAcc .1. AnfAi-óeACC, reAnAOif 
(? mnfinc) ; tocc\c An t>á tíne ftn. 22, *oo teAJjAT) .1. t»o 
teA^Aif. 25, -oot *oon *oÁit .1. ctin. ftiAf *oon cúif. 23, 
ctim5 cmn .1. An ctitAtt if feAfjt. 27, ^An ctim .1. ^An tÁn, ^An 
coinc 30, mo céAT>Aoib 1. An rhAife bí onm aji -octíif. 32, 
cú 1. cÁrni ; crotoit .1. AnbfAnn. Cotíiat) Íoccaó Af An nAnn 
fom. 35, t'iomfÁt .1. -oíon ctmceAtt onc 36, ttonnÁn .1. 
ÍeAnnÁn. 37, cfÁt .1. *oo cthf. 39, ' *oe éionn fCAmAtt *oo 
teAcc ofmfA.' 40, otc .1. if otc. 41, a ceAn .1. a ctiiT>, a 
5fÁT). 44, bnéro tme A^nf otA .1. bnéi*o mín (?). 46, btin 
5CfeAC .1. *oo cfeAC, *oo CAbAit (toccAc). 49, tttcc .1. A5 tticc. 
50, -o'tomticAif .1. -o'iomctin. 54, t'AttiAtm .1. t'AitceAn^At. 
56, céim 5An fÁt .1. nti*o 5An féAfnn, ' -otime ^An fcóf a stóf ní 
meAfCAn 1 scéitt.' 

Aifce *Oeibróe é fm. AtbAitAc, éAtnonn .1. Edmond Scott ; tMo-ó " AtbAtiAc " mA|i 
teAfAmm An cttfo x>e mutnncin rtltnneA'ÓAij; ; XXIX. 

Ao"ó : bí a tÁn Aoi) 1 ní^e nA héineAnn, rnAf acá Aof> mAC 
AtnthineAc, A^ttf Aot) Oinxmfóe, AsUf Ao*ó pnntiAC ; 
XLIX, 2. 

>&ox> eAn^AC : Atnm An tAoic, "00 néif nA fÁircme, a bAtnftx) 

•OÍO^AtCAf AmAC Af ttCC HA héA5CÓfAC "OO tminceAfi aji 

éimnn. CÁ An Atnm r m cotcciAncA f An cf eAnfttfóeAÓc ; 

XXXIX, 105. 
Aongxtf .1. Aonjuf An ftno^A, mAC An T)A5-óa, -oume T>e ÚviACAtb 

T>é *OAnAnn ; XL, 269 
Anc .1. Anx Aenfin ,mAc Cttmn cóa-ocac&ij; ; XV, 27 ; XVI, 2 ; 

XLII, 140 ; XLÍII, 5. 
x\c5ttAi)ie .1. Aicgin a\\ ^ttAife, An "OAfA 5 V5A, T te > *I' v -> XXXIX 

106. 
AcmAoife 1. Atc^in Af tÍlAotfe, q.v ; XL, 10. 

t)Afócmn, Attfún .1. Alice Boyton. 1f fottttf 50 fAtb An 
ftomneA-ó fom coicctAncA ttAt|i, t ^CAtfeAt A^uf fAn 
T3ticAt5 n-A cimceAtt. CÁ RÁc t)Afócitin, no Boytonrath 1 
n-Atce te CAifeAt. t)í AtAfCAn t)Afócitm tnA At-oejimAn 
1 5CAifeAt, 1641. A^ttf, Aimfif C05AX) Ati Chonfex>ef Acton, 
bí piAfttf t)Afóci\tn mAf ttfcmAtic 1 n-Anm ha n^Ae-óeAt. 
pÁ-ofAi5 t)Afócinn, mAji CApcAom At^e ; A5tif rttbeÁjfo 
t)Afócmn tnAf metnseAC Ai^e (1641 Depositions, Tip., 211). 
1 teAbAf tlí efóm .1. Irish Dominicans (tc. 105), cÁ cnÁcc 
Af An AcAin mAfCiif t)Ai-ócitm a bí f An Ofo foin ; fttAtji 
fé a ofoeActtf t tobÁn A^ttf A5 CttemónA fAn 1ox>Áit, A^tif 
fitAin fé bÁf 1 mttAn 1704. A^ttf -oetn An cAcaiji Ambnof 
Ó CotmÁtn t nemjiÁ-ó An teAbAtfi céA-onA : How pathetic 
it is to read of Fr. Gaspar Boyton of Cashel, who for three 
years looked after the cattle of a Catholic nobleman while 
he performed his spiritual ministrations by night, and who 
when he had lost his sight owing to unaccustomed hard- 
ships, went about from house to house, clothed as a beggar, 
hearing the confessions of the faithful. XXXII. 

t)Af|iAc .1. -ottme 50 bftttt *oe t)<\nnA mAn ftomneA-ó At^e: 
XXXIX, 270. 

"betfebttb .1. An c-Afóbeinreóin ; XLII, 118. 

t)ionnbAc .1. x>ttme ón t)tonnAtb, (Baraba Steppes), -oúcAtg 
f Atff m^ n éfó 1 n-iAncAf x^eifceAfc ha Stbéine ; XL, 107, 

149 i5o 

t)tox> .1. ntAC CAif, A)\ ^eineAttAC Uí tJniAin. péAC tTonuf 

peAfA, IV, tc. 21 ; XIV, i. 
tojteAfAt t)neAC .1. r»iAC pACAix) poibnic óf fiotnuij; Cacaoiji 
nió|t, Agtif fiiste Of ftAtge A^uf ÍAiseAti. £óac ponuf 
feAfAj IV, 39 A^tJf 41, wiH. 77 ; XV, 31 
t)nu\mm ; XXVI, 177. 

tonuvn .1. "bniAn tDónoime, XIV, 1 ; XXVI, 114. 
tJniAUAC .1. x>ume 50 bfuit Ó t)niAin tiiAft ftomneAX) Atge ; 

XIV, 6. 
"btnctéAfAC .1. -0111110 50 bftnt *oe t)uictéAn mAjt ftomneAX) 

Ai 5 e ; XXXIX, 104. 
tjturjtéAn TlifceAffo : Tlí fiof xvúmn CAX>é An bttAX)Ain mA 
nu5<\x> An xmrne -UAfAt fotn — acc ^uf xxSici^e ^un cÁntA 
jtoirh btiA"ÓAin a 1590. tM fé Af An x>AfnA mAC bA ftne A5 
piAjtAf tJuictéAjt, ó Liof tflAitín, 1 mbAfvúncAcrj StiAb 
xVjixjaca, 1 5C0. ÚiobfAT) ÁfAtin, A^tif etiéAn t>t11ctéAf, 
m^eAn tJÁicérn, An c-AontiiAX) tAtttA x>éA5 x/tAftAÍb Uf- 
mumAn. Ati mAC bA fme A5 Ati ÍÁnAtiiAm fm .1. SéAmtif 
ftiAif fé bÁf 1 tonx)Am, 1 mbtiAX)Ain a 1638-9. An x>AfA 
tÁ X)éA5 x)e "ÓeAttuAme, 1629, fUAijt piAtuif touictéAf foin 
5Ai|tm tMoconrj Uí Ctnj\ín. t)í fé Af ceAnnAib tunx> aíi 
Chonfex)er\Arjion, A^tif x)o úfoix) 50 mAic Af a fon, 50 x>cí 
50 nx>eAnnAX) fíoúcÁm te hArtm An P A t\timmu, 1650. 1 
mbtiAX)Ain a 1653 x>o Viofx>tii5eAX) x>ó Aifrjfuú 50 ConnAérjAib 
acc A|t cúmfe 615111 x/eittig teif ceAcrj ón tix>Aenbfeit 
fm. *Oo CAitt fé a éuix>, AmcAc, A^tif x>o boccntn^eAX) é 
fém A^tif a mumnrjitt. 'pé-AccAft x>& rjuAififc 1 ^Crorn- 
wellian Settlement An pionxjA^ÁfCAij;, A^uf 1 n-Atfce a f cfíb 
An c-ti5x>A|t céAX)nA, Journal of the Kilkenny Archaeological 
Society, XVII, tc. 596. 

SAn Aif rje f m tetf , xjeifteAf An métx) f eo : Their second 
son Richard was a stout and active ofíicer in the army of 
the Confederate Catholics. He was Sergeant-Major-General 
of this army, and was at the sieges of Ballinakill and Borris. 
He reduced Crom Castle, Co. Limerick. At the battle of 
Lrscarrolt 3rd September, 1642, he was taken prisoner by 
Lord Inchiquin, but was soon released. 

ílí bfA^Aim Aon rjtiAififc At\ TtifrjeAnx) tjuirjtéAf x>o x>ut 
1 nxmiccíb lAfArrjA, Acr ArhÁm An méixj acá fAn Aifrje (XL), 
1 ^ctó f An teAbAji f o. Af f om if tonttii^te An céAX> áéAtnuf 
fí ÓAfAnA, X)Á ctif 50 X)cí nl f)otAnn, A^tif é betú tÁirjfteAC 
A5 Smoitionfco nuAijt x>o 5AI1ÁX) An cArjAif fm, 161 1. 

ntiAif a bnif An C05AX) AmAC 1 nétfinn, fA bttAX)Ain 
1641, x>o sttiAif RifreAfX) corh mAiú te các. péib mAf if 
eót xmrnn, bí fé tÁic-neAc ntiArn x>o ^AbAX) t)Aite ha Citte, 
1 LAi5if, 5 tJeAttcAme 1643 ; A^tif tjtiif^éif OffAise, 
eAnÁif 1642; A^tif 5tif b'é a 5Aib CAifteÁn Ó|\omA Ati 
btiAX)Ain céAxmA. i5i 

tlí mirce cnÁcc fé teic Af ua 5níoniAncA a cuifeAnn An 
fite mA leic — com fAX>A A^uf tf féixnn iax> x>o x>éAnAm 

ATT1AC. 

1 mí tta poAbn& 164 1, cÁini^ Ci^eAjiriA fhótn 5eAfóix> 
A^iir Afm nA n^Aex)OAl 50 triAttA, 1 5C0. CofCAise, A^uf 
CAf éif comriAic nÁn fuAfAC ^ 00 5AbAX>Art ati áic. t)í Uif- 
ceAfx> Af An nx>neAm -o'ionnr A15 ^eACA An ÓAifteÁm geAf f a. 

11í bfUAineAf cuAififC Cfumn An An n^níom a x>em fé 
A 5 " ft 113 ^ t)Aite An Áinx>." CÁ t)Aile An Ainx> 1 n-Aice te 
toc 5mf 1 5C0. Vuimnijj ; A^uf bféixnjt 50 nx>eA5Aix> fé 
cníx> An Áic fin A5 x>ut 50 CfomA, nó A5 ceAÓc ón mbAite 
fin. €Á t)Aite An ÁifVO 1 bpAfóifce UÁc ptAiunín 1 mbAfún* 

CACC (HATin UlttlAtU, A^Uf bfélXUf. 5Uf CU^AX) cac atiii 

Aimfif CAifteÁn T>foiceAX> au JjAbAitín x>o ^AbÁit, 1641. 
1nfnA Depositions, 1641, x>einceAf 50 nx>eAnnA auacui-o 
éi^eAn Af 5AttAib f a bAtt foin ; acc ní tuAix>ceAU Ainm 
Uifcifx> Af tucc cmn niAin ua n^Ae-óeAt Ann. tlí hAon 
xnojjbÁit a fÁx>, atúcac, 50 fAib UifceAtvo A5 cAbAifC An 
féin 1 mbtiAx>Am a 1652, uuaiu "oo ceApAX) unmón íia 
nDepositions fAn. CÁ t)Aite au AifX) teif 1 bpAnóifce 
Snóncoitt, t Co ÚiobfA-o AfAnn, A5Uf ceAiin eite 1 
bpAfóifce ÓtuAmín fA conncAe ééAxmA. T11* bfUAtneAf 
AinAc cia ACAf An t>Aite Ati Áifx> acá tuAi"óce A5 An bpite. 

HÁ ní féixnn a beic x>eimniceAc x>en éAtóx> au scút a 
x>em f£ fA Óút, nó ^uji fnoif fé au UiAfCAC. 1f iotíióa 
Cút A5Uf RiAfC nó UiAfCAC fA fhumAin. t)í An fite A5 
CA5Aifc, x>o féiu "óeAttf Aim, -oo uux> ét^in a cuic AtnAC t 
mbtiAX)Ain a 1641, nó 50 tuAC 1 mbtiAX)Am a 1642. 

An cníomAX) tÁ x>e tfleiceArh An "po^mAif, 1642, x>o 
feAfAX) cac Viof CeAunbAitt txnu autu ua n^Aex)eAt A^uf 
tnufCAX) Ó t)fiAin, ci5eAnnA 1nfe tlí óumn. *Oo bnifeAX) 
Af ua 5 Ae "°L AlD ^nn, A^uf x>o mAnbui^eAX) a tÁn aca. t)t 
HifceAfX) A5 cnoix> corh xnAUfAn aíiti, nÁf moruij; fé a 
mumncif fém A5 éAtóx) Af au 5CAC 50 X)cí 50 fAib fó 
f.óx)éAX>nAC Ai^e cuimneAm Af imceAÓc Af. X)o 5Abix> é 
fém A^uf beA^Án oifi^eAC a bí tenA coif. 5 AC Aon x>tiitte 
ette x>e ftuA^ ha n^Aex^eAt 50 nu^ ha ^Aitt ofCA, acc 
AmÁm au beA^buix^eAn fom, x>o TÚAfbui5eAX)Ari 5An CAtfe 

1AX). *DO fCAOlteAX) Af UtfCeAfX) CAmAtt n-A X)1A1X)f AU. 

1 mbtiAX)Ain a 1641, nuAtf x>o bt Anm ha n^Aex>eAt A5 
T)éAnAm ó x>eAf Af Óitt tia tTíuttAC, x>o 5AbAX)Af ctiíx) An 
5C01U. 5CfUAix>, 1 5C0. Linmni5. T)o buAX)AX)Af fAn Áic 
fin Af SAn tesef, pfeftx>enc tia mumAn. *Oo x)em SAn 
te^ef connf ax) fíoccÁnA teó ; x>o cnéi5 fé a CAifteÁn 
fém t nX)ún Af Aitt A^uf x>o cuaix> cun comnuix>ce 50 
CACAif CotiCAir.e (A. and P. State, II, 67, seq.). 

UÁ cunncAf f a " Chastlehaven Memoirs " A^uf 1 n-ÁiceAn- 
nA eite Af An ^cumA mAri 5AbAX> CAifteÁn Ctoc tiAcrhume 152 

(nó Ctoc tiAt, mA\\ a rti^cArt Aif), An ceAtiu\mA*ó tÁ *oe rhí 

An 1tttt I643. 

1 mbttA*ÓAin a 1643 *oo 5tttAif IajVIa UfmtmiAn ó *óeAf ó 
t!)Aile áca CtiAÚ Af incinn Rof nuc Únitnn *oo 5AbÁit. "Oo 
ctnneA*ó cní émn -oe tonsAib co^Aib Ann ctin CAbnú tetf. 
"b'é CApcAon Anc TTIac An cSeAnAtj; ^obAnnAf An bAtte ftn, 
A^Mr ctnn ^enenAt pnefcon míte 50 tett reAn trceAC Ann 
niAn con^nAth *oó. Seo mArt a tAbftAnn Ati -cAphorismical 
Discovery (Uim 112, seq.), Afi An *o*cforo a bt Ann : The 
enemie comaunded from Dublin three shipps to come to 
Rosse that he might leager it by sea and land. The shipps 
arrivinge he mountes his ordinance, began to batter, made 
an assaylable breach ; a bloudie assaulte followed but 
Captain Arthur Fox and his men opposed, bravely defiended 
it, that in spite of all theire maine force, horse and foote 
turned the enemie back from the breache and wall and 
reenforcinge the wall, made it defencible ; the three shipps 
plaved on the towne all the wbile." 

A^ttf Af íf mAtt f eo : " The shipps above mentioned in 
the bay of Rossp, a gun was comaunded from Kilkenny, 
and planted at Rosse baracke unknown unto the said shipps, 
plaied on them so fierce that he shunke one, and the othcr 
two velded." 

*Oeif au fite ^ttf b'é Rif-ceAjro "btnctéArt *oo ' bftf if 
•00 bÁtt " An litmseAf . 1fé tf *oeAttn Aicige stifAb é a b1 
t bfei^il An -qtmnA móif. 

1 mbtiA-ÓAtn a 1645 *oo *óem Castlehaven tonróftii*oim aji 
eócAitt Af peA*ó f otnnc feACcmAmí ; b'éi^m *oó etft^e *óe 
Annfotn. 1f *oóca 5tin 1 ^CAtteArh nA hAimfine ftn *oo 
•óem RifceAf*o An ^níorh acá cttjttA itía tett a -óéAnAth fA 
bAtt fom. 

1 mbtiA-ÓAtn a 1646, ntiAirt a *óem An -cAjrocomAtnte 
fíotcÁm te hlAntA UfriruthAn, *oo 5Atb TlifceAtro An tAob 
An tltmcto. *Óem mttmncif An lAftA a n*oíceAtt Af é 
bjteit teó pém ; acc *oo tetp ontA, X)o -óitítcttij; Rif*ceAf*o 

TlrotneAcc *oo bt fomi^te ón fcÁc *oó, 

'S Af 5eAttA*ó *o'oip5 tf *o'fttncACC if *o'Átr *oó. 

T)'imtt5 fé ó tttAró, A^ttf *oo ceAn^Ait é fém te heó^Ati 
UtiA*ó Ó tléitt. rMo*ó f é A5 obAtn *o'ecrc;An TtttA-ó f a rtlttthAtn, 
A5ttf 1 -qCitt Óomne. t)'mé An ttAin nttn *oemeA*ó LteticenAn*c 
^enenÁt ha mttmAn *oe. Seo mAn mnifceAn An fcéAt fAn 
Aphorismical Discoverv (Uith 268) : 

" Upon the rejection of Orrnond's peace, the clergie 
congregation and the Supreme Councill for that present, by 
the suggestion and furtherance of all the well affected 
Catholicícs of the Province of Monster, my lord Roch, Castle 153 

Connell, David Roch, Mortogh O'Brvan, Richard Butler 
Ikeyrie, Donogh McCarthv and severall others of the best 
note did nominat and appointe the Earle of Clanmorgan 
(Glamorgan) Generall of the Confederat Catholicks of 
Monster (settinge fourth herby theire loyaltie to his Majestie). 
Richard Butler, Ikeyerie's son, a brave gentleman and an 
ould beaten souldier, was apointed Leutenant Generall ; 
thev receaved theire orders to make upp theire armie with 
greate expedition Clanmorgan imployed Buttler, his 
Leutenant Generall, as a native of the Ringdome and of 
greate alliance in that Province íif not refractorie) to bringe 
the armie in a bodie unto the field, and in the interim would 
attende other affaires himself in Tomond conducinge to the 
furtherance therof. This gallant gentleman, the Leutenant 
GeneraU, omitted noe time in pursuit of his said commandes 
untill with a competent armie of horse and foote did shewe 
his face in the field, though not with his full number accord- 
inge the former provinciall proportion, yett every day 
multiphed and flocked by heapes unto the campe." 

ntiAif a bí An c-Anm nAc món tittAtn Ai^e tÁmis OseAfnA 
tntif cnAi^e A^tif *oo bnéA^ f é tiAi*ó tinmón aca. An OjjeAf ua 
rntifC|iAi5e fm .1. TJonncAT) An Óúit, *oo bí fé pófCA le 
•oeinbfitiin IajiIa UnmtimAn ; &5tif "oo 5^ib fé pÁinc leif 
An lAflA 1 5Commb feAn iouait) An pÁpA. *OÁ rhéiT) a ttnj; 
au c-éAlÓT> fom a ctn-o feAf aii RifceAn*o níon fCA*o fé *oÁ 
fAOÚA|t. *Oo teAn fé Aiti féib tuaji t>o hofoui^eAX) *oó. 

A^tif au btiA-ÓAin a bí cu^Amn .1. 1647, bí fé 1 5CAC 
Ónoc ua nX)Of, mAn An cuait) fé 1 ^con^nAm -o'AtAfcnom 
rriAC CoIIa C10CA15 ntiAif a bí An cféAntAoc fom 1 mbAo^At 
A^tif ^enef.Ál UÁt *oÁ tnéiseAn. ntiAin a bí CÁt A5 imteACC 
a pÁifC An Áif "oo ctiAi"ó RifceAfO ctnse A^tif TMAfn Ain 
50 bos if 50 cftJAi-ó 5An a cÁif-oe a tféi^eAn, acc CAfAT> 
A^tif -otit 1 5CAbAif *oóib. *OtibAinc CÁt nÁ T>éAnfAT>, 
A^tif -o'imti?; fé teif ctm fitibAil. "O'fitt An TjtnctéAn ac 

fA CAt, A^ttf T>0 Ct1A1T> A5 neAfCtí te tTlAC *OomnAltt, A^tlf 
"o'fAUA'OAf Ann 50 *OC1 5t1f btlAT)AT> Af ua ^Ae*ótAib. *Oo 

5AbA*ó RifceAtiT) fA CAt fom teif, A^tif ní fiof -oúmn au 
f a*oa T>-p au fé Af lÁith A5 ua ^AttAib. '■ Noble Richard 
Butler," AffA auc Aphorismical Discovery (321), " was 
taken prisoner in thi? field, wherby acquired imortall fame." 
-ptiAif fé bÁf, *oe néin -óeAttfAim, 50 ttiAt 1 mbtiA*ÓAin a 
1649. 1 teAbAf Sin Seón ^itbenc .1. Contemporary History 
of Affairs in Ireland (II, tc. 211), cÁ teicin 1 sctó ó -ótune 
a bí t 5CAtnpA eosAin UtiAiT) tlí néitt, A5 fcníobAT) 50 t>cí 
•otime mtunnceAfÓA fA Tjeit^ au ceAtnAmA-ó tÁ *oe mí ua 
VjeAttcAme 1649. T)einteAf ^un b'é au cAtAif pót ITíac 
Conni'05, T>'ÓnT> Sau -pfAinfiAif a fCfíb au teici]i fmi 1 
iroeifeAT) ua teicfeAc if eAT> ■seibmí'o au -c-eóttif fo : 154 

w D. Richardus Buller, Ormondij consobrinus, qui pro 
D. O Neillio Kilkenniae agebat, ad meliorem vitam transijt." 
T)o pófAT) TiifceAnT) fé -óó, An a lAigeA-o, acc ní heót 
■oíiinn cian b'iA-o ua mnÁ a 5A10 ró. HÁ ní heót *oúmn cá 
mbíoT) fé 111A corhmn-óe, Dí An oi{ieAT) fAn RifceAfO 
t3uictéAn Ann An uaiji fin 50 mbÍT) meAfCAice A5 nA hu^-oAin 
50 téin. x\n au AT)bAffAn ní fuinifc a beic T)emmiceAC 1 
•ocAob Af ttifcifone 5AC uAin. *Oein au fite ^uf -oó^at) 
lonA-o corhnuiT)ce HircinT>, A^uf 5un cuineAT) a beAn A^uf 
a ctAnn te fUAéc if te fÁn. *Oe néijt mAn cut5irrtfe ifiAt> 
An c<\nT>coriiAinte A^uf mufcAT) au UóiceÁm fé nT>eAfA 
au "onoic^níom fom. 

*Oein An cAicéVoAC teif nÁn riiAin RifceAfT) acc '• cnlo- 
cat> if nÍT> beA5 t>e bÁnn Aif " T>e btiAT>ncA. tlí f éAT>f at> 
f oin a beic f íon , mÁ bí f é " A5 téroéineAcc " A5 Smoitionf co, 
161 1, A5Uf 50 bfUAin bÁf 1649. 1f "OÓ15 tiom ^uji T>eAnriiAT> 
fcnibneónA au " cníocAT) " fom, A^uf 5UJ1 " cní ftcro " 
bA cóf a beic Ann ; XL. 

tDuictéAn, SéAmuf : bAineAnn fé te T>eAttf atu ^ujt Ab é feo An 
ceACfAmAT) t)Anún *Oún búmne. IDac éAmtnnn au óuijinín 
•oo b'eAT) é ; XXI 

t)úji cac .1 -otime ^tif ftomneAT) "óó *oe t)úftc ; XXXIX, 269. 

CAitbm .1. Seón CAtbm, (1509-1564) T>ume *oe tuéc cionn- 

f cauca An cjieiT)irh £)fioT>Aifcm ; XLII, 113. 
CAoitce .1. mAC HónÁm, T>ume T>'f:émn £mn rhic CumAitt ; 

XIX, 6. 
CAff, CApcAom : ni bfUAifieAf aoucuit) t>á cuAtnifc fin ; V. 
CAffún, OittéAn 1. Ellen Carew ; XXXI. 
CAffún, UoibeAfT) .1. Robert Carew ; XXX. 
CÁfcAC .1. T)ume T>e rhumncin CÁficAij;, XXXIX, 265. 
CAf .1. rriAC ConAitt GActuAic, aji semeAttAC ua mtOfiAnAc ; 

XIV, 1. 
CACAOif .1. CACAOif món, ní "lAiseAn ; XXVI, 134. 
CeAfbAtt .1. CeAfbAtt Ó 'OÁtAij; ; LI, 1, 13. 
CiAn, mAC Oititt 1. CiAn, mAC OiteAttA ótuim, fmfeA|i riiumn- 

cin CeAnnbAitt A^uf rttumncif ríleACAiti "]nt.: XXXIX, 266. 
CtAnn IfjiAét .1. An t>á cjieib "Óóa^ T)o fíotnuij; ó 1ff Aet ; XLII, 

29, 65. 
CobcAC .1. CobcAc CAot mt)feA5, fí éineAnn, 285-268, noim 

Cníorc ; XLIV, 25. 
Comróe, au .1 au O^eAnnA, "Oia ; XLI, 3 ; XLII, 41; XLVII, 2. 
Conn .1. Conn cóa-ocacac, fí éineAnn, 216-213 f. Ó.; III, 2 ; 

VIII, 5 ; XXXIX, 50 ; XLIV, 38 ; LII, 2. 
Conc .1. ní mumAn ; -oeifceAf ^uf b'é *oo céA-ocuif CAifeAt 

Af bun ; III, 2 ; XX, 26 ; XXXIX, 50. 
CfiorhcAnn .1. CniomcAnn mAC "picÓAis, fí éifeAnn ; XXXIX, 

50. 155 

Cntorc ; V, ii ; XIX, i ; XXIV, 27 ; XXVII, 3. 
Cú ÓutAtnn ; XL, 240; LIII, 41. 

"Oa^;x)A, An .1. ACAin nA nx>éice ; finreAn cuac x>é "OAttAnn ; 

XL, 271. 
*OÁine .1. "OÁine *OonnthÁn, ní lAnriiurhAn ; féAÓ £ortuf £eAfA, 

II, 262, 268 x>ó ; LIII, 41. 
*OÁirie .1. x)ume *oe ÚuACAtb x>é *OAnAAnn ; XL, 269. 
*OAtnAn .1. Damon (?), x)ume a dí n-A cotrinui-óe 1 5Cacaiw 

ChenonAeA. t)í fé 5A.nb n-A thém acc reAn AnAC|tóx>A -oo 

b'eA-óé; XX, 18. 
*OAnA, -Ann .1. mÁcAin tiA nx>éice, A^uf beAn An *Oa5X>a ; LI, 10. 
T)Aot5ur 1. x>ume x>e cuACAib x>é *OAnAnn, x>o néin x)eAttnAith ; 

réAC *OÁncA Óémnn, t 256 ; XL, 269. 
*OÁ tí .1. niAC pAcrtAc, ní éineAnn, x>'éA5 428 (A. XI é.) ; XLIV, 

23. 
*Oé *OAnAnn .1. x>étce "OAnAnn ; UAirte cuac x>é "OAnAnn ; XX, g. 
*Oétnx>ne .1. beAn TlAoire. "péAC Orófó Ctoinne UinneAC ; 

x, 3 ; xix, 9 ; xxxix, 39. 

THAinmín ; XXVI, 177. 
-OomnAtt ; XXVI, 177. 

eAbnAróeAC .1. ^iú-ouróeAc ; XLII, 81, 106. 

eACCAn, mAC prtíme .1. tleccon, tAOC món nA CfAoi ; XXXIX, 

43- 
éAtnonn An cuifnín .1. éAtnonn x>e tHnctéArt, t>Anún T)ún 

toúmne, q.v., XXXIX. 
éAtnonn .1. eAmonn tjuictéAtt, Ctx;eAnnA *Óún t)útnne, q.v., 

I y 13; XIX, 14; XXXVI, 4; XXXIX. 92, 97, 119, 173, 

184, 309 ; XLIV, 45 ; LIII, 19 ; LIV, 13. 
éAtnonn 1. éAtnonn Ó *OíomufAt5, q.v., XLVII, 5. 
éAmonn Óttt AonAij; : (?) éAmonn ó "Oíomur A15 ; XV, 21. 
éibeAn; XXVI, 103. 
étneAthón .1. outne x>e ctomn tflíteAX) eAfpÁmne ; bí fé n-A 

ft5 A|t éinmn An f eA-ó ceicne btiAx>Am x>ÓA5 ; éineArhÁn, 

mAtAifc Af An Ainm ; XIX, 2 ; XXVI, 104 ; XXXIV, 4 ; 

XXXIX, 267. 
eó^An .1. eosAn món, mAC OitiottA ótotm, XXVI, 114, 126. 

£eix>tim, A^uf péixYtim .1. tTeix>timix> neAccrhAft, mAC CuACAit 
CeACcrhAif ; bí fé n-A níj; An étnmn ; XV, 17 : XLIV, 9. 

Pacaix) .1. pACAtx) muitteACAn, ní murhAn ; XXVI, 114. 

ponn, féAC ponn ua t)AOtfcne ; XL, 238. 

ponn, ua t)AOifcne .1. ponn mAC CuriiAttt ; XXXIX, 42, 

flá&i; An .1. *Oia ; XLTT. 48. 

plAnn ; a tÁn x)Aome x>en Ainm fm n-A nisce An éinmn, A^uf 
f a rhumAm ; f óac ponuf -peAf a IV, tc. 308. X, 7 : XXXIX, 
50; XLIII, 83; XXVI, 43. 156 

^AitiAm .1. LA151115 ; XLIII, 46. 

5AOix)eAl .1. ^Ae-ócAl, Tnnne -oe CtAnnAib ^Ae-óeAt, XLIII, 30, 

81 ; XLIV. 5aoi-óiI, An Uim. 1ot., XLII, 10. 
5Aoi-óeAt ^tAf .1. niAC rhtnt, rhic péimurA f^AnfAiT), ó bftiitiT) 

SAe-óit ; XLII, 98. 
5aju\ rriAC Sca^a .1. Ainm tAoic 1 reAnrcéAt éi^in. ^ajiatj 

Stún-oub Ainm -oeAfbnÁcAr» a bí A5 £ott mAC mófnA ; XX, 

15. 
^ott .1. ^ott mAC tnójinA, -otiine "óen bpéinn ; XL, 239. 
gonmplAic .1. m^eAn jTtAinn SionnA. "Oo póf fí Afi -octnf 

CopmAC mAC CtntteÁnÁm, ní CAifit ; n-A t)iait) fAn t>o póf 

fí CeAffbAtt mAC tnuineA5Ám, A^uf cAn éif a bÁif rin, t>o 

póf fí tliAtt 5timT)tib 1f -oófAn t>o T>ém fí ha "OÁncA. 

Vóac Meyer Misc, tc. 333 seq. ; XXXIX, 37. 

5féA5A .1. b^^A^AIS T)0 CU^CAÍ fOm Afl geAfAtCAlb HA 

liéineAnn ; acc Ainm *ootia néifCAnncAib nite é, T)Af teif 
An tij-oAf f o ; XLII, 108. 
5uAine .1. StiAine AiT>ne, fí ConnACc. ^tiAine An omij a 
ctj^cAÍ Aif , mAf seAtt Af a r éite ; V, 7 ; XIX, 18 ; XXXIX, 
197. 

tlotmon : if *oói5 tiom sun T>eAfmAT) fcníbneónA a ctig foin 
Af tlotbem .1. tiAnf tlotbem (1447-1543), pémcéin mónctú. 
1fé *oo -óein aii piccunn Af a T)cti5CAn " flmsce An t!)Áif " ; 
XXI, 43. 

1Áfon .1. cAoifeAC nA nAnsonÁcAc a cuait) 50 *ocí Cotclnf a 

•o'iAf f ait) An tomf a óin ; XXXIX, 237. 
íofA .1. Af -oUi^eAnnA ; XLII, 158. 
ín .1. Tmme *oe Ótomn ttlíteAT). "OeinceAn ^tin bÁiceAT> é aji 

ceACc Ctomne míteAT) 1 néinmn, Aguf 50 bftnt fé cuncA Af 

sceit 5 tthcít, XXVI, 105, 129 ; XXXIX, 169 ; XLIV, 34. 
íc .1. íc rriAC tjfeó^Am, T>eAnbnÁcAin acaji *oo ttlítró CAfpÁmne. 

íc An céA-o -otnne -oe ftiocc §AeT>it a cÁmi^ 50 héimnn ; 

•00 mAnbtn^eAT) Ann é, A-qtif if *oÁ T)i05Aitc fm a cÁn^ATJAtt 

CtAnnA míteA-ó mnci, XXVI, 106 ; XXXIX, 268. 
1«5Ame .1. 1t>5Aine món, nó UjjAme món. fí CineAnn ; LIII, 34. 
LA05Aine .1. mAC tléitt HAoi5iAttAi5, fí éineAnn ; nó "lAOSAif e 

Vof c, mAC 1t>5Aine ttlóin, fí éineAnn ; XLIII ; 62. 
LeAf .1. ACAif rflAnAnnÁm, Agtif -otime *oe ttiACAib "oé TjAnAnn ; 

XX, 11 ; XLIII, 83. 
tonc : (1) tA05Aife tofc, mAC tl^Aine móif, fí tAi^eAn A^tif 

ní éifeAnn ; (2) LofC .1. LofcÁn feAnACAin tJniAin tjóinriie, 

XIV, 1 ; XLII, 4. 
Vmcein, *otime "óen -ofeAm a cmji An cfeiT>eAm Pfo*OAifcin 

Af bwi (1483-1546) ; XLII, 113, 117. 157 

tttAC An cSeAtinAij;, CApcAom UirceAnx) ; XLI. 

tttAC "OtiAC ; IX, 13 ; XXI, 23. 

triAC tTlAiniA .1. An StÁntnsteóin ; XLIII, 2. 

triAC piAjiAif .1. flomneAX) 5Aex>tAC a 5AbAX>An ctnx> x>enA 

t>uictéAtiAi5 ; XXXIX, 91. 
triAnAnnÁn .1. mAC ttn, x>tnne x>e ttiACAib x>é T)AnAnn. *Oein 

SAntif ConmAic, Am, 5tin ceAntiAi^e món é A^ttf ^tin 1 nlnif 

ttlAnAmn a bíox> comntnx>e Atn ; XXXIX, 303 ; XL, 270. 
triAOife .1 ceAnn tiinx> cloinne IrnAét An a x)ceAéc ón ét^ipc ; 

XL, 271. 
ttteAX>b .1. bAnnío^An ÓonnAcc, Aimrin ÓonétibAin ttlic tleAfA ; 

í féin Aj;uf a peAf .1. Oite&tt, a cti^ CÁin fró CtiAttnse ; 

XV, 30. 
ttticeÁt ; IX, 13. 
tttixnn, mAC An *OA5X)A 1. x)time x>e ttiACAtb X)é T)AnAnn ; 

^eobcAf ctiAifif c Aif 1 x)UocmAf c eAX)AOine ; p óac Irische 

Texte, I, 113 ; XL, 271. 
tníte, -eAX> (tníteAX), -ttx>) .1 5JotAm mAC t3ite mic tOneo^Atn, 

Af a x)ctiscAOi tníte eAfpÁinne ; tiAix> fm AX>einteAn 

CtAnnA míteAX) ; VI, 8 ; XX, 52 ; XXXIX, 267 ; XLII, 

133. 
tttóinín .1. Amm mnÁ ; XXVI, 165, 175. 
tttóncACAOin .1. CAÚAOin tttón, ní LAtseAn, A^tif ní étneAnn ; 

UAix)fin x)o fíotntiij; mtimncin TMomtifAij;, XLVII, 13. 
ttttnnceAncAC ; péAC ttttnnceAncAC Ó hlpeAnnÁm ; LVI, 37. 
ttttiine .1. tttÁtAin Án StÁntnsceón a, XV, 46 ; XX, 40. 
ttttincAX) .1. ttttincAX) Ó tJntAin, lAntA 1nfe Uí Ótnnn ; An cé Af 

a x>cti5CAOt " mtifCAX) An CóiceÁm " ; XL, 211 

ftAOipe .1 x>tiine x>e Ótomn ItifneAc, A5tif céite *Óéinx>ne, XIX, 

10 ; XXXIX, 40 ; XLVI, 32. 
ttiAtt .1. tliAtt tlAoi5iAttAc, ttí éitteAnn, VI, 8 ; XI 25; XXI, 7 ; 

XXVI, 130 ; XXXIX, 38 ; XLIV, 14. 
TttAtt "PfAfAC .1. ní éineAnn (761-5) ; XX, 19. 
tlí ÓtiACA5Ám, Ctnbe .1. beAnnAÓc ÓéAmtnf tHnctéAn ctm 

pÁx)|\Ai5m tlAtcéAX) ; XXI, 9 
ttí hlpeAttnÁm, CAictín (CÁtc) 1. bean Úaix>5 t1í f?AotÁm, q.v., 

XXII, 5 ; XXIII. 

Óbtx) .1. An pite, XXVI, 49. 

Ó tDniAin .1. cAOipeAC iia mt)niAnAC ; x>tiine x>e ttltimnctn 
t)ttiAin ; LV, 21. 

Ó toni^m 1. mtnfceAfCAC, mAC <Caix>5 mic ah tAntA : x>time x)e 
ceAnnAtb tnnx> Anm nA n^Aex>eAt X)0 b'eAx> é fin. *OpAn 
fé Af tAob An tltmcio, ntm nÁn x>em " x>Á ceinnbite Cige 
CÁit." T)émceAf cA5Ainc x>ó 50 mmic fAn Aphorismical 
Discovery. Seo mAn AX>einceAf Ann, Atc 733 (btiAx>Ain a 
1751) ; At this time Limbricke was leagered hearde upon 158 

three quarters of a veare by Deputie Earthon (Ireton), and 
none to reliue ít in the íielde but Mortagh G Bryan and David 
Roche, both dilligent and loyall servitors, very often actinge 
their parte very well to the mightie preiudice of the enemie, 
by whose vigilant care and manlv industrie theire number 
of horse and foote did dayly hopfully increase, soe that 
within a shorte time it was thought they would come to 
very good issue. HtiAin a connAic Ci^eAjtnA Ótomne R10- 
CAifT) a ■peAOur- a bí A5 eini^e teó, cuin fé CAfctehAven 
cuca, mAf 't>eAT) ctm a scon^nAm a ctin 50 btjmmeAC. 
1tia tonA-Of An if AthtAró a ctjin fé ACAf Ann Af bun eACOfCA. 
*Oo úféi5 a 5CUIT) feAf iat>, A5Uf x>o bféA5 CAfctehAven 
cuise féin iat>. *Oo fÁ5AT) ttnmneAC 5An CAbAin. ílíofi 
tA5*otii5eAX) Af mifneAC rhtjinceAfCAij; T>e bÁfn au -0^0165- 
ním fm. *Oo jjttJAif Af ftiAiT) Óonnc<se An ÓtÁin A5 bAititi 
feAf. *Oo teAn CAfctehAven é, A5 cun ifceAC Ain mr sac 
Aoncftige. *Oo fCfíob tntnnceAftCAc 50 t>cí cmn tnfo Afm 
tiA n^AeTDeAt a T>'iAfttAiT> con^nAm feAf " Mortagh 
O Bryan resident in Tomond with a partie played his parte 
verv well against the enemie, did send intelligence to the 
Linster and Ullster Comannders in Conaght, to be pleased to 
send him some relife, whearupon the matter of 1,000 foote 
was selected and comannded for this expedition under the 
leadinge of Coionell Art mc Hugh Boy O Neylle and Mayor 
Teige O Conor of Linster and Ulster infanterie '■' (Aphor. 
Disc, Atc 782). 

t)AineAnn fé te -oeAttn Am 50 n^oeA^Aró trhJinceAfCAC 50 
C$n fo tumn CAf éif au C05AIT), A5tif ^tifAb Ann a fcníb 
au fite AmnÁn a XIV, A5 motA-ó t>ó a ceAcc ftÁn caji f Aif n^je, 
XIV. 

Ó *OÁtAi5, CeAHf.bAtt .1. au fite ; IV. 

C *OÁtAi5, CeAffbAtt Ó5 .1. CeAffbAtt fém, nó a ttiac ; L. 

Ó *Oíomtif A15, éAmonn, "bnÁcAin *o'OnT> SAn *Ooimmc. tttí5A*ó é 
•um btiA"ÓAm a 1602. *Oo hoinT>neAT> mA CAfpo^ é An f Aince 
tei^ctmne, 10 tnÁncA, 1642/3 ; A^tif -oeinceAn 50 nAib fé, 
An tJAin fin T)A fici*o btiAT)Am T>'AOif. 1f fotttjf ón Aphoris- 
mical Discovery ^tin oibnij; fé 50 cféAn te tmn C05AT) An 
Chonfe^oenACion. tltJAin a bí A5 ceAÓc t>iau Af au ^ctéin 
T>eitirjeAf nÁn fAn eAfpo^ 1 5Ctíi5e bAi^eAn acc é fém. 
A^tjf b'éi5m T>óf An ceiceAT) fé -óeóiT>. *Oo cuait> f é 50 t>cí 
An SpÁmn ; A^uf fUAin fé bÁf ctjAinim if btiAT>Am a 1661 
A5 S. rríAfiA *oe pmf Cenn Ae AncAbniAe ; XLVII, 5, 9 

ó *Otib5Ám, UittiAm ; ní bf A^Aim aou ctiAififC Ain fin. 1f 
-0015 tiom Arh, 5tm bnÁcAin -o'OjtT) SAn *Ooimmc é ; II. 

O fAotÁm, Cat>5 .1. *otime rrrumnceAfÓA *oon bfite ; XXII ; 
XXIII. 

Ó feAf5Ait, *Ooimmic ; bnÁcAin -o'On-o S. *Ooimmic. X) 
rnmn aca Af An Amm A^tif An An ftomneAT) fom n-A mb©A- 159 

cAro, ah c-Atn céATmA. "Otune aca *oo b'eAt) compÁnAc 
A^vif AnAtncAf a atí eAfpvu^ Ó *OíomvjfAt5, ó VioinTmeAt) 
é (1643) 50 *ocí cvjAirum if tÁn ha btiATmA 1654. tM An 
cAc. *Ooimmic pÁinceAc 1 fAOCAn An eAfpvns te Imn 
ÓnomAitt *oo fcmofA-ó nA cíne feo, A^ttf *oo sttiAtf fé Af 
■oeón Ai-óeAcc 1 n-émfeACc teif 1 n*oeineAt> 11A btiAtmA 1652. 
^peAbfA 7, 1654, ^ 00 ceA-01115 An Ac. *oe mAnmif, 
JJenenÁt An UifT>, *oon Ac. T)oimmic cvutteAt) Aimrine a 
CAbAinc 1 bfocAin An eAfpmg. OÍOT>An AfAon An tiAin fin, 
•oe néin -óeAttfAim, A5 OitbÁo 1 T>cviAifceAnc ha SpÁmne. 

UAmAtt n-A t>iAit>fAn "OfÁg An cac. T)oimmic An 
teAfpoj; ; ní fiof CA*oé An fÁc, nÁ ní fiof cÁ n*oeA5Ait> fé. 
T)o CAitteA*ó An ceAfpos, 1661. A5Uf bí An cAr. *Ooimmic 
Ó peAf §Ait Af fti^e tiA rínmne f An btiAt>Atn 1669 ; XLVJI, 1. 

Ó heACAC, eÓ5An, .1. cnvncine : XLVI, 1, 44. 

Ó hlfeAnnÁm, tTlAc^AmAm : 1 mí tiA SAmnA 1641, cÁmi5 ctn*o 
T>'Anm nA n^Ae-óeAt, fé ÓonnAit T>e Oúfc 50 CAifteÁn 
Óvntmn, 1 mbAnvmcACC ÓtAim VhttiAm, 1 5C0. tiobfAT) 
AfAnn, A5tif T>émeAT>Af ionrónvnT>im Ain. "Oo com5ibeAT> 
cvii5e 50 *ocí, 1 "ocof ac iia tvj^nAf a, 1642. 5tin "$éitt nrumncin 
An cAifteÁm. 1 meAfC tiA n^AetieAt *oo 5AbAT> te tmn ha 
hAimfine fin t>o bí -oviine T>Anb Amm Mathew O Hiffernane 
(1641 Deposition^, T.C.D., Tip. 270). Asvjf froé An fiAf>- 
nAife a ÚV15 Mathew Hiffernan (An feAn céAT>nA T>e nétn 
•óeAttfAim) viAiT> 1 ^CtvJAin meAtA, 6 SAtriAm, 1652, An An 
tomt)fVJiT>im fin. 

" Sayth that hee was att the Seige of Cullin under the 
Command of Lt. Coll Bourke, beinge forced thereto by the 
Proclamation that Everyman should rise in Arms against 
the English ; he sa^ th that Lieut. Coll Bourke commanded 
the Seige, and yett that he, the sd Lt. Coll., was nott there 
when the men that came out of the Castle were killed ; he 
sayth that he knew Josias Browne butt knoweth nott whoe 
killed him ; and further sayth nott. Examined by S. 
Richards (1641 Deps , Tip., 207). o'féiTnn ^tinAb aou -peAn 
ArhÁm An t>á Mhathew fm A^tif rnAr^AthAm f eo *pÁ-on Atpín ; 
A^vjf b'éroin 5vin rn^ mAcj-ArriAm f lAtmAif e tiAró 1 mbtiAt>Ain 
1652 T>f onn f Aef im *of A^Áit ó ^AttAib 1 n-tAn f mAÍb a f Aof Ain 
te tmn An co^Ait). tlí réi*oin beic *oeirhniceAC t>e fin, 
AmÚAC ; Cnvncine nó píobAine t>o b'eAt» mAcj-AtriAm, An 
Aon cvjmA ; XLIX. 

O hlfeAnnAin, mmnceAncAC : bí féic tiA fiti*óeACCA 1 mvjmnan 
IfeAfnÁm. An au At>bAffAn níon b'ton^nAt) tiom *oÁ 
mb'é mvnfceAfCAC fém vs^TDAf An *oÁm feo * ( StÁn fÁ*o 
toc," Af fon 50 brvjitvm t>á cvi}t 1 ^ctó Annfo. A^vjf 
T)íob fr»*o *oo b'eAt) thttiAm T>Att, T>A|t n-oóij;. A^tif 1 
mt)eACA 'ÓiAstÁm, a cvnf ah cAc. pÁT>fAi5 pAOf 1 ^ctó 
*oo ónmAnn ua CéACf, (vol. XVI), *oeifceA|t ^tin AttfCfib au i6o 

tof auaih IVhéeÁt ó Ctéijii^ ati "óeAtA fom i sCAifeAt, 1629, 
Af teAbAn a fcníb Oocait) Ó hlfeAtmÁm fA btiA-ÓAm 1582. 
infíiA 1641 Depositiones, 1 sCottÁtfce nA Uníonóroe, 1 
r;cói|t ÓonncAe tiobfA-o An Ann, ÁinímrAf " murthers " *oo 
•oemeA-ó teiiA tAn -oAome, A5tif mA meAfCfAn, Amm 
" Murtagh o Hiffernan of Lattin in ye sd county, gent." 
(tc. ib). Aon §Aex>eAt 511^ ctnneA-ó ' -otmmAjtbA-ó " uia 
tett An tiAin fm, n* mtrre -óiimn betrj *oeimniceAC "áe 50 fAtb 
fti*o Aise A$tif suf bAmeAT) *oe é. mÁ'f é ftn An mtiif* 
ceAfCAC fo A^Ainne if ftnfifrj a rtnfcmc cionntif do fÁ^A-ó 
é Ar; fr|tACA-ó teif An mbocuAmeAcc, A^tif a$ ptéróe teif 
An 5CÓCA 5Cfón. A^nf ctn^fAf An CAn^CAjt a rti^ Alft a 
]tÁf> 50 |tAib " cnÁm nA tuiAifte j;An éifeAcc " ; LVI. 

Oifín .1. rriAC fmn mtc CtiriiAill ; XXXIX, 41. 

O tléitt .1. cAOifeAÓ mtnnnrjif tléitt: X, 20. 

O tléitt, pefótimte) TltiAf) : A5 rAgAifi: *oon bfeAf f om *oem 
Sif Seón ^itbefc hia teAbAn .1. History of Contemporary 
Affairs, III, tc. vii : 

Until the publication of the " Aphorismical Discovery," 
the only account in print of the proceedings of the Ulstei 
party from 1641 to 1650 was the brief " Relation " by Col. 
Henrv Mac Tuoll O'Neill. This oíficer's grandfather, 
Phelim Mac Tuathail, Tuhill or Tuoll, O'Neill was ap- 
pointed Lieutenant-Colonel of General Owen O'Neill's 
regiment in the Ulster Army, in 1645, and commanded a 
party of horse and musketeers at the battle of Benburb in 
1646. Colonel Phelim Mac Tuoll O'Neill was reputed to 
be one of the best ot the Ulster leaders, and is frequentlv 
mentioned with commendation in the " Aphorismical 
Discovery " as a courageous, humane and successful com- 
mander. In 1649 he was appointed colonel, and in the 
ensuing year, he defeated a party of the troops of Coote 
and Venables in Ulster. His name appears among those 
attached to the Ulster Declarations in June, 1648, and in 
Mav 1650. In the latter year he was taken prisoner at 
Scarriffhollis. After that engagement, he was, according 
to his grandson, executed by being " knccked on the head 
with tent poles." By order of Sir Charles Coote, the head 
of Col. O'Neill, together with that of Henry Roe O Neill 
was impaled at Derry. 

1 mbtiA-ÓAin a 1642, *oe jtéift " Relation ' óojtnAit énfí 
Uí tléitt •o'eifi^eA'OAf "perótimró íTIac CtiAÉAit Ó tléitt A^tif 
rriAC AnrÁm A^tif tiAifte eite Óonnrae au "Otiin, A^tif 
ctii|teAX)Ait An ftiAi^ An fltíAS AtbAnAC aj; *Ooi|te An *OfOicro 
f a ÓonnrjAe fm ; ^tif fÁSA-OAfi nA bAtbAUAi^ 300 feAf *oÁ 
fttJA^ fínre mAfb Ann, A^tif nÁf CAittcA*OA|t ua 5 A e*óit ^cc 
fífbeASÁn. i6i 

T)e'u au c-U5X>Af céAxmA sujt ^omeAX) £eix>timix> i 5Cac 
ua thnne tjuijibe. Acc tiú ^oineAX) níon rhón te uáx> é, 
mAf CAf éif An caca fom t>o cuif eó^An Ruax>, £eix>timix> 
A^uf ConnAit Ru^uAtóe triA5 thótrt aji cuAirtx> cfé óúcaij; 
CtAnn Aot) t)uix>e mAn aji x>emeAX)AU éinteAC au 5AttAtb, 
A^vif mAU au cÓ5ax>au cneACA. 

Ati " cteAf f An Ác V a rhotAnn pÁof Ai^ín x>ó, feo iuau 
a cuic fé AmAC. 1 mbtiAÓAm a 1648 bí eÓ5An Ruax> fA 
ttivihiAm A5 cnoix> 1 ^comnib uÁriiAX) An fluncio. Óuin fé 
fé A5 béAt Aca ^obAtm 1 mbAUÚncACc UfthurhAn uaccuaó. 
Af f om cmn f é £eix>timix> triAC CuACAit A^uf buióeAn feAjt 
50 x>cí An cAohac cim é ^AbÁit. T)o ^AbAX) An cAoíiac, 
A^tif, AnnfAn X)0 ^tuAif eó^An Ruax> ó cuaix> 50 t)iounA. 
Au ffoifmc íia háice fin -oó, cÁmi5 ceACCAine ctti^e ó 
ÓApcAom SeÁn Ó hÁ^Ám Á bí mAf SobAUUAf Ai^e 1 mtjAite 
áía 1, x>Á innfmc *oó 50 UAib £;enenAt pnercon A5 iomx>nui- 
x>im 50 xhau Af A11 mbAtte fm, A^uf nán bfutÁin x>ó fém 
5éttteAT) mttfA bfAi£eAx> fé con^uAth LÁicneAC bttitt x>o 
cuirt eójjAU Ruax> cim fiubAit, "|:eix)timix> íTIac CuACAit, 
450 coifróe, x>Á ó]ioti x>ó a cuix> fCAU 00 cun t mbÁOAtb, 
tfcoix>ce, cAti An mtJeAubA A5 CAifteÁn RéAbAUÍ?) 1 r»50if- 
eACc oÁ thíte x>e TjAite áca 1 ó cuaix>. *Oeiu énuí Ruax> 
mA " RelacioB " 51111 fmbttn^eA'OAf corh meAf fom 511^ 

CU1ftf15eAX> 1AX> 50 80 fGAf . 

•O'Aimfi^ Pfefcon cAirteÁn t)Aite Aca 1 a\\ x>cútf, aóc 
ceip Aif fitteAX) nÁ feACAX) a bAtnc Af. Annfom x>o 
focfvtis fé a 5ttnnAÍ móuA Af A5A1Ó ctocAU ha mbnÁcAu 
x/Oux) SAn T)oimmic A^tjf x>o x>íni5 Af beic A5 teA^AX) nA 
mbAttAÍ. t)í t«^AceA5tA au fOnefcon 50 bfiti^eAX) Ó hÁ^Ám 
consnAth ó eÓ5An Ruax). A^vtf cttiu f é Capcaohi ITiAcUomÁif 
A5vtf btttóeAn mAfCAC ó cvjaix) x>o cof Amc An áca A5 CAtfteAn 
RéAbAn. 

tlttAiti a bíceAf A5 ceAÓc cnn oetrie ua fetx>e A5 ua 
n^obAf nAf f HA1U f é f céAtA óf íf eAt peixHimix> rriAC CtiACAit 
X)o beic A5 CAifteÁn RéAbAn. Ctiif Ó hAsÁm x>ume x>Á 
CApcAemb 50 x)cí Pfefcon x^'tAffAix) fof cothfAic, iuau 'x) 
eAX), acc níof x>eAnrhAix> fé ^au buióeAn mufcox>Aefí A 
cuf ó cuaix) fé x)ém f?eix)timtx>. 

t)í x>ífim rhtc ComÁif A5 au ác f ómpA, A^uf iax> bAiti^ce 
1 n-Aon SAffA AthÁm A5 fetceAm te thumncif f?eix)timix) a 

bí A5 ceACC CfAfUA UA hAbAUU. X)0 CUACAf 1 bfOtAC, A^Uf 

x)0 x>nuix>eAX> 1 scomsAf ua mAfCAé, A^uf X)o fCAOtteAX) 
fúcA fAn Atn ceAfc. T)o cutc cuix> aca, A^uf x>o feAfAtm 
au cuix) eite ah f óx>. t)A rtóseÁff au f eAf Ath é, mAf cÁmig 
butóeAn freiótimix) cfAfnA ua hAbAnn A^uf cu^AX^Art fúcA 

50 X>CJ 5Uf bUlfeAX) Af ttlAC COmÁtf A^Uf Af a ftuAg. *Oo 

teAUAX) 50 t)Atte ^c 1 iax), A^uf x)o bfÚ5AX) ifceAc crie Afm 
1í)uefcon. Anufom ifeAX) couuaic feifeAn 50 fAib ceipice IÓ2 

A1 1S A 5^r "° Ét-iwvif fé teif ó t)Atte Aca 1. CÁ ctmnr.Af 
niAic aji An n^ntoth rom f ah " Aphorismical Discoverv," 
443, seq. An btiA*ÓAtn rin nó 5Aif,i*o *cÁ étr tf eA*ó ceApA"ó 
Ati Airce fm Af ferótimró UttA*ó. Ca bfior *otnnn nÁ 50 
jiAtb pÁO|iAi5Ín tlAicéAT) fA ctocAf. te Itnn nA cjio*oa. Sa 
lÁiriircríbinn 24 P 33, tc. 236, cá fAnn fitrócAccA A5 cn-t 
fíof Af An mbtiA*ÓAin mAf mAfbA-ó perótimi"ó rriAC CttACAit. 
Seo mA-|t acá f é : 

" péitim O rieitt, mAC CttACAit "oo niAnbA"ó f An S^AinVí 
Sotttif 22d June 1650. 

" Sé éé*o x>és if cao5a*o co]i|i 
AOif lfhc *Oé ctmcAr cocfom, 
tóf "oéiftnn *oa cttf uAf céitt 
50 *otit •o'péttim Ó Uifnéitt." 
tM Ainm riióf Afi £erótimró mAfi CApcAen Atjim. <&5ttf 
níof; bf eAff V Art ^ A A11 CA1 ^- A ^ 1 Ai V> 1 "ocAob f cttAnrÓACc Agttf 
f AroeAffAi5e. UtiAifim tf cóa*o btiA*ÓAin ní bA -óéA-ónAije 
bí Ao*ó t)ttróe ITíac Cftncín A5 ctif fíof Af An *otnt a bí A5 
5Ae*ótAib 1 n-ótACÁn A^tif 1 mbfttróm A^tif 1 n-Aicfif Af 
btticíní ^Att-oA a Aimfine f ém ; A^ttf *ottbAi|ic f é ; 
ÍTIÁ Léi5CeAf te •OAOficlAnnAib f tiAf a feót, 
A n^téAf eAC, a n-ÓA*OAC, a mbtiAf 'f a ftóf, 
t)eró cóax) feAf x>en cfAOff tnt ^An ttiAC nA mbfó^, 
lf mo témcfeAC gAn pérótim mAc CttACAit beó. 
XLV, 3) 7. 

OfCAf .1. niAC Oifín ; XI , 238. 

pÁ*on 015 .1. tlAorh pÁ*o]iAi5, Afpot nA héifieAnn, XL, 133, 223 ; 

XLIII, 88. 
pÁ*otiAi5 .1. pÁ-OfAi^ín ílAicéA*o f ém ; XL, 279 ; LI, 12. 
pÁpA, An ; XL, 199, 219 
piAfAf ; f AonmAC piAfAif .1. piAfAf "btnctéAf , tMoconc Uí 

Cuifín, A^tif ACAif Rifcif*o "btnctéAf ; XL, 18. 

UAemonn ; XXXV, 1. 

Río5CACAOif .1. Cacaoi|i móf. ; féAC móitcACAOif ; XLVII, 15, 

ntfceAfO .1. ntfceAf*o btitctéAf, q.v. ; XL, 5, 33, 106. 135, 166 

171, 181, 260, 279. 
TlóifceAC .1 -otime -OAfAb ftomne *oe Hótrce ; XXXIX, 271. 

SAOifeACAró .1. eocAró tíAfAt .1. eocAró tntti5rheA*óom, acaiji 
tléitt r»AOi5tAttAi5, ó bftntro CtAnnA Héitt ; XLIII, 26. 

SéAmtif ; XXXVIII, 4 

SÓAmtif UtiA*ó ; b'éi*oif ^ttfAb é feo SéAmttf tJtnctéAf An 
ceACfAriiAT) t)Aftín T)ttn tjtímne. *Oo póf fé fm ettéAn 
tjtttctéAii, m*c;eAn ptAfAif, "óíoconc V1 1 Cttifm. ^ttAttt fé 
bÁf, 1662 ; XIII, 1. 163 

séA|ttAf ; xix, 19. 

seón ; XXXVII, 3. 

Síot Aof)A .1. mumncin xXcóa, 1 x>ctiAniAUi ; XXVI, 122. 

S*ot Óéin .1. ftioéc Cém riuc OitiottA Ótoun .1. mtunncin 
CeAfnbAitt, mtunncin meACAin, mtunncin $AX)fA, mtunncm 
CA-ótiA, "jnt., XV, 26. 

Síot ConAitt ÓeAnnAis : *Oeif Céicinn (p. f?., II, 98, 100), 51111 
1 t-Ai^ir a cmneAX>An ftiocc ÓonAitt CeAnnAij; fúÚA. Ó Anc, 
niAC ConAitt ó. tÁn5A"OAn mtunncin ttiic Aon^urA ; A^uf 
mumncin mónx>A ón cAnnA hiac .1. tAoireAC CeAnnmón ; 
XV, 29. 

Síot éibin .1. ftioóc An cníf riiAC a bí A5 Oitiott Ótom 
.1. (1), eosAn món, ó bftutix> ITIac CAnnxAig |nt.; (2) Conb- 
mAC CAf ó bftutix> O t)niAm *]nt.; A5«f (3) CiAn ó bftutix) 
ó CeAnnbAitt -|nt.; XV, 25. 

Síot 5Cnmn .1 rtioéu Ctunn CéAX>CACAí5 ; unriión "oe riuunnrin 
teube Cnmn ; X, 20 ; XXVI, 126. 

SÍot mt)niAm .1. nunnncm t)niAm ; XXVI, 121. 

Síot nT)ÁtAi5 .1. nuunncin "ÓÁtAij; ; XXVI, 131. 

Síot HÓ15 .1. rtiocc peAnsnfA rfhc UÓ15, a ctnn ftícA, x>o néin 
Céicmn (II, 100), 1 ^ConnACCAib ; XXXIX, 268. 

ScnAfonx> 1. UomÁf Wentworth, lAntA ScnAffonx» (1593- 
1641) ; úÁmi5 50 héinmn mAn feAn ionAix> 1631 ; bí ré 
AnA"óiAn An CAicticíb iia cíne feo ; do riitic f é x>éAncúf ottA 
Annf o, A^tif "oo ctun x>éAnctif An tín An btm itiA ioiiax>. "Oo 
•oemeAT) " impeaching " Aif 1 tÁcAin fJÁntunmc, A^tif x)0 
•OAOfAT) é. X)o bAmeAX) An ceAnn x)e ; VIII. 

Smbne .1. Stubne ^eitc ; *oo CAitt fé a riieAbAin 1 5CAC ITIm^e 
Rac, A^tif x)0 ^ttiAif Af f om Af ftux> nA cíne uia f eAn btute. 
'péAccAf a eACCfAi"óe 1 sctó A5 SéAmtif ó Caouíi, CtunAnn 
11A x)UéACf, XII ; XIX, 5. 

CAit^eAnn, aii .1. Ainm a cu^caí Af tlAom pÁT)f A15 ; XLII, 13. 
<CÁt .1. Amm a c«5caí Af ÓAf, mAC CoiiAitt eActtiAic, ní mtjmAn 

(A.T>. 336) ; tiAix> f 111 a f íotf ni^eAOAf *OÁt ^CAif .1. t)niAnAi5 

1r t., VI, 2; XLII, 136. 
CÁt : prémi CÁit .1. x>Át 5CAif peAc CÁt cuAf, XXII, 12. 
CÁtftut, An .1. ftiocc ÓAif. péAC €Át ctiAf ; XXXIX, 265. 
"Cé .1. Cóa mjieAn I/ujjaix) riuc 1oca, A^uf beAn éifeAmóm. 

T)einceAn snf b'í a Ú05 UeAriiAin (.1. rrmn <CéA) ; vid. p.p. II, 

tc. 104 ; VI, 2. 
Uiobóix> .1. Sif dobóix) ptufféAt, bAfnn ItiAcmAX) ; XVIII, 

18 ; do. 23. 
Cóibín, TTlÁin e ; ní bf tiAif eAf a ctiAifif cf e ; XI, 6 ; XII. 
C-uacaÍ ; ctAnn CtiACAit, cfeib x>e mtunncif íléitt, XLV, 5. 

IHaíx) .1. mtunnnf Cni^e UtAX) ; XLIII, 45. AmmneACA Aiue 

Áme 1. feAHAinm ha -oúicce móncimceAtt Ónoc Áme 1 5C0. 

tmmni5 ; XL, 280. 
AnAihAin, An .1 niAtAinc Ainme An aii An-oob&n, the Anner 

river, 1 5C0. tiobnA-o ÁnAnn ; AfOftAic ha hAnAmAn .1 

t>Annn *Oún t)nmne ; XVIII, 5. 
AonnÁic *OÁ tí .1. éine ; XLIV, 23. 
/dfiA, An ; Ainm tiA hADAnn 50 bptnt bAite mó|\ tiobnAT) ÁnAnn 

An a bntiACAib ; XL, 225. 
Át CtiAc .1. t)Aite áca CtiAÚ ; LIV, 20. 

t)Aite An Áifo : cfí Áic *oen Ainm f m 1 5C0. tiobnAt) ÁnAnn : 
t)Atte An ÁinT), 1 bpAnóifce Xlfat £tAmnm, 1 mbipticAÓc 
CtAnn UittiAm ; t)Aite An Áifo, 1 bpAnóifce énóncottt fA 
bA|\. céA*onA* A^tif t). An Áifo, 1 bpAnóifce ÓttiAinm, 1 
mbAf. An CfeAnA ífieA-óóm. A^tif cÁ pAfóifce t)Aite aii 
Aif-o 1 5C0. ttnmnij; ; XL, 149. 

t)AnbA .1. éine, VIII, 2 ; XXVI, 101, 138 ; XL, 12, 210 ; XLII, 
1 ; XLIII, 9, 20 ; LIII, 37. 

tíeAtAC TiA 5Ctoc ; pAnóifce 1 mbAn. UnmtmiAn líAécnAC, Co. 
tiobfAT) AnAim. t)Aite ha Ctoice acá A5 Ó "Oonn&bÁm 
mA " ticneAÓA " Af An Áic feo Ballvnaclogh, a t)éAftA. 
€Á Ballvnaclogh eite 1 bp^n. ÓtiAnAij;. Co. l/tnmnij; ; ceAnn 
eite 1 bpAf. RÁc £tAmnín, A^tif 1 bpAf. Reiti^ mtnne, Co. 
ÚiobfAX) ÁfAnn ; XL, 261. 

t)eAn Ainc .1. é\ne ; XLIII, 5. 

t)neA5A .1. An micAt^ foin An tife A^tif ati t)ómn ; XLIII, 29. 

t)niocÁm, An .1. Brittany, 1 -octi&ifceAnc ha Pf Ain^ce ; LIII, 45. 

CAncenbnití .1. Canterbury, 1 SAf aha ; V. 

Céite Ctnnn .1. éine ; VIII, 5. 

Citt AonAis (?) ; XV, 21. 

Citt T)Af a ; XXXIX, 297. 

Citt eAcnA .1. Rillahara, 1 bpAnótrce tttAcmA-ó, 1 mbAftmcAcc 

éite Úí fró5AfCAi5, Co. ÚiobfA-o AnAnn ; XVIII. 8. 
Citt Ceimném.i. Citt CeinmeÁm .1. Riltinan, pAnóirce 1 mt>Antm- 

cacc An CneAnA rheA-óóm, Co Útobf ax) AnAnn ; XXXIX, 

222 
CtÁine .1. StiAb ^CtÁine. 1 n-Aice te *Onn Cní tiA5, 1 mbAfnn- 

cacc Coif Stéibe, Co. ttnmmj; ; XL, 198. 
CtÁn, An, Clare, 1 bpAnóifce Óitt CeimneÁm, bAn An CneAnA 

rheA-óóm, Co. dobn at> /án Ann ; XVII, 7 ; Co. An CtÁin, 

XXVI, 119. 

165 i66 CtÁjt Áme .1. ctÁ^ ha mtimAn 1 5C0. ÚtobjiA-o AjtAnn Agtif t 

5C0. ttnmnij; ; XL, 280. 
Clóc LiAt .1. Cloc tiAtmuine, 1 n-Aicc to t>Aite tthrcéAtA, 1 

mbAftm-cAcr: An ótm-otinAij;, Co. ÓojtCAi^e ; XL, 173. 
CtiiAin An éifc, Cloone, 1 bpAfóirce t/uAcmA-ó, bAjinncAcc éite 

tlí £Ó5AfXAi5, Co. Úiob|tAT) AfAnn (?) ; XÍX, 21. 
Cói^e "OÁitte .1. cúise tnutiiAti ; LIII, 41. 
Coitt ótvuAi'ó, An .1. Rilcrnaig, 1 bpAfóirce Cttt ptotnn, 1 mbAf ún- 

cacc Óoir Stétbe, Co. Vuimntj; ; XL, 165. 
Coitt SaIacaií; 1. Sutccn*o (?), pAfóifce 1 mbAntincACC ÓtAnn 

thttiAm, Co. Úiob|tAX> AfiAnn ; XVIII, 10. 
Cotchif .1. Colcbis nó mm^féit, Ainm cífie fAn AifiA. 1f Ann 

A CUA-OAIt nA hAfSOnÁCAIg Af A n-OACCfA, A *o'lA|tft A1"Ó An 

tomfAró ótf ; XXXIX, 238. 
Conif a .t. ftétbce 1 -ocuAifceAfx Óo. f)onxtÁtf5e ; LIV, 23 
ConnAÓCA, XXVI, 123. 
CofCAC, XXVI, 113. 

CfíocA Pf An^c .1. cíf nA b|?f AnscAc .1. An £f A1115C ; V, 2 
CfíocA tléttt .1. éife ; XXI, 7. 
Cfíoc ÓobÚAis .1. éife ; XLIV, 25. 
Cfíoc ptomn .1. éi|te ; X, 7. 
Cfíoc Uifni5 .1 Chtte ; XX, 12. 
CmiACAm Óunm .1. Cf/UACAn 1 5C0. UofComÁm. 1 Loac Óumn 

azá ; IV, 4. 
Ctít, An .1. Coote, 1 bpAfóifce ÓAifteÁn ó LiAÚÁm (?) ; XL, 155. 

"OéifeACA .1. *Oéife ITítirhAn ; XXII, 4. 

T)tm "bnmne .1. Dunboyne, pAfóirce A^tif bAftmrACC 1 5C0. 

nA mi-óe ; XXXIX, 95 ; LIII, 18. 
T)tirAi5 ótimn 1. éife ; XLIV, 38. 

éi5ipc ; XLII, 29, 57, 66, 77, 81. 

étfe Aifc .1. éine ; XLII, 140. 

éine Ctnnn 1. éife ; LII, 2. 

éife 1f .1. éif e ; XXXIX, 169. 

eóÓAitt, t 5C0. CofCAi^e ; XL, 177. 

eófAtp .1. An ftomn eójt pA ; XXI, 14 ; XLIV, 37. 

-pÁit .1. 1mf -pÁit, éife; XIX, 6; XXI, 4, 49; XXVI, 127; 
XL, 73, 252 ; XLII, 10. 

peAfAnn 11 a bptAnn 3 1 bpAfóirce tlAite 5fAe, Co. ÚiobfAt) 
Af Ann, cÁ Áiu AfA -ocu^uaja T)oitie nA bptAnn, A5Uf bféroift 
5tin "OÓfAn ArÁ An fite A5 cASAifc. t)féi-oif fóf ^ufAb 
Atnm fiteACA Af éijte peAf Ann ha bptAnn ; XLVI, 43. 

■petmeAn .1. ITIA5 peirhtn .1. oinúeAf bArumcAÓr Ó ■pACAi?;, 1 
n-oeifceAfc Co. tiobfA*o ÁfAnn. péAC LeAbAf nA 5CoAttc, 
18 n ; I, 15 ; XLIV, 46. 

p»óif .t. AbAinn tia peófAc ; XXXIX, 279. i6y 

pne ^Atl -i. dlT TJÚCAIJ coif f Aijm^e mi]i l!)Aile Áca CIiac A5up 

'OftoióeAt) Aca, XXXIX, 300. 
ponnnuif .1. Atl Uúip ponu, Ainm An noinn T)en llúif ; XL, 103. 
tró-o fh\ .1. fcijte; VÍI, 1 ; XVlí 2. 
|?ÓT) fei-ólim .1. cipe ; XLLV, 9. 
Vó-oIa .1. éine, XXI, 16; XXVI, 45, 101, 110, 129; XL, 38, 

66, 127, 182. 
-pó-o néiU .1. cine ; VI, 8. 
JTonn puuu-ó .1 Cníoc nA bpuineAÓAC, Ainm An CMninn, 00 néin 

óétcnin 3 v°i vu r V^AfA í> 9$ ; XLIII, 21 
VpA.nsc, An, XXXIII; LII, 1 ; LIII, 6; LIV. 
■puAn^Ofc CineAinÁm .1. étfte ; XIX, 2. 
■puAf.^onc pÁil .1. Cipe ; XII, 28 

1ac tiA n Anc 1. Óimc ; XIV, 12. 
1ac néttl .1. cine ; XLIV, 14. 
Inif pÁil .1. cine ; LIII, 9. 
1mf ^aoi-ócaI .1. éine ; XLIII, 34 
1nif néiU .1. Óipe ; XI, 25. 

teicjilinn .1. pAuóifce A^ur bAite món 1 mbAuúncAcc Uí "OnónA 

lAncAjtAC, 1 5C0. ÓeACA|\lAi5 ; XLVII. 
tire .1. AbAinn nA Lire ; XXXIX, 280. 
tiof CeAupbAiU .1. fnÁiobAile 1 mt>AnúncACc ua CiUe móipe 1 

5C0. óoncAi^e ; XL, 161. 
tiof tAO^Aine .1. éine ; XLIII, 62. 
LobÁn .1. Louvain fA tieil^ ; VI. 
tonoAin .1. pníomcACAin ÓAf atia ; V. 
LuAcmA-ó .1. Loughmoe, pAnóifce 1 mbAuúncACc Óile Uí £65^11- 

CA15, Co. tiobfAO ÁfAnn ; XIX, 17. 

rriA5 tiAot» .1. éine ; XLIX, 2. 

niAloAm, An .!. Maldon, bAile puinc A5 bun An Chelmer, 1 Sítt 

Essex, 1 SAf aiia ; XXXV, 4. 
niAtlA, bAile món, 1 mbAfúncAéc £eAp mui^e, Co. ÚopcAise ; 

XL, 145. 
niÁcAif pUoinn if Lin .1. éine ; XLIII, 83. 
tth-óe, An .1. feAnoúcAi5 ua rtti-óe ; XXXIX, 299. 
mínéine .1. éiue mín ; XLV, 10. 
nionliof .1. Morlaix, bAite móu f a t)niocÁm ; VIII. 
mofco .1. CACAin món fA Uúif, XL, 108. 
ttluin TIua-ó (au) ; XLII, 33, 67. 
mumA, An rhumA; XXXIX, 298 ; XL ; LIV, 21, 25. 

OiteÁn éineAnn .1. éine ; XLII, 125. 
OineAn lu^ume .1. dne ; LIII. 34. i68 

pAfftAf, pAnntAf .f- tteAin ; XII, 39 ; XL, 222 ; XLIV, 19. 
potAmn, XL, 99. 

TlÁit íf .1. éife ; XLIV, 34. 

RAOite .1. Amm feAnfÁtA A)\ att gcnocÁn t>á ngoifteAf mtittAC 
ílAOileATin 1 5C0. Citt T>AfA, ctiAifim if CÚ15 míte foin ó 
■óeAf ó "ÓAite áía 1. 1f Ann a bí* pfvíomxmn Ua mtiif eAx>Ai§ 
.1. mtnnncijt ÚtiAtAit. 'péAc teADA|v nA sCeAfu, tc 210 ; 
XXXIX, 83, 220. 

TtAOiteAnnA .1. An tnmin totn aix> Af " RAOite " ; XLVII, 6. 

UiAfCAc (?) ; XL, 156. 

Kóim, An ; XXVI, 135 ; XL, 16. 

r?of mic tfiúm. .1. bAite móf 1 5C0. loc sCAjtmAm ; XL, 170. 

SACf Ain .1. SAf AnA ; V, 2. 

SAOfjjonx ^ei"ótim .1. éine ; XV, 17. 

SeAnACA-ó 11A bponn .1. éife ; LIII, 39. 

SionAinn .1. AbAinn nA SionnA ; XXXIX, 280 

Sitnn .1. AbAinn nA Sttnfe ; XXXIX, 278. 

Smoitionfco .1. bAite món fA Hthf, aji An mbótAf lAf&mn 

ctiAifim if céAT» 50 tett míte fiAf ón mofco ; XL, 103. 
SpÁmn, An ; XV, 38 ; XVII, 12 ; XIX, 3. 
Stitcóix> .1. Sologhed, pAfóifce 1 mbAftmcAcx CtAnn thttiAm, 

Co. Úiobf ax) Áf Ann ; XVIII, 10. 

CAtAm éifeAmóm .1. éine ; XXXIV, 4. 

CeAc An Cfíf .1. CeAmAif ; Af fom cti?;cAf mAjt Amm Af éif.mn 

é ; XLIV, 8. 
Cíf An CAit^mn .1. éine ; XLII, 13. 

Cíf fA ttnnn .1. tlottónx), A^tm -ptónxvjiAf ; L, 11 ; LI, 2. 
CfAOi, An ; XXXIX, 44. 

CfeóncAfcÁife .1« ah CAftcÁijte fAn AifiA ; XL, 108. 
CfiAn meAX>óm, An .1. bAftincACt; 1 nx)eifceAnx Óo. ÚiobfAX» 

Áf Ann ; An CfiAn meAX)ótiAC if coxciAncA Aift ; XXXIX, 

96. 
<CtiAX)mAm .1. truAifceAfC tia mtimAn ; XXXVII, 4. 
CtitAÓ Cé .1. CeAmAif ; A^ttf Af fom ctiguAf mAf Amm Aft 

éinmn tnte é ; XLII, 32. 

Uí Ctnfín .1. tjAftmcACc t n-oij\teAf ctiAifCiftc Óo. ÚiobfAX> 

xVjt Ann, XL. 
UIaix) .1. ctn^e UtAX), nó mtnnnnf ctnge UIax> ; " 50 hOttcAib," 

AX>eifteAf f An x&bAftAC, XL, 198. 
UfmtimAm .1. otfteAf nA mtimAn ; bAftmcACC 1 xxtiAtfceAnx 

Óo tiobfAX) ÁjtAnn ; XXXIX, 298 ; XL, 199. jroctóm 11Í bfA^CAU AfltlfO ACC fOCAll 11AC fUlt 1 U^OClÓip Atl ACAft 

pÁT>fAi5 Ua THnnnín, nó poCAÍl acá Ai^efOAn A^uf AlceAnjlAC 
b|\Í5; leó, nó mAtAinc licttigte OjtCA 1 -ocÓACf An teAbAin feo. 
An téi^ceóin "oo CADAific t\a not) po pé nT>eA|tA : abs., abstract ; 
auton., autonomous ; coll., collective ; cop., copula ; cpd., 
compound ; íig., íigurative ; poet., poetic : var., variant. y&bAccAC, adj., jocose, play- 

íul; XLVII, i3. 
■Abtóin, m., a buífoon, jester ; 

LI, ó. 
Acat'), m, a field, plain, ^rcen ; 

dat. pl. ACv\ix)ib ; XXVI, 17. 
A-ociAm, 1 pl. pres. indic, of 

A-oéím I see. (With sense 

of 1 sing.) ; LV, 1. 
£5, gen. Á15 and a§a, m., 

battle, fight; valour^; XXII, 

2 ; XLII, 124. 
x\5A-Ó5iuiif, f., cpd. of A5AIT) 

and gnúif, the features, 

complexion ; XXXII, 2. 
Á5iÚA]i, adj., valiant ; XV, 

27 ; XL, 250. 
Aibi-oit, -t)le, f., alphabet, 

elements ; VIII, 4. 
x\i-óéAn , m., the air, sky ; 

XXXIX, 56. 
Ai^ne, resolution ; XVII, 9. 
AiljeAn, adj., pleasant ; XII, 

12. 
xMmni'o, f., an unfruitful one ; 

XL, 276. 
Ainbf ine, m., a foreign tribe ; 

a stranger ; XLV, 6. 
xXingeAt-ÓA, adj., angelic ; as 

n., an angelic one ; XX, 5. 
Aim-óti^e, poet. for Ain-oti^e, 

injustice ; XXII, 13. 
.Aimúit, gen. of Aineól, ig- 

norance, want of knowledge ; foiléim a., a jump in the 
dark ; XXXI, 2. 
AifT) ; ní hÁif-o t>atú Áif, there 
is no means that I can de- 
pend upon ; XII, 22 ; heed, 
XXXIX, 313 ; repute, XL, 

94- 
ÁifoneAnn, f., a principal 

star ; XXXIX, 54. 
Aife ; c'aijio juoc, look to 

vourself, take care ; XLII, 

. I2 5- 
Áinróo ; 50 hÁ., for 50 hÁinite, 

especially ; XLV, 2. 
Ai|irheAC, adj., of wide repute ; 

XL, 126. 
ÁinfeAcc, var. of ÁffAi-óeAcc, 

old age ; or of Af f m^e, to 

relate (?) ; LVI, 20. 
Aifce, f., manner, trick, deed ; 

XXV, 6; LIII, 23. 
ÁiceAf, m., success, triumph ; 

XL, 87, 189, 238. 
Aicne, a command ; acáiiu 

féc AiceAncAib, I am at 

your sérvice ; XX, 56. 
Aicmm, var. of Aicni5im, I 

recognise ; XX, 7. 
AlÁfum, -tnm, m., the alarm ; 

XL, 177. 
Atmf a, -f An, f., alms ; LI, 

16. 
AtmfAC, adj., charitable ; XL, 

233. 
69 170 Alp,\c, adj., angry, vehement, 

greedv ; XVII, 5. 
-AiiiÁin, adv., even ; XII, 34 ; 

XX, 10. 

Anu\|u\c, -aic, m., affection, 

regard ; VIII, 2. (? mAtnA- 

n ac = menmarc, Wind. Wort.) 
Arhof, poet. var. of AtriAf, a 

hireling soldier ; LI, 2. 
Amtnc, adv., away from home, 

in a foreign land ; XLIV, 32. 
AriAttó-o, adv., long ago ; 

XLII, 105. 
Atiaiti, dat. and pl., -nmAinn, 

m. and f., soul ; XVIII, 23. 
AnniAin, var. of fAnAtriAin, or 

pAnAmAmc ; XXVI, 28. 
AnnÁit, f., year, " annal " ; 

XLII, 159. 
Anof, adv., form of Anoif ; 

XLIII, 65. 
Anpuimp, L, great pride ; 

XXV, 8. 
AobAnÁin,for Aobonói|i,honour 

cheerfuíly bestowed ; XIX, 

22. 
A01 : Af A01, because of ; 

XXI, 56. 

Aomcéim ; t>'a., of set pur- 

pose ; XL, 30. 
Aoifx>i5, var. of Áf*oui5, raise, 

increase ; XXI, 46. 
AomAim, v. trs., I consent to ; 

xv, 37 ; xxv, 15. 

Aon ; as n., one, anybody ; 
XXV, 5; XXXVI, 3; 
XXXIX, 169 ; XLVII, 1 ; 
in' Aon, n-A hAon, alone, I, 
13 ; XXXIX, 273 ; mAf 
Aon, like a person, XLIV, 

Aonpóif, f., any companv, or 

tribe ; XLIII, 48. 
Aonoi-oe, m., a chief in- 

structor ; XL, 140. 
Aonn Áit, f ., principal dwelling ; 

XLIV, 23. Aon^o^A, m., only chosen one ; 

XLIX, 3. 
Aof, folk ; a. Aimi"oe, fools ; 

XX, 26 ; a. iAf f ACAif, beg- 

gars, mendicants ; XXXIX, 

220. 
AfT>, m., a height, high place ; 

te hÁfOAib eAf, against the 

high places in watercourses ; 

XV, 12 ; of ÁfX)Aib, public- 

iy ; xl, 55 . 

A|\x)ctii|\im, v. tr., I increase, 

turn strongly ; XII, 30. 
AffACCA, adj., powerful, 

monstrous ; XXXIX ; 150, 

292. 
Af An, m., stocking ; fig., foot ; 

XXXIX, 256. 
AcÁim -ótiic, I speak of you ; 

XL, 56. 
AúlAm, adj., quick, prompt ; 

XX, 16 ; XXXIX, 151 ; 

XL, 25. 
Acú, var. of ACÁim ; XXVIII, 

4- t>Áin-oéAT>, cpd., white teeth ; 

XX, 41. 
t)Áife, m., play, entertain- 

ment ; 1 mb. bAOife, in 

stupid play, in foolish diver- 

sion ; XLVI, 30. 
t>Ancuine, a band of wp-men ; 

XL, 257. 
tDÁnponn, m., pasture land, 

lea ; XLIV, 3. 
t)Aoitcfioí:Án, m., foolish 

trembling ; XLVII, 16. 
t)A0ffAX), -Ai-óe, L, folly, in- 

anity ; I, 14. 
t)AotfAfC, -fttifc, m., arro- 

gance(?), vanity ; XVI, 5. 
t>Af Abtin, poetic form of bAf tán, 

a baron ; XVIII, 8. 
t>AfAmAit, -rhtA, f, expecta- 

tion, hope ; VÍII, 10. I7Í bAttttpionnbeAtt, cpd of bAtttt- 
fionn, fairhaired, and beAn ; 
VIII, 8 

bÁfffcéirn, f., the highest 
beauty of countenance ; XX, 

3 2 - 

bAttfcAif, adj., of fair sod ; 

b. oilém, the chief of fair 

islands ; XLIV, 20. 
bAcÁitte, f., company, corps ; 

XL, 154. 
t>ActAc, -tAig, m., a fop ; 

charlatan ; VII, 7. 
beAttCA sníoniA, deeds of ac- 

tion, acts ; XLII, 79. 
beAttCuiT>e, m., one who 

threatens ; XXV, 7. 
béit^tic, adj., expert of 

speech ; X, 10. 
t)iA ; ní biA, 3 s., fut. neg. of 

cÁ ; XLIII, 60. 
t)iAT), 1 sing., fut. of cÁim ; 

XLIV, 33 ; ní biAm, 1 pl. 

fut. neg., XXVI, 29. 
tMnnceAnn, m., pleasant hill, 

or headland ; XLIII, 55. 
bic-óeóin, f., eternal consent ; 

XXXIX, 314. 
t)tiA-óttAC, adj., full of vears ; 

50 btiA-óttAc bviAtt, for manv 

years ; XXVII, 4. 
btÁcfcoc, m., a flower in 

bloom ; XLVII, 19. 
bonootAOi, f., cpd. of bojro, 

verge, border, and -otAOi, a 

Iock of hair ; XI, 15. 
bof ttbtAOf c, m., swelling shell; 

XI, 19. 
t)óf, older form of fóf, still, 

yet ; XXXIX, 175 ; XLIII, 

25- 
t)ttAomptitic, cpd. adj., dewy- 

wet ; XXXIX, 75. 
t)fAfttiAÚ, adj., lithe and 

active; XXXIX, 116. 
t>fÁt ; 50 bfÁc bf Ác, ever 

and ever ; XXXIX, 232. tjfCAttbtuifCAf, -Aif, m., a 

vile rabble ; XV, 36. 
bféiT)iottAf, m., a garment of 

freize ; XXXIX, 75. 
bfiAriAc, adj., partitioned, 

varied ; XLIV, 15. 
bfí^miocAif, adj., pleasing of 

speech ; XX, 42. 
b^nocc, f., incantation, magic 

spell; XLII, 31. 
bfóoómfAC, cpd adj., bril- 

liantly golden ; XXI, 20. 
bnóttCAOi, f., cpd. of bfóri and 

caoi ; sorrowful bewailing ; 

XI, 12. 
bnuAcccific, cpd. adi., of small 

circumference ; XXI, 41. 
btttnnttbéAt, m., forefront ; 1 

mbttuinnbéAtAib bfOi"oe, in 

the grip of bondage ; XLIII, 

11. 
btttntféif, f., a quick flow of 

melody ; XXXI, 3. 
bfuc, bfoc, m., fur, down, 

nap in cloth ; LVI, 19. 
bf ucgÁif , f., a frantic shout ; 

XXX, 1. 
buAbAttAc, m., a trumpeter ; 

XXV, 12. 
buAi-óftiocc, virtuous pro- 

geny ; noble race ; XIX, 19. 
biiAitim f é, I attempt, attack ; 

VII, 3. 
buAiri, v.n. to go, take ; X, 

4, 11 ; bnAitt te (-oo), to 

touch ; XII, 4 ; XXI, 40. 
buAtA"ó, m., act of coining ; 

XXXIX, 216. 
buAttbÁine, m., lasting victory 

(play) ; LIII, 42 
buAnbttoiT), -fuiT>e, f. per- 

petual slavery ; XXV, 14. 
buAttriA, gen. id., a billeted 

soldier ; V, 10 
buAf , m., host ; XLI, 7. 
btn-óe-ótAoi, cpd. of bui-óe and 

T>tAoi, yellow hair ; IX, 5. 172 buróéin, a middle-Irish form 

of féin, self ; VI, 5. 
t)ui"óeúfitleAf , golden, waving 

hair ; XX, 34. 
ttaróneAC, adj., having com- 

panies ; XXXIX, 141. CADAnxAC, -cAit, m., helper ; 

XVIII, 22. 
CA-óbtúb, f., cpd. of CAob(?) 

and tiib, a mass of curls ; 

XXXII, 3. 
CAéimcmeÁt, -Áit, m, gentle 

kindness ; XIX, 17. 
CAron eAb, -n ib, m. ? companion- 

ship, fellowship ; VIII, 3. 
CAi-orieAbAC, m., co-tribesman, 

companion ; XXXIX, 174 
CÁit : 1 5C. 50, so that, there- 

fore ; XXXIX, 29 
CAite, f., a country woman ; 

XLIII, 63. 
CÁit^tic, cpd. adj., of wise re- 

pute ; XII, 10. 
CAin, adj., gentle, fair ; LI, 

13- 
CAitif : cujiaix) CAitife if 

ceAnnAif $An cÁbAcc, 

1 worthless carpet warriors 

and flunkeys ' ; XL, 218. 
CÁitnéim, poet. for CArcféim, 

triumph ; XX, 53. 
CAmcút, -111I, m., curly hair ; 

XXXII, 3. 
CAOitbneif, f, narrow growth, 

width ; XXI, 28. 
CAoitctí, f., a narrow chest, a 

shrunken heart ; IX, 4. 
CAOince, f., melodv, strains of 

music ; XXXIX, 111, 233. 
CAomffiocAt, cpd. n., gentle 

speech ; XX, 39. 
CAomneic, v. n. m., act of 

gently warbling, reciting ; 

XXI, 22. Caoc t&ibe, a mole ; XL, 188. 

CAotbof-o, -oijro, m., cpd. of 

CAot and bojro, brink, edge, 

strand ; XXXV, 4. 
CAotmAtA, slender eyebrow ; 

XX, 36. 
CAotfAC, -fAig, m., tether ; 

narrowness ; III, 15. 
Caoíti, m., feast, company ; 

XXXVI, 2. 
CAomcnoc, -ntnc, m., a gentle 

hill; VIII, 2. 
CAomriAc, adj., protecting, de- 

fending; XXXVI, 2. 
CAOf, -oif e, f., a coal ; cAOjt 

5f íf , a red or burning coal ; 

IX. 8, 
CÁfA, poet, var. of cófA, 

compar. of cóif , just, right ; 

LI, 16. 
CAfCAfctiit, f., a prison, a 

penitentiary ; fig., the body; 

XXV, 24. 
CÁttntnjim, I pile up ; XL, 75. 
CAf A01T), f., inciting, accusing ; 

XXV, 4. 
CAfbtn-óeAn, cpd. f., trouble- 

some company ; XXV, 5. 
CAf c, -ca, m., body ; XXIV, 6. 
CAfmAit, var. of cofrriAit ; 

XLII, 107. 
CAfCA-ótAoi-óeAC, adj., having 

curly hair ; X, 13. 
Cácac, adj., respectful, honour- 

able(?) ; XL, 211. 
CAtbA ; c. cteAf , a wizard, 

magician ; seems to be 

formed, by extension of 

meaning , from CAtbA-ó 

T)fAoi, the druid, and ac- 

cording to some authorities, 

father of ConctibAii thac 

neff a ; LI, 3. 
CAÚftósAC, adj., having war- 

rior hosts ; XXXIX, 162. 
CéA-oAoib, f., original pretti- 

ness ; LVI, 30. 173 CeAn, m., afíection, love ; tno 

c. "oo, ' my blessing to,' a 

form of address ; XLVI, i ; 

LIII, 33 ; LV, 3, 20 ; LVI, 

41. 
CeAn, gen. pl. of cion, a fault, 

sin ; caca iia sceAn f niAnAÓ, 

the hosts of the bridled 

passions ; XLII, 47. 
CeAnn : cmn 'oinif, landed 

gentry ; XLII, 12. 
ÓeAnnACAif , var. of ceAnmngif , 

you purchased ; XXIV, 27. 
CeApAim, I bind, place in 

stocks ; XX, 54 ; XVII, 7. 
CeAf-o, -a, m. and f., a trades- 

man, LI, 5 ; a poet, XXI, 

24 ; gen. -eifoe, f., a trade, 

feat of arms, XL, 240. 
Céim, f., rank, dignity ; 1 

n-tiAccAf céune, at the 

height; XIX, 13. 
CéimeAnnAC, adj., illustrious ; 

XV, 26 
CemnDite, m., a chief ; XLII, 

136. 
Ceif, f., spear ; XLV, 11. 
Céif, L, sound-board oí a 

harp ; LIII, 30. 
Ceó-ónb, cpd. adj., dark as a 

mist ; XXI, 36. 
CeótcAine, f , harmoniousness, 

fondness for music ; 

XXXIX, 233; XLVI, 42. 
CeótcAf, adj., musical, fond 

of music; XXI, 40; 

XXXIX, 159. 
CiAtlstAn, adj., chaste in 

speech ; XXXIX, 154. 
CiAn, f., a long time, LVI, 21 ; 

in pl., ciAnA, times long past ; 

le ciAnAit), for long ages ; 

XIV, 13 ; XXXIX, 15. 
C í c f 1 1 o f , cpd., swelling 

margin; XIX, 33. 
C15, CÍ05, vars. of cíoc, breast ; 

XXI, 45 ; XLII, 150. Cionntmb, cpd. adj., black- 

headed, dark-haired ; XI, 

18. 
Ciono5A"ó, var. of cionugA'ó, 

v. n., m., act of transgress- 

ing; XLVII, 3. 
CtAx>Ac, -A15, m., earth or 

ground hardened by tramp- 

ling on it ; V, 4. 
CtA-ó-ótnc, adj. cpd. of ctAi-óe 

and -otiic, thick as the 

bushes on a fence ; XXXII, 

3- 
CtAi-óe, m., trench ; XXIV, 7. 
CtAifcm, var. of ctoifcm, v. n., 

act of hearing ; XII, 5. 
CtAmpAji, m., wrangling, up- 

roar ; c. *oÁtA, strife among 

friends, or relatives ; XL, 

220. 
CtÁf, m., the íorehead ; XXI, 

25. 
CteAccAX) : "00 c., asacustom ; 

XXXIV, 4. 
CtiAf, f., clergy, religious 

orders; XXVII, 1. 
CtiAfAc, adj., clerical ; II, 5. 
CtiAt, f., host, phalanx ; LIII, 

3. 
CtiAÚbttAf, cpd. adj., of large 

phalanxes ; XLIV, 3. 
CtóÓAot, adj. cpd. of ció, out- 

line, and CAot ; thin ; XI, 

17- 
Ctó-o, -"óa, m., form, shape ; 

XXIV, 4. 
Ctóitíon, m., cpd. of ctó and 

tíon, the number sunicient 

to form an outline, or 

figure ; XI, 2. 
CtónófstAn, cpd. adj., of 

chaste form ; XXI, 17. 
Ctof, v. adj., heard ; LIV, 2. 
CtuAm, -ne, f., a trick, de- 

ception ; IX, 12. 
CttitAif, adj., cozy, comfort- 

able ; LVI, 49. i 7 4 CncAfCAcc, f., propriety, 

honesty, XXIX, 4. 
Cnú : a c. cnoi-óe, a term oí 

endearment ; XXVIII, 1. 
CnxiAf, m., wreckage, drift, 

etc. collected by the tide on 

the shore ; XL, 172. 
Cobf ai-ó, ' of stability/ stable 

firm ; XLIII, 27. 
Co^aI, m., a cowl, covering ; 

XLV, 8. 
Cóib, -be, f., companv, crowd. 

Also cóip ; II,' 4 | XLIII, 

41. 
CoiscfíocAc, adj., having sway 

o v e r neighbouring t e r r i- 

tories ; XXXIX, 164. 
CóigeAT), -it>, m., for cúi5eA"ó, 

province ; II, 7. 
CoitéAn, var. of coiteÁn ; 

XXXIX, 104. 
Comii-óeACc, -a, f., var. of 

conrmeACC, attendance, 

company ; XXXIII, 3. 
ComeACAf (concAf), adj., fond 

of dogs ; XXXIX, 147. 
Com^teic, f., struggle, con- 

flict ; XLII, 39. 
ComneAtbÁcAT), act of excom- 

municating. CtAnn nA 

comnle bÁirxe, children of 

excommunication, XL, 217 ; 

cum comneAl *oo bÁtA-ó, for 

excommunication, XL, 114. 
ComnteAc, adj., glossy(?) ; XI, 

15. 
Cóiféíoc, f., cpd., of cóift 

proper, and cíoc, breast ; 

XI, 9. 
CóifmsAT), m., arrangement, 

setting of music ; XXXIX, 

233- 
Cóifif, -fe(Ac), f., company at 

a feast, or wedding ; II, 5. 
CoriiAifte : An ó. Ajro, the 

Supreme Council of the Con- 

federation ; XL, 185. CoiiróuAn, m., a poem with 

lines of equal length ; 

L, 4- 
Coriifoj;At, var. of coriif o^Ait, 

v. n., f., act of dividing, 

bestowing ; XLVII, 4. 
CoriifAC fm^it, dueí, single 

combat ; XL, 113. 
Corhnomn, f., one of the 

divisions of a tune, or piece 

of music ; XLVI, 41. 
Coiri|\iiAtAf, m., attack in 

force ; XXXIX, 77. 
CoriifCAOitnn, v. tr., I mutu- 

ally unfold ; XI, 2. 
Coriitnút, m., equal envy ; 

XLVI, 15. 
ConnAitbe^ f., friendship, 

affection ; XLII, 141. 
Cofi, m., a stir, change ; 

XLIII, 20 ; XLIV, 22. 
CofcnAim, v. tr., I redden, en~ 

crimson ; LIII, 29. 
Cofp ófíofc, the Blessed 

Eucharist ; XLII, 72. 
Cóff, adj., long, tall, straight ; 

XVIII, 26. 
Cóff , var. of cof f , f., a bird of 

the heron kind ; XII, 37. 
Coffbf A01, f., even, or regular, 

eyebrow ; XI, 18. 
Cóffrho^tjt, m., gem ; 

XXXIX, 98. 
Cofrinnte, f., simile, compari- 

son ; XLIII, 70. 
Cotfom, m., benefit, advan- 

tage; VII, 7. 
Cf Ann, -Amn, m., destinv, lot J 

VIII, 12; XXXVII, 1. 
Cf Anncftiic, f., wooden harp ; 

XXX, 2. 
Cf Ann f eAf Airii, prop, support ; 

XXXIX, 86. 
Cf Aoibftiocc, m., a branch of 

a familv ; XXI, 18. 
Cf eAcbui-óe, sallow, tawny ; 

XXV, 13. i75 Ctiécofip, m., body (of clav) ; 

XXV, 13. 
C|téi-óim, f., a gnawing ; a 

wound ; LIV, 1. 
CftíocAC, adj ., possessing lands ; 

XXXIX, 147. 
CjiíocoifieAfi, -tut 1 , m -> border- 

land ; VI, 2. 
C|\íonb|iofc, -tnfce, f., an 

effete rabble ; V, 4. 
Cftó, gen. crtAoi, dat. criti, m. f 

a house, booth, cell ; crtó 

cojiitia, an ale-house ; XLVI 

39. 
Cjióc-oa, adj., saffron-coloured, 

orange ; XXI, 19. 
Cjióicíoji, f., cpd. of cjió, blood, 

and cíort ; a crimson honey- 

comb ; XI, 22. 
Ctioi-olíonrhAfi, adj., possessed 

of numerous herds; 

XXXIX, 164. 
CrttiA-óbo^, cpd. adj., slow and 

difhcult (of music) ; XLIX, 5. 
CtujA-ójitAC, -Aice, f., a hard 

fistful ; III, 12. 
Crttnnnecíj;, -e, f., cpd. of 

critiinn, round and, C15 or 

cíoc, breast ; XXIV, 18. 
Ctitntrhín, cpd. adj., of gentle 

form; XXXIX, 41. 
Cuac, m., a drinking-vessel, 

goblet ; XXXVII, 2. 
CuAilbfurc, -ce, f., a broken or 

disjointed mass ; XIX, 8. 
CtiAn, retinue, company ; LV, 

4- 
CtiAnnA, adj., protecting, trust- 

worthy, gentle ; XXIV, 27 ; 

XXV, 8; (ct3An*OA), XIX, 

39 ; (ctiAnnAc) XXI, 28 ; 

XXXIX, 181 ; as n., gentle 

maiden, XII, 10. 
Ctnrmín, dim. of CAtin, heap, 

mass ; An ctnfmín ctnn, 

ringleted ; XLIV, 48 ; LIII, 

19» Cut 1 ^ ) 'l^Aiéí m< > champion, 
knight, warrior ; XIV, 10 ; 
XXIX, 115, 192 ; LIII, 21. 

*OAOtiofnAX), m., a deep sigh ; 

groan of one condemned ; 

XXXIX, 39. 
*OÁit, gen. and pl., "oÁtA, f., a 

case, affair, circumstance : 

XL, 33,93,195; XLII, 148; 

LVI, 25. 
*OÁit, gen. and pl. -oÁtA, f., a 

meeting, encounter ; XI, 5 ; 

XII, 38 ; XVI, 7 ; XVIII, 

11 ; XXI, 52; XL, 220. 
•OÁit, f ., v. n. of -oÁititn, I give, 

bestow; XL, 178 ; XLII, 

73- 
X)Áitim, v. trs., I give out, 

bestow ; XV, 22 ; XX, 27 ; 

XXI, 29 ; XXII, 16 ; 

XXXIX, 176, 186; XL, 

128 ; XLIV, 2 ; -oÁit -ooc 

Aifie, take heed, IV, 5. 
*OÁíii ? -Áirhe, f., retinue, com- 

pany ; XX, 9. 
T)Ain5eAn, -51 n, marriage con- 

tract, vow; XXIX, 1. 
*OAtn5eAnT>túrh, f., a rigid 

mass ; XXXIX, 64. 
T>Ái|i"oeAt, temper, churlish- 

ness(?) ; -oAtroAt, bad wea- 

ther ; severe time, O'R. ; 

XL, 129. 
*OÁntctntie, m., a band of poets ; 

XLVIII, 2. 
*OAtn tié (? ttéi-óe), elk(?) ; fig., 

hero, champion. Cf. 

O'Bruadair I, p. 28, 5AC 

|téAT)Arh riÁbAC -oÁnA *OAtn- 

5eAn Vid. Marstr. Col. 60 ; 

XXXIX, 107; XL, 251. 
*OÁhifcoit, 1, a poetic school, 

or gathering ; XL, 70 
TDAtiAc, gen. of -OAiri, used as 

an adj., strong as an oak ; 

XXXIX, 297. 176 •OeAssníotri, m., a good act, 

favour ; XXV, 1. 
T)eAlbT>A, adj., shanelv, hand- 

some; XLVI, 14; XLVII, 

17 ; LI, 10. 
T)eAlo-qAT), var. of -ocAlvigAT) ; 

XLVII, 1. 
*OéAncA, gen. of v. n., •oéAtiArh ; 

XXXIX, 110. 
T>éAf fcnAiTJceAcc, f., excel- 

lence, refinement ; XL, 63. 
"OeibléAn (-oeibleÁn), m., 

orphan ; XXXIX, 222. 
"Oéi-ojeAl, -gite, f-, a lady 

having white teeth, X, 9. 
TJei^f iof , -if , rn., goodly íoiow- 

ledge ; L, 20. 
"Oéimrh. old dat. of *oéAHArh ; 

XLIII, 44 ; LV, 12. 
"Oeifbfme, f., genuine family ; 

XLII, 135. 
T)eiu, poet. form of -ouirj ; LIV, 

25. 
ThA ; tjia *oo fpít), what a re- 

proach ! t>. t>o cmeól, what 

kindness ! a -óé t>o bviAi-ó, 

what virtue ! IX, 9 ; XLII, 

130 ; LIII, 26. 
'OiAnAnAc, m., a dimcult path ; 

XXXIX, 239. 
Th'obvngce, (?) -oíob-óvnj-rje, 

part. of necess., -oíob-ótJij- 

tm, I destroy, bring to an 

end ; XIII, 6. 
Th'oj-tvnm, -tomA, act of glean- 

ing, compiling, compendium; 

t>. mo -óío^fAife, repositorv 

of my affection ; XIII, 2. 
T)ío5nAir;, f., dignity, rank ; 

XX, 19. 
T>íol, -Ia, v. n. of -oíotAim, I 

sell, contribute ; XXXIX, 

110, 196, 209 ; fig. payment, 

fitting tribute, VI, 2 ; 

XXXIX, 301 ; XLII, 43. 
T)íolx')AC, m , contributor, sup- 

porter; XXXIX, 84 T)íom^Ac (rjionrÓAc ?), dis- 

satisfied; XXXIX, 197. 
Tnon^AncAc, adj., worthy, fit ; 

XXXII, 4. 
Thonn, m., palace, royal man- 

sion : XLIII, 3. 
T)íocat>, v. n., destruction ; 

XX, 31. 
"OífbeASATJ, m., act of be- 

littling ; a diminutive (gram- 

mar) ; XX, 1. 
T)íf le, var. of -oílf e, compar. of 

-oílif , loyai ; XXXIX, 27. 
*Oífle, m. dice ; XXVI, 34. 
*Olv4iceA5Ari, m., close connec- 

tion ; XXXIX, 14. 
T)lv4ccA0in, cpd. adj , loving 

and gentle ; XXXIX, 316. 
T>o-béAf, 1 sing. fut of tjo- 

beirtim ; *oo-béAf Af* rh'Aif, 

I shallreturn; XLIV, 28. 
T)o-cóit>, poet. var. of t>o 

cvjavó ; XL, 273. 
T)occoAoitif e, f., cruel slavery ; 

XL, 93- 
T>o f i-ovjt, v. tr., knew ; used 

as past tense of t>o f e-OAf ; 

XLIII, 21. 
TJo-géAn, neg. ní -óéAn, 1 sing. 

fut. of Tjo-sním ; do-^éAnA- 

mnA, 1 pl. (with sing. mean- 

ing), fut. emphat. ; I, 6 ; 

xxvi, 3, 15.; 

"Oo-jeibim : t>á bf AgAim, 1 
sing., pres. subj., if I find, 
see"; XXIII, 7. 

•OÓ15, hope, confidence, ex- 
pectation; XII, 21; 
XXXIX, 282 ; 51-0 -0015, 
as is expected, XLIII, 75. 
mAirjim -oom "óóij;, I give 
up all hope, XL, 4 ; *oói5 
gvif rhiriT), I expect it was 
time, XLIII, 5 ; a place, 
person or thing that does 
not fail one, XL, 189 ; 
XLIII, 76 ; "0015 f íl, a like- 177 lihood of seed, a likelv 

place for seed to appear, 

XI, 13. 
*Oointire, p. part. of T)oi|icirn 

I pour out ; XL, 74. 
•OfOcctmiAnn, m., unchaste 

affection ; LVI, 40. 
•Ojton^foinxitt, adj., of strong 

companies ; XXXIX, 161 
*Onticcín, m., a slug ; XXVIII, 

3- 
T>riúcttíon, m., full covering of 

dew; XXI, 2. 
t>ú, adj., proper, natural ; 

XXXIX, 281 ; XLII, 99 ; 

XLIII, 72 
ThiAt, -Ait, m., a tress of hair, 

the hair of the head ; IV. 8, 
•OtiAfbo^, adj., liberal of gifts ; 

XXXIX, 197. 
T>tibÁn AttA, m., spider ; aii-o. 

-oo heAnAif a cttiAfAib 

cÁic, you roused up every- 

body ; XXX, 4. 

eAcriA-ó, -Ai*óe, f., horses ; 

XVIII, 3. 
eA-ó, 10*0, a chain, collar ; 

LIII, 27. 
éA5mAif , f., absence, longing ; 

XXXV, 3; XXXIX, 19, 

172 ; XLIX, 1. 
CAsnArh, m., wisdom, know- 

ledge ; XL, 24. 
éAtAinx; -e„ f., flaw, blemish ; 

XV, 19. 
eAf|tAOi-o, var. of eAffÁi-o, 

error, straying ; XXV, 16. 
eAfCAom, adj., strong, sharp, 

rough; XXV, 3; LVI, 11. 
eAÚAn, m., ship, vessel ; XLII, 

9i. 
éigeAn, m. and f., force, com- 
pulsion ; VIII, 11 ; XV, 9, 
18 ; XLIII, 16 ; é. rriAOite, 
distress of anguish, XXXIX, 
309. 
12 émcneAc, f., entire loss ; XL, 

228. 
éifiomtÁif, -ÁnA, f., model, 

counterpart, simile ; XLII, 

32. 
eótcA, adj., compar. and su- 

perl. of eótAc, acquainted 

with ; XXXIX, 8. 
eótAC, m., a learned person ; 

guide ; XLVI, 33. 
eótAi-ó, adj., acquainted with ; 

LI, 8. pÁ : fÁ céite Ctimn, through- 

out Ireland ; VIII, 5. 
-pÁbAt, var. of f AbAt, fable ; 

XII, 21. 
|?ACAm, m., cause, blame ; Ll, 

14. 
p\5Aib, var. of fAij;, impv. 

2 s., of *oo-5eibim (-po- 

5Aibim), I find ; L, 12. 
pA^tonn, f., a clothes rack, a 

rack for holding weapons(?) ; 

vid. Meyer, Contrib. sub 

Aix>tenn ; LVI, 9. 
pMcm-óeAtt, var. of peicpeAri, 

fut. auton. dep. of -oo cím ; 

XXVI, 17. 
£Aitt, -te, f. neglect ; I, 3. 
-pAitmjjéAs, f., a palm-branch ; 

fig., hero, chief ; XLVII, 9. 
pÁitce, f., joyousness; 

XXXIX, 248. 
pAijte, f., vigil, watch ; time 

spent awake ; LII, 3. 
pÁnA, -nA-rj, -nAi-ó, f., an in- 

cline ; f éit nAC fÁnA-ó, a 

quagmire on level ground ; 

XL, 246. 
pAoiteAnnAÓ, adj., frequented 

by seagulls ; XLVII, 8. 
pAontocc, m., a small fault ; 

1,3. 
t?AfCAÍm, ' pastime,' play ; 
XXVI, 18. 178 pe-dót, adv., now, then, once ; 

XIV, 15. 
■peA"OA]\ : ní peAT>f\Ai"o, var. of 

ní peAT>A-OAf, they do not 

know ; XVII, 12. 
-peA-ómcru'ip, m., cpd. of pei-óm, 

service, and cfttíp, troop, 

compan}' ; a serviceable col- 

lection; XXXII, 1. 
peA-ónAc, m., commander, 

chief ; XLIV, 35 . 
"peAnAnncníocA, cpd., lands, 

districts ; XXII, 3. 
-peif, f., agreement ; XL., 122. 
-peói|\, gen. of péAf ; XLIV, 46. 
Pa-óac, -A15, m., pastime ; 

XVII, 15. 
■piA-ÓAit, f., herb, weed ; XLII, 

81. 
piA-ÓAin rp út, an eye-witness ; 

XL, 101. 
pAinbtuj;, cpd., perverted 

power ; LIII, 6. 
pAtsonx, m., bounteous gar- 

den ; XL, 252. 
'piAl^jioT), adj., impulsive ; 

XXXIX, 196. 
pAlriiAC, m., a generous per- 

son ; XXXIX, 94. 
pAlriiACÁm, m., a generous 

youth ; XLIII, 107. 
pÍAn ; 50 p. bravely (?) ; 

XLIII, 45. 
piAn : pl. péine, bands of 

soldiers, XV, 10 ; pl. piAnnA, 

XVII, 2. 
p^e, v. n. f., act of weaving ; 

composing verses ; XIX, 16, 
pjeAC, m., a weaver (?) ; LI, 7. 
píoc^oirii, f., passionate rage ; 

XLVIII, 2. 
p'o^An, -fA, f., figure, sign ; 

X'LII, iii. 
píoncmnce, v. adj., invited to 

a wine-feast ; XX, 20. 
•píonpmt, f., noble blood ; 

XXXIX, 97. ponnActí, cpd. of pionn and 
ctí; fair breast; XXIV, 

17. 

ponnAn ; -oÁ bp M pres. subj. 

auton., of pi onnAim, I ask, 

try, enquire ; II, 6. 
píof ; p. caca, just cause of 

battle ; XLIII, 92. 
píofpiApctA-ó, v. n. cpd. of 

píon, and puApctA"ó, de- 

liverance ; XXIV, 25. 
píonp cot, m., true fiower ; 

XXXIX, 304. 
pío]ifCAi|\, f., true history, 

truth ; XXXIX, 65. 
píonúoit, f ., true contentment ; 

XLVIII, 1. 
-p.féAtttATh, m., true patron- 

saint ; XLV, 13. 
-pímocu, f., true clemency ; 

XXXIX, 127. 
p'tnoccAC, cpd. adj., truly 

clement ; XLVII ,19. 
ppmeinc, f., the firmament, 

XLII, 42, 69 ; piprmmeinc, 

XXXIX, 55. 
ptAirfií, cpd., princely king ; 

XXV, 20. 
pteA-óótAc, adj., giving drink- 

feasts ; XXXIX, 162. 
ptn |\, m., rlour, manna ; XLII, 

43- 
-pói-ocín, f., cpd. of póx> and 

cín ; íand, country ; XI, 25. 
£óin, -pe, f., company, tribe ; 

II, 6. 
-póintoipcte, var. of pof- 

toipcce, burnished ; XXI, 

24. 
-póif cníob, -íbe, f., a light line ; 

XI, 17. 
-póicnín, m., dimin. of foicm, 

shelter (?) ; XI, 4. 
-potA, fAtA, n. m., enmity ; 

a grudge ; XLVI, 27. 
fonncntAc, f., an eminence in 

level country ; XL, 198. 179 p3|i, m., seed, stock, tribr ; 

XLIII, 89. 
tToÚAnjjorx, m., a sheltered 

garden, XL, 73. 
)Tf Aifceót, m., quick melody ; 

XXXI, 3. 
"Fjr&nscA, gen. pjiAngc, Franks, 

Frenchmen, used only in pl.; 

V, 2. 
-pnAoégAt, f., angrv valour ; 

XL, 175. 
-pjiAoct;oirh, -e, f., angry ven- 

om ; XV, 5. 
P|iAocniAicne, coll. n., f., fierce 

tribe ; XV, 30. 
'FfiAocuniiíVÓ, nerce chief ; XV, 

44- 
£nít, ffíoc, auton. past, -00- 

jeibuu ; was found ; V, 1. 
■p|\itm5, f., backward track ; 

1 bffitm^ nó 1 bfÁfAC, on 

the road or in remote 

places ; XL, 230. 
pnitittb}iiorc, cpd. adj., fever- 

ishly active ; XLIX, 6. 
-puA-o, m., a wretch ; wander- 

ing, restless creature ; X, 17. 
•ptiAi|i5ile, f., poor spouse ; 

XVI, 2. 
p,iAtt, adj., cool, gentle ; XIX, 

15. 
puAnA-ó, v. n., alleviation ; 

LIV, 5. 
puAtttAn, v. n., m., alleviation, 

protection (? var. of fóifi- 

cin) ; XL, 14. 
pngnACCA (?) ; XL, 120. gAbAim : if ^AbrjA, part. of 
necess., * must be accepted,' 
LI, 4 ; 5AbAif te h'Aif, you 
undertook, XXIV, 21. 

"Oo 5AT), var. of *oo 501-0, past 
tense of 50'rQitn, I steal, 
XXVII, 1. gdinmcíj, cpd. of 5Ann, not 
yielding milk, and cíoc ; fig. 
for Ainmn ; XXII, 9. 
^Altptnl, f., foreign blood ; 

XXXIX, 261. 
^AotniAf, adj., kindly, friend- 

ly; XV, 46. 
^AotA, pl. 5A, a dart, arrow ; 

III, 12. 
SAttbstnrx, cpd. adj., rough 

and bitter ; XII, 6. 
^Áf-oA, m., guard, defence ; 

XL, 89. 
£é, gen. seó-ó (séAo), m., a 

goose ; XXI, 44. 
^eAtbfos, -5A, m., bright 

mansion ; XXIII, 4. 
^eAt^Áijie, pleasant laughter ; 

XXXIX, 248. 
^eAtt, -itt, m., a pledge ; 

tAoéfA 51U, pledged war- 

riors ; VIII, 7. 
^éAftAnnAC, adj., having 

sharp spears ; XV, 27. 
SeAftt a-ó, m., wound, scar ; 

XLII, 7. 
5eAnii5A, cpd., short spear ; 

XXVI, 24. 
SéinreAfÁn, -Ám, m., a bitter 

complaint ; XIX, 1. 
5éifiíit, m., thorough know- 

ledge; XXXIX, 31. 
j^éinneAnn, f., a sharp-pointed 

weapon ; XLIII, 105. 
^iAtt, v. n., yielding, sub- 

mitting ; XVII, 6. 
5tAin-oío5ttiim, cpd., a tidy 

collection ; XXVII, 2. 
gtAif-oíot, m., weak recom- 

pense ; XXV, 19. 
x;tÁm, f., satire ; fig., a satirist; 

XXXIX, 168. 
gtAncAom, cpd. adj., chaste 

and gentle ; LV, 17. 
5JteAnnmA5, f., a level dis- 

trict between hills ; XXI, 

7- i8o gtéAf, gen. 5téip, m.: 1 ng. 

50, ready for, so that, X, 4 ; 

50 115. AnbfAnn, in poor 

circumstances, XLI, 7. 
gtéitmb, f., flagrant venom ; 

XLIII, 43. 
5téine, f., braverv ; heat of 

battle ; XLI, 1. 
gtéifiomtÁn, adj., fully pre- 

pared ; XLII, 31. 
5teó, 5tiAT), m., nois'e ; com- 

plaint ; XVIII, 4. 
SteócomfAC, m. cpd., fight, 

conrlict ; XXI, 33. 
gteó-ÓAots cpd. adj., loudly 

plaintive ; XI, 12. 
^tiocAf, m., tactics in war ; 

XL, 90. 
Stóinpof, cpd. adj., truthful ; 

XI, 7. 

Stóifstic, cpd. adj., prudent 

of speech ; XXI, 38. 
Stón ; 5. 5nÁc, a common 

saving ; XLII, 103. 
^tóftAc, adj., musical, har- 

monious ; XI, 26. 
^toÚAf sÁin, f, a hoarse shout ; 

XXXIX, 61. 
5nÁitpiAnn, f., a standing 

army ; general public ; XX, 

14. 
^nAoi, f., Hking, favour ; 

XXVII, 1. 
gnAoi^eAf, m., spell of gentle- 

ness ; or perhaps, 5nAOi- 

•óeAf, courteousness, gentle- 

ness, XLVII, 12. 
j;nÁf , m., artifice, duplicity ; 

XII, 1.5. 

^nÁtfCfvnc, m., usual cur- 

rency ; XII, 20. 
^néA-óonn, cpd. adj., brown- 

haired ; LIII, 20. 
SníoniAim, v. tr., I exercise ; 

LIII, 25. 
gníomgAfCA, cpd. adj., skilful 

of action ; LIII, 20. gnócAOin, cpd. adj., un- 

worried ; XI, 7. 
50, prep. with ; 50 scéitt, 

with sense ; rational, wise, 

XI, 10. 
^oittfeAC, adj., cankerous, 

corroding ; XI, 12. 
5oinrji5ce, v adj., sore, pain- 

ful ; XLV, 16. 
5fÁ-ó, m , order, grade, XIX, 

28 ; XL, 84. 
5fÁiX)im, 5fÁX)Aim, I love, 

LIII, 25. 
5fÁmne, abs. n. f., ugliness ; 

IV, 6. 
5f AmACAC, in phr., 5. -ojiaoi- 

•óeACCA, a druidic charm, 

formula, XX, 38. 
5f Án, m., grain, corn ; XVIII, 

3. 
SfÁr-oA, adj., gracious, saintlv; 

XLVI, 12. 
5feAT), 5TIA15, f., a stud of 

horses ; LIII, 25. 
511 eAT)CAOi, f., shout of pain ; 

urgent cry ; XXV, 20. 
5feA-ónAC, var. of 5feróneAC, 

mirthful ; XXXIX, 258. 
SfeAnctntum, v. tr., I orna- 

ment ; XX, 44. 
^feAnn^tóf., m., pleasing 

voice ; XXXIX, 136. 
^neAnn^nAoi, a pleasing coun- 

tenance ; XXXIX, 252. 
5néAf, -fA, m., work, em- 

broidery ; fig., essay, com- 

position ; I, 3. 
5feif, f., attack, heat of 

battle (?) ; XL, 163. 
^fiAn^A, m., a sunbeam ; ^An 

5., without brilliance, XLII, 

79- 
5fmn5tic, cpd. adj., pleasant 

and prudent ; XI, 7. 
5fmnfti5ceAC, adj., of pleas- 

ant, or humorous ways ; 

TH, 3- i8i Sttíob, -íbe, f., grifíin ; fig., 

a warrior, hero, champion ; 

XV, 23. 
5fiobcAr, m. cpd., a battle of 

warriors ; XXI, 33. 
5ií Aif mrh, f ., dangerous venom; 

XLIII, 23. 
5uAfA<ixAC, adj., dangerous ; 

XXV, 6. lAfimAf, -Aiyi, m., remnant, 

relic ; 1. Áiri, a remnant after 

the war, XVII, 13. 
lAffACc, f., act of sceking ; 

XXXIX, 239. 
1l5eAfA, n. pl., various kinds 

of spells ; L, 8. 
IU15, f., various tints ; IX, 8. 
UrteAcc, m., various rights ; 

XLIII, 47. 
1milfcein5, f., agitation of the 

borders ; XXXIX, 55. 
IrrmeA-ó, -nix>, m., sorrow, 

anxiety ; XXXIX, 52, 81. 
Imrii-óe, f., var. of mnfce, 

moving, shifting ; XXIV, 

10. 
InneAC, m., the woof in cloth ; 

LI, 8. 
1nnti§te, v. adj., prepared, 

ready ; III, 12. 
íotcftitA, n. pl., poet. for 

iotóf otA, many shapes, XX, 

10. 
1omfÁt, m., surrounding de- 

fence ; LVI, 35. 
lomriAm, v. n. m., riding, 

coursing ; XL, 245. 
1oii5tnrve, f., watch, guard, 

protection ; XLV, 7. 
lonnriArh, m., tending ; LIV, 

lonnfAijjteAÓ, adj., having a 
desire to attack ; LIV, 14. 

1mf , -f f e, tidings, history ; 
XIV, 16. tA^túb, f., gentle curl; fig. for 

Ainnif, maiden, XXXI, 1. 
bA5fAine, f., abatement, di- 

minution ; VIII, 11. 
tÁimfite, m., daring poet (?) ; 

XLV, 4. 
LÁirhffCAfCAt, m., serving by 

hand ; XXXIX, 234. 
LÁmmeAf, v. n. m., trving, 

judging fully ; XL, 173. 
tÁmAC, v. n. m., gen. tÁigce, 

act of shooting ; XL, 141. 
LÁn ; 1 tÁn fút, in full view, 

plain to be seen ; XLII, 

108. 
tÁncofp, m., full corps ; 

XL, 153. 
tÁnpA-oA, cpd. adj., very long ; 

LVI, 18. 
LÁn^tonn, m., a deed of 

valour ; LIII, 44. 
tÁnfcof , m., a full company ; 

XL, 140. 
tÁncfAocAtm, v. tr., I over- 

throw completely ; XX, 50. 
ÍAos (?) ; XX, 35 ; XXI, 2. 
LAO^Án, fulness (?) ; XLIII, 

64. 
tAoi ; a Iaoi or a Iaoi^, a 

term of endearment ; IX, 

1 ; xxi, 5. 

Laoi, gen. of tÁ, day ; XI, 3 ; 

XXVIII, 4. 
LAOi-óeAn5, a ship of war, 

galley ; XXXIX, 270. 
tAf Af50im, f., a burning pain ; 

XII, 35- 
íau, poet. form of teAt: ; LV, 4. 
teAT>Af cac, -tAi^, m., a smiter ; 

XVIII, 21 ; XL, 141. 
LeAc, m. and f., country, 

district, place ; XLII, 59. 
teAÚAnAise, compar. of teAÚAn; 

XXII, 3. 
téiheAnn, m., levy, troop, 

host; XXXIX, 277; XL, 

136 ; XLIII, 104. l82 téi-oéincAcc, leading, charg- 

ing ; XL, 104. 
tcísmi, poetic íorm of téisim, 

1 let, allow ; IX, 5. 
tei5 tonc, let (it) pass ; I, 5. 
téinccAfc, fully and correctly ; 

XL, 75. 
téineótAc, m., a most learned 

person ; XXXIX, 185. 

téififniocAt, m., clear recita- 

tion, speech ; XXXIX, 235. 

teituneAtt ; t. tÁmie, par- 

tiality, turning from the 

straight path, XL, 185. 

teóm, poet. gen. of léAn, 

sorrow ; XVIII, 22. 
téx, law ; XLII, 121. 
tiAtntnriiif, f., a large (hoary) 

number ; XXXIX, 15. 
tí-óeAftc, m., a bright eye ; 

XXXIX, 250. 
tile (tit), m., lily ; XXI, 42. 
tmn, dat. of tionn, liquid (?), 

X, 18. 
tmn, f., time ; generation, 
collection of people (?), 
XLII, 4. 
tíon^tAn, adj., bright as linen ; 

XXXIX, 253. 
tionnÁn, poet. form of teAn- 

nÁn ; LVI, 36. 
tionnnofc, m., cpd. of tionn, 
liquid, and nof c ; a spright- 
ly eye ; XI, 19. 
tionncAOib, (?) fionncAOin ; 

LVI, 19. 
tírcniorcA, gen. of v. n., 
tíf cniof or tíf cniof at>, driv- 
ing away of colour, or com- 
plexion ; XX, 6. 
tom^eAf , -5fe, * •> a ^ eet ] XL, 

169. 
tóitnín, m., a slight breeze ; 
t. tm^te tAOC, a breath that 
incites warriors ; XI, 6. 
tomféite, cpd. n., pl., gaunt 
muscles ; LVI, 2,2,. tofÁn, m., pretty female, 

child ; XXXIX, 80. 
tóftó^iÚAf, cpd. adj., suffi- 

ciently precious ; XXI, 30. 
tof, m., tail ; tdá tof, older 

Af a tof , on account of it ; 

LIV, 24. 
ttiAC, -A15, m., effect, result ; 

X, 5. 

tuAi-óteAC, adj., stirring, busv, 

active ; XXI, 47. 
tuAitcioncA, cpd., numerous 

crimes ; XXV, 19. 
tnAt, adj., fast ; rig., mad ; 

XIX, 5. triAC \\ Ai*oe, (?) gun, musket ; 

XXVI, 24. 
rttAc fAriitA, copy, match, 

equal ; XL, 21, 76. 
tTlAccntiijim, v. intr., I think, 

wonder ; v. n., mACcnugA-ó ; 

XXXI, 4. 
ITIax), pres. subj. cop. with, mÁ : 

mAx> Áit teif, if it please 

him ; XXXVI, 3. 
íTlAi-oe mtittAi5, the top lath 

of a crib, etc. Fig., a chief, 

leader, XXXIX, 100 ; LIII, 

32. 
rriAif : *oÁ mAif, of all that 

live ; XIV, 9. 
rrSAitim -oo, I renounce ; XL, 

4 ; XLIV, 37. 
rriAtAifx ; 1 m., instead of, IV, 

1. 
rriAnnu, -Ainnc, m., a gap in 

the teeth ; fig. a bite, 

satire ; I, 8. 
rriAOite, f., anxiety (?) ; LIV, 

10. 
m AotAif ceAc, generous of gifts; 

XV, 30. 
rriAottAc, -tAig, m., a good- 

natured person ; III, 1, i»3 mAjib, adj., slow in passing ; 

XLIV, 32. 
triAtibpistn, adj., of slow vis- 

ion ; X, 3. 
mAnxAin ; m. nA rtój;, the 

living, those alive : XII, 17. 
tTiAr, adj., handsome, comely ; 

as n., a handsome person ; 

LIV, 21. 
mAtriiACÁtri, m., goodly youth ; 

XXXIX, 303. 
meAfi'óuAireAc, cpd. adj., 

active in bestowing gifts ; 

XXXIX, 106. 
meArcA, adj., fitting, suited ; 

XXIII, 6. 
meArcutt, m -> tower of respect ; 

man of judgment ; XL, 20. 
métrseAl, -gtle, f., a maiden ; 

adj., bríght-íingered ; XIX, 

10. 
mÍAtc, adj., unlovely, cheer- 

less ; XX, 51. 
mí^nAoroeAc, adj., of sickly 

countenance ; IX, 7. 
mítíceAc, adj., pallid of 

features ; IX, 16. 
mínjréirrpe, n - pl-> jewels of 

value ; XLV, 15. 
miono5AT), var. of miomigA-ó, 

v. n. m., act of decreasing, 

brealdng small ; XLVII, 4. 
míorhtnlte, poet. form of 

rmofibuitte, miracle ; XX, 

32. 
miojicornAtrj, m., cpd. of meAji 

and cornAm, quick defence ; 

XLV, 10. 
mímoccAc, adj., misshapen ; 

XLVII, 20. 
mófióui"óe, adj., stately ; XI, 

19. 
morcAit, var. of murcAit ; 

XLII, 1 ; v. n., mor cIa-ó ; 

XLIII, 2, 37. 
mtittAc : 1 muUAig, on top of, 

together with ; 2ÍLVII, 12. HA01, adj., new, fresh ; XI, 14 ; 

XXVIII, 2. 
ttAorhcroc, f., holy cross ; 

XLIII, 102. 
tléAtnonn, f., pearl, precious 

stone ; XXXIX, 97 ; 

XLVII, 6. 
tleit, for neich, gen. of ní, a 

thing ; LIV, 27 
tleóro, a wretched one ; XLII, 

54- 

tlím, *oo ním, for older, *oo- 
gním, I do, I make ; I, 1. 

tlOT), -um, m , a contraction in 
writing. nÁft AtrtS "OAm 
110-0, who have failed to 
send me the least answer ; 
VII, 6. 

nuASAr, adj., heavenly ; XLII 

55- 
nuAróneAur;, m. cpd., fresh 
strength ; XII, 25. Ó, adv., since, when ;' 0*0 cí, 

when it sees, XI, 1. 
Ó5, m., a youth, young man ; 

XLVII, 7. 
Ó^Iaoc, m., a young laic, 

person ; XI, 31. 
Ó5rnoij;e, m., cpd. of 05, 

virgin, and rnotje, carving ; 

maidenly form ; XI, 23. 
Óigbrtsro, -5*oe, f., cpd. of 

015, and bmsro, a maiden ; 

XI, 9. 

0151'n, m. and f., a young little 

maiden ; XI, 5. 
Óisfíot, m -> younger genera- 

tion ; XI, 29. 
Ommún, m., an onion ; XLII, 

58. 
Oin-óeAncAÓ, m., an illustrious 

person ; LIII, 38. 
Oin"ón eic > poet. form of 01 n- 

•óeAnc, illustrious ; XLII ? 

40. 184 Oin éA-o, m., envy, jealousy ; 

XLII, 155. 
OifeAf , *|ti|t, m., district, coun- 

try ; I, 15 ; LIII, 34. 
OifeAnctÁn, m., local plain ; 

XL, 280. 
Óifni-óe, adj., comely, tidy ; 

XI, 5. 
Otc, tntc, dat titc, evil, 

harm, misfortune ; XIV, 5. 
ÓrmA, adj., simple, quiet ; 

XXVI, 37. 
óf, m., mouth ; XXI, 41 
Of ca|i, m., Oscar, warrior ; 

XXXIX, 287. 
OcjiAf , m., nlth ; XLII, 19. 

pÁinxétiAb, cpd. of pÁinx, af- 

fection and ctiAb ; a term, 

of endearment ; XX, 49. 
peAf f a : p. eAgtAif e, parson, 

churchman, XVII, 22. 
ptAinéA-o, f.,planet; XXXIX, 

56 
ptAOf c, m,, eyeball ; XX, 37 
pói5iriitif, cpd. adj., sweet to 

kiss ; XXI, 41. 
pófótAoi, f., cpd. of póf and 

x>tA0i, hair natural of its 

kind ; XI, 4. 
pófftnt, f., the tribe (blood) 

one has descended from ; 

XL, 53. 
pófÚAtAOif, f., reproach for 

one's ancestors, or contempt 

of them ; XLVII, 14. 
Pf ArAinn, f., talk, chatter ; 

LI, 12. 
PféirhconÁc, var. of pníorh- 

conÁc, highest prosperity ; 

XXII, 8. 
Pfíorhóf AOi-óeACU, f., magic 

of the highest order ; IX, 10. 
Pfíorhftnt, f., chief, or primi- 

tive blood ; XXXIX, 263. 
Pfíorhtocu, m., chief fault ; 

XXXIX, 29. UAbAifneAc, m., a generous 

person ; XXVI, 13. 
RÁ-óa, v. n., m., var. of nÁ-ó, 

act of saying, speech ; XI, 

27 ; L, 13, 19 ; LI, 15. 
Rait>, throw, cast (?) ; LIII, 31. 
RAonAc, adj., having roads or 

paths ; XLIV, 16. 
RÁt, f., guarantee, surety ; 

XLIII, 29. 
ReACAifeAcc, -ca, act of re- 

citing ; XII, 1 ; XVIII, 28. 
Réiófofc, -fiaifc, m., calm or 

gentle eye ; X, 3. 
Reó-ó, --óa, m., hoar frost ; 

XXI, 32. 
Re'foite, for fe Afoite, with 

one another ; XLIII, 93. 
Ria, pres. subj., 3 s., of fisim, 

I reach ; XLIII, 59, 106. 
RiA5AtuAcr;, regulating, gov- 

ernment ; II, 2. 
RiAfAÓ, adj., ready to be 

dispensed ; XLII, 48. 
Rí-oín, poetic form of jtéfofn or 

ftn-oín, a little one ; IX, 3. 
Ri^e, n., the forearm, wrist ; 

v. n., act of binding ; rig., 

power ; LIV., 18 
Ríjfme, royal tribe ; XLV, 3. 
Rijjne, f., tenacity, patience, 

delay ; XIII, 6. 
Riú, var. of teó ; XLII, 150. 
Ró, excess ; XLII, 93. 
RÓAniAfCAim, v. tr., I view 

well ; XXI, 54. 
R o *o C t O f , f o-T>-ctof , ' of 

whom you heard ; ' LI, 1. 
Ro-óoit^e, f., a very great 

sorrow ; XLII, 140. 
Rónhife, f., great activity ; 

XLV, 2. 
RómeAf a ; if f., adj. superi., 

nearest by far ; XLVII, 

10. 
Romn, f., a legacv, portion ; 

XLII, 96. i85 íloinn, f., food, rations ; XLII, 

44- 
Roinn ; f Aoim f ., to my share, 

as my lot ; X, 19. 
UonncA, v. adj., divided ; 

XLIV, 7. 
fttnrm, var. of nmn, linn, prep. 

pron. 1 pl., with ne, le, LI, 

15. SAmgit, chancel ; XXIV, 14. 
SÁiúeAT) (fÁÚA-ó), act of urg- 

ing ; XL, 137. 
SÁrhgtAn, cpd. adj., quiet and 

chaste ; XII, 11. 
SÁmcmte, f., a gentle flood, a 

smooth-flowing s t r e a m ; 

XLVIII, 4. 
SAnncAÓ, adj., vigorous, push- 

ful ; XL, 167. 
SAohAim, v trs., I pervert ; 

XV, 42. 
SAob-óol, n. cpd., m., specious 

snare ; XL, 194. 
SAogtAn, a stately maiden; X, 

14. 
SAoileAc, adj., easy-going, con- 

ciliatory ; XXXIX, 142. 
SAOifcioúÁn, cpd. n., m., a 

noble shower, company (?) ; 

XLVII, 14. 
SAoiffeAf, m., nobleman, free 

man ; XLIV, 35. 
SAOf ; CAfiA f Aoif, a friendly 

artizan(?) ; LV, 12. 
SAon^ofu:, m., noble land ; 

XV, 17. 
SAontictAc, m., noble speaking- 

voice, íine timbre ; XLVII, 

18. 
SÁf a-ó, m., sufíiciency of food ; 

XLII, 50. 
Sax, Sa5, contracted forms of 

SACfAnAC ; XV, 36 ; XVI, 

5- ScÁicéeitc, f., act of conceal- 

ing beneath a shade, or 

covering ; burial ; XII, 2. 
SceimteAc, adj., possessing 

bands of scouts ; XXXIX, 

145. 
ScéicbeAnc, f., covering of a 

shield ; defence ; XLIII, 

102. 
SeAbActon, m., cpd. of r eAbAC, 

and ton, a fast-flying bird(?); 

XII, 39. 
SeACA, adv., beyond ; XLII, 

146. 
SeA-ó, m., courage, nerve ; 

XLII, 4. 
SeA-ofAThAit (?) ; XXXIX, 

307. 
Sóa-o fmnse, a love token ; 

XLIV, 1. 
SéA^Ain, adj., stately, spirited ; 

IX, 14 ; X, 10 ; XXXVI, 

1 ; LIII, 15. Genitive of 

f éAJon, hero, champion ; 

XLVII ,10. 
SeAnACAT), m., ancient plain ; 

S. riA bponn, poetic name 

for Ireland ; LIII, 39. 
SeAnAcíof, cpd., a tribute 

long due, or long paid ; 

XXII, 15. 
SeAnAf cÁt, m., seneschal ; 

XXXIX, 285. 
SeAn^Án, m., a brave man ; 

LIII, 39. 
SeAtibctÁf, m., the bitter ex- 

panse (plain) of the sea ; 

XL, 270. 
SeAfcctuÚAif, cpd. adj., of 

warm affection ; XII, n. 
Semim, v. n. f., gen. feAnmA, 

act of playing on a musicaí 

instrument ; VIII, 7. 
SéifgAbÁit, v. n., singing 

melodiously ; XIX, 15. 
SeótA-ó, v. n., m., course, 

direction ; XLVI ? 2. i86 SiA|iAinn, adv., with verbs of 

motion, westwards; 

XXXIX, 245 ; XLIV, 5. 
Símm, I cross over, surpass ; 

XIII, 8 ; XLII, 8 ; fínte 

te, in competition with, 

XXXI, 2. 
SinntAiji, adj., singular(?) ; XI, 

8. 
SiinifeAtfÓA, adj ., senior, 

ancient ; III, 4. 
SiooaI : A5 fiobAl, during, in 

the course of ; LIII, 28. 
Síobf a, m., a fairy, wealding ; 

XX, 8. 
Sío^-óa, adj., calm, peace- 

ful(?) ; XLIV, 24, 39. 
SÍ05tiix>eAcu, -ca, f., fairy 

wiles ; IX, 2. 
SíottbttAc, m., a constant 

mantle, covering ; XXI, 32. 
SíofÓAcc, -ca, f ., longing ; 

XIX, 18. 
Síon f Aitte, f ., vigilance ; LII, 4. 
SíoffUfA, superl. adj., always 

most easy, practicable ; 
Síof5AbtA, pl. f ., long branches, 

XXXIX, 262. 
SíoffA'ÓAfc, m., constant 

vision ; L, 16. 
Síoftnún, m , cpd. of fíof and 

f ún, constant love ; XXXV, 

1. 
Síotcttob, m., a gentle (fairy) 

hand ; XXI, 47. 
Síptnf, -fe, f., cyprus, a kind 

of crape ; XX, 47. 
SíffteA-ó, f., a long feast ; 

LIII, 28. 
Simm, v tr., I ask, seek, re- 

quire ; LIV 7, 
Sít-óéAnAm, m., peace-malring ; 

XLV, 12. 
StÁn f a : I def y thern to hurt ; 

LIV, 1. 
StÁncnob, m , a sound hand ; 

XXXIX, 255. SteAfCAitthe, gen. of ftiof- 

cAiteAtii, fatiguing, of the 

sides, or body, used as adj.; 

worn out, weary ; XX, 3. 
Sti^teAC, adj., sagacious ; 

XLVI, 16. 
StimfumneArh, -im, m., pliant 

energy ; III, 9. 
Stó^rhnineAti, m., a weighty 

host ; XXXIX, 271. 
Stóijtíon, m., a number sum- 

cient to form a sluagh or 

host ; XI, 29. 
SnÁrii : A5 f. tex> cneAf, 

marching slowly towards 

you ; XV, 8. 
Snó-ófoitib, cpd. adj., cheerful 

of countenance ; XXI, 11. 
S05 f róe peaceful happiness ; 

XI, 8. 
Soi^néAn, var. of fAi^neÁn, a 

flash of lightning ; XXXIX, 

62. 
Somi5te, p. part., fomi5im, I 

urge ; XL, 191. 
Sottif cneAf, m., white skin ; 

XLV, 16. 
SomptA-ÓAÓ, adj., exemplary ; 

XXI, 48. 
Sonn, m., stick ; defence ; 

XLIII, 17. 
SonnAim, v. tr., I cast, thrust ; 

LIII, 31. 
SocAit, gen. of focAt, pride, 

haughtiness ; 50 f . proudly ; 

XL, 150. 
SpÁifnn, -ne, f., conrlict, fight ; 

XVII, 10 ; XL, 242. 
SpAifnn-oíomfAC, cpd. adj., 

haughty in battle ; XXII, 

11. 
Sptím-óe, m., a poor, thin, 

creature ; IX, 16. 
Spf éiT), f., a lighted coal ; fig. 

vigour of youth ; X, 19 ; 

f . 5f eAX>Aite, burning coal ; 

fig,, warm affection, VIII, 5. 187 Spfeitt, f., wretch, weakling ; 

XI, 31. 
SpmontAice, adj., mean, trif- 

ling ; III, 14. 
SnucAC, adj., flowing ; XLVI, 

2. 
ScÁc, -ca, m., (the) state ; 

XL, 194. 
ScÁcriiAf, adj., stately ; XL, 

245. 
Scéig, -ge, f., slice, portion ; 

VIII, 12. 
SciAttcAf, -Aif, m., constant 

tearing ; XVII, 3. 
Scít, f., title ; XXXIX, 93. 
Scíonóip, f., a stirrup ; 

XXXIX, 291. 
SctíAJ, var. of fcuAX), arch ; 

x, 13. 
SctJAiminocc, m., pleasing 

shape ; XII, 9. 
Svjax)a, pl. of f aoi ; XXXIX, 

157; XLI, 6. 
Sxia-óac, adj., artistic, skilled ; 

XXX, 3 ; as n., a learned 

person ; XII, 11. 
StiAitt, adj., small, trifling ; f. 

hac, almost ; XII, 32. 
SwAimneAC, adj., used as noun, 

m. and f ., a tranquil one ; 

X, 10. 
StJAiceAticAf ; gen. -Air, as 

adj., well-known, easilv re- 

cognised, XXV, 10. 
StiAicni-ó, adj., well-known, re- 

markable ; XIX, 19. 
StiAnf of c, m., restful eye ; 

XXI, 30. 
StJAfCA, compar. of ftiAifc, 

pleasant ; V. 5 ; XL, 258. 
StJiT>eAm, v. n. of ftn-óisim, I 

certify ; V, 7 ; p. part. 

ftn-óigce, XL, 100. 
Stiim, -me, f., amount, number, 

VIII, 8 ; XLI, 7. 
Stiif^e, var. of f oifce, bright- 

ness ; XXXIX, 246. Sútmón, cpd. adj., having 

large eyes ; LIII, 35. 
SúnAim, v. tr., I ask, seek, try 

for ; f ú|tcAoi, 2 pl. pres. 

indic, for 2 sing.; XXVIII, 

3. (Var. of ctjfAim). 

CAbAc, m., act of enforcing, 

exacting ; XLII, 14. 
Caca, gen. of coic, what is 

fitting, proper ; XLIII, 91. 
UAi5iúi|i, adj., harmonious, 

melodious, pleasing (of 

music) ; XXXI, 3. 
CÁin*oiot, m., journey, circuit ; 

XL, 83, 121, 197. 
CÁm, old form 1 pl. pres. indic. 

of uÁim ; 1 -ocÁrn, in which 

we are ; XVIII, 6. 
CÁmActAs, adj., feeble ; XVI, 

4- 
CAiiiAfc, m., var. of cÁfc(?) ; 

óacc cAriiAifc, a celebrated 

performance, a noted oc- 

currence ; XX, 51. 
CAtif a ; An CAnf a, An CAn f o, 

adv., now, at present ; LI, 

15. 
CAOihseAt, adj., bright side ; 

as n., fair one, maiden ; 

XLIV, 26. 
CAobtA te, part. necess., to be 

trusted ; I, 8. 
CAOf5A, var. of ctiif ce, quick- 

est, soonest, oldest ; XLVI, 

n ; LVI, 52. 
CAf, prep., on account of, be- 

cause of ; XIII, 7. 
UÁc, the hair bound up ; XX, 

33. 
Ce, adj., earnest, zealous ; 

LIII, 17. 
UeAC n-AoiseA-ó, guest house ; 

XL, 130. 
CeAéc : c. CAf , speaking of, 

mentioning ; XXIV, 19 ; 

xx:xix, 11 8. i88 CeAT>mA, pl. of ceix>m, distress, 

hardship, disease ; XLII, 

147. 
CéA5Afi, -Aif, m., stoutness, 

substance. An *oc. pÁit, our 

strong protection ; XIX, 30. 
CeAf, m., heat ; c. tiA *oíte, 

the excitement of the loss ; 

XXXIX, 2. 
CeAftriAC, -A15, m. ? warmth, 

sultriness ; XX, 48. 
CeAfcuij, v. n., is wanting, is 

absent ; died ; XII, 13. 
Ceibim, I cut ; teibvó céim, it 

turns aside ; v. n., ceibe, 

and ceibeA"ó ; XLII, 84 ; 

XLIII, 72. 
Uí ; pl. cíte, furrows, wrinkles ; 

XIX, 12. 
Cí, var. of cé ; An cneAf cí, 

the third one, person ; XXV, 

13. 

C1A5ACC, poet. form of ceAÓc ; 

XIV, 16. 
dASAfriA, poetic form oí ci- 

5eAfnA ; II, 1. 
C15 ifceAc, arrive, come to 

pass ; XLIII, 33. 
CtnnfeAfC, -etnc, m., cpd. of 

ceAnn, strong and feAfc ; 

XI, 30. 
Cio-ótAC, v. n. of ciox>tAicim, 1 

bestow ; XXXIX, 63, 201 ; 

cio-ótACAn, act of delivering, 

casting, XXVI, 22. 
CtomACforóe, cpd. of cim, 

timid, gentle, and cji oróe ; 

XXIV, 9. 
CtonÁt, var. of ctonót, a 

gathering ; XXXIX, 230. 
Uionn^fÁ-ó, c pd. ceAnn, 

strong, and ^n Á"ó, love ; 

VII, 5. 
Cíon, f., land, country ; XLII, 

75- 
CíneAc, adj., possessed of lands; 
XXXIX, 160. CtÁtfop, -fvnp, m., a poor 

wisp of straw ; IV, 1. 
Cnti-ó, var. of cnút ; LV, 23. 
Cnút, gen. -it, m., desire, long- 

ing ; XXXII, 2. 
Coéc, poet. form of ceAcc ; 

LVI, 39. 
CóinneAtn, form of coifineAm, 

act of humbling, destroving ; 

XIX, 44. 

CófA, -Ann, f., border, edge, 
boundary ; XXI, 26. 

Conntiróe(?), XI, 13. 

Cóf ; Af *ocóf .1. Af "ocúf ; 
XI, 3 ; XLII, 88. 

Cn Af tiA, m., breadth, width ; 

XX, 36. 
CféAobftifcÁn, cpd., a mob 

that possesses flocks, or 

wealth ; XIX, 29. 
CfeAgbfngA-ó, cpd. of cfieAJ;. 

a lance, and bfúgA'ó, act of 

crushing, wounding ; a 

spear-wounding ; XXXII, 1. 
Uf eAf , var. of sneAf, a while, 

turn ; XXXIX, 2. 
CfeAfAi-óeAcc, f., onslaught, 

attack; XXV, 3; XXVI, 

16. 
CfeACAn, m., fury ; XLII, 38. 
Cnéróe, cnéite, accomplish- 

ments, good qualities ; XLII, 

88. 
Cféi5im : 50 *ocf éiscAf. 1 sing. 

pres. subj., depon., may I 

give up ; XXV, 12. 
Cnétrhf, var. of cféirhfe, a 

while ; XI, 30. 
Cmttfim, v. tr., I ornament, 

variega^e ; XI, 23. 
Cf omttJi5im, I lie heavily ; 

LIV, 24. 
Cfomntnne, m., an influential 

chief ; XLV, 5. 
CnttAJ, m., a wretch, object 

ofpity; XXXIX, 33 J LVI, 

53- 189 CtuiAsnAnc, f., a wretched one ; 

XLII, 126 ; A|t nz. stnnc, 

' our maiden in distress/ i.e. 

Ireland, XIV, 2. 
CfÚAf , m., miserable condition, 

X, 18. 
CntnmnéAtt, m., a deep trance ; 

XLIII, 12. 
Cti, for acú, old form of 

ACÁim ; LVI, 32. 
CuAiftirc : r Aoim ctiAinif cfe, 

to visit me, towards me ; 

XXV, 9. 
UtiAicbeAnxAc, -A15, m., evil 

doer, one prone to evil ; 

XXV, 16. 
C ti t c a , pl. -ca-óa., flood ; 

XXXIX, 315. 
Ctif ac, adj., possessing towers, 

or castles ; XXXIX, 160. 
€úr, f., incense ; XLVI, 32. 

Ua-óa, tiA"ÓAib, poet. for \iaca ; 
XLII, 96 ; LV, 16. UAisneAc, adj., eerie, mys- 

terious ; XXI, 38. 
VlAisneAf ; Aft ti., alone, lonely, 

XXXIX, 40; 1 T1-UA15- 

neAfAib, at times when one 

is alone, XXV, 15. 
UAim : ní huAim if téitt, it is 

quite clear to me ; XIX, 25. 
UAin ; An tiAin, in turn, alter- 

nately ; XLVI, 13. 
UAmAC, adj., joined together ; 

XLIX, 7. 
UAn, m., froth, afílatus ; XXI, 

24. 
UcÁn, interj., alas ; XLII, 115. 
Chticníoc, f., generous land ; 

XXI, 4. 
UinrcéAtA, tidings, legends ; 

XL, 70. 
Um : nm cóf, for a beginning ; 

XII, 14. 
tíntón, cpd. n. m., fresh food ; 

good support ; LIII, 36. ctntteAt) gtuAise 

Ati Tjocciiif ComA|vcvin, CAfpo^ pofc LÁtrise, tjo CAitteA*ó 
1652, A5 HAncef, fA bpfAmsc, bí mAC TjeifbféArt Ai^e fin, 
A^uf " Patrick Hackett " *oob Ainm A^vif ftomneA*ó *oó. T>o 
b'é An cAtcéA*OAC fom a fcrtíob An CAinnc acá Af cvsAmbA An 
eAfpoi^ fin A5 tlAncef. tií bfUAirieAf *oeirhniú Aif, Árh, 5"un Ab 
lOtiAnn An Patrick Hackett fm A^vif pÁ*or»Ai5m feo A^Ainne. 

I. xJm *oÁ ceAÚfArhAin cofAi*5 *oen ArhfÁn fo A|t fAJ-Áit, 1 
5CottÁtfce nA Cníonóroe, H.4.20, tc. 12. €a*Ó5 Ó tteACCAin 
a fCfíb An teAbAf fom. A ceroeAt Ann : pÁ-ofvncín tlAtcé*o 
.cc. t. 1, tiA fAmn. 2, fÍAf. 4, bAO^nt 50 mbef Af ; AnÍAC. 
5, *oo crótf . 6, tjo *óénA*of a ; cé*onA fé*o. 8, AbfÍAC. 

IX. Cóib eite *oen ArhjtÁn fo 1 ^CóttÁifce ha Cfíonói*oe, 
H.4.20, tc. 217. é 5An Amm u5*OAirt. I, A tAOi "ÓAome, H. 
2 » cfioguiTjeACC ní fí. 5, c-jiac teí^. 7, ciomtiró (sic). 8, Uiofj 
*oo CAOif5fíf . 11, Ón cf.; a mbio*ómAorone ; bviAn. 12, 
T)iobtAoi*óecn*c. 14, hag fmAomifjen aii cfiocrhnAoi. 15, 
5uri nuotjjniorh An ftorictAoróce fo téi^en ua*ó. 16, fpmni*ó ; 
crmA5. 

XX. 18, 5An ctÁf té TjAmAm .1. ^An féACAtnc *oo TJAmAinc, 
nó tjo fJAmÁifce (?). 

XXI. 21, TjÍTjeAn eón .1. tjíoii a cvjac (.1. a futtc). Tj'fóbAiji 
5*tif *óém cvjaca (.1. ém) *oíob. 23, itiac T>uac .1. (?) tTlAC T)é. 
50, 05 Ó5TJA .1. Cvnbe ní ÓviACA5Ám .1. 05, nó bAm-oiA nA fiti- 

"ÓeACCA. 

XXIV. Ceicrie tÁirhfcriíbmn eite fAn ACATjAirh tjó fo .1. 
23C20, tc. 106 ; 23C21, tc. 139 ; 23H15, tc. 18 ; 23O39, tc. 11. 
A ceroeAt : éAmonn An TJvmA ccc, H, C21 ; t1feA*ovjri cia CAn 
ha f Amn feo, C20, O. 

A^vjf 1 ITIV115 t1tiA*ÓA*o cÁ A11 c-ArhfÁn fo 1 teAbAf a IV *oe 
teAbfAib Vtí rhuricAT)A, tc. 219. " T)onncAfj An T)vim cc, A 
ceroeAt Annf An. 1fé if "oóicíj-e nÁf b'é An cAicéATjAC a ceAp é. 

Seo beA5Án variae lectiones Af H15, C20, A^vif O39 : An 
cóatj ceACfArhA A^vif An -OAfA ce&nn *oo mAtAinc Áice ionncA. 
1, tAfAifc viite, C, O. 4, fneA5Ai]vc an fA*o *oon, H, C, O. 6, 
5Af5, C, O. 8, Af *oíc, H, C, O. 12, f a ccrteAf5Airtc Af f atj 50 
tAffAif cme nírhe An fmóit, C, O. tt. 13-16 A^vtf 17-20 tjo 
rhAtAifc Áice, H, C, O. 14, teAc Amgit neAtme, H. 17, eACAft, 

190 I 9 I 

H ; caih5 *oo iíiac, C, O. 18, x)ót, MSS. acht C, O. 23, Af \f 
peACAC, H, C, O ; bí ax> cónx>, C, O. 28, 50 bpA5Aif , H ; aii 
ceAcnAriiA fOin Af eAfnAtn, C, O. tlíof bAmeAf feióm Af C21, 
tiÁ Af teAbAn ttltnj-e nuAÓAt). 

XXVI. tM riA 38 tíne cof&ij; x>en ArhfÁn fo 1 gcló A^Ainn 
ntiAir» a cnin Mr. R. Flower, An Aifce Af fAX> cti^Am ón 
mBritish Museum. -ptiAin fe é fA teAbAn Add. 18749, f. 64D. 
A ceix>eAt Ann : " OttAm éi5m." Six> iax) íia variae lectiones 
if •cÁbAcrjAige Ann -oon 38 tíne fm : I, *oía ciA5Anx>tif . 
2, foteónAT). 3, 'oo -óeAnAiX) beAfc btif. 4, tei^fAX) x)íom 
bAOf. 5, teice m géittim nif. 6, CAifnntjj; fí a fÁx>. 
7, if caic mc a nopA. 8, cÁtfeAX) teice meonctoc if fmotroA. 
10, feótcAig. 12, mAoímec cjtóx)A. 13, ni biAix) ; 50 
feAfmAX>AC. 14, ní lAnfAib. 15, ní x>eAnAX> ; f&icib meAfg 
ógAib. 16, cteAfAigeACc no 5teACAix>eACC norheAf. 17, 
teAnAnn t. 22 ; fní pAiCf Af me Ain ctjixnb. 18, Aige pÁifcime 
no. 19, ní f acaix> ; ccoimtmg. 20, ViÁoib móntjj-;. 21, 
teAnAnn t. 16. 22, Ai5e cíotAicce. 23-4, ar lár. 26, fomA 
cómnfe. 27, a berc tÁn m nAifeAÓ. 28, ftiAf m ÚAimfe. 29, 
nt béix> 50 5feAnAC. 31, Ai^e nAinc no A5 fimm x>. 32, A15 
bneAfntnx)eAcc no A5 fCAfAiÓACc Aif b'óx)Aib. 33, ní imeonAX) 
cÁ|tx)A Aif ctÁn 50 x>eói5 feAfX). 34, x>ífte fíof 50 conntiAC. 
36, mo tuíx> Ain tÁf. 37, biAX> ; ónA. 38, biAX> piocrhAf. 

XXXVIII. mÁ'f fíof au CA5fA acá fé btm tiA ceACfArhAn 
f o, H.4, níof b'é An cAicóaxíac a ceAp é, aóc ati cOif. pÁx>f A15 
Ó T)-um5cm (Rev. Patrick Dungin), mmifcif x>o VioinxmeAX) 
1 5CottÁifce riA Cníonóixje. Ó Connc&e An Tmm x>ó, x>o féin 
x>eAttfAim„ T)ftiitm5 fé céAfAX) A5tif cftiAÓCAn ó rhmifcníb 
AtbAnACA íiA hÁice fm. ÓtJAix) fé Atmfom 50 x>cí OiteÁn 
TtlAtiAmn mAf a bftJAif fé CAbAin if con^nAm ó Lord Derby íia 
TiAimfife fm. §eóbcAn ctntteAX) eótmf n-A CAob fAn Countv 
Louth Archaeological Journal, Vol. II, Nos. 3, 4 ; Vol. III, 
No. 1, mAf a bfmt ctiri fíof Aif A5 énrú Ó mtnrtjjeAf a, •jnl. 

XXXIX. 24 : CA5Aifc x)on creAnnóf .1. cox>tAx> 1 n-Aon- 
leAbAix), mAf comAfCA mtnnnceAfÓAif A^tif n éix^cig. 

XL. 20, an leg. if meAfCAn 5AC nóf .1. A^uf ÁifímceAf 5AÓ 
nóf ; nó, tleAfciin .1. ttefcof (?). 32, móf .1. RifceAnx) : ^ttiAif 
An " RifceAfX) " Af An x>Á tme fm 31 A^tjf 32, bféix>if. 114, 
ComneAtbÁcAX) An pionóf ón e^stAif Af corhfAC fm^it hac 
x>teA5CAC. CtiffA comne .1. comfAC 11 ac x>teA5CAC .1. comfAC 
fm5it te hAiftn mAfbcACA, A^tjf ce^pAX) foim né Af Áic A^tif 
Af Airrifin A^tif Af 5né Aifm. tlí x>émeAx> UifceAfX) a teicéix). 
230, 1 bpnicm5 nó 1 bpÁfAC .1. Af An mbócAtt móf nó 1 n-Áic 
iAf5cntx)A(?). 192 

XLIL 95, t)iAf -]nt. .1. iia coinle -oo b&i&x> beit) riA*o a^ 
lAf ax) A]\íf i n5|tuA"ónAib a gctomne fm, tÁ : .1. beni) comneAl- 
bÁÚAX) a finfeAf rtiAf AT>bAf nÁine aca. 115— ó, ( fin ia*o iat> ; 
AtJUf bío-ó btift fO§A A5Alb/ 

XLIII. 89, An fóif, MSS. 102, a nAorhófOc .1. bfACAC An 
Chonfe-oef Acion — Cfoc (cfof) bÁn Af ÚAtAm 5Q|im. 

LIV. 3, bAf .1. sfeA-OA-ó bAf ; comAtvcA bnóm. m. ti. mACsvnlt -| a mAC, t>Aite Át& cIiac, BOSTON COLLEGE 3 9031 192186 3